Poštové múzeum, Banská Bystrica

Slovenská pošta - logo

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 433 95 31

Mobil: +421 911 659 028

E-mail: muzeum@slposta.sk
Www: http://www.posta.sk/informacie/postove-muzeum

 

Otváracie hodiny

Po-Pi 9.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné: 0,83 €
Zľavnené vstupné: 0,50 € (deti, študenti, dôchodcovia, hromadný vstup nad 5 osôb)
Vstupné zahŕňa prehliadku expozície, výstavy a Detskej pošty.
Foto, kamera: 8,37 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Poštové múzeum, Banská BystricaPoštové múzeum, Banská BystricaPoštové múzeum je pomerne mladé múzeum. Zázemie mu vytvorilo Dokumentačné centrum spojov, ktoré bolo zriadené Ústredným riaditeľstvom spojov v roku 1985. Po rozdelení Československa v roku 1993 mu do činnosti pribudla oblasť poštových známok, ktorú dovtedy spravovalo pražské Poštové múzeum. V roku 2000 sa pretransformovalo na múzeum a verejnosti bolo sprístupnené v roku 2001, kedy bola otvorená prvá stála expozícia.
Poslaním Poštového múzea je zhromažďovať, zhodnocovať, odborne spravovať a sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti dejín pošty a poštovníctva a známkovej tvorby, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Poštové múzeum sídli v budove ústredia Slovenskej pošty v Banskej Bystrici.

 

Expozície

Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie

Odovzdávanie správ zohrávalo dôležitú úlohu v každej epoche vývoja ľudskej spoločnosti. Zo spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo - odvetvie, ktoré je dnes dôležitým činiteľom fungujúcej spoločnosti.

 

Stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“ ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok na území dnešného Slovenska.

 

V múzejných zbierkach nájdete:
Poštové štíty a tabule
Poštové schránky
Poštové pečiatky a pečatidlá
Predmety poštovej prevádzky (váhy, vrecia, pečiatkovacie stroje a automaty)
Predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky)
Mapy, obrazy a fotografie

 

Druhú časť expozície tvorí známková tvorba a filatelia. Pozrieť si môžete slovenské poštové známky vrátane dokumentácie k ich tvorbe (výtvarné návrhy, rytecké rozkresby), ako aj československé poštové známky z obdobia rokov 1918-1992 a zahraničné poštové známky.

 

Detská pošta - osobitná časť expozície

V priestoroch Detskej pošty sú nainštalované dve poštové priehradky - balíková a listová, kde si deti môžu vyskúšať prácu „na pošte“. Návštevníkom sú k dispozícii filmy o poštovej prevádzke a o tvorbe slovenských poštových známok.

 

Krátkodobé výstavy

Vstupné priestory ústredia Slovenskej pošty sú pravidelne využívané na príležitostné výstavy.

 

 

Fotogaléria z expozície

Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica

 

 

Slovenská pošta, a. s., POFIS, Poštové múzeum Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy pod názvom

„Región a svet v archeológii“

dňa 18.12.2014 o 09.00 hod. vo výstavnej miestnosti Poštového múzea, v budove Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

Pri tejto príležitosti bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom Pošty Banská Bystrica 1.
Po skončení akcie bude príležitostná poštová pečiatka umiestnená 7 dní na Pošte Banská Bystrica 1.
Výstava bude sprístupnená do 31.03.2015.

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!