Frička

 

Cerkva archanjela Michala, postavená v 18. storočí. Trojdielnosť zrubovej stavby v exteriéri je naznačená kovovým krížom nad oltárnou časťou, malou vežičkou nad hlavnou loďou a dominujúcou vežou nad babincom. Časť ikonostasu je z roku 1830, niektoré obrazy sú až z konca 19. storočia. Ikona Pokrova je z konca 18. storočia. Oltár je datovaný roku 1716.
Prešiel významnými úpravami v rokoch 1933 a 1971. Interiér vymaľoval v roku 1933 prešovský maliar J. Wagner.

KONTAKT:

Grécko-katolícky farský úrad Frička, farnosť Petrová č. 62, 086 02 pošta Gaboltov, tel.: 054/479 4323
Obecný úrad Frička, 086 02 pošta Gaboltov - tel.: 054/479 4121
 

 

Aktuálne snímky z júla 2004:

Fricka Fricka Fricka Fricka
Fricka Fricka Fricka

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!