Paludza (Svätý Kríž)

 

Evanjelický drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Svätý Kríž na strednom Liptove, v závere Krížskej doliny. Bol postavený majstrom Jozefom Langom v obci Paludza a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary bol premiestnený do obce Svätý Kríž. V súvislosti s výstavbou vodného diela bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri obce Svätý Kríž, na územi starého veľkopaludzského chotára, čím bola zachovaná autentičnosť pôvodného krajinného prostredia tejto vzácnej kultúrnej pamiatky.. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.8.1982.

Kostol pochádza z roku 1729 a je to jedna z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy. Budova má krížový pôdorys s dvojposchodovými emporami, dosadajúcimi na silné drevené stĺpy. Na strope a chóre sú rastlinné a figurálne maľby, na ktorých vidno odev ľudu, mešťanov a šľachticov zo 17. a 18. storočia. Kostol slúžil obyvateľstvu troch obcí. Artikulárne kostoly nemohli mať vežu so zvonom, pri ich výstavbe sa nemohlo použiť železo ani kameň a stavať sa mohli len mimo hraníc obcí. Drevená zvonica bola pristavaná ku kostolu až po vydaní tolerančného patentu Jozefa I. v roku 1781.

Prehliadka kostola: 01.10. - 31.05.: denne 9.00 - 15.00, každú nedeľu služby božie od 9.00 - 10.00
01.06. - 30.09.: denne 9.00 - 17.00, každú nedeľu služby božie od 9.00 - 10.00

Kontakt: evanjelický a.v. farský úrad Lazisko, tel: + 421 44/ 559 26 22

 

Foto 09.05.2009:

Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza) Svätý Kríž (Paludza)
Svätý Kríž (Paludza)

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!