SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (MLS) Modra
* SNM - Ludovit Stur Museum (MLS) Modra

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra

Tel.: +421 33 647 27 65, +421 33 647 29 44
E-mail: mls@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.30 - 16.00
01.04.-31.10.: + So 9.00 - 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

2 €, 1 €, ZŤP, pedagogický dozor, múzejníci, novinári zdarma

 

História-popis

Múzeum Ľudovíta ŠtúraMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Múzeum Ľudovíta ŠtúraDruhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre bolo dňom 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a začlenené do Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ


Expozície

 

Expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko je druhou stálou expozíciou múzea počas jeho 50-ročnej existencie. Jej súčasťou je aj Pamätná izba na prízemí, kde Ľ. Štúr strávil posledné tri týždne svojho života. Výstavnými prvkami sa snaží priblížiť atmosféru a prostredie, v ktorom sa pohyboval Štúr a jeho súčasníci. Predstavuje odevy, v akých chodili ľudia v mestách po ulici, zvuky ulice, formy cestovania od dostavníkov až po železnicu, spôsoby komunikácie, približuje školu 19. storočia a zariadenie meštianskych domov v Modre v polovici 19. storočia.

Novinkou v múzeu je použitie moderných interaktívnych technológií, ktoré Ľudovíta Štúra prepájajú so súčasnosťou. Zvukové nahrávky predstavia návštevníkom Štúrove prejavy a básne, nové informácie hravou formou poskytnú interaktívne mediálne súbory. Autormi textovej časti expozície sú Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová, výtvarnú podobu jej dala Soňa Sadílková.

 

Múzeum Ľudovíta Štúra - Múzeum slovenskej keramickej plastikyMúzeum slovenskej figurálnej plastiky

Kukučínova 15, Modra

 

 

Galéria Ignáca Bizmayera Modra

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.12.2015 17.01.2016 „REŠTÚR“ - výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu

REŠTÚRSúkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra a cirkevným zborom ECAV v Modre predstavuje výstavu „REŠTÚR“ v nadväznosti na realizáciu grafických listov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra „Jeden študent, jedna báseň, jeden grafický list, jedna kniha.“
Ľudovít Štúr (28. októbra 1815 Uhrovec – 12. január 1856 Modra) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života a k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia. Bol iniciátorom a hybnou silou zrodu moderného slovenského národa. Ako prvý sa aktívne pokúsil premeniť slovenskú spoločnosť na moderný a rovnoprávny európsky národ a aj vďaka nemu sa Slováci prihlásili k revolučným myšlienkam doby, t. j. zrušeniu feudálnych poriadkov, demokratizácii politického systému, požiadavkám na všeobecné a rovné volebné právo. V roku 1851 sa usadil v Modre. Tu sa naďalej venoval literárnej a vedeckej práci. Vydal zbierku básní Spevy a piesne, národopisné dielo O národných piesňach a povestiach plemien slovanských a napísal filozoficko-politický spis Slovanstvo a svet budúcnosti.
Práve Štúrove básne dali študentom Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, ktorá od svojho vzniku v roku 1998 vychovala desiatky tvorivých absolventov, inšpirácie pre vznik grafických listov. Každý študent 4. ročníka Grafického a priestorového dizajnu, Fotografického dizajnu a vyššieho odborného štúdia Grafiky vizuálnych komunikácií si vylosoval báseň, ktorú ilustroval ľubovoľnou technikou (maľba, kresba, perokresba, linoryt, digitálna a vektorova grafika, fotografia, koláž, kombinovaná technika). Študent hľadal inovatívny spôsob zalomenia básne s osobným výberom fontu, ktorej výstup prezentuje v digitálnej tlači. Dôvodom takejto podoby realizácie grafického listu je jeho užitie do autorskej knihy.
Je veľa komponentov, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme sa viac otvorili a posúvali sa dopredu. Pobáda nás k tomu aj 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého odkaz je pre nás jednoznačný, a preto si svoje miesto v podobe výstavy ilustrácií našiel aj medzi žiakmi SSUŠD. Vzájomnou spoluprácou viacerých odborov, žiakov, pedagógov, inštitúcií - Múzea Ľudovíta Štúra a cirkevného zboru ECAV v Modre vznikol ucelený projekt, v ktorom sa odzrkadlila schopnosť realizácie projektov našich študentov. Výstava ukazuje ich tvorivý potenciál, ktorý sa prejavil v spracovanej téme, zapája ich do výstavného programu a do verejného diania.

 

17.01.2016   Spomienka venovaná Ľudovítovi Štúrovi
pri príležitosti jeho 160. výročia úmrtia

Program pietneho podujatia:
09.30 slávnostné služby Božie / Slovenský evanjelický kostol, Dolná ul.
12.00 prehliadka novej expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko / SNM-MĽŠ
14.00 štylizovaný historický sprievod / začiatok pred budovou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova ul. 84
15.00 pietna spomienka na miestnom cintoríne, slávnostné príhovory, kladenie vencov
16.00 slávnostné pásmo slova a hudby venované Ľudovítovi Štúrovi, Kultúrny dom ĽŠ
Tlačová správa k podujatiu (PDF)

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!