Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
* Janko Kral Museum Liptovsky Mikulas

Múzeum Janka Kráľa

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
E-mail - lektorky: antolova@mjk.lm.sk
Www: www.mjk.sk

 

Otváracie hodiny

 

september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00

jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Múzeum Janka KráľaKapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Mikuláška mučiareň - spolu

Dospelí: 2 €
Deti: 1 €

Mikulášska mučiareň - samostatne

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Rodný dom Rázusovcov

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Synagóga

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

 

Foto, kamera: 1 €
Výklad: v angličtine/nemčine 5 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Vyvrcholilo tak nemalé úsilie vtedajších priaznivcov a aktivistov kultúrneho diania - Janka lexyho, Alfonza Gromu, Júliusa Lenka, Daniela Šefčíka, Mikuláša Štalmacha, Jána Kamhala a iných, ktorí sa na všetkých úrovniach - v meste, okrese i v Bratislave snažili presadiť myšlienku vytvoriť v Liptovskom Mikuláši múzeum tohoto druhu.
Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaSídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka.
Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.
Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny.

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tranovského ul. 8, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 546
Ut, Št: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Tatrín a Žiadosti slovenského národaExpozícia je umiestnená na evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M.M.Hodža, a kde bol v auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. mája 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program.

 

Rodný dom Rázusovcov /* Birth-place of writers Razus

Rodný dom RázusovcovVrbická ul. 312, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 749
Ut, Pi: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Expozícia sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej vo Vrbici, ktorá je časťou Liptovského Mikuláša.

 

Synagóga /* Synagogue

Hollého ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
júl - august/July - August:
Ut-Ne: 10.00 - 17.00 (mimo letnej sezóny vstup len pre ohlásené skupiny)

SynagógaŽidovská synagóga bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

Kalendárium

Výstavy vo Výstavnej sieni, Námestie osloboditeľov 31:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.06.2015, vernisáž o 16.00 31.12.2015 Múzeum Janka Kráľa – 60 rokov slovom a obrazom

V stredu 3. júna 2015 si Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripomína 60. výročie od svojho vzniku. Presne v tento deň v podbrání múzea na Námestí osloboditeľov 30 otvoríme jubilejnú výstavu Múzeum Janka Kráľa - 60 rokov slovom a obrazom.
Autorka Iveta Blažeková sleduje osudy múzea prostredníctvom fotografií, dobovej tlače, pozvánok, plagátov a autorských textov tak, aby ukázala to podstatné, čo sa v jednom z najväčších slovenských mestských múzeí udialo v rokoch 1955 – 2014. Na dvanástich paneloch defilujú podobizne osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik múzea, portréty šiestich riaditeľov i fotografie pracovných kolektívov. Zaujímavé sú najstaršie pohľady na sídelnú budovu múzea (kedysi prvý stoličný dom), fotografie inštalácií prvých výstav z roku 1965... Výstava ukazuje všetky, aj dnes už neexistujúce expozície Múzea Janka Kráľa v chronologickom slede od roku 1972, medzi nimi aj prvú literárnohistorickú expozíciu venovanú Jankovi Kráľovi a jánošíkovskú expozíciu v kaštieli Vranovo v Palúdzke. Jednotlivé panely približujú vývoj mikulášskeho mestského múzea, roky rastu i stagnácie, ako i roky, počas ktorých mnohokrát znásobilo zbierkové fondy, rozšírilo a skvalitnilo ponuku expozícií, výstav, kultúrno-výchovných vzdelávacích a prezentačných podujatí či publikácii.
Obmedzený výstavný priestor, ktorým je tentokrát podbránie múzea, nedovolil veľkorysejšiu koncepciu, zohľadňujúcu zvlášť základné poslanie múzea, t. j. zbierkotvornú činnosť. Jej výsledky však múzeum prezentuje vo svojich expozíciách i prostredníctvom tematických výstav, preto veríme, že aktuálna výstava bude počas nasledujúcich mesiacov ich zaujímavým doplnkom s ambíciou pútavo prerozprávať šesťdesiatročný príbeh jednej z najstarších kultúrnych inštitúcií v Liptovskom Mikuláši.
Výstava bude prístupná verejnosti do konca kalendárneho roka. Srdečne pozývame.

 

24.06.2014, vernisáž o 16.00 30.08.2015 Príbehy modrých svadobných šiat

Modré svadobné šaty zemianky sa nachádzajú v zbierkovom fonde Múzea Janka Kráľa už viac ako tridsať rokov. Z ich múzejnej dokumentácie bolo možné vyčítať len niekoľko základných údajov, medzi nimi i letopočet ich vzniku 1871. Už tento fakt a skutočnosť, že podľa zápisov v inventárnej knihe pochádzali z prostredia zemianskej rodiny Kiselyovcov z Beňadikovej, ich radila k najvzácnejším textilným predmetom, ktoré depozitár múzea ukrýval. Slovo ukrýval je namieste, pretože časom poznačené šaty napriek svojej kompletnosti a výnimočnosti sa dostali do výstavnej siene len raz. Vtedy, v roku 2005, boli prezentované ako mimoriadne vzácna muzeália, a zároveň ako príklad zlej situácie malých múzeí, pre ktoré je zreštaurovanie takéhoto predmetu finančne neúnosné. Až v roku 2012 sa šaty vo veku 140 rokov dočkali. Vďaka dotácii z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa ich reštaurovania ujala docentka Sylvia Birkušová. Šaty cestovali do Bratislavy a v priebehu roku 2012 podstúpili „omladzovaciu kúru“.
Odborná i administratívna práca pri príprave projektu reštaurovania šiat oživila záujem pracovníkov múzea o túto zbierku. V snahe dozvedieť sa o šatách čo najviac, podarilo sa nadviazať kontakt s poslednou majiteľkou šiat Dr. Annou Bujnovou-Kisely, ktorá poskytla množstvo dovtedy pre múzejníkov neznámych informácií. Okrem iného spresnila datovanie šiat – jej stará mama Jozefína Kisely-Tholt sa v nich vydávala v apríli 1872. Zároveň začali do múzea pribúdať ďalšie „kiselyovské“ predmety. Tie dnes spolu so šatami tvoria už pomerne veľkú zbierku, ktorá dala základ i tejto výstave. Spolu s fotografiami predstavujú súbor, prostredníctvom ktorého môžeme aspoň v krátkosti a tézovito spoznať osudy príslušníkov jednej vetvy významnej zemianskej rodiny, ktorých životné cesty zaviedli i do Liptovského Mikuláša.
Uvidieť zreštaurované hodvábne turnýrové šaty i ďalšie predmety dokumentujúce rodinnú históriu, predovšetkým však každodenný život a snaženia obyvateľov jednej (už nejestvujúcej) beňadikovskej kúrie, môžu návštevníci Múzea Janka Kráľa od 24. júna 2015 až do konca prázdnin. Srdečne všetkých pozývame.

 

     

Výstavy v Synagóge, Hollého ulica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.08.2015, vernisáž o 16.00 30.08.2015 Esther Shilo: Z papiera vystrihované

Esther Shilo: Z papiera vystrihovanéTvorivé dielne s Esther Shilo: od 6 . 8. do 11. 8. 2015, 10.00 – 12.00 hod.
Esther Shilo sa narodila v roku 1952 v Tel Avive. Obaja jej rodičia pochádzali zo Slovenska, prežili holokaust a v roku 1948 emigrovali do Izraela.
Umenie bolo odjakživa jej záľubou. Počas svojho štúdia sa venovala maľbe, kresbe, soche i keramike. V roku 2003 absolvovala kurz umeleckého strihania papiera a už po štvrtej hodine jej učiteľka skonštatovala: „V tomto umení budeš géniom!“
Esther Shilo tak podľahla čaru starého židovského umenia vystrihovania z papiera a začala navrhovať vlastné originálne papierové vystrihovačky, z ktorých väčšina motivicky pramení v Biblii, židovských tradíciách a symbolike.
Od roku 2005, kedy mala svoju prvú výstavu v medzinárodnom kultúrnom centre Kastra v Haife, bola tvorba umelkyne prezentovaná na viacerých individuálnych i kolektívnych výstavách v Izraeli, Spojených štátoch amerických, Číne, Nemecku, Českej republike i na Slovensku.
Po Bratislave a Cíferi (rodnom meste umelkyninho otca) uvedieme autorskú výstavu Esther Shilo Z papiera vystrihované v liptovskomikulášskej synagóge. Slávnostne ju otvoríme za účasti autorky v stredu 5. augusta 2015 o 16.00 hod. Vernisáž hudobne obohatia klezmerové melódie v podaní výnimočnej arménskej speváčky, klaviristky a skladateľky Karine Sarkisjan.
Popri prezentácii vlastnej tvorby šíri Esther Shilo tradičné židovské umenie vystrihovania z papiera aj prostredníctvom seminárov a workshopov, ktoré osobne vedie v miestach svojich výstav. Tvorivé dielne pripravila aj pre návštevníkov synagógy v Liptovskom Mikuláši, a to v dňoch 6. – 11. augusta 2015 v čase od 10.00 do 12.00 hod.
Srdečne pozývame – na výstavu, jej otvorenie i tvorivé dielne s Esther Shilo – v auguste 2015 v liptovskomikulášskej synagóge.

     

Mestský úrad - vestibul:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!