Penzión HORSE INN Košice

Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk, livia.novysedlakova@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Ut-So: 9.00 - 17.00
Ne 9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné do 1 expozície - dospelí: 2 €
Základné vstupné do 2 expozícií - dospelí: 3 €
Zľavnené vstupné (študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov): 1 €
Rodinná vstupenka (1 expozícia - 2 dospelí + 2 deti): 3 €
Rodinná vstupenka (2 expozície - 2 dospelí + 2 deti): 6 €

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského sa podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 130-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov.
K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli a sú: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi ...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odborné odbory - prírodovedný odbor, historický odbor a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Múzeum v súčasnosti spravuje vyše 450.000 predmetov, výber z ktorých predstavuje v deviatich stálych tematických expozíciách. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice.
V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Námestie Maratónu mieru č. 2:

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD

Košický zlatý poklad – najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku, objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Ukryli ho v budove, v ktorej v tom čase pôsobila Spišská komora, niekedy po roku 1679. Poklad sa pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym, ktorý v rámci protihabsburgských povstaní obsadil Košice v roku 1682. Bohaté zastúpenie typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy.
Hoci mu viackrát hrozil tradičný osud pokladov - nenávratná strata, zachoval sa neporušený. Od 15.9.2013 bude verejnosti prístupný v špeciálne upravenom trezore v zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.

 

Hviezdoslavova 3:

Východoslovenské múzeumPríroda Karpát

„Príroda je stále otvorená kniha a čítať v nej stojí skutočne za to.“ Antonio Gaudí
Príroda ukrýva mnoho tajov a záhad, je fascinujúca množstvom tvárí a jedinečnosťou. Expozícia Príroda Karpát poukazuje na často prehliadané výtvory prírody, rozpráva o nádhere zakliatej v nehybnom, mĺkvom kameni, v mineráloch. Okrem toho prehliadka návštevníkom približuje typické prvky prírody Slovenska, rozmanitosť jej rastlinného a živočíšneho sveta. Zbierky prírodovedného odboru z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky - vyše 2000 kusov - predostierajú návštevníkovi nevšednú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy.

Východoslovenské múzeumSKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu, vykryštalizované v lastúre, z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea), ktorý patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina), chráneného druhu, v prírode je známych viac ako 100 farebných odchýlok ich kroviek.


Vzdelávacie programy na témy:
Naše sovy
Kras a jaskyne
Cicavce v lese
Vtáčie búdky a kŕmidlá

A ďalšie zaujímavé témy, bližšie informácie: zuzana.hogyova@vsmuzeum.sk;; peter.krisovsky@vsmuzeum.sk;
stanislav.levendovsky@vsmuzeum.sk; maria.semanova@vsmuzeum.sk/a>

 

Východoslovenské múzeumStoročia v umení
„Umenie skrášľuje človeka a bráni mu byť zlým.“ Walther von der Vogelweide
Umelecké diela majú stáročiami overenú univerzálnu reč, ktorej rozumie každý, ale každému sa prihovára inak. Expozícia Storočia v umení Vám umožní cestovať v čase. Jedinečné gotické a barokové plastiky a maľby odhaľujú mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti, jeho cit pre krásno. Naopak dobový nábytok oživuje každodenný všedný život zámožnejších mešťanov, približuje vysokú úroveň kultúry profánnosti. Stála národopisná výstava Vás pre zmenu zavedie na vidiek Abova, ako mohol vyzerať približne pred 100 rokmi. Určite však neprehliadnite Historickú lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Naša expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby vtiahne do pokojnej atmosféry dávnych čias a odkryje, čo už je možno takmer zabudnuté...

ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému Ministerstva kultúry SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913, teda presne pred sto rokmi.

Vzdelávacie programy na témy:
Dejiny umenia na Slovensku
A ďalšie zaujímavé témy, bližšie informácie: maria.semanova@vsmuzeum.sk

 

Východoslovenské múzeumHrnčiarska 7 - Katova bašta:

UPOZORNENIE:
Z dôvodu rekonštrukcie je stála expozícia: RODOŠTO – PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO ZATVORENÁ! Za porozumenie ďakujeme!

Rodošto - pamätný dom Františka II. Rákócziho / Rodosto - Francis Rakocsi Il´s memorial site

 

 

Pri Miklušovej väznici 10:

Východoslovenské múzeumKošické storočia - Miklušova väznica - Katov byt
Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.“ Thomas Mann
Objavte spolu s nami minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá sa ukrýva za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Exponáty svedčia o vysokej úrovni zručnosti košických remeselníkov a zároveň predstavujú rôzne tváre mesta v minulosti. Podzemné priestory, cely, väzenské a mučiace nástroje navodia mrazivú atmosféru tohto miesta. Expozícia Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi vzkriesi časy, keď v meste pôsobili kati. Počítačová vizualizácia zas priblíži históriu a architektonické premeny tejto lokality. Nenechajte históriu zapadnúť prachom, oživte ju nanovo spolu s nami.

SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. storočia, nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. storočia.

Vzdelávacie programy na témy:
Stredoveká spoločnosť
Múzeum a jeho poslanie/Navštívili sme múzeum

A ďalšie zaujímavé témy, bližšie informácie: maria.semanova@vsmuzeum.sk; katy.scerby@gmail.com

 

Vstupné do expozícií VSM:
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov .............................. 1,- €
dospelý návštevník ...................................................................... 2,- €
rodinná vstupenka do 1 expozície (2 dospelí+2 deti)……………........ 3,- €

 

URBANOVA VEŽA
„Nik sa nestal nesmrteľným svojou lenivosťou.“ Benjamin Franklin
Košice, mesto s bohatou históriou, majú tiež svoje výnimočné osobnosti. Niektoré môžete stretnúť v Múzeu voskových figurín v centre košickej Hlavnej ulice, v unikátnej zvonici z konca 14. storočia. Navštívte nás a spoznajte osoby, ktoré sa pre mesto Košice stali nesmrteľnými.
Na najvyššom sprístupnenom poschodí sa nachádza stála výstava umeleckého kovolejárstva, táto prezentuje výber zbierok z oblasti sakrálneho a úžitkového kovolejárskeho remesla na území dnešného východného Slovenska od 14. až do 20. storočia.
Miesto: Urbanova veža, Hlavná 3, Košice
Expozície otvorené: Utorok - Nedeľa: 10.00-18.00 hod. Posledný vstup je 30 minút pred ukončením otváracích hodín múzea.

 

Vstupné do expozície VSM:
-dospelý návštevník......................................................................... 4,- €
-študenti SŠ,VŠ, dôchodcovia do 70 rokov........................................ 3,- €
-študenti ZŠ, držitelia preukazu ZŤP (po preukázaní).......................... 2,- €
-deti predškolského veku (3-6r.), dôchodcovia nad 70 r....................... 0,50 €

Kombinovaná vstupenka:
Využite jedinečnú možnosť spoločnej vstupenky do Urbanovej veže v kombinácii s jednou z expozícií VSM (Príroda Karpát/Storočia v Umení/Miklušova väznica – Košické storočia – Katov byt) a ušetríte!

-dospelý návštevník...................................................................... 4,-€
-študenti ZŠ, SŠ,VŠ, dôchodcovia do 70 rokov............................. 2,-€

 

Takí boli naši dedovia / Naši predkovia v 1. svetovej vojne

Obraciame sa na Vás touto cestou s výzvou na aktívnu spoluúčasť na realizácii projektu Takí boli naši dedovia. Zámerom autorov projektu je pripomenutie 100. výročia vypuknutia 1. sv. vojny skrz osudy jej priamych účastníkov z Košíc a okolia. Zapojte sa do nášho projektu a zapožičajte nám portréty Vašich starých a prastarých otcov v uniformách. Podeľte sa o ich osudy so širšou verejnosťou a napomôžte tak dôstojnému pripomenutiu ich pamiatky. Cieľom našej kampane je vytvoriť databázu obsahujúcu portréty a personálie účastníkov vojny. Získaný a spracovaný materiál bude podkladom pre výstavu venovanú 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny v júni 2014.
Viac informácií a kontakty v dokumente PDF...

 

Kalendárium

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
13.03.2014 22.06.2014 PREMENA DO KRÁSY

Premena do krásyPrírodné premeny, fascinujú ľudstvo už oddávna a predsa nie sú všetky odhalené. Premena do krásy je výstava venovaná lietajúcim skvostom našej prírody – motýľom. Zachytáva celý priebeh tejto tajuplnej zmeny od vajíčka až po dospelého motýľa. Motýle predstavujú najznámejšiu skupinu bezstavovcov a na výstave prezentujeme krásu denných a nočných motýľov, ktoré žijú na Slovensku.
Na výstave budú prezentované kolekcie denných a nočných motýľov zo zbierok Východoslovenského múzea doplnené ukážkami exotických druhov motýľov z rôznych kútov sveta.
Výstava je určená pre širokú verejnosť, pre milovníkov prírody a všetkých tých, ktorých fascinujú tajuplné záhady života.
Vstupné: 1 €

 

11.04.2014 20.06.2014 Ľubo Repaský - „Farebné archetypy“

Farebné archetypyKurátor výstavy: Peter Kocák, akad. mal., PhD.
ĽuboRepaský (1971) vystavuje od 11.4.2014 vo Východoslovenskom múzeu svoje staršie i najnovšie obrazy pod titulom „Farebné archetypy“.
Učiteľ na ZUŠ v Levoči, absolvent Prešovskej univerzity, odboru výtvarná výchova, zaoberá sa sústavne hlavne maľbou olejom, akrylom, pastelom, a grafikou. Na účte má už 20 úspešných samostatných výstav, doma aj v zahraničí. Jeho tvorbu charakterizuje namä sústredená práca s figurálnym motívom. Žena a muž, láska, život, hudba, divadlo, radosť z hravej nápaditej kompozície, skratky, až absolútnej znakovosti, esencia a minimalizmus výrazu, s farebnou premenlivosťou obrazov, to sú prvé dojmy z jeho obrazov. Expresívny maliarske polohy v kontraste s presnými geometricky štylizovanými figurálnymi kompozíciami zaujmú asi každého percipienta.

 

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.-Katová bašta, Galéria bašta

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
24.04.2014, vernisáž o 16.00 03.08.2014 BOŽÍ BOJOVNÍCI – PO STOPÁCH TAJOMNÝCH HRADOV

BOŽÍ BOJOVNÍCI – PO STOPÁCH TAJOMNÝCH HRADOVPri príležitosti 600. výročia bitky pri Grünwalde zrealizovalo Varšavské štátne múzeum v roku 2010 výstavu: Husiti v boji s križiackymi rytierskymi rádmi. Táto výstava nám prezentuje príčiny a pozadie tejto významnej bitky. Jednotlivé panely vyhotovené v spolupráci poľských, českých, slovenských a maďarských historikov a múzejníkov poukazujú na menej známe aspekty husitského hnutia prekračujúce geografický rámec Čiech. Táto výstava je, po hosťovaní vo viacerých mestách krajín V4, teraz prezentovaná aj v Košiciach. Múzeum Otta Hermana v Miškovci doplnilo pôvodný projekt svojou výstavou o hradoch Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, ktoré boli využívané aj českými bratríkmi po porážke husitstva v Čechách. V rámci tejto spojenej dvojvýstavy návštevník bude môcť vidieť repliky husitských zbraní, makety hradov a pevností, repliku husitského bojového voza a pod. Súčasťou výstavy sú interaktívne aktivity pre deti.

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!