SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (MLS) Modra
* SNM - Ludovit Stur Museum (MLS) Modra

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra

Tel.: +421 33 647 27 65, +421 33 647 29 44
E-mail: mls@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.30 - 16.00
01.04.-31.10.: + So 9.00 - 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

2 €, 1 €, ZŤP, pedagogický dozor, múzejníci, novinári zdarma

 

História-popis

Múzeum Ľudovíta ŠtúraMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Múzeum Ľudovíta ŠtúraDruhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre bolo dňom 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a začlenené do Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ


Expozície

 

Expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko je druhou stálou expozíciou múzea počas jeho 50-ročnej existencie. Jej súčasťou je aj Pamätná izba na prízemí, kde Ľ. Štúr strávil posledné tri týždne svojho života. Výstavnými prvkami sa snaží priblížiť atmosféru a prostredie, v ktorom sa pohyboval Štúr a jeho súčasníci. Predstavuje odevy, v akých chodili ľudia v mestách po ulici, zvuky ulice, formy cestovania od dostavníkov až po železnicu, spôsoby komunikácie, približuje školu 19. storočia a zariadenie meštianskych domov v Modre v polovici 19. storočia.

Novinkou v múzeu je použitie moderných interaktívnych technológií, ktoré Ľudovíta Štúra prepájajú so súčasnosťou. Zvukové nahrávky predstavia návštevníkom Štúrove prejavy a básne, nové informácie hravou formou poskytnú interaktívne mediálne súbory. Autormi textovej časti expozície sú Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová, výtvarnú podobu jej dala Soňa Sadílková.

 

Múzeum Ľudovíta Štúra - Múzeum slovenskej keramickej plastikyMúzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra

 

 

Galéria Ignáca Bizmayera Modra

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Múzeum Ľudovíta Štúra

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.03.2017 26.05.2017 Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci

Pozvánka na výstavu (PDF)
Panelová výstava s bohatým textom je doplnená o dvoj a trojrozmerné autentické historické predmety. Približuje vzťahy Ľudovíta Štúra k ženám, aj členkám rodiny (matka Anna Štúrová, rod. Michalcová, sestra Karolína), k platonickým láskam a priateľkám. Výstava rozvíja tiež tému žien v česko–slovenskom kontexte (láska Ľudovíta Štúra a Márie Pospíšilovej, priateľstvo s Boženou Němcovou, Bohuslavou Rajskou a i.) s ohľadom na česko–slovenské vzťahy 19. storočia. Predstavuje manželky a dcéry blízkych priateľov Ľ. Štúra: Aničku Jurkovičovú, Ľudmilu Hurbanovú-Fejovú, či Marínu Hodžovú.

 

20.05.2017 09.00 - 22.00 Noc múzeí a galérií 2017

Návštevníci si budú môcť prezrieť naše stále expozície: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätná izba Ľudovíta Štúra, Galéria Ignáca Bizmayera, Z dejín modranskej keramiky. Sprístupnené budú i dve výstavy: Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci, Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách.
V rámci podujatia je pripravený i sprievodný program. Vo výstavných priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa o 15.00 hod. uskutoční prednáška Pavla-Šima Juríčka, ktorý príde porozprávať o gotických pamiatkach na Slovensku. Od 15.00 hod. budú prebiehať tvorivé dielne pre deti, kde si budú môcť podľa vlastných predstáv maľovať pripravené keramické výrobky. V Múzeu Slovenskej keramickej plastiky, ktorá je súčasťou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra slávnostne otvoríme novú expozíciu Z dejín modranskej keramiky, ktorá zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári. Expozíciu si návštevníci budú môcť prezerať v priebehu celého dňa, vernisáž sa uskutoční o 17.00 hod.

Vstupné : 2,- € s platnosťou do všetkých expozícií, deti do 6 rokov a ZŤP majú vstup zdarma

 

08.06.2017, vernisáž o 16.00 24.06.2017 Maľovaný svet

Výstava výtvarných prác absolventov rôznych vekových skupín Základnej umeleckej školy v Modre.

 

     

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
28.04.2017, vernisáž o 15.30 31.08.2017 Ignác Bizamyer – výstava Spomienky na detstvo a mladosť

Ignác Bizamyer – výstava Spomienky na detstvo a mladosťPri príležitosti osláv 95. narodenín národného umelca Ignáca Bizmayera bude otvorená výstava – Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách s uvedením rovnomennej publikácie.
Výstava približuje roky detstva a mladosti jubilujúceho národného umelca, ktorý v apríli oslávi 95 rokov. Narodil sa 20. apríla 1922 v Košolnej, malej obci neďaleko Trnavy. Začiatkom 30. rokov 20. storočia do Košolnej prišiel keramikár Heřman Landsfeld, vedúci modranskej Slovenskej keramiky, zrealizoval tu archeologický prieskum a ním potvrdil existenciu habánskej hrnčiarskej dielne v Košolnej. Malý Ignác Bizmayer spolu s ďalšími košolnianskymi deťmi nosil H. Landsfeldovi staré čriepky a na základe Landsfeldovho odporúčania sa vyučil v keramickom učilišti v Modre. Práve toto obdobie detstva a mladosti, ktoré pripravilo majstra Bizmayera na jeho životnú dráhu umelca v slobodnom povolaní, tvoriaceho svetoznáme keramické plastiky s ľudovými motívmi, dokumentuje uvedená výstava. Niektoré z fotografií majú viac než osemdesiat rokov a pochádzajú z rodinných albumov Ignáca Bizmayera. Súčasťou vernisáže je uvedenie rovnomennej publikácie, ktorú podľa rozprávania I. Bizmayera spracovali Oľga Pavúková a Sylvia Hrdlovičová.

 

     

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!