Jedlinka

 

Cerkva Ochrany Bohorodičky bola postavená v roku 1763. Je to typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových drevených chrámov. Zrub je zvonku chránený došteným šalovaním.
Interiérová výzdoba pochádza z II. polovice 18. storočia. Niektoré ikony (sv. Mikuláš, Kristus Pantokrátor) sú zo 17. storočia. Rokokový ikonostas a oltár Narodenia Panny Márie je z roku 1780. Interiér dopĺňajú vzácne drevené barokové svietniky, čaša z I. polovice 18. storočia a liturgické knihy zo 17. storočia vytlačené cyrilikou vo Ľvove a iných ukrajinských mestách.

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad Jedlinka, farnosť Mikulášová č. 6, 086 36 pošta Nižná Polianka - tel.: 054/479 9010
Obecný úrad Jedlinka, 086 36 pošta Nižná Polianka - tel.: 054/479 9147

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Jedlinka Jedlinka Jedlinka
Jedlinka Jedlinka Jedlinka
Jedlinka Jedlinka

Foto Ivan Marko:

Jedlinka

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!