SNM - Prírodovedné múzeum Bratislava
* SNM - Natural History Museum Bratislava

SNM - Prírodovedné múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

Tel.: +421 2 204 69 122
E-mail: prirmuz@snm.sk

Prezentačné oddelenie SNM-PM:
e-mail: katarina.mastenova@snm.sk
Tel.: +421 2 204 69 154

Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny :
e-mail: ivana.koubova@snm.sk
Tel.: +421 2 204 69 127
ďalšie informácie / pokladňa: tel.: +421 2 204 69 102, +421 2 204 148

- SNM – Prírodovedné múzeum nájdete už aj na Facebooku:
  www.facebook.com/prirodovedne.muzeum

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne: 9.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné 3,50 €, Zľavnené vstupné 2,00 € ( seniori, študenti, žiaci ),
Rodinné vstupné - malé 5,00 € (1 dospelý + 2 deti)
Rodinné vstupné - veľké 8,00 € (2 dospelí + 3 deti)
Žiaci v rámci školskej skupiny 1 € / alebo 1 KP
20 % zľava zo základného vstupného, t.j. 2,80 € (klientov Poštovej banky, držiteľov karty Bratislava City Card, pre držiteľov karty JUNIOR RAILPLUS EURO 26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS),
zdarma - deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, držitelia preukazu ICOM, držitelia preukazu pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, členovia klubu priateľov SNM

Spoločná vstupenka do 7. bratislavských múzeí SNM (PDF)

 

História-popis

Slovenské národné múzeumPrírodovedné múzeum SNM sa vytvorilo postupne z prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea, neskôr Slovenského múzea. Od roku 1961, po vzniku Slovenského národného múzea, je jeho súčasťou ako významné prírodovedné pracovisko. Slovenské národné múzeumSpolu s riaditeľstvom SNM sídli v účelovej budove na Vajanského nábreží, kde sú verejnosti prístupné prírodovedné expozície a výstavy. Prírodovedné múzeum zameriava svoje hlavné aktivity na dokumentáciu živej a neživej prírody. Zbierkový fond obsahuje viac ako 2,4 milióna kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Paleontologická expozícia pod názvom Príbeh života na Zemi bola sprístupnená verejnosti 17. mája 2012 v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží.
Hlavným zámerom paleontologickej expozície Príbeh života na Zemi je prezentovať vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory a treťohory a končí nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny vo štvrtohorách, pred 10 tis. rokmi. Expozícia priblížuje významné evolučné zmeny a prezentuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období.
Informácie o pestrosti zaniknutých svetov sú sprostredkované originálnymi skamenenými zvyškami živočíchov a rastlín. Predstavených je viac ako 600 vzoriek skamenelín od najmenších, voľným okom takmer neviditeľných organizmov, až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého. Predstavu o živote v geologickej minulosti dokresľujú obrazové i trojrozmerné rekonštrukcie paleoprostredia (diorámy) a unikátne modely vyhynutých organizmov. Verejnosti predstavuje v skutočnej veľkosti jedného z dinosaurov, ktoré zanechali stopy vo Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov, ale i jeden meter dlhého vodného škorpióna, ktorý žil asi pred 425 mil. rokmi. Expozíciu ukončí najznámejší živočích poslednej ľadovej doby v dejinách Zeme – mamut srstnatý v skutočnej veľkosti.
Ďalšie informácie sprostredkujú dvojrozmerné výtvarné prvky (schémy, diagramy, obrázky, mapky), interaktívne animované programy i dokumentárne filmy.

 

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

ZÁZRAK PRÍRODY. Biodiverzita Slovenska / The Miracle of Nature. Biological Diversity of SlovakiaPriestory Slovenského národného múzea-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave sa po päťdesiatich rokoch zmenili. 15. decembra 2010 bola sprístupnená nová stála expozícia približujúca živú prírodu Slovenska.
Pred niekoľkými mesiacmi uzatvorilo SNM-Prírodovedné múzeum svoje dve stále expozície Fauna Slovenska a Variácie sveta rastlín, vďaka ktorým od roku 1960 obdivovalo významných zástupcov slovenskej živej prírody niekoľko generácií návštevníkov. V týchto dňoch sa sprístupňuje nová expozícia, ktorá ponúka prostredníctvom témy ZÁZRAK PRÍRODY. Biodiverzita Slovenska / The Miracle of Nature. Biological Diversity of Slovakiabiologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska.
Pôvodné diorámy s dominantnými predstaviteľmi našej fauny boli doplnené a využité v zmysle filozofie súčasnej expozície aj na vernú prezentáciu biotopov. K desiatim pôvodným diorámam pribudli dve nové, ktoré spolu s priestorovými inštaláciami piatich vitrín umožnia návštevníkovi spoznať rozmanitosť vegetačných typov Slovenska – od nížin cez pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov – a tiež živočíchov, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť. Návštevníka čaká pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom.

Viac informácií na stránke SNM...

 

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Od roku 2006 je v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave otvorená nová expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme. Prehliadka expozície návštevníkov postupne zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom. Z tohto prehľadu zázračnej rozmanitosti Zeme je tiež vidieť, že pre existenciu človeka na Zemi je dôležité, aby sa zachovali všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody tvoriace ich životné prostredie.

 

Klenoty Zeme

Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza. Dominantami sú reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zo slovenských lokalít sú pozoruhodné vzorky kermezitu z Pezinka, drúzy ihličkovitého antimonitu a vzorky zlata z Kremnice, strieborné minerály z Banskej Štiavnice a tiež opály z východného Slovenska. Zo zahraničných lokalít sú zaujímavé vzorky hessitu z Rumunska, kryštály azuritu z Namíbie, fluority, beryly, turmalíny, rubíny z Tanzánie, brazílske acháty a mnohé iné. Systematickú zbierku minerálov dopĺňajú ukážky brúsených a ozdobných kameňov z viacerých významných nálezísk zo Slovenska, Austrálie, Mexika či Ruska. Historické banské mapy pripomínajú atmosféru banských miest s ich bohatou históriou. Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica a viaceré lokality Spišsko-gemerského Rudohoria boli významnými ložiskami drahokovových, polymetalických rúd a iných úžitkových nerastov. Širšie informácie o chemickom zložení, fyzikálnych vlastnostiach, spôsobe vzniku, výskyte a použití asi stovky najbežnejších minerálov poskytuje v expozícii počítačový program pre verejnosť.

 

Prírodovedné múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
november 2016   Jeseň v prírode

Súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť deti vo veku do 12 rokov, ak zvládnu vedomostný kvíz (www.snm.sk) a vytvoria prácu na tému jesenná príroda. Vyplnený kvíz s kontaktnými údajmi a vlastnoručne zhotovené dielo, napríklad namaľovanú jesennú krajinu (max. rozmer A3) či výtvor z prírodných materiálov (gaštany, orechy, opadané lístie...) je potrebné priniesť do 18. novembra do pokladne Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave alebo poslať na adresu: SNM – Prírodovedné múzeum, Prezentačné odd., Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, heslo „Jeseň v prírode“. Mená výhercov súťaže budú uverejnené na webovej stránke od 28. novembra.

 

02.12.2016, 17.30   ASTRONOMICKÁ ŽATVA – 50. ročník

ASTRONOMICKÁ ŽATVA – 50. ročníkPrednáša známy popularizátor vedy a astrofyziky RNDr. Jiří Grygar, CSc, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Veľká poslucháreň FMFI UK, Mlynská dolina
Vstup voľný

 

03.12.2016,
09.00 - 16.00
  XXXIII. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín

XXXIII.  Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín v SNMSlovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou organizuje 3. decembra 2016 tradičný, tohto roku už XXXIII. ročník Medzinárodného stretnutia zberateľov minerálov a skamenelín. Záujemcov pozýva do sídelnej budovy SNM-PM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave v čase od 9.00 do 16.00 h.
Obľúbenej „mineralogickej burze“ patrí opäť prvá decembrová sobota. Návštevníci a zberatelia prírodnín si tu navzájom môžu vymeniť alebo zakúpiť minerály, skameneliny alebo výrobky zhotovené z minerálov. Na podujatie je prihlásených viac ako 40 vystavovateľov a firiem zo Slovenska, Čiech a Maďarska, ktoré sa zaoberajú predajom a distribúciou drobných výrobkov z prírodných materiálov. Ponuka vystavovateľov je každý rok neobyčajne pestrá, okrem minerálov zo spomínaných krajín záujemcovia nájdu aj minerály a skameneliny napríklad z Maroka, Číny, Indie a pod.
Počas stretnutia bude kurátormi SNM-Prírodovedného múzea zabezpečená bezplatná poradenská služba pre začínajúcich zberateľov a určovanie minerálov a skamenelín.
Vstupné na podujatie
Základné: 2,00 €
Zľavnené: 1,00 € (seniori, študenti, žiaci, členovia Slovenskej geologickej spoločnosti a Slovenskej mineralogickej spoločnosti)
Zdarma: deti do 6 rokov, držitelia preukazov: ZŤP, ZŤPS, vstup na novinársky preukaz

 

09.12.2016   Jeseň v prírode

Druhé kolo súťaže - deti sa dozvedia mnoho zaujímavých informácií o prírode, ako aj o pozoruhodných súvislostiach prírodných procesov a budú môcť preukázať svoj rozhľad a vedomosti, na základe ktorých bude súťaž vyhodnotená a výhercovia odmenení.
Od 28.11. budú na www.snm.sk uvedení výhercovia prvého kola súťaže.

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!