Kožany

 

Cerkva Stretnutia Pána so Simeonom bola postavená v druhej polovici 18.storočia. Trojdielna stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a babinca. V dôsledku došteného šalovania pôsobí cerkva zvonku dojmom dvojpriestorovej stavby, avšak trojdielnosť priestoru je zvýraznená tromi vežami, ktoré sú harmonicky zakomponované do bohato členenej šindľovej strechy.
V interiéri sa zachovali vzácne nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona z rokov 1793-1797. Zaujímavé sú okenné mreže, ručne kované v gotickom stýle. Ikonostas je zo začiatku 18. storočia. Zvláštnosťou je, že ikonostas má iba dvoje dverí (cárske - v prostriedku, a diakonské - na severnej strane). Z ikon je najcennejší Posledný súd z konca 18.storočia (na plátne). Pozornosť upúta taktiež ozdobný luster, drevená čaša, svietniky a ďalšie bohoslužobné predmety.

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad, Okrúhle - Šapinec č. 13, 090 42 Okrúhle - tel.: 054/759 1131, 759 1455 (excurrendo zo Štefurova);
Obecný úrad Kožany, 086 12 pošta Kurima - tel.: 054/739 1221

 

Fotografie z augusta 2015:

Kozany Kozany Kozany Kozany

Kozany Kozany Kozany

 

 

Fotografie z júla 2004:

Kozany Kozany Kozany
Kozany Kozany Kozany Kozany
Kozany

Foto Ivan Marko:

Kozany Kozany Kozany
Kozany Kozany

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!