SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (MLS) Modra
* SNM - Ludovit Stur Museum (MLS) Modra

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra

Tel.: +421 33 647 27 65, +421 33 647 29 44
E-mail: mls@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

Ut-Pi 8.30 - 16.00
01.04.-31.10.: + So 9.00 - 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

2 €, 1 €, ZŤP, pedagogický dozor, múzejníci, novinári zdarma

 

História-popis

Múzeum Ľudovíta ŠtúraMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Múzeum Ľudovíta ŠtúraDruhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre bolo dňom 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a začlenené do Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ


Expozície

Pamätná izba Ľudovíta Štúra je umiestnená v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom Ľ.Štúr zomrel. Svojou koncepciou približuje návštevníkom pobyt Ľ.Štúra v Modre, jeho vzťahy k priateľom a jednotlivé lokality mesta, ktoré sa viažu k jeho pobytu v Modre.

 

Múzeum Ľudovíta Štúra - Múzeum slovenskej keramickej plastikyMúzeum slovenskej keramickej plastiky

 

ĽUDOVÍT ŠTÚR - OD ŠTÚDIA K ČINOM - dlhodobá výstava v budove múzea

 

Galéria Ignáca Bizmayera Modra

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.03.2014 31.12.2014 Živé remeslo hrnčiarske
Výstava prezentuje prierez históriou hrnčiarskeho remesla v Modre, keramické tradície, modranské keramické učilište a osobnosti, ktoré z neho vzišli.
     
04.09.2014, 17.30   Stretnutie s národným umelcom Ignácom Bizmayerom pri príležitosti 20. výročia vzniku Galérie Ignáca Bizmayera
Kukučínova ulica č. 15 v Modre
Pozvánka na podujatie v PDF
     
04.09.2014 06.09.2014 SLÁVNOSŤ HLINY – KERAMICKÁ MODRA 2014

Pozvánka a podrobný program podujatia v PDF
Prvý septembrový víkend sa koná VI. ročník podujatia Slávnosť hliny – Keramická Modra 2014. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Organizátormi podujatia je SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Modranská Beseda a Mesto Modra.

Podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra tvorí tradične odborný seminár, tri keramické výstavy, keramický jarmok, vystúpenia hudobných formácii, tvorivé keramické dielne, hry pre verejnosť a večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod spojený s hrnčiarskym bálom v historickej ulici Modry a množstvo kulinárskych špecialít.
Odborná časť slávnosti je venovaná vybranej téme z oblasti keramiky. Témou roku 2014 je tehliarstvo a kachliarstvo. Počas slávností budú otvorené výstavy „Minulosť a súčasnosť kachliarstva“, „Tehly z Modry a okolia“, „Z tvorby slovenských keramikov“.
Slávnosť hliny – Keramická Modra je jedinečným podujatím, svojím záberom je určené odbornej i širokej verejnosti.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!