Hutka

 

Hutka - grécko-katolícky drevený kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1923 v obci, 19 km SV od Bardejova, 384 m n.m. Kostolík nie je zapísaný do zoznamu NKP.

 

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad Hutka, farnosť Varadka, 086 36 pošta Nižná Polianka - tel.: 054/479 9010 (excurrendo z Mikulášovej);

Obecný úrad Hutka, 086 36 pošta Nižná Polianka - tel.: 054/479 9134

 

 

Aktuálne snímky od Ivana Marka:

Hutka Hutka Hutka

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!