Potoky

 

Cerkva sv. Paraskievy postavená v roku 1773 tvorí dominantu obce na jej východnom svahu. Areál chrámu je obklopený nízkou kamennou ohradou. Vedľa chrámu sa nachádza neskoršie postavená samostatná zvonica stĺpikovej konštrukcie, v ktorej je zvon z roku 1839. Nad vežou a strechou sú barokové cibuľky ukončené dekoratívne kovaným železným krížom.
Vo vnútri chrámu sa zachovali fragmenty nástennej maľby, prevažne s rastlinným ornamentom. Dominantou je ikonostas z roku 1773, drevená trojradová architektúra uprostred s cárskymi dverami, zdobená bohatou drevorezbou, ktorá je pestro polychrómovaná.

 

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Potoky
Potoky Potoky Potoky
Potoky Potoky Potoky Potoky

Foto Ivan Marko:

Potoky

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!