Šemetkovce

 

Cerkva archanjela Michala pochádza z roku 1752. Vedľa nej samostatne stojí drevená zvonica. Areál bol pôvodne obklopený drevenou ohradou zrubovej konštrukcie so šindľovou strieškou. Trojdielnosť chrámu je zvonku badateľná podľa troch postupne sa zväčšujúcich veží. Avšak v dôsledku došteného opláštenia stavby v exteriéri pôsobí dojmom dvojdielnej.
Ikonostas pochádza z 2. polovice 18. storočia. Ikona Vzkriesenie Lazara, sv. Michal a niektoré ďalšie sú zo 17. storočia. Na oltári zdobenom stípikmi je malý bohostánok a ikona Panny Márie. Ikonostas a oltár boli reštaurované v rokoch 1969-1970.

 

Fotografie z júna 2009:

Šemetkovce Šemetkovce Šemetkovce

Šemetkovce Šemetkovce Šemetkovce Šemetkovce

Šemetkovce Šemetkovce Šemetkovce Šemetkovce

 

Fotografie z júla 2004:

Semetkovce Semetkovce Semetkovce
Semetkovce Semetkovce Semetkovce Semetkovce

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!