Jalová

 

Drevený kostolík sv. Juraja z roku 1772 sa nachádza sa v okrese Snina.
Tento kostolík je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 125.

 

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Jalova Jalova Jalova
Jalova Jalova

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!