Dobroslava

 

Drevený chrám sv. Paraskievy bol postavený v roku 1705, opravovaný v roku 1880. V roku 1932 boli k objektu pristavané dve bočné kaplnky, následkom čoho sa zmenil aj pôvodný trojdielny pôdorys stavby, ktorý má teraz tvar kríža. Je to zrubová, trojpriestorová budova s novou priečnou loďou na vysokej kamennej podmurovke. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené baňami, obité vertikálne doskami a lištami, pokryté šindľom.
Dominantou interiéru je ikonostas z 18. storočia, ktorý sa zachoval v reštaurovanej podobe s námetom z Nového zákona, postavami apoštolov, prorokov a iných svätcov. Interiér dopÍňajú aj iné umelecky a historicky cenné ikony a predmety.

 

Fotografie z júna 2009:

Dobroslava Dobroslava Dobroslava Dobroslava

Dobroslava Dobroslava Dobroslava Dobroslava

Dobroslava Dobroslava Dobroslava Dobroslava

Fotografie z júla 2004:

Dobroslava Dobroslava Dobroslava Dobroslava
Dobroslava Dobroslava Dobroslava

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!