SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (MLS) Modra
* SNM - Ludovit Stur Museum (MLS) Modra

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. 84, 900 01 Modra

Tel.: +421 33 647 27 65, +421 33 647 29 44
E-mail: mls@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Všetky expozície sú otvorené: Utorok - Piatok 8.30 - 16.00
Každú prvú nedeľu v mesiaci (vstup zdarma): 13.00 - 17.00
Apríl - október: otvorené aj v sobotu 9.00 - 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Expozícia Ľudovít Štúr a Galéria I. Bizmayera
riadne vstupné - 3,00 €
zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) - 1,00 €

Pamätná izba Ľudovíta Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky
riadne vstupné - 2,00 €
zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) - 1,00 €

 

História-popis

Múzeum Ľudovíta ŠtúraMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre bolo dňom 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a začlenené do Slovenského národného múzea v Bratislave.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ


Expozície

 

Expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko je druhou stálou expozíciou múzea počas jeho 50-ročnej existencie. Jej súčasťou je aj Pamätná izba na prízemí, kde Ľ. Štúr strávil posledné tri týždne svojho života. Výstavnými prvkami sa snaží priblížiť atmosféru a prostredie, v ktorom sa pohyboval Štúr a jeho súčasníci. Predstavuje odevy, v akých chodili ľudia v mestách po ulici, zvuky ulice, formy cestovania od dostavníkov až po železnicu, spôsoby komunikácie, približuje školu 19. storočia a zariadenie meštianskych domov v Modre v polovici 19. storočia.

Novinkou v múzeu je použitie moderných interaktívnych technológií, ktoré Ľudovíta Štúra prepájajú so súčasnosťou. Zvukové nahrávky predstavia návštevníkom Štúrove prejavy a básne, nové informácie hravou formou poskytnú interaktívne mediálne súbory. Autormi textovej časti expozície sú Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová, výtvarnú podobu jej dala Soňa Sadílková.

 

Múzeum Ľudovíta Štúra - Múzeum slovenskej keramickej plastikyMúzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra

Z dejín modranskej keramiky
Expozícia modranskej keramickej výroby v Modre zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári. Okrem hrnčiarstva a džbankárstva vznikala popri tradičnom keramickom sortimente aj bohatá figurálna tvorba, ktorá je v expozícii prezentovaná samostatne.

 

Galéria Ignáca Bizmayera Modra

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Múzeum Ľudovíta Štúra

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.11.2017, vernisáž o 17.00 31.01.2018 Peter Cpin 70 – jubilejná výstava

Pozvánka na výstavu (PDF)
Pri príležitosti životného jubilea tohto významného slovenského výtvarníka žijúceho v Modre, pripravilo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra výstavu, ktorá prezentuje výber z jeho tvorby.
Vo výstavných priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa dňa 16. 11. 2017 o 17.00 h. uskutoční vernisáž výstavy Peter Cpin 70, pri príležitosti oslavy životného jubilea tohto významného modranského výtvarníka.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na PdFUK pracoval Peter Cpin ako výtvarný redaktor a výtvarník vo vydavateľstvách Mladé letá, Egmont, v reklamnej agentúre ROKO a v grafickom štúdiu PRO2. Podstatnou náplňou jeho tvorby je knižná grafika a ilustrácia, najmä kníh pre deti a mládež. Počet titulov, na ktorých sa podieľal či už ako grafik, výtvarný redaktor alebo ilustrátor, vysoko presahuje stovku. Za jeho prácu sa mu dostalo viacero ocenení ako napríklad Cena v súťaži Najkrajšia kniha Československa pre výtvarníka do 35 rokov, Zápis na Čestnú listinu Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), Cena Ľudovíta Fullu. Je viacnásobným držiteľom Ceny vydavateľstva Mladé letá. Žije a ešte stále pracuje v Modre.
Prierezová výstava jeho diel bude verejnosti sprístupnená do 31. 12. 2017.

 

22.02.2018, vernisáž o 17.00 29.03.2018 Viola Petrášová – Stojková: Umenie z hliny

Keramikárka Viola Petrášová – Stojková tvorila väčšie komerčné predmety, ako sú dózy na bonbóny či maľované taniere s postavičkami v krojoch. Robila aj dekoratívne predmety s rómskym motívom. Neskôr sa venovala i figurálnej tvorbe, ktorá odzrkadľuje jej vlastný prejav inšpirovaný rómskou kultúrou.

 

     

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.12.2017 31.08.2018 Betlehemy

Na výstave prezentuje betlehemy keramikárov západoslovenského kraja.

 

     

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!