Hronsek

 

V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

UNESCO Nomination file (PDF in English)

 

Drevený artikulárny evanjelický kostol je vzácnou historickou pamiatkou spolu s drevenou zvonicou. História vzniku dreveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu, do obdobia, keď na scénu dejín vystupuje kežmarský gróf Imrich Tököly, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mieru z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke.

Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu chrámu tieto podmienky:
- musel byť postavený v priebehu jedného roka,
- musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov,
- nesmel mať vežu,
- vchod nesmel byť priamo z ulice.

Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným jónskym ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu - symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie.
Súčasný orgán postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol.
Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica tiež z roku 1726.

Prehliadka kostola: denne od 10.00 do 17.00 hod.
Kontakt: evanjelický a.v. farský úrad, Krčméryho 8, Hronsek, tel: + 421 48/ 418 81 65

 

Aktuálne snímky z augusta 2004:

Hronsek Hronsek Hronsek
Hronsek Hronsek Hronsek
Hronsek Hronsek Hronsek
Hronsek Hronsek

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!