Slovenské technické múzeum (STM) Košice

 

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje:

Mapa:

Mapa

Hlavná 88, 040 01 Košice

Tel.-spojovateľka: +421 55 622 40 35-6
Tel.-expozície: +421 55 726 06 25
Tel.-planetárium: +421 55 726 06 56
E-mail: stmke@stm-ke.sk
E-máil - objednávky skupín: prezentacia@stm-ke.sk, planetarium@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk

 

Otváracie hodiny:

 

Expozície v sídle - Hlavná 88, Košice:
ut - pi 09.00 - 17.00 / so - ne 12.00 - 17.00
Planetárium - Hlavná 88, Košice:
ut - pi 09.00 - 17.00
* Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. * Návštevu prosíme vopred ohlásiť.
* Programy pre verejnosť utorok - piatok

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Prvá nedeľa v mesiaci je múzeum otvorené od 12.00 do 17.00 h a vstup je voľný !

Na prehliadku múzea je možne sa objednať aj online na web stránke: www.stm-ke.sk

Expozície múzea

Základné vstupné - dospelí: 3 €
Deti, študenti: 1,50 €
Rodinná vstupenka (2 dospelí a max.3 deti): 5 €
Deti (0-6), Dôchodcovia (70 - ), ZŤP: bezplatne

Banská expozícia a Energetické oddelenie

Základné vstupné: 1 €

Astronómia

Základné vstupné: 1 €

Planetárium

Základné vstupné: 2 €
Zľavnené vstupné: 1,50 €

 

Foto, kamera: 2 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO do planetária

História-popis:

Slovenské technické múzeumSlovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Iniciuje starostlivosť o vybrané pamiatky vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, poskytuje odbornú pomoc pri záchrane a obnove týchto pamiatok. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností, z ktorých najmä Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola a Jozef Maximilián Petzval prispeli k rozvoju svetovej vedy a techniky. Profil múzea sa formoval od roku 1948, kedy bolo verejnosti spristupnené.
Slovenské technické múzeumZriadenie Slovenského technického múzea sa ukázalo ako plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatstvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve, sa Slovensko radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske krajiny. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovávať a dokumentovať pokrokové technieké tradície. Za roky svojej existencie múzeum zhromaždilo viac ako 14 tisíc zbierok. Slovenské technické múzeumMnohé z nich majú jedinečnú a nenahraditeľnú hodnotu tak z hľadiska vývoja vedy ako aj pre prezentačnú činnosť. Zázemie hodnotného a rozsiahleho zbierkového fondu múzea je základom pre budovanie špecializovaných expozícií, stálych výstavných súborov a krátkodobých prezentačných výstav. 
V zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fyzika, chémia, fotografické a kinematografické prístroje, geodézia a kartografia, hodinárstvo, astronómia.

 

Expozície:

Slovenské technické múzeumHutníctvo - dokumentuje historický vývin hutníctva vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku.
 

Baníctvo - je prezentované expozíciou, ktorá svojimi unikátnymi interiérmi v podzemí múzea s inštalovanou banskou technikou poskytuje pohad na pracovisko baníkov.

 

Umelecké kováčstvo - sú vystavené v podbrání múzea. Sú to kované predmety úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru dokumentujúce zručnosť a úroveň kováčskeho remesla na Slovensku. Ku kolekcii vyše 100 exponátov patria kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, osvetľovacie prostriedky.

 

Oznamovacia elektrotechnika - poskytuje prehľad vývojom telegrafnej techniky, diaľnopisov, počiatky telefónnych prístrojov s historicky vzácnou zbierkou telefónov so spomienkou na prínos Jozefa Murgaša - slovenského priekopnika v rozvoji telegrafie.

 

Slovenské technické múzeumVývoj písacích strojov - dokumentuje vývoj písacích strojov od druhej polovice 19.storočia až po súčastnosť.

 

Z dejín fyziky na Slovensku - obsahuje kolekcie prístrojov na meranie fyzikálnych jednotiek, demonštračné prístroje a prístroje z výskumu. Dlhoročné tradície majú pokusy v laboratóriu s využitím múzejných fyzikálnych pristrojov.

 

Astronómia - Z dejín astronómie na Slovensku a pozorovacia technika v astronómii.

 

Chemická expozícia - bola sprístupnená v roku 1971 ako ojedinelá múzejná expozícia zameraná na dejiny chémie a chemického priemyslu.

 

Planetárium - pre záujemcov o astronómiu poskytuje pohľad na hviezdnu oblohu, planéty, Slnko a Mesiac, demonštruje pohyby nebeských telies.

 

SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV - predvádzanie vysokonapäťových efektov, vstupy do Faradayovej klietky, Teslove transformátory, plazmová guľa.
Prehliadku expozície je nutné vopred objednať na tel.č. 055/72 606 25

 

VÝVOJ GEODETICKEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE
Expozícia je zameraná na vývoj zememeračstva s dôrazom na technické pomôcky používané pri meraní Zeme a znázorňovaní jej povrchu. V novej expozícii sa nachádza cca 250 exponátov ako napríklad: meračské reťazce a klince, meračské pásma, rôzne merítka, olovnice, libely, astroláby, buzoly, kompasy, sklonomery, teodolity, tachymetre, nivelačné prístroje, rysovacie súpravy a ďalšie kartografické diela mapy, glóbusy, atlasy, vrstevnicový model.

 

ENERGETICKÉ ODDELENIE AURELA STODOLU
Najviac obdivovaný je súbor dynamických modelov parných strojov, vodných turbín, spaľovacích motorov.Vystavené sú: miniatúra parnej lokomotívy, jedno a dvojvalcové parné stroje, piestový vodný motor, Kaplanova, Peltonova a Francisova vodná turbína.

 

Projekt Vedecko-technického centra v Slovenskom technickom múzeu

Slovenské technické múzeumSlovenské technické múzeum otvorilo 6. septembra 2013 novú interaktívnu expozíciu – Vedecko-technické centrum pre deti a mládež. Mottom novovybudovaného centra sú slová J.A. Komenského ,,Hrou k poznaniu“. Niekoľkoročnou víziou bolo vytvoriť netradičný priestor pre spoznávanie techniky a vedy pomocou interaktívnych exponátov.
Nová atraktívna súčasť STM ponúka 120 interaktívnych exponátov, kde si nielen malí návštevníci môžu hravo-zábavnou formou overiť základy fyziky, biológie, mechaniky, techniky a magnetizmu. Náučné vedecké exponáty sa nachádzajú na dvoch poschodiach, tzv.galériách.
Slovenské technické múzeumNávštevníci, hlavne školská mládež, si môžu overiť v praxi Pythagorovu vetu, Newtonovu kolísku, Bernoulliho vznášajúcu sa loptu, Termovíznu kameru, Moare efekt, Prienik postáv, 3D siločiary, Hydrodynomický jav, Negatoskop, Stroboskop, Gyroskop a mnohé iné exponáty. Vo vedecko-technickom centre si návštevníci môžu vyskúšať taktiež svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov. (Hlavolam Tanagram, Hanojská veža, Jež v klietke a ďalšie).
Počas existencie VTC sa konali pre verejnosť zaujímavé podujatia rodinného typu vo víkendových dňoch: Valentín vo VTC, Noc výskumníkov, Zimomravenie, Deň detí, Leto vo VTC pre najmenších. Vedecko-technické centrum sa stalo obľúbenou expozíciou múzea, ktorá láka nielen školské skupiny, ale aj zahraničných návštevníkov. Centrum nie je prioritne určené len pre mládež, ale spĺňa kritériá aj pre náročnejších návštevníkov. Prvotný zámer vybudovať vedeckú hraciu miestnosť, ktorá bude suplovať školské interaktívne hodiny fyziky a matematiky sa podarilo naplniť veľmi efektívne, o čom svedčí aj veľký záujem zo strany návštevníkov.

 

Vysunutá expozícia STM: HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

Multifunkčné banícko-energetické centrum BARBORA v Spišskej Novej Vsi
Otvorené: po - pi: 9,00 – 15,00
Vstupné: dospelí: 1,- €
žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Informácie: stmke@stm-ke.sk
Tel: 00421 55 62 240 35-37 ;0918 965 708; 0903 531 612, 0902 201 861

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 


Expozícia historických hodín Kaštieľ v Budimíre

 

Múzeum J.M. Petzvala Spišská Belá

 

Múzeum dopravy Bratislava

 

Múzeum letectva Košice

 

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

 

Hámor v Medzeve

 

Kováčska vyhňa Moldava nad Bodvou

 

Národná kultúrna pamiatka Solivar pri Prešove

 

Vysoká pec Karol (Karlova huta) vo Vlachove
Vysoká pec Karol (Karlova huta), situovaná v katastrálnom území obce Vlachovo v lokalite Dobšinská Píla, je zapísaná ako pamiatka v štátnom zozname pod číslom Vs 2482. Vysoká pec vo Vlachove z roku 1870 dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí, okrem toho upútava aj svojim architektonickým prevedením.

 

VYUČOVACIE TÉMY V EXPOZÍCIÁCH

„PAMÄŤ ĽUDSTVA“ – VÝVOJ PÍSMA - PÍSMENKOVANIE – kde niet písma, niet dejín..všetko o písacích strojoch
VÝROBA ŽELEZA A OCELE - expozícia hutníctva - model vysokej pece
PRÍBEH KOLIES – od dreveného kolesa cez vodné turbíny k motorom
O MAPE A PODĽA MAPY – spoznávanie mapy od jej histórie až po súčasnosť
BOL RAZ JEDEN VYNÁLEZCA – Edison a jeho vynálezy, ktoré zmenili svet...(fonograf, žiarovka...)

Na termínoch jednotlivých programov je nutné dohodnúť sa vopred na tel.č. 055/ 72 606 25 alebo mailom: prezentacia@stm-ke.sk.

 

Kalendárium:

Hlavná 88

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
16.05.2017, vernisáž o 16.00 16.06.2017 ŠTYRI GENERÁCIE SCHUSTEROVCOV CEZ VNÚTROZEMIE BRAZÍLIE
výstava fotografií Rudolfa Schustera

ŠTYRI GENERÁCIE SCHUSTEROVCOV CEZ VNÚTROZEMIE BRAZÍLIERudolf Schuster – bývalý prezident, dnes aktívny cestovateľ a náruživý fotograf si plní svoje cestovateľské sny. ,,Výstava je určitou retrospektívou vzťahu pána prezidenta Schustera k Brazílii, a keďže má rodinný aspekt, má úplne iného ducha, ako keby to bola len výstava o jednej krajine, ktorú ako cestovateľ a vášnivý fotograf navštívil ".
Rudolf Schuster je známy svojou cestovateľskou a fotografickou vášňou. Počas svojej aktívnej kariéry precestoval takmer celý svet, navštívil miesta, kam sa dostalo len málo turistov. Brazília je však prezidentovi veľmi blízka. ,,Pre našu rodinu je druhou najbližšou krajinou. Strýko Ján Benedik nahovoril v roku 1927 môjho otca a svojho mladšieho brata, aby išli do Brazílie pracovať, ale v kútiku svojho srdca mal už pripravenú expedíciu do brazílskej džungle," priblížil Rudolf Schuster počiatok vrúcneho vzťahu jeho rodiny k jednému z najväčších štátov sveta, ktorý nevznikol po prečítaní cestopisných kníh, ale po nebezpečnej a dobrodružnej výprave cez vnútrozemie Brazílie. Od konca 20. rokov minulého storočia sa medzi brazílskych Indiánov dostali štyri generácie Schusterovcov. Po prvej expedícii, v ktorej traja Medzevčania strávili v džungli z pôvodne plánovaných troch až osem mesiacov, sa k parecízskym Indiánom vrátil Rudolf Schuster v roku 1991, keď bol veľvyslancom ČSFR v Kanade. V 2001, len rok po ťažkej chorobe, išiel do vnútrozemia Brazílie s treťou generáciou, synom, dcérou a manželkou. Štvrtú návštevu v roku 2014 iniciovala vnučka, ktorá si cestu do Brazílie po stopách predkov vybrala namiesto darčeka k 21. narodeninám.

Výstava rozdelená do štyroch častí mapujúcich cesty štyroch generácií Schusterovcov do Brazílie, zachytáva pomocou filmovej kamery a fotoaparátu obraz brazílskej džungle, flóry a fauny, život zlatokopov, hľadačov diamantov a najmä kmeňa parecízskych Indiánov. Okrem fotografií dokumentujúcich výpravy 2. a 4. generácie - roky 1991, 2001, 2014 si návštevník môže pozrieť kópie výstrižkov z 35-mm dokumentárneho filmu z obdobia prvej dobrodružnej výpravy cez vnútrozemie Brazílie v rokoch 1927-1928, ďalej suveníry od brazílskych Indiánov, výtvarné diela z prírodného materiálu i olejomaľby z prostredia parecízskych Indiánov od výtvarníka Zoltána Nagya (Enzoe).
Do aktuálnej kolekcie fotografií zaradil aj záber, ktorý dokumentuje udalosť z júla 2001, kedy na počesť brazílskej expedície jeho strýka a otca, v hlavnom meste Palmas štátu Tocantins (neďaleko hlavného mesta Brazílie) odhalili pamätnú tabuľu a otvorili Námestie Slovenskej republiky.
Expozícia Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie, bude inštalovaná vo výstavných sálach Slovenského technického múzea na 1. poschodí.

 

17.05.2017, vernisáž o 16.00 30.09.2017 KEĎ SA POVIE POLEDNIAK

Slovenské technické múzeum systematicky dokumentuje aj prínos osobností rozvoja vedy a techniky. K tematike “Osobnosti Košíc“, ktorú si košické múzeá a galérie vybrali ako spoločný motív pre tohtoročnú Košickú noc múzeí a galérií, múzeum prispieva výstavou prezentujúcou históriu jednej z prvých košických fabrík. V rozvoji strojárskej výroby na území dnešného Košického kraja vynikala firma Karola Poledniaka. Zakladateľ firmy a jeho syn a pokračovateľ, tiež menom Karol Poledniak, patrili k osobnostiam spoločenského a hospodárskeho života mesta Košíc a okolia. Prispeli k rozvoju strojárskej výroby a priemyslu na východnom Slovensku a položili základy vyspelého strojárstva na Slovensku. Cieľom výstavy je pripomenúť verejnosti košické významné osobnosti – zakladateľov strojárstva, ktorí z malej dielne tvrdým úsilím a vďaka technickému a obchodnému nadaniu vybudovali veľkú firmu, ktorá si postupne vybudovala renomé aj za hranicami Slovenska. Táto vyše 130 ročná továreň, ktorej objekty dodnes stoja na Štúrovej ulici v Košiciach, bola predchodcom svetoznámej strojárskej fabriky Východoslovenské strojárne (VSS).
Základ výstavy tvoria hodnotné zbierkové predmety, ktoré múzeum systematicky sústreďuje. Symbolicky prezentujú výrobný program a produkciu firmy Karola Poledniaka, ktorá sa sústreďovala na poľnohospodárske stroje, stavbu mlynov a odlievaný sortiment zo železolejárne. Zastúpený je tiež autentický dobový materiál poskytnutý súkromnými zberateľmi.
Z trojrozmerných technických exponátov vynikne mlynská valcová stolica z roku 1913 na mletie obilnín v menších prevádzkach – práve tento výrobok patril k nosným výrobkom košickej firmy. Vystavená je i sečkovica na sekanie hospodárskych rastlín s ručným kolesom a ozubeným prevodom. Prezentovaný je i tlačiarenský lis na papier, ďalej originály dokumentácie z firmy K. Poledniak: plány, výkresy, nákresy, účtovné knihy, plány zariadenia mlyna a zabudovania turbíny v Horných Lelovciach. Zaujímavosťami sú i vreckový mikroskop, ktorým K. Poledniak ml. osobne kontroloval kvalitu liatinových výrobkov, firemné tabule, či pamätné tablo s fotografiami zamestnancov vyhotovené pri príležitosti 50. výročia založenia firmy. Na nádvorí múzea si návštevníci môžu prezrieť i ďalšie produkty firmy K. Poledniak –Francisovú radiálnu pretlakovú turbínu v špirálovej skrini s horizontálnym hriadeľom, ktorá slúžila na pohon zariadení mlyna v Barci, či jednovalcový ležatý parný stroj zn. Poledniak.
Veríme, že téma slávnej továrne a značky „Poledniakovej fabriky“, ktorá položila pevné základy strojárskej výrobe, zaujme návštevníkov a pripomenie tak jednu z významných etáp
technickej histórie mesta Košice i regiónu východného Slovenska.

 

31.05.2017, vernisáž o 17.30 29.06.2017 Z TRÓPOV ÁZIE K ĽADOVCOM ISLANDU
- výstava fotografií Daniela Sedláka

Slovenské technické múzeum prináša autorskú výstavu fotografa Daniela Sedláka.
Autor vystavených fotografií: ,,Priznám sa, že prvým impulzom, ktorý vo mne vyvolal záujem o fotografiu, bol pokrok v digitálnej technike. Z počiatku technokratické nadšenie vyústilo do hlbšieho záujmu o makrofotografiu. Následný smer môjho vývoja ovplyvnilo cestovanie do exotických krajín Ázie, predovšetkým Číny a Indonézie. Vstúpil som do obdobia cestovateľského dokumentu a tvorby fotocestopisov do periodík a magazínov. V snahe
o posun na vyššiu úroveň som opustil makrofotografiu ako rozptyľujúci smer a sústredil sa výhradne na krajinársky žáner. Postupným zbieraním skúseností vstúpila do procesu tvorby dlhočasová a panoramatická fotografia s vysokým rozlíšením. Vzájomnou kombináciou rôznych techník sa snažím vytvoriť snímok plný detailov pri zachovaní atmosféry daného momentu. K technickému progresu bolo však súčasne nutné zmeniť aj spôsob plánovania ciest. Pri hľadaní netradičných pohľadov smerujú moje cesty aj do oblastí, ktoré nie sú dostupné bez dobrej fyzickej kondície a vyžadujú dôslednú prípravu itinerára. V mojej tvorbe sa najčastejšie opakujú dva prvky: vodopády a vulkány, predstavujúce elementy vodu a oheň. Po deviatich rokoch fotografovania som nazbieral dostatok materiálu na realizáciu mojej prvej autorskej výstavy, na ktorej predstavím fotografický prierez štyrmi zaujímavými krajinami: Kambodža, Indonézia, Maroko a Island.“

 

14.06.2017, vernisáž o 17.00 23.07.2017 IVAN MARČUK - O ŠŤASTÍ II.

IVAN MARČUK – žijúca legenda ukrajinského umenia a génius moderného umenia. Je jediným ukrajinským umelcom, ktorý je členom „Zlatého cechu“ Medzinárodnej Akadémie moderného umenia v Ríme. Denník Daily Telegraph ho v roku 2007 začlenil medzi top 100 géniov našej doby, ktorí tvoria v multidimenziálnych vzťahoch a svojou nadčasovosťou ovplyvňujú nové trendy a vývojové perspektívy post industriálnej spoločnosti. Majster vytvoril svoj vlastný umelecký rukopis, ktorým s jemnou estetikou prezentuje hlboké tradície ľudstva i svojej vlasti. Majstrovské dielo autora spája ľudí v mene lásky a dobra. Ivan Marčuk sa narodil 12. mája 1936 v Ukrajinskej dedine Moskalivka, v regióne Ternopil. Majster sa počas viac ako 50 rokov svojho umeleckého života zúčastnil 200 individuálnych a kolektívnych výstav, vytvoril tisíce farebných a monochronných diel v jeho originálnej technike „pliontanizmus“ (z ukrajinského slova “pliontaty“ – tkať), v ktorých rieši limity ľudského a technického. Kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied a umení, o umelcovi hovorí: „Mimoriadne si vážim tvorbu umelcov, ktorí osobitým vnímaním sveta dokážu vyjadriť nielen svoje pocity, ale osloviť čo najviac divákov a odovzdať im ich. Na báze umenie vyrastajú v každej epoche talenty. Tvorcovia, ktorí dávajú umeniu tú pridanú hodnotu, ktorá je nevyčísliteľná. Pretože je stále podmanivo živá, aktuálna a nadčasová. Stretnutie s tvorbou Ivana Marčuka je silným zážitkom, ktorý možno prijímať všetkými zmyslami. Jeho umenie v sfére výrazu je monumentálne. Ako báje rozprávkovej Ukrajiny. Umožňuje nám vstúpiť do dnešného sveta cez minulosť. Obdivujem umenie tohto autora pre tú silu výrazu, ktorá je jedinečná. Osciluje výlučne v rozpätí hodnoty. Tká nitky času pre lepšiu budúcnosť. Je obrovským umením tvorcu, ktorý cíti hodnoty života a chce sa, dokáže sa s nimi podeliť s divákom.“ Ivan Marčuk je i zostane objavom svetovej kultúry, ktorý dokáže tvorivo vypovedať o láske k životu a vlastnej krajine. Výstava Ivana Marčuka je venovaná 25. výročiu nezávislosti Ukrajiny. Uskutoční sa tiež v Európskom parlamente v Bruseli 26. až 30. septembra. Je organizovaná Misiou Ukrajiny pri Európskej Únii, ukrajinským veľvyslanectvom, Belgickým kráľovstvom a Misiou Ukrajiny pri NATO.

 

     

Kalendárium:

Planetárium - bezbariérový vstup !

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!