Leštiny

 

Drevený artikulárny evanjelický kostol.

V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

UNESCO Nomination file (PDF in English)

 

Priamo v obci Leštiny sa nachádza národná kultúrna pamiatka – artikulárny drevený kostol pochádzajúci z rokov 1688–9. Kostol dal postaviť Jób Zmeškal, ktorý bol kapitánom hradnej stráže na Oravskom zámku, ale aj prvým „vycišpánom“ v Dolnom Kubíne. Interiér kostola zdobí barokový oltár s polychrómovanou drevorezbou zo začiatku 14. storočia, maľba žlto-bielych kvetov na modrom základe na zábradlí z roku 1821, bohato zdobená renesančná kazateľnica zo začiatku 18. storočia, kópia pohrebnej zástavy J. Zmeškala a epitaf M. Mešku z roku 1753. Zaujímavé sú aj patronátne lavice, v ktorých sedávali zámožní páni okolia. V kostole boj pokrstený jeden z najväčších slovenských básnikov – Pavol Országh Hviezdoslav.

 

 Kontakt:
Obecný úrad Leštiny, Leštiny 22, 027 01 Vyšný Kubín
Tel.: +421 43 589 55 90, +421 907 116 506
Evanjelický farský úrad Leštiny, tel.:+ 421 43 589 51 56
Sprievodkyňa: Tel.: +421 43 589 53 25

 

Aktuálne snímky z júla 2010:

Drevený kostol Leštiny Drevený kostol Leštiny Drevený kostol Leštiny
Drevený kostol Leštiny Drevený kostol Leštiny Drevený kostol Leštiny
Drevený kostol Leštiny Drevený kostol Leštiny Drevený kostol Leštiny

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!