Korejovce

 

Trojpriestorový zrubový chrám Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1764 na plytkom kamennom podklade. Veža vyrastá z konštrukcie objektu, podvežie tvorí babinec, pred ktorým je malá vstupná predsienka. Veža, stanová strecha nad loďou a sedlová strecha nad svätyňou sú zakončené cibuľkami s pekne kovanými železnými krížmi. Celá stavba je obitá vertikálne kladenými doskami s lištami a strecha je pokrytá šindľom. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica, v ktorej sú 3 zvony. Jeden z roku 1769 s nápisom a reliéfom sv. Rodiny, druhý z roku 1771 s dekórom kríža, pod ním Panna Mária Sedembolestná, sv. Trojica a nápis, tretí z roku 1835 s dekórom dubových listov a nápisom.
Ikonostas kostolíka nie je kompletný, zachovali sa len fragmenty. Z ikonostasu je to iba obraz Bohorodičky z 2. polovice 18. storočia. Cárske vráta sú bohato zdobené rezbou s rastlinným ornamentom a maľbou s postavami mudrcov.

 

Fotografie z augusta 2015:

Korejovce Korejovce Korejovce

Korejovce Korejovce Korejovce Korejovce

Korejovce

 

 

Fotografie z júla 2004:

Korejovce Korejovce Korejovce Korejovce
Korejovce Korejovce Korejovce Korejovce

Foto Ivan Marko:

Korejovce

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!