SNM - Múzeum (Hrad) Červený Kameň Častá
* SNM - Cerveny Kamen Museum (Castle) Casta

SNM - Múzeum (Hrad) Červený Kameň - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá

Tel.: +421 33 245 51 03
E-mail: objednavkymck@gmail.com
Www: www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Veľký okruh - prehliadky v slovenskom jazyku:
október až apríl: utorok - nedeľa: od 9.30 do 15.30 h, prehliadky začínajú o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h
máj až september: pondelok - nedeľa: od 9.00 do 17.00 h, prehliadky začínajú každú celú hodinu

Veľký okruh - prehliadky v anglickom jazyku:
máj, jún: sobota - nedeľa, prehliadky o 11.30 a 15.30 h
júl - september: pondelok – nedeľa, prehliadky o 11.30 a 15.30 h

Malý okruh - prehliadky v slovenskom jazyku:
október až apríl: utorok - nedeľa: od 9.30 do 15.30 h, prehliadky začínajú o 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 h
máj až september: pondelok - nedeľa: od 9.00 do 17.00 h, prehliadky začínajú každú celú hodinu

Malý okruh - prehliadky v anglickom jazyku:
máj, jún: sobota - nedeľa, prehliadky začínajú o 11.30 a 15.30 h
júl - september: pondelok – nedeľa, prehliadky začínajú o 11.30 a 15.30 h

Renesančná pevnosť - prehliadky v slovenskom jazyku:
máj a september: víkendy a štátne sviatky
jún až august: pondelok – nedeľa, prehliadky začínajú o 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 h

Ako sa žilo na hrade - prehliadky v slovenskom jazyku:
júl, august: pondelok – nedeľa, prehliadky začínajú o 12.30 a 14.30 h

 

Hromadné skupiny treba vopred objednať: 033/ 245 51 03 / objednavkymck@gmail.com

 

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Vstupné (PDF)

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO do hradného areálu, NIE do expozícií

História-popis

Hrad Červený KameňHrad Červený KameňMohutný zachovalý hrad, situovaný na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. Pôvodne kráľovský hrad z pol. 13. storočia, súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska. Začiatkom 16. storočia sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom. Jej predstaviteľ Anton inicioval rozsiahlu prestavbu na pevnosť s mohutnými suterénnymi skladovacími priestormi. Mala byť prekladiskom tovaru na obchodnej ceste do západnej Európy. Hrad však funkciu skladov nikdy neplnil. Hrad Červený KameňKoncom 16. storočia prešiel do majetku rodiny Pálffyovcov, ktorí tu sídlili až do roku 1945. Hrad Červený KameňPálffyovci premenili strohú pevnosť na renesančno-barokové sídlo s nádhernou vnútornou výzdobou. Impozantné sú zachované interiéry s bohatými štukovými obrazcami vyplnenými figurálnymi výjavmi apoteóz a mytologických scén a náročne vybavená sala terrena z roku 1656 od talianskeho majstra J. Tencalla.
Hrad bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Takmer po 17 ročnom uzavretí hradu (v roku 1992) bol postupne sprístupňovaný verejnosti ako múzeum prezentujúce historické bývanie šľachty a vývoj vojenstva. Zbierka múzea sa svojou kvalitou a rozsahom radí medzi najzachovalejšie a zároveň najcennejšie historické pamätihodnosti na Slovensku.

 

Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň

 Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň

Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň

 

Expozície

 

Veľký okruh
Táto trasa vedie dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými priestormi. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Expozičné miestnosti sú doplnené zaujímavou zbierkou historických zbraní, vzácneho porcelánu a portrétov. Zároveň je možné zoznámiť sa i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, salou terrenou, knižnicou a kaplnkou. Ďalej bude prehliadka pokračovať hradným podzemím. Súčasťou prehliadky hradného podzemia je aj obranný systém hradu. Predpokladaná dĺžka prehliadky 75 minút.

Malý okruh
Prehliadka dobovo zariadených hradných interiérov. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Predpokladaná dĺžka prehliadky 60 minút.

Hrad Červený KameňRenesančná pevnosť
Tretia prehliadková trasa návštevníka zavedie do obdobia 16. storočia, t.j. do doby výstavby fuggerovskej renesančnej pevnosti a jedinečného obranného systému hradu. Tento okruh prechádza cez most, hradnú priekopu, rozľahlé pivnice, studničnú miestnosť, lisovňu a všetky tri nárožné bašty: západnú, južnú, východnú. Predpokladaná dĺžka prehliadky 75 minút.

Ako sa žilo na hrade
Prehliadka hradu zameraná predovšetkým na detského návštevníka zahŕňa prehliadku devätnástich miestností juhozápadného krídla hradu a hradnej lisovne.

 

FOTOGALÉRIA HLAVNEJ EXPOZÍCIE

 

Hradné pivnice s možnosťou prehliadky podzemných priestorov a obranného systému hradu.

 

Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň Hrad Červený Kameň

 

ATRAKCIE:

Sokoliarsky dvor ASTUR - predvádzanie dravcov (0907773058) - denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h od 1.4. do 31.10. www.falconry.sk
Predvádzanie dravcov je vždy o 11.15, 14.15 a 16.15 hod.
Vynikajúce vína z malokarpatského vinohradníckeho regiónu môžete ochutnať v Hradnej vinotéke, umiestnenej pred hradným mostom v jednej z baštičiek bývalého opevnenia – takže na zdravie! Tel: 033/6429422.
Taverna pod baštou - reštauračné služby pri vstupe do areálu hradu.
Zámocké Libresso - občerstvenie v hradnom paláci.

Na hrade je možné usporiadať rodinnú oslavu, svadbu, alebo firemnú akciu!

 

Zaujímavosti z hradu Červený Kameň

Prečo Červený?
Pretože pôvodný kameň kopca, na ktorom hrad postavili má červenú farbu (ide o kvarcit). Dodnes ho môžete vidieť na viacerých miestach – v hradných pivniciach či pod hradným mostom. Dostal sa i do múrov hradu a jeho bášt, ktoré sú zväčša vymurované z bridlice.
Sala terrena patrí k ranobarokovým skvostom svetskej architektúry. V rokoch 2000 – 03 prešla reštaurovaním, ktoré vrátilo plnú krásu dielam talianskych majstrov, ktorí jej výzdobu v polovici 17. storočia vytvorili. Odhalilo aj záhadnú postavu namaľovanú v iluzórnych dverách.
Hradná lekáreň bola zriadená v 17. storočí a funkčná až do 19. storočia. Zachované knihy receptov zmieňujú, že sa v nej vyrábali aj likéry a sladkosti pre deti.
V hradnom paláci môžete vidieť 1729 kusov zbierkových predmetov, čo je iba 12,83 % z celkového počtu predmetov, ktoré múzeum vlastní.
Historická knižnica na hrade obsahuje 14 312 kníh, ak by sme ich dali do jednej police, musela by byť dlhá 286 m.
Najväčší koberec zo zbierok múzea má 44,12 m2, čo je plocha priemerného dvojizbového bytu.
Najnovším prírastkom k preventívnej ochrane zbierok múzea ja nový úložný systém v depozitári textilu. Zbierkovým predmetom sa tým zaistili vhodné podmienky, v ktorých nebude prichádzať k znehodnoteniu materiálov. Depozitár teraz patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.
V hradnej kaplnke sa nachádza lavica, ktorú nechala v roku 1924 z postele svojho mŕtveho manžela urobiť Blanka Pálffyová. Denne v nej sedávala modliac sa za dušu svojho milovaného manžela.
Osudový jeleň. Jeleňa stojaceho nad polovicou vozového kolesa nájdete na mnohých miestach hradu i v podobe fontány na nádvorí. Ide o figúru z erbu posledných vlastníkov hradu, Pálfiovcov. Podľa legendy si ho dali do erbu preto, lebo im jeleň zachránil život jednej noci, keď sa im splašili kone zapriahnuté v koči. Ak by jeleň a nestrčil svoje parožie do voza, tak by sa Pálfiovci zrútili do priepasti.

 

Bronzový odliatok Michelangelovej Madony z Brúgg, foto: Jozef Tihányi ml.Michelangelo na hrade Červený Kameň
Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň sa ako jedno z piatich miest na Zemi môže pýšiť skvostom, ktorý už niekoľko dní majú návštevníci možnosť obdivovať priamo v stálej expozícii.
Ide o bronzové súsošie Madony s dieťaťom, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia. Autorom originálnej sochy je taliansky sochár, maliar, architekt a básnik, Michelangelo Buonarroti.
Viac informácií v tlačovej správe (PDF)
Foto: Jozef Tihányi ml.

 

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

PODUJATIA:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.05.2016, 11.06.2016, 25.06.2016, 09.07.2016, 30.07.2016, 13.08.2016, 27.08.2016, 17.09.2016, 08.10.2016, 22.10.2016 Burza starožitností

Podujatie nielen pre milovníkov starožitností.

 

21.05.2016   Noc múzeí a galérií

Aktivity počas Noci múzeí a galérií sú zacielené na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou skryté. V tomto čase múzeum otvára návštevníkovi svoje „tajné“ komnaty a odkrýva niektoré svoje tajomstvá.

 

28.05.2016 29.05.2016 Rotenstein: Rytiersky turnaj na koňoch

Rotenstein: Rytiersky turnaj na koňochNajväčšia oslava stredoveku na Slovensku začína tento rok 28. mája na hrade Červený Kameň. Viac ako 250 účinkujúcich zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Poľska sa opäť po roku stretne, aby do bodky splnili aj Vaše predstavy a sny o stredoveku.
Pýchou festivalu Rotenstein je veľké rytierske kolbisko. Nikde inde nestretne toľko do železa zakutých rytierov na ťažkých vojenských koňoch, aby pred Vašimi zrakmi rozlámali celý les kopijí o svoje štíty, hrude, či dokonca prilby. Spolu s nami budete zo zatajeným dychom sledovať, či sa páni po zrazení udržia v sedle alebo na svoju škodu spadnú do prachu arény. Ani po zosadnutí z koní rytieri nestratia svoju bojovnosť. Presvedčíte sa o tom vo veľkom pešom turnaji - buhurte, či v lukostreleckej súťaži.
Obchod a remeslo boli odjakživa hybnou silou rušných stredovekých miest. Aj vy sa budete musieť chvíľku predierať šiatrami, aby ste mohli nakuknúť do dielne kováčovi alebo obuvníkovi, či zjednávať cenu s hrnčiarom a šperkárom. Neprekvapte sa však, keď na vychýrenom Rotensteinskom trhovisku nájdete aj výrobcu lukov, či krajčíra, ktorý vám „strihne“ tuniku na mieru. Len si dajte pozor, aby ste náhodou nevrazili do nášho vyberača trhového mýta. Jeho zbrojnoši by nakoniec mohli ošklbať aj Vás.
Na rušnom rohu trhoviska narazíte aj na nejedného kaukliara, na skupiny šermiarov a duelantov. Bude len na Vás, či uveríte ich chvastavým rozprávaniam a necháte sa strhnúť do víru príbehov.
Každý hradný pán žil z práce svojich poddaných. My Vám dáme možnosť si to vyskúšať. Ale pozor! Nebudete sedieť na hrade. Práve naopak. V našej stredovekej dedinke si vyskúšate mlieť múku na žarnove, či píliť a opracovávať drevo stredovekými nástrojmi. To všetko za výdatného kikiríkania a gágania sliepok, kačíc a husí stredovekých plemien. Odmenou Vám za to bude síce suchá, zato vlastnoručne napečená placka, ktorú môžete prežúvať spolu s našimi sedliakmi.
Viete si predstaviť aký by to bol pocit, sedieť v stredovekej krčme pod múrmi hradu, nechať sa strhnúť živou hudbou a vychutnávať si cigánsku pečienku a limonádu z plastu. Tak na tento pocit rýchlo zabudnite! K stredovekým šenkom a k zvuku gájd predsa patrí poriadny kus mäsa, či ryby od rakúskych krčmárov z Narren Himmel, či korenené panvicové špeciality od pánov z Krčmy u Hectora. Prípadne si zabehnite k Zlatej dolke. Mak a Orechy na „šporheltových dolkách“, ktoré nepoznajú už ani vaše staré mami. Rotenstein je o zážitkoch. Tie treba vychutnávať s poriadnym keramickým korbelom v ruke, z ktorého vám bude pretekať špeciálne namiešané pivo Rotenstein, od šikovných majstrov z Prieval.
Po únavnej prechádzke medzi vojenskými a rytierskymi tábormi sa nezabudnite na chvíľku uvelebiť do trávi, pozdvihnúť zrak k nebesiam. Potom postačí už len trochu pozornosti, aby ste si vychutnali elegantnosť dravých vtákov, ktoré pre Vás do povetria vypustia tí najlepší sokoliari.
Neviete ako sa v stredoveku tancovalo, netušíte aký kôň je to „destrier“, či ako asi mohol vyzerať výcvik stredovekého žoldniera. Potom na festivale neváhajte navštíviť naše Skriptórium. Aby ste sa to naučili, vyskúšali, .... skrátka zažili na vlastnej koži! Prednášky, workshopy, hodiny tanca či žoldnierskeho výcviku. Všetko s Vašou priamou účasťou.
Predpokladáme, že ste sa už rozhodli. Tak len pre istotu. Vytiahnite kalamáre, zaostrite husie perá, rozrolujte pergameny a hlavne si poznačte. Najväčší slovenský historický festival, Festival Rotenstein sa koná v dňoch 28. a 29. mája 2016 na Hrade Červený Kameň.
A nezabudnite pribaliť deti. Veď festival Rotenstein je pre celú rodinu. A viete si predstaviť lepšie strávený deň ako na rytierskych slávnostiach?

 

11.06.2016, 19.00   Čarovná harfa (koncert)

Komorný koncert harfistu Michala Matejčíka, ktorý patrí medzi najúspešnejších súčasných slovenských hudobníkov.

 

24.06.2016 25.06.2016 Prekliatie rodu Waldorffovcov

Odhaľte desivé tajomstvo prekliatej rodiny počas tajomných nočných prehliadok.

 

02.07.2016 03.07.2016 Festival zabudnutých remesiel

Objavte tajomstvá zabudnutých remesiel na hrade Červený Kameň.

 

16.07.2016   Gemini na hrade (koncert)

Staré keltské a írske piesne v podaní trnavskej hudobnej formácie Gemini opäť zaznejú priestormi hradu Červený Kameň.

 

22.-23.07.2016,
19.-20.07.2016
  Meno ruže

Nové nočné prehliadky na motívy románu Umberta Eca z prostredia stredovekých rehoľných rádov a inkvizície.

 

27.08.2016   Sláčikový koncert

Komorný koncert klasickej ale i populárnej hudby v podaní sláčikového tria súrodencov Petrášovcov.

 

02.09.2016 03.09.2016 Nebezpečné známosti

Intrigy, súboj vášní a láska ožívajú v novej divadelnej adaptácii voľne inšpirovanej románom Choderlosa de Laclosa.

 

10.09.2016   Slovenské hrady

Letný hudobný festival, na ktorom vystúpia hviezdy slovenskej aj českej pop-rockovej hudobnej scény.

 

03.12.2016   Mikuláš na hrade

Predvianočný čas sa aj na hrade Červený Kameň ponesie v duchu mikulášskych tradícií.

 

27.12.2016 30.12.2016 Vianoce na hrade

Prehliadky vianočne vyzdobenej časti expozície v hradnom paláci so scénickým predstavením na motívy rozprávky spisovateľky Boženy Němcovej Popoluška.

 

     

 

PREDNÁŠKY:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!