Vodárenské múzeum BVS, a.s. Bratislava
* Water Museum of BVS, a.s. Bratislava

 

Kontaktné údaje

Mgr. Lenka Halásová - zodpovedný zamestnanec múzea
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Vodárenské múzeum BVS, a.s. sa nachádza na Devínskej ceste č. 1
v mestskej časti Karlova Ves v Bratislave.

Tel.: +421 2 6020 1915, +421 911 011 155
E-mail: lenka.halasova@bvsas.sk, vodarenskemuzeum@bvsas.sk
Www: www.vodarenskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

Návštevníkom odporúčame vopred sa ohlásiť.

 

História-popis

Čerpacia stanica v Karlovej Vsi, objekt Vodárenského múzea BVS / Pumping station at Karlova Ves, site of the BVS Water MuseumBratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Vás srdečne pozýva do Vodárenského múzea BVS, a. s. Múzeum vzniklo pri príležitosti 120. výročia vzniku prvej vodárne v Bratislave a významne dopĺňa históriu mesta.
Ostrov Sihoť – miesto prvého vodného zdroja / Sihoť island – location of the first water sourcePrvá bratislavská vodáreň bola postavená v 80-tych rokoch 19. storočia. Bol to progresívny krok, vďaka ktorému sa mesto zaradilo k európskym metropolám, ktoré vybudovali prvé vodovody.

 

V roku 1882 vykopali na ostrove Sihoť prvú pokusnú studňu. Po tom, ako sa potvrdili priaznivé vlastnosti vody, začali slávnostne jej stavbu. Studňa spolu s čerpacou stanicou v Karlovej Vsi a vodojemom na Somárskom vrchu, patrili k prvým zariadeniam vodárne. Odvtedy sa začalo pravidelné zásobovanie kvalitnou pitnou vodou.

 

Ostrov Sihoť – miesto prvého vodného zdroja / Sihoť island – location of the first water source Propeler na Dunaji / The 'Propeler' on the Danube Otvárací zápas na zimnom štadióne / Inaugural match at the ice stadium Expozíciu počas akcie Noc múzeí a galérií videli stovky návštevníkov / The exhibition attracted hundreds of visitors during the Night of Museums and Galleries

 

Expozíciu počas akcie Noc múzeí a galérií videli stovky návštevníkov / The exhibition attracted hundreds of visitors during the Night of Museums and GalleriesOkrem dodávky vody, sa vodáreň zapájala aj do iných oblastí spoločenského života Bratislavčanov. Niekoľko rokov prevádzkovala dunajský prievoz známy ako Propeler, ľadovú továreň, ľudové kúpele na Kollárovom námestí, letné kúpalisko Tehelné pole a zimný štadión.

Prvá studňa na ostrove Sihoť / The first well on Sihoť islandNapriek zničeniu mnohých architektonických skvostov v rámci socialistického stavebného boomu, kedy boli zničené aj zariadenia strojovne, ktoré by dnes mali veľkú historickú hodnotu, podarila sa zachovať pôvodná architektúra čerpacej stanice v Karlovej Vsi. Bratislavská vodárenská spoločnosť využila jej priestory na vytvorenie jedinečnej a na Slovensku zatiaľ jedinej expozície s historickými vodárenskými exponátmi.

Ako historická pamiatka sa zachovala aj prvá studňa verejného vodovodu v Bratislave na ostrove Sihoť. Voda... / Water...Vodárenské múzeum bolo prvýkrát sprístupnené verejnosti počas akcie pod názvom Noc múzeí a galérií v roku 2006.

Činnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je nevyhnutná k tomu, aby každá domácnosť dostala kvalitnú a zdravú pitnú vodu a aby sa chránilo životné prostredie pre ďalšie generácie.

Expozície

Verejné zásobovanie pitnou vodou pred vybudovaním vodovodu / Public water supply before the building of the water supply systemSpoločný autopark vodární a plynární / Shared car park of the waterworks and gasworksExpozícia múzea stručne popisuje kolobeh vody. Jeho zbierky dokumentujú prierez históriou zásobovania pitnou vodou od najstarších čias po súčasnosť.

Medzi hmotné doklady histórie vodárne patria nástroje a náradia vodárov z rôznych období. Dopĺňajú ich staré fotografie a projekty.

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!