Kalná Roztoka

 

Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená koncom 18. storočia a obnovená v roku 1839. Je to trojdielna zrubová stavba s polygonálnou oltárnou časťou. Zvonku je zrub omastený hlinou a obielený, v dôsledku čoho chrám pôsobí dojmom murovanej stavby. Z valbovej šindľovej strechy nad babincom vyčnieva veža; nad oltárnou časťou sa nachádza miniatúrna kupolovitá vežička s krížom. Ikonostas je z 18. storočia. Ikona Kristus je datovaná roku 1773. Zvonica, ktorá sa nachádza pred cerkvou, pochádza z 20. storočia.

 

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Kalná Roztoka Kalná Roztoka Kalná Roztoka
Kalná Roztoka Kalná Roztoka Kalná Roztoka
Kalná Roztoka Kalná Roztoka Kalná Roztoka Kalná Roztoka

 

 

Stránky komorného súboru MUSA LUDENS

"PRIJDITE POKLONYMSJA"
- Modlitba byzantského obradu v historických kostýmoch so staroslovienskymi liturgickými spevmi - (Videonahrávka slovenského komorného súboru Musa Ludens, ktorá je natočená aj v tomto kostolíku.)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!