Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

 

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00
November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné do 1 expozície - dospelí: 2 €
Základné vstupné do 2 expozícií - dospelí: 3 €
Zľavnené vstupné (študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov): 1 €
Rodinná vstupenka (1 expozícia - 2 dospelí + 2 deti): 3 €
Rodinná vstupenka (2 expozície - 2 dospelí + 2 deti): 6 €
Deti predškolského veku, dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP: zdarma

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

 


V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Východoslovenské múzeumPRÍRODA KARPÁT
Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Východoslovenské múzeumPrírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.
/Hviezdoslavova 3/

 

STOROČIA V UMENÍ
Východoslovenské múzeumSpoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

 

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT
Východoslovenské múzeumPríďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

Východoslovenské múzeumRODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

 

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

URBANOVA VEŽA
Košice sú mestom s bohatou históriou, ktorú je možné obdivovať takmer na každom kroku. V Múzeu voskových figurín, v unikátnej zvonici z konca 14. storočia, môžete navyše stretnúť aj viaceré významné osobnosti Košíc spojené s dejinami, umením či politikou. Na najvyššom poschodí sa nachádza stála výstava s výberom zbierok sakrálneho a úžitkového kovolejárstva na východnom Slovensku. Návšteva Urbanovej veže môže byť príjemným spestrením počas vašej prechádzky po Hlavnej ulici.
/Urbanova veža, Hlavná 3/

 

Vstupné:
- dospelý návštevník 3 €
- študenti ZŠ, SŠ,VŠ, dôchodcovia do 70 rokov 2 €
- rodinná vstupenka (2 dospelí+2 deti) 5 €
- deti predškolského veku (3-6r.), dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP - zdarma

 

DOM REMESIEL
V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

 

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Kalendárium

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.06.2014 11.11.2014 TAKÍ BOLI NAŠI DEDOVIA
Prvá svetová vojna a východné Slovensko

TAKÍ BOLI NAŠI DEDOVIAZámerom výstavy je prezentácia obdobia 1. svetovej vojny (1914-18) a jej dopadu na každodenný život obyvateľov východného Slovenska. Na základe výzvy adresovanej médiami širokej verejnosti od začiatku r. 2013 sme sústredili fotografie vojakov počas vojnového života i počas dovolenky, resp. iné súdobé predmety vojenského charakteru.
Primárnym cieľom je zo zozbieraného materiálu vytvoriť širšiu databázu priamych účastníkov bojov 1. svetovej vojny so stručnými údajmi o ich pôsobení, ktoré prezentujeme ako integrálnu súčasť výstavy prezentujúcej konkrétne zbierkové predmety Východoslovenského múzea v Košiciach.
Jedným z hlavných cieľov výstavy je ponúknuť širokej verejnosti možnosť spolupodieľať sa na jej obsahu a realizácii a dozvedieť sa niečo bližšie nielen o svojich predkoch a zvýšiť lokál patriotizmus v povedomí Košičanov a obyvateľov okolitých regiónov.
Vstupné na výstavu: 1€

 

26.09.2014 11.11.2014 SVETOVÝ SUPERMARKET

SVETOVÝ SUPERMARKETSvetový supermarket je prvá interaktívna výstava svojho druhu, ktorá motivuje k záujmu vedieť viac o produktoch našej dennej spotreby a dôsledkoch ich výroby na životné prostredie a ľudí v iných častiach sveta. Výstava búra predsudky, spochybňuje stereotypy a prináša objekty, ktoré je možné rozobrať, zvážiť alebo skúmať v nadživotnej veľkosti.

Výstava je určená predovšetkým deťom na druhom stupni ZŠ a študentom SŠ, „nakúpiť na ňu“ ale môže prísť celá rodina.

Vstupné na výstavu: dospelí - 1 € / deti, študenti, dôchodcovia - 0,50 €

 

28.10.2014, vernisáž o 16.00 25.01.2015 ORBIS PICTUS
Zrkadlenie sveta

ORBIS PICTUS. Zrkadlenie svetaVýstava prezentuje výber výtvarných prác autorov, členov Maďarskej umeleckej akadémie.

 

    cyklus koncertov
LenART & art
Hudba v múzeu

cyklus koncertov LenART & art - Hudba v múzeu18.11.2014 o 18:00 “Young Spirit”
Vivaldi (sólisti: J. Kubina, F. Obrin – študenti)
/ Mozart / Borodin

9.12.2014 o 18:00 “Merry Xmas” – Vianočný koncert
Bach / Haydn / vianočné koledy

Koncerty sa konajú v priestoroch novozrekonštruovaného podkrovia
historickej účelovej budovy VSM na Námestí Maratónu mieru 2.

VSTUP VOĽNÝ

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.- Katová bašta - Galéria bašta / Hrnčiarska 11 - Dom remesiel

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.10.2014 31.01.2015 HISTORICKÉ FAJKY

HISTORICKÉ FAJKY• Výstava bude prezentovať významnú, bohatú a rôznorodú kolekciu historických fajok a fajčiarskych potrieb zo 17.- 20. storočia, ktoré sú obsahom rozsiahleho zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach.
• Obsah výstavy budú tvoriť historické fajky z dreva, porcelánu, morskej peny, hliny ako aj fajčiarske potreby - špičky na cigary a cigarety, tabatierky, nádoby na tabak, rezačky na tabak a pod. Na výstave bude prezentovaná aj ukážka výroby banskoštiavnických fajok a rôznorodé ukážky tejto fajkárskej proveniencie.

 

29.10.2014 26.11.2014 ANTAL RÉVÉSZ - Grafika

Maďarský svetový odkaz maďarských miest v grafickom prevedení autora. Výstava sa koná v rámci Višegrádskych dní 2014, v minulom roku bola uvedená v Prahe, vo Viedni a v Tampere.

• Antal Révész
Narodil som sa 8. októbra 1931 v meste Pápa. Prvýkrát som sa zúčastnil pravidelného štúdia kresby v Budapešti, kde som navštevoval hodiny pána profesora Álmosa Jassika. K prijatiu na vysokú školu ma pripravoval umelecký grafik János Kass. Udelili mi vekovú výnimku. Prvý ročník som absolvoval na Umelecko – priemyselnej škole a následne som bol prijatý na Vysokú školu výtvarného umenia, kde som v rámci všeobecných učebných osnov študoval maľbu, reprodukovanú grafiku, sochárstvo a anatómiu.
Od svojich študijných počiatkov som s obľubou uprednostňoval grafiku, no venoval som sa aj maľbe, vyhotovoval som plastické práce, inštalácie, interiérové kompozície, reprodukované a obrazové grafiky a ilustrácie.
Chcel by som takto pripomenúť aj svojich objednávateľov, „propagandistov“, ktorí stáli pri zrode zákaziek. Aplikovaná grafika je umeleckým žánrom krátkeho trvania. Plagáty sa prelepia ďalšími, výstavy sa deinštalujú...
Napriek tomu a bez ohľadu na kvalitu niektoré diela časom získavajú na cene a stávajú sa klasickými hodnotami. Individuálne výstavy tak vytvárajú s našimi návštevníkmi dobrý kontakt a obojstranný, skutočný zážitok.
Antal Révész na svojich listoch lavíruje na rozhraní reality a fikcie. Od päťdesiatych rokov navrhuje plagáty, prospekty a emblémy. Jeho meno sa stalo známym predovšetkým prostredníctvom plagátov a grafických riešení výstav zahraničného obchodu.
Bol autorom väčšiny plagátov filmov Miklósa Jancsóa, ktoré sú plné strhujúcich nápadov, na ktorých sa objavujú nové štýlové snahy vo svojskom prepise.
Jeho dielo charakterizujú osobité, brilantnou technikou prevedené grafiky, ktoré vznikali v posledných dvoch – troch rokoch. Tieto grafiky, na rozdiel od jeho plagátov, odkrývajú iný, odstupňovanejší, filozofickejší svet pri zachovaní citlivosti voči hlavným štýlovým tendenciám. Charakteristickým znakom je istý svojský, silnú atmosféru vytvárajúci, neustále meniaci sa, organický, abstraktný konštruktivizmus, dovoľujúci interpretáciu v rôznych rovinách.

Ilona Brestyánsky

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!