Západoslovenské múzeum v Trnave
* The Western Slovakia museum

Organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Západoslovenské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muzejné námestie 3, 918 09 Trnava

Tel.: +421 33 551 29 13, +421 33 551 29 14
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
Www: www.zsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná budova:

Ut-Pi 8.00 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00

Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár:

1.apríl - 30.september: Ut-Pi 8.30 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00
1.október - 31.marec: návštevy ohlasovať u lektorov v hlavnej budove na tel .č. 033/ 5512 913

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 3,00 €
Študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
Deti do 15 rokov: 1,00 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Západoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Múzeum je umiestnené v objekte klariského kláštora z 13. storočia. V roku 1782 bola budova odovzdaná armáde a slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli umiestnané sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum, pokračovateľ viac ako storočnej múzejnej tradície v Trnava. V súčasnosti múzeum spravuje vo svojich zbierkach 149 643 zbierkových položiek, z ktorých 65 970 sa viaže na prírodné vedy, 49 376 na históriu a 34 297 na etnológiu a historickú knižnicu s 50 039 knižnými jednotkami.
Západoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeumSúčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry umiestnené v Olláhovom seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského umiestnený v dome, v ktorom žil a tvoril tento významný slovenský hudobný skladateľ.
Západoslovenské múzeum v Trnave je členom Medzinárodnej študentskej výmennej karty (ISECARD).

 

Expozície

Archeologická expozícia
Gotická Trnava
Dejiny Trnavy
Umelecké remeslo v Číne a Japonsku
Kampanologická expozícia
Oratórium
Ľudová hrnčina
Ľudový odev západného Slovenska
Príroda Malých Karpát
Krása zašlých čias
Štefan Cyril Parrák – Pocta kráľovi zberateľov
Sakrálne pamiatky

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúryExpozícia v Múzeu knižnej kultúry:

William Schiffer - život a dielo sochára a medailéra

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

 

 

Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského Trnava
* House of music Mikulas Schneider Trnavsky Trnava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.01.2017 19.03.2017 Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a Záhorie

Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a ZáhorieVo štvrtok 26.januára 2017 sprístupní Západoslovenské múzeum v Trnave vo svojich priestoroch na Múzejnom námestí č. 3 výber z výstav Záhorského múzea v Skalici. Tri panelové výstavy s názvami Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a Záhorie textom a fotodokumentáciou priblížia návštevníkom rôzne témy súvisiace so susedným regiónom za Malými Karpatmi.

Výstava Vinohrady, vinohrady s podtitulom Z histórie vinohradníctva v oblasti Pomoravia predstavuje návštevníkom historické súvislosti rozvoja vinohradníctva v Skalici a blízkom okolí Pomoravia, dôležité dokumenty dokladujúce spätosť vinohradníctva a vinárstva so Skalicou, ale i pôsobenie rôznych spolkových organizácií na rozvoj vinohradníctva. Poukázuje na neoddeliteľnú väzbu vinohradníckych tradícií s náboženským životom od sviatkov určujúcich začiatky niektorých prác vo vinici až po oslavy sv. Urbana, patróna vinohradníkov.

Výstava Františkáni v Skalici približuje históriu františkánskeho kláštora Bolestnej Panny Márie. Založili ho observanti (prísnejšia vetva františkánov) v prvej polovici 15. storočia. V roku 1535 všetci obyvatelia kláštora, okrem jedného brata, zomreli na mor a takmer 30 rokov zostal kláštor opustený. Neskôr v kláštore otvorili rádovú teologickú školu. V 17. storočí museli mnísi viackrát opustiť kláštor kvôli vojenským nepokojom alebo ich činnosť prerušil mor. Po veľkom požiari v roku 1729, keď vyhorel aj kláštor s kostolom, začali rehoľníci s generálnou barokovou prestavbou kostola, ako i kláštora. Rozšírený kláštorný komplex získal svoju terajšiu podobu. Františkáni v Skalici museli svoju činnosť nechcene ukončiť v noci z 13. na 14. apríla 1950, keď v rámci Akcie K boli zrušené mužské rehole v Československu. Po roku 1989 získali svoj kláštor naspäť.

Výstava Prvá svetová vojna a Záhorie prináša prostredníctvom textov a fotografií na paneloch prehľad vývoja vojny v regióne Záhoria (mobilizácia, jednotky armády, v ktorých Záhoráci bojovali, vojenské nemocnice, zajatecké tábory, cintoríny, československé légie, zázemie, pamätníky).

Západoslovenské múzeum v Trnave približuje prostredníctvom troch panelových výstav Záhorského múzea v Skalici témy spoločné obom regiónom – trnavskému i záhorskému a zároveň prácu kolegov z partnerského múzea Trnavského samosprávneho kraja.

 

25.02.2017, 14.00   Škola ľudových remesiel
Kurz plstenia

Kurz plsteniaV renovovanej budove Západoslovenského múzea v Trnave otvárame VI. ročník Školy ľudových remesiel. V sobotu dňa 25. februára 2017 o 14,00 hodine sa uskutoční kurz plstenia. Starobylú technológiu spracovania ovčej vlny priblíži majsterka ľudovej umeleckej výroby Jarmila Rybánska z Bratislavy, ktorá Vás bude kurzom sprevádzať. Záujemcovia si vyskúšajú plstenie mokrou i suchou technológiou, svoju zručnosť a tvorivú fantáziu si overia pri výrobe dekoratívneho obrázku, či puzdra na mobil. Objednávky osobne alebo na telefónnom čísle 033/5512913. Vstupné je 1,50-€.

     

Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Záhrady ZSM:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!