SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (MLS) Modra
* SNM - Ludovit Stur Museum (MLS) Modra

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra

Tel.: +421 33 647 27 65, +421 33 647 29 44
E-mail: mls@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.30 - 16.00
01.04.-31.10.: + So 9.00 - 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

2 €, 1 €, ZŤP, pedagogický dozor, múzejníci, novinári zdarma

 

História-popis

Múzeum Ľudovíta ŠtúraMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Múzeum Ľudovíta ŠtúraDruhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre bolo dňom 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a začlenené do Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ


Expozície

 

Expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko je druhou stálou expozíciou múzea počas jeho 50-ročnej existencie. Jej súčasťou je aj Pamätná izba na prízemí, kde Ľ. Štúr strávil posledné tri týždne svojho života. Výstavnými prvkami sa snaží priblížiť atmosféru a prostredie, v ktorom sa pohyboval Štúr a jeho súčasníci. Predstavuje odevy, v akých chodili ľudia v mestách po ulici, zvuky ulice, formy cestovania od dostavníkov až po železnicu, spôsoby komunikácie, približuje školu 19. storočia a zariadenie meštianskych domov v Modre v polovici 19. storočia.

Novinkou v múzeu je použitie moderných interaktívnych technológií, ktoré Ľudovíta Štúra prepájajú so súčasnosťou. Zvukové nahrávky predstavia návštevníkom Štúrove prejavy a básne, nové informácie hravou formou poskytnú interaktívne mediálne súbory. Autormi textovej časti expozície sú Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová, výtvarnú podobu jej dala Soňa Sadílková.

 

Múzeum Ľudovíta Štúra - Múzeum slovenskej keramickej plastikyMúzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra

 

 

Galéria Ignáca Bizmayera Modra

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Múzeum Ľudovíta Štúra

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.11.2016 31.01.2017 Generálmajor in memoriam Ing. Michal Pridala
(9. 11. 1916 – 8. 8. 1993)

Pozvánka na výstavu (PDF)
Slovenský Exupéry – prívlastok, ktorý právom patrí píšucemu letcovi, Ing. Michalovi Pridalovi, generálmajorovi letectva in memoriam. V deň 100. výročia narodenia tohto výnimočného modranského rodáka bude na jeho počesť otvorená výstava.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, pri príležitosti storočnice narodenia Ing. Michala Pridalu, generálmajora letectva in memoriam, pripravilo výstavu približujúcu jeho život – štúdium, tvorbu, vojenské skúsenosti, ale i lásku, ktorú našiel v celoživotnej partnerke Emílii Pridalovej, rod. Chorvátovej.
Michal Pridala sa stal obeťou poslednej vlny stalinských čistiek a pre „politickú nespoľahlivosť“ bol z armády prepustený. Vojenský letec, inštruktor a učiteľ, účastník SNP, ktorý sa venoval aj písaniu. Pôsobil ako redaktor vojenských leteckých časopisov Vzlet a Bojovník, je autorom zbierky poézie a viacerých kníh z leteckého prostredia pre mládež i dospelých.

 

     

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
november 2016 28.02.2017 Rudolf Barčík LUTUM

Výstava keramickej tvorby Rudolfa Barčíka. Osobitný výtvarný talent umelca ho radí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského keramického života. Diela Rudolfa Barčíka sú priraďované k tradičnej ľudovej keramike, avšak svojim výtvarným prejavom ju dávno prevýšili.

 

     

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!