Hrabová Roztoka

 

Cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená v polovici 18. storočia. Trojdielna zrubová stavba je prikrytá valbovou šindľovou strechou s dvomi vežičkami. Steny vo vnútri a zvonku majú doštené šalovanie. Interiér je prevažne barokový, pochádza z II. polovice 18. storočia. Ikonostas je z konca 18. storočia. V interiéri sa nachádza zaujímavá skriňa zhotovená v gotickom slohu.

 

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka
Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka
Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka
Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka Hrabova Roztoka

 

 

Stránky komorného súboru MUSA LUDENS

"PRIJDITE POKLONYMSJA"
- Modlitba byzantského obradu v historických kostýmoch so staroslovienskymi liturgickými spevmi - (Videonahrávka slovenského komorného súboru Musa Ludens, ktorá je natočená aj v tomto kostolíku.)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!