Lukov-Venécia

 

Cerkva sv. Kozmu a Damiána pochádza z rokov 1708 - 1709. Trojdielny zrubový objekt spočíva na vysokej kamennej podmurovke, ktorá vyrovnáva sklon svahu najmä z východnej strany. Tri veže sú netypicky vkomponované s streche vzhľadom na značné predĺženie lode. Architektonickou zvláštnosťou je tiež vysunuté podstrešie okolo stavby spočívajúce na vertikálnych stĺpoch. Tento jediný kostolík na Slovensku je podpivničený.
V interiérovej výzdobe prevažujú barokové vplyvy. Podstatná časť ikonostasu je z 18. storočia. Posledný súd je zo 16. storočia a niektoré ďalšie ikony sú zo 17. storočia.

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad, 086 05 Lukov pri Bardejove - tel.: 054/476 6234
Obecný úrad, 086 05 Lukov pri Bardejove - tel.: 054/476 6206

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Lukov-Venecia Lukov-Venecia Lukov-Venecia
Lukov-Venecia Lukov-Venecia Lukov-Venecia

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!