Pohronské múzeum v Novej Bani
* Pohronie Museum in Nova Bana

Pohronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Tel.: +421 45 685 51 78
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
Www: www.pohronskemuzeum.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pohronske.muzeum


Otváracie hodiny

 

Letná turistická sezóna /máj - september/
Pondelok - Piatok, Nedeľa: 9,00 - 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota: zatvorené

Zimná turistická sezóna /október - apríl/
Pondelok - Piatok: 9,00 - 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota, Nedeľa: zatvorené

Vopred ohlásené návštevy aj v inom čase.
Počas štátnych sviatkov zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií múzea, vrátane výstav:
Dospelí 2 €, žiaci základných škôl 1 €, študenti SŠ, VŠ a dôchodcovia 1,50 €,
deti predškolského veku 0,50 €, ZŤP zdarma

Vstupné na výstavy:
Jednotné vo výške 1 €, deti predškolského veku zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Pohronské múzeumPohronské múzeumPredchodca dnešného múzea je Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14.-teho storočia, prestavaná v polovici 18.-teho storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Pohronské múzeumPohronské múzeumNová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené plastiky z 15., 18. a 19.-teho storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozície

Expozícia histórie mesta - prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po roku 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

 

Národopisná expozícia, tkáčka v malolehotskom dievockom krojiUmeleckohistorická expozícia - prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

 

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia - poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života.

 

Radná sieň
Poslednou sprístupnenou expozíciou múzea je Radná sieň s unikátnymi barokovými maľbami z 18. storočia. Sú maľované technikou a secco, čo je maľba na suchú omietku. V miestnosti zasadal richtár s mestskou radou, rozhodovalo sa tu o budúcnosti mesta. Medailóny na stenách zobrazujú portréty uhorských panovníkov, ktorých rozhodnutia pozdvihli život v banských mestách. Výnimku tvorí portrét byzantského cisára Konštantína. Pravdepodobne bol zobrazený ako podporovateľ kresťanského náboženstva. V roku 1822 bola domaľovaná podobizeň arcivojvodu Jozefa, kráľovského palatína. Tento najvyšší krajinský hodnostár v Uhorsku navštívil Novú Baňu 26.8.1822.
Počas roka 2005 vypukol v Radnej sieni požiar a maľby utrpeli ťažké poškodenia. Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR bolo schválené reštaurovanie celej miestnosti, vrátane jej dekoratívnej výmaľby, podľa pôvodného stavu z 18. storočia. Reštaurátorské práce prebiehali v rokoch 2009 – 2012 pod vedením akademického sochára Juraja Matáka. Práce boli realizované s finančnou podporou MK SR, spoluúčasť hradil vlastník budovy – Mesto Nová Baňa. Cieľom reštaurovania bola záchrana tohto významného a v rámci Slovenska jedinečného kultúrneho dedičstva.
Okrem nástenných malieb v tejto expozícii môže návštevník uvidieť cenné mestské písomnosti a pečate.

 

Fotogaléria z expozícií:

 

Drevorezba baníka z historickej expozície Fľaša trpezlivosti - tradičné umenie baníkov Fľaša trpezlivosti autora P. Tencera Klenot z baníckej zástavy Láda cechu čižmárov z roku 1833
Ľudová drevorezba Piety z muzeálnych zbierok Neskorogotická Madona zo zbierok múzea Symboly mesta a baníctva v historickej expozícii Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia
Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.07.2017 11.10.2017 Plstené inšpirácie

Plstené inšpirácieOvčia vlna je naozaj veľmi inšpiratívny materiál a dá sa z nej vyrobiť veľa krásnych dekorácií, pričom práca s ňou je o to príjemnejšia, že sa jedná o materiál čisto prírodný. Na výstave „Plstené inšpirácie“ sú predstavené práce Mgr. Evy Pokornej, konkrétne plstené obrazy, priestorové objekty či úžitkové predmety. Zastúpené sú i šité bábiky, ktorých základom je bábika „Tilda“ odetá v krojoch z oblastí Skalica, Tekov, Važec, Čičmany, Malá Lehota.
Prvý kontakt s plstením mala autorka v roku 2007, ale intenzívnejšie sa tejto technike venuje od roku 2010, kedy absolvovala kurz plstenia v Maďarsku pod vedením zahraničných lektorov. Najvýraznejšie inovácie v tvorbe sú spojené s vlastným chovom oviec, kedy začala experimentovať s nepranou vlnou, ktorú do svojich prác zakomponovala, čím vznikali zaujímavé štruktúry. Na začiatku boli veci úžitkového umenia, neskôr začala experimentovať s priestorovými objektami, najzaujímavejšie výrobky vznikali práve po absolvovaní kurzu v Maďarsku. Na počiatku tvorby stála kolegyňa PaedDr. Angelika Vaneková, ktorá autorku nasmerovala. Výstava „Plstené inšpirácie“ je autorkinou prvou autorskou výstavou v tejto technike. Okrem plstenia sa autorka venuje aj maľbe olejovými farbami.
Plstenie je vlastne spracovávanie zvieracej srsti (psích, králičích chlpov, ovčej vlny atď.), ktorej vlákna sa do seba mechanickým namáhaním zapletajú, a tým sa plstí - teda z nadýchaného chumáčika vznikne tvrdý pevný materiál. K tomuto spracovaniu dochádza dvomi možnými spôsobmi plstením za mokra (kedy sa používa voda a mydlo)
alebo plstením za sucha.
Doklady o používaní plsti, materiálu z ubíjanej a váľanej srsti zvierat sú u starovekých národov bohaté. Už v 4. storočí pred n. l. sa plsť spomína v Číne, prastaré je zhotovovanie a používanie plsti u kočovných kmeňov strednej Ázie. Z plsti sa tu zhotovovali nielen odevné súčiastky, ale aj rozmerné prikrývky, pokrovce a celé stany. Výroba plsti sa neobmedzila len na oblasti Ázie. Jej používanie sa rozšírilo i medzi pastiermi Bulharska a Maďarska, ako aj v niektorých regiónoch Slovenska. U nás sa spomínanou technikou zhotovovali na východnom Slovensku váľanky – vlnená zimná obuv.

 

01.07.2017 29.09.2017 Modré dedičstvo
Modrotlač v minulosti a dnes

Modré dedičstvoPohronské múzeum si pre návštevníkov na letnú sezónu pripravilo zaujímavú výstavu „Modré dedičstvo“. Na výstave sú prezentované historické zbierky Trenčianskeho múzea, Ústredia ľudovej umeleckej výroby a Pohronského múzea. Súčasnú tvorbu zastupuje tvorba Petra Trnku, Mateja Rabadu a zručných umelkýň, prezentujúcich sa cez stránku SASHE. Predstaví sa na nej jedinečný spôsob farbenia látok, ktorého aktuálnosť pretrvala až dodnes. Na území Slovenska sa modrotlač udomácnila koncom 18. storočia, keď sa stala bežným artiklom a postupne sa etablovala ako typické oblečenie širokých vrstiev v malých mestách. Do malomestského oblečenia prenikla v čase, keď už pre zámožné vrstvy prestala byť módnym tovarom.
Modrotlač je indigom zafarbený textil s negatívnym jedno alebo viacfarebným vzorom. Vzory vznikali nanášaním vosku na plátno prostredníctvom foriem a následným namáčaním vo farbiacom roztoku. Príslušný biely vzor jasne vynikne na tmavomodrom podklade. Výrobcovia modrotlače najskôr využívali celodrevené modrotlačové formy vyhotovené najčastejšie z hruškového dreva. V neskorších obdobiach sa začali využívať formy s kovovými klinčekmi a plieškami. Výber a obľuba ornamentálnych vzorov modrotlače záviseli od záujmu a potreby jednotlivých krojových oblastí. Najpoužívanejšími vzormi na formách boli stromy, kvety a rastlinné ornamenty.
Dnes je dielní na modrotlač iba pár a remeslo sa zachováva aj vďaka novovzbudenému záujmu o túto techniku. Peter Trnka patrí k piatej generácii v rodine Trnkovcov, ktorá ovláda modrotlač. Dnes experimentuje s farbením v Ivanke pri Dunaji. Jeho dielňa má všetko, čo potrebuje – stôl na potláčanie látky, vaňu na farbenie (kypu), formy a rodinný recept na výrobu farbiacich zmesí. Druhým aktívnym výrobcom modrotlače na Slovensku je Matej Rabada, ktorého dielňa sa nachádza v Párnici na Orave. Hlavným cieľom značky Modrotlač Matej Rabada je obnoviť a rozvíjať modrotlač, tradičnú farbiarsku techniku a neuspokojiť sa len s kopírovaním vzorov z minulosti, ale takisto ju dizajnovo obohacovať a pretvárať do súčasných podôb.
Od roku 2016 sa modrotlač stala jedným z prvkov Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, a teda čakateľom zápisu do Zoznamu UNESCO.

 

13.10.2017 30.11.2017 Moji známi

Portréty ľudí a psov v podaní Vladimíra Tužinského

 

13.10.2017 31.01.2018 Paličkovanie II.

Autorská výstava paličkovanej čipky v podaní Soni Bezúchovej

 

08.12.2017 31.01.2018 Ilúzia zajtrajška

Výber obrazov z tvorby Veroniky Stredákovej

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

7.9.2017, 14.9.2017, 21.9.2017, 28.9.2017
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav s historickým prostredím a jeho hodnotami.

     
október 2017   Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
     
december 2017   Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!