Nižný Komárnik

 

Cerkva Ochrany Bohorodičky, postavená v roku 1938, podľa projektu významného ukrajinského architekta a bádateľa ľudovej architektúry V. Sičynského (1894-1962). Tento bojkovský typ chrámu predstavuje ideálny súlad a harmóniu jednotlivých článkov stavby, dokonalé uplatnenie statických zákonitostí, logické a vzhľadovo príťažlivé rozdelenie celku a tvarov. Je to jednoloďová zrubová stavba, postavená na vyššej podmurovke. Nad loďou je ortogonálna kupola. Pred vchodom portikus s vyrezávanými stĺpikmi.
Ikonostas je zo začiatku 18. storočia a pochádza z Trebišova. Nakoľko nebol vyhotovený pre tento objekt, apoštoli a proroci boli umiestnení v kupole.

 

Aktuálne fotografie z augusta 2015:

Nizny Komarnik Nizny Komarnik Nizny Komarnik Nizny Komarnik

Nizny Komarnik Nizny Komarnik Nizny Komarnik

Nizny Komarnik Nizny Komarnik

 

Aktuálne fotografie z júla 2004:

Nizny Komarnik Nizny Komarnik Nizny Komarnik
Nizny Komarnik Nizny Komarnik Nizny Komarnik
Nizny Komarnik Nizny Komarnik

Foto Ivan Marko:

Nizny Komarnik

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!