Topoľa

 

Cerkva archanjela Michala bola postavená okolo roku 1700. Obklopuje ju cintorín a umiestnená je na strmom kopci nad dedinou. V areáli sa nachádza samostatná zvonica postavená v 20. storočí na mieste staršej, oveľa jednoduchšej (zo štyroch stĺpov). Trojdielna zrubová stavba je prikrytá šindľovou valbovou strechou, z ktorej vyčnievajú dve vežičky. Zrub je chránený vysunutým podstreším spočívajúcom na vertikálnych stĺpoch ukotvených v horizontálnych trámoch - "podvalinách".
Ikonostas je z polovice 18. storočia. Niektoré ikony sú zo 17. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1600. V obci sú ruiny murovaného kaštielika z 20. storočia. V ich blízkosti sa nachádza najzachovalejší židovský cintorín v Poloninách. Na hore Hodošík sa vo výške 885 m. n. m. nachádza najvyššie položený cintorín na Slovensku. Sú tu pochované najmä obete 1. svetovej vojny. V strede obce stojí pomník básnika A. V. Duchnoviča - národného buditeľa Rusínov - Ukrajincov.
 

 

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Topola Topola Topola
Topola Topola Topola
Topola Topola Topola Topola

Foto Ivan Marko:

Topola Topola Topola

 

 

Stránky komorného súboru MUSA LUDENS

"PRIJDITE POKLONYMSJA"
- Modlitba byzantského obradu v historických kostýmoch so staroslovienskymi liturgickými spevmi - (Videonahrávka slovenského komorného súboru Musa Ludens, ktorá je natočená aj v tomto kostolíku.)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!