Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00
November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

V sobotu 17. januára 2015 pri príležitosti 45. výročia otvorenia 1. expozície Košického zlatého pokladu
bude vstup do pokladu pre všetkých návštevníkov zdarma!

Základné vstupné do 1 expozície - dospelí: 2 €
Základné vstupné do 2 expozícií - dospelí: 3 €
Zľavnené vstupné (študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov): 1 €
Rodinná vstupenka (1 expozícia - 2 dospelí + 2 deti): 3 €
Rodinná vstupenka (2 expozície - 2 dospelí + 2 deti): 6 €
Deti predškolského veku, dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP: zdarma

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

 


V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Východoslovenské múzeumPRÍRODA KARPÁT
Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Východoslovenské múzeumPrírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.
/Hviezdoslavova 3/

 

STOROČIA V UMENÍ
Východoslovenské múzeumSpoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

 

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT
Východoslovenské múzeumPríďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

Východoslovenské múzeumRODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

 

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

URBANOVA VEŽA
Košice sú mestom s bohatou históriou, ktorú je možné obdivovať takmer na každom kroku. V Múzeu voskových figurín, v unikátnej zvonici z konca 14. storočia, môžete navyše stretnúť aj viaceré významné osobnosti Košíc spojené s dejinami, umením či politikou. Na najvyššom poschodí sa nachádza stála výstava s výberom zbierok sakrálneho a úžitkového kovolejárstva na východnom Slovensku. Návšteva Urbanovej veže môže byť príjemným spestrením počas vašej prechádzky po Hlavnej ulici.
/Urbanova veža, Hlavná 3/

 

Vstupné:
- dospelý návštevník 3 €
- študenti ZŠ, SŠ,VŠ, dôchodcovia do 70 rokov 2 €
- rodinná vstupenka (2 dospelí+2 deti) 5 €
- deti predškolského veku (3-6r.), dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP - zdarma

 

DOM REMESIEL
V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

 

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Kalendárium

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
28.10.2014 25.01.2015 ORBIS PICTUS
Zrkadlenie sveta

ORBIS PICTUS. Zrkadlenie svetaVýstava prezentuje výber výtvarných prác autorov, členov Maďarskej umeleckej akadémie.

 

ORBIS PICTUS. Zrkadlenie sveta22.01.2015, 17.00
- Slávnostné predstavenie katalógu výstavy

 

 

 

 

18.11.2014 31.03.2015 EGO TE BAPTIZO... A ja ťa krstím v mene...

Výstava o narodení a krste dieťaťa s obsahom sakrálnej a zvykoslovnej témy, jej obsahom budú vybrané špecifická - podoba krstu a narodenia v chrámovom priestore a v civilnom prejave.
Zámerom výstavy je vyjadriť túto tému v dvoch prostrediach - mestskom a vidieckom so stretom v chráme pri krstiteľnici.
Obsahovú náplň tvoria exponáty z fondov VSM etnografie, umeleckej histórie, historickej fotografie, drobnej tlače v konfrontácii s fotografickým a dokumentačným materiálom z terénneho výskumu sakrálnej architektúry, cirkevných slávností a rodinných zvykov na východnom Slovensku.
Pozvánka na výstavu v PDF
Vstupné na výstavu: dospelí 1€, deti/dôchodcovia 0,50€

 

05.12.2014 08.02.2015 VIANOCE DVOCH SVETOV

VIANOCE DVOCH SVETOVVýstava Vianoce dvoch svetov v Historickej účelovej budove múzea na Námestí Maratónu mieru 2 približuje dva obrazy z minulosti. Dva obrazy slávenia Vianoc – tradičného vidieckeho a meštianskeho približne. V ukážke prestretého vianočného stola u mešťanov a darov pod stromčekom návštevník uvidí Vianoce z konca 19. storočia. Atmosféru umocnia rôznorodé betlehemy a príprava vianočného pečiva a dobrôt. Od 5. decembra 2014 do 8. februára 2015 možeme symbolicky nakuknúť do vianočných obyčajov dvoch rozličných prostredí, vdýchnuť magickú a pokojnú atmosféru a možno aj nazbierať inšpiráciu ako prežiť tohtoročné sviatky.
Pre školy sme pripravili ponuku besedy s PhDr. Klaudiou Buganovou o predvianočných zvykoch a tvorivých dielní, je potrebné termín dohodnúť a vopred sa ohlásiť e-mailom: maria.semanova@vsmuzeum.sk alebo telefonicky: 055/6220309. Tešíme sa na stretnutia s Vami.

 

19.01.2015, vernisáž o 16.00 08.05.2015 Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc

Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie KošícVýstavu Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc autorsky pripravila dvojica Martin Jarinkovič – Martin Konečný a záujemcom bude k dispozícii v Historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach v termíne 19.1.2015 – 8.5.2015.
Otvorenie je symbolicky naplánované na 19. január, kedy si pripomíname výročie oslobodenia Košíc Červenou armádou.
Hlavným zámerom autorskej dvojice bolo zasadiť boje v Slanských vrchoch do širšieho kontextu problematiky obdobia druhej svetovej vojny na dnešnom východnom Slovensku. Preto bude úvodná časť výstavy koncepčne aj priestorovo riešená tak, aby sa v nej návštevník dozvedel aj o udalostiach týkajúcich sa tohto regiónu v rokoch 1938 - 1944, teda pred samotným prechodom frontu.
Druhá výstavná miestnosť bude venovaná podrobnému predstaveniu vojenských operácií v Slanských vrchoch v decembri 1944 a januári 1945. Snahou autorov je na tomto mieste prezentovať moderný a objektívny pohľad na skutočnosti súvisiace s bojmi v Slanských vrchoch a vyvrátiť určité dlhodobo zakorenené mýty a dezinformácie.
Textové panely budú doplnené zbierkami, približujúcimi výzbroj a výstroj príslušníkov wehrmachtu a Červenej armády v Slanských vrchoch. Spomedzi nemeckých zbraní nebudú chýbať univerzálne guľomety MG 34 a MG 42, protitankové zbrane Panzerfaust a Panzerschreck, samopal MP 40 a veľmi vzácna útočná puška MP 43/1. Výzbroj Červenej armády reprezentujú ťažké guľomety DŠK 1938, Maxim 1910/30 a SG-43 (Gorjunov), samopale PPŠ-41 a PPS-43, pušky Mosin 1891/30, SVT-40 a ďalšie. Samostatné vitríny budú venované aj originálnym nálezom priamo z dargovského bojiska.

 

 

 

 

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.- Katová bašta - Galéria bašta / Hrnčiarska 11 - Dom remesiel

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.10.2014 31.01.2015 HISTORICKÉ FAJKY

HISTORICKÉ FAJKY• Výstava bude prezentovať významnú, bohatú a rôznorodú kolekciu historických fajok a fajčiarskych potrieb zo 17.- 20. storočia, ktoré sú obsahom rozsiahleho zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach.
• Obsah výstavy budú tvoriť historické fajky z dreva, porcelánu, morskej peny, hliny ako aj fajčiarske potreby - špičky na cigary a cigarety, tabatierky, nádoby na tabak, rezačky na tabak a pod. Na výstave bude prezentovaná aj ukážka výroby banskoštiavnických fajok a rôznorodé ukážky tejto fajkárskej proveniencie.

 

29.10.2014 26.11.2014 ANTAL RÉVÉSZ - Grafika

Maďarský svetový odkaz maďarských miest v grafickom prevedení autora. Výstava sa koná v rámci Višegrádskych dní 2014, v minulom roku bola uvedená v Prahe, vo Viedni a v Tampere.

• Antal Révész
Narodil som sa 8. októbra 1931 v meste Pápa. Prvýkrát som sa zúčastnil pravidelného štúdia kresby v Budapešti, kde som navštevoval hodiny pána profesora Álmosa Jassika. K prijatiu na vysokú školu ma pripravoval umelecký grafik János Kass. Udelili mi vekovú výnimku. Prvý ročník som absolvoval na Umelecko – priemyselnej škole a následne som bol prijatý na Vysokú školu výtvarného umenia, kde som v rámci všeobecných učebných osnov študoval maľbu, reprodukovanú grafiku, sochárstvo a anatómiu.
Od svojich študijných počiatkov som s obľubou uprednostňoval grafiku, no venoval som sa aj maľbe, vyhotovoval som plastické práce, inštalácie, interiérové kompozície, reprodukované a obrazové grafiky a ilustrácie.
Chcel by som takto pripomenúť aj svojich objednávateľov, „propagandistov“, ktorí stáli pri zrode zákaziek. Aplikovaná grafika je umeleckým žánrom krátkeho trvania. Plagáty sa prelepia ďalšími, výstavy sa deinštalujú...
Napriek tomu a bez ohľadu na kvalitu niektoré diela časom získavajú na cene a stávajú sa klasickými hodnotami. Individuálne výstavy tak vytvárajú s našimi návštevníkmi dobrý kontakt a obojstranný, skutočný zážitok.
Antal Révész na svojich listoch lavíruje na rozhraní reality a fikcie. Od päťdesiatych rokov navrhuje plagáty, prospekty a emblémy. Jeho meno sa stalo známym predovšetkým prostredníctvom plagátov a grafických riešení výstav zahraničného obchodu.
Bol autorom väčšiny plagátov filmov Miklósa Jancsóa, ktoré sú plné strhujúcich nápadov, na ktorých sa objavujú nové štýlové snahy vo svojskom prepise.
Jeho dielo charakterizujú osobité, brilantnou technikou prevedené grafiky, ktoré vznikali v posledných dvoch – troch rokoch. Tieto grafiky, na rozdiel od jeho plagátov, odkrývajú iný, odstupňovanejší, filozofickejší svet pri zachovaní citlivosti voči hlavným štýlovým tendenciám. Charakteristickým znakom je istý svojský, silnú atmosféru vytvárajúci, neustále meniaci sa, organický, abstraktný konštruktivizmus, dovoľujúci interpretáciu v rôznych rovinách.

Ilona Brestyánsky

 

27.11.2014, vernisáž o 15.00 08.03.2015 HREJIVÉ KRÁSAVICE

HREJIVÉ KRÁSAVICEVýstava je prezentáciou liatinových pecí, vyrobených v hutnických hámroch a továrniach na liatie železa v období 19. a začiatku 20. storočia na území bývalého Rakúsko-Uhorska, s dôrazom na územie dnešného východného Slovenska.
Obdivovať môžete exponáty zlievarenských produktov, ktorých sériová výroba vrcholí v tomto období v dôsledku mohutne sa rozvíjajúcej priemyselnej výroby, zvyšujúcej sa ťažby surovín a použitia uhlia ako nového druhu paliva. Niekoľko desiatok zlievarní ponúkalo v tomto období výrobky v najširšom rozsahu použiteľnosti.
Zámerom výstavy je prezentovať okrem liatinových pecí aj ďalšie, s umeleckou náročnosťou odliate úžitkové a ozdobné predmety, ktoré sa používali v domácnostiach meštianskych a šľachtických domov 19. storočia. Patria k nim například nástenné taniere, mažiare, žehličky, panvice, figurálne predmety, svietniky, petrolejové lampy. Poukazujeme najmä na to, že aj „hromada železa“ môže skrývať v sebe očarujúce kúzlo tvrdého a drsného materiálu ako je liatina.
Výstavu budú dopĺňať originály a reprodukcie dobových zlievarenských predlôh, dobových účteniek a katalógov výrobkov.
Interiérovou mininštaláciou výstava poodhalí pôvab a harmóniu krásy úžitkových predmetov v spojení s ich neodlučiteľnou každodennosťou.
Najvýznamnejšie zlievarne vznikli v Chyžnianskej Vode, Drnave , Rožňave, Kunovej Teplici, Košických Hámroch , Hronci, v Sedmohradsku-Calane. Najkrajšie kusy liatinových peci, úžitkových a ozdobných predmetov odlievali na vysokej umeleckej, profesionálnej úrovni v Podkarpatsku v Mukačeve – Klenovci. V Mukačeve, ako modelári, pracovali aj významní sochári Valentín Willaschek, Andrej Schossel z Nemecka , ktorí navrhovali aj také zaujímavé predmety ako napr. šachové figuríny, ktoré v súčasnosti už sú unikátmi. Takú súpravu vlastní aj Východoslovenské múzeum.
Vstupné na výstavu: dospelí , deti, dôchodcovia - 0,50 €

 

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!