Ruský Potok

 

Pravoslávny chrám sv. Michala archanjela sa prvýkrát v listine spomína v roku 1746, kedy bola obec ešte samostatnou gréckokatolíckou farnosťou.  Kostolík tvorí dominantu obce na jej východnom svahu. Pôvodne bol areál ohradený kamenným múrom s dvomi bránkami. V roku 1956 bola pri kostolíku postavená samostatná drevená zvonica. V šindľovej valbovej streche sú veľmi citlivo zakomponované dve vežičky.
Ikonostas je z obdobia vzniku stavby. Cenné sú liturgické knihy, ktoré boli ešte v polovici 17. storočia vytlačené cyrilikou vo Ľvove a iných ukrajinských mestách.

 

Pravoslávna cirkevná obec v Snine, Sládkovičova 366/70, 069 01 Snina
duchovný správca: jer. Mgr. Igor Kerekanič, tel.č.: 057/76 85 290, 0907 974 713

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Rusky Potok Rusky Potok Rusky Potok
Rusky Potok Rusky Potok Rusky Potok
Rusky Potok Rusky Potok Rusky Potok

 

 

Stránky komorného súboru MUSA LUDENS

"PRIJDITE POKLONYMSJA"
- Modlitba byzantského obradu v historických kostýmoch so staroslovienskymi liturgickými spevmi - (Videonahrávka slovenského komorného súboru Musa Ludens, ktorá je natočená aj v tomto kostolíku.)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!