Príkra

 

Cerkva archanjela Michala bola postavená v roku 1777. Stojí na severnom svahu dediny. Trojdielna zubová stavba je zvonku chránená došteným šalovaním. Krytina je šindľová.
Ikonostas je drevená polychrómovaná architektúra so štyrmi radmi ikon a cárskymi dverami, zdobenými rezbou a maľbou. Pochádza z polovice 18. storočia. Niektoré ikony (Mandylion, sv. Michal, sv. Mikuláš) sú zo 17. storočia. Súčasťou interiéru sú štyri rokokové svietniky z 2. polovice 18. storočia. Zvon vo veži je z roku 1759.

 

Aktuálne fotografie z augusta 2015:

Prikra Prikra Prikra Prikra

Prikra Prikra Prikra

Prikra Prikra

 

Aktuálne fotografie z júla 2004:

Prikra Prikra
Prikra Prikra Prikra

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!