Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
* Janko Kral Museum Liptovsky Mikulas

Múzeum Janka Kráľa

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
E-mail - riaditeľ: blazek@mjk.lm.sk
E-mail - lektorky: antolova@mjk.lm.sk
Www: www.mjk.sk

 

Otváracie hodiny

september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00

jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Múzeum Janka KráľaKapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Mikuláška mučiareň - spolu

Dospelí: 2 €
Deti: 1 €

Mikulášska mučiareň - samostatne

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Rodný dom Rázusovcov

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Synagóga

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

 

Foto, kamera: 1 €
Výklad: v angličtine/nemčine 5 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Vyvrcholilo tak nemalé úsilie vtedajších priaznivcov a aktivistov kultúrneho diania - Janka lexyho, Alfonza Gromu, Júliusa Lenka, Daniela Šefčíka, Mikuláša Štalmacha, Jána Kamhala a iných, ktorí sa na všetkých úrovniach - v meste, okrese i v Bratislave snažili presadiť myšlienku vytvoriť v Liptovskom Mikuláši múzeum tohoto druhu.
Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaSídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka.
Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.
Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny.

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tranovského ul. 8, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 546
Ut, Št: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Tatrín a Žiadosti slovenského národaExpozícia je umiestnená na evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M.M.Hodža, a kde bol v auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. mája 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program.

 

Rodný dom Rázusovcov /* Birth-place of writers Razus

Rodný dom RázusovcovVrbická ul. 312, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 749
Ut, Pi: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Expozícia sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej vo Vrbici, ktorá je časťou Liptovského Mikuláša.

 

Synagóga /* Synagogue

Hollého ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
júl - august/July - August:
Ut-Ne: 10.00 - 17.00 (mimo letnej sezóny vstup len pre ohlásené skupiny)

SynagógaŽidovská synagóga bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

Kalendárium

Výstavy vo Výstavnej sieni, Námestie osloboditeľov 30:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
29.01.2014 27.03.2014 Detvan - slovenský spolok v Prahe.

Detvan je slovenský spolok v Prahe s najdlhším trvaním a tradíciou. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií a každá mu vtlačila svoju nezameniteľnú pečať a charakter. Z tvorivého a kritického prostredia spolku vyšli desiatky talentovaných osobností, z ktorých sa postupom času stali poprední reprezentanti slovenskej politiky, diplomacie, vedy, kultúry, literatúry a umenia. Medzi funkcionármi a členmi nechýbali ani viacerí rodáci z Liptova – napríklad Pavol Socháň (spoluiniciátor vzniku a prvý konateľ spolku), Vavro Šrobár, Dušan Makovický a ďalší. Všestranná činnosť spolku Detvan oprávnene patrí medzi významné kapitoly našich dejín konca 19. a prvej polovice 20. storočia.

Výstava, ktorej autorom a manažérom je Peter Cabadaj, vznikla pri príležitosti 130. výročia založenia slovenského spolku Detvan.

 

02.04.2014 15.06.2014 NICOLAUSFILM 35 – 31

Známy klub neprofesionálnych filmárov a fotografov Amafilm Nicolaussi tento rok pripomína 35. výročie vzniku a 31 rokov pôsobenia v LiptovskomMikuláši. Pri tejto príležitosti vznikla v spolupráci Mgr. Ivety Blažekovej z Múzea Janka Kráľa a „nicolausáka“ Ing. Jána Kuskuvýstava NICOLAUSFILM 35 – 31.Vo výstavnej sieni múzea ju uvidíte od 2. apríla do 15. júna 2014.
Filmový klub Amafilm Nicolaus je slovenským fenoménom. Funguje ako posledný amatérsky filmový klub na Slovensku, na rozdiel napríklad od Čiech... Jeho počiatky siahajú do roku 1979, keď pri S-klube Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave vznikol Krúžok amatérskeho filmu – KAF. Boli pri tom Mikulášania Ján Kuska, Jaroslav Chomo a Igor Brezina, ku ktorým sa postupne pridali Dušan Guráň (Trenčín), Vinco Györy, Gejza Szabó, Ján Murányi (všetci z Komárna), Jozef Uhliarik a František Okapec (obidvaja z Bratislavy). Vytvorili spolu niekoľko úspešných študentských filmov. Po štúdiách zostala časť KAF-ákovv Bratislave a časť sa presunula do Liptovského Mikuláša. Tu Ján Kuska založil v roku 1983Krúžok amatérskeho filmu pri V-klube Vysokej vojenskej technickej školy Československo-sovietskeho priateľstva. To bol základ Nicolausfilmu. Jeho členoviasa od roku 1994stretávali v Posádkovom dome armády, ktorý dnes už neexistuje. V novembri 1998 založili Záujmové združenie občanov v oblasti neprofesionálneho filmu a fotografie Amafilm Nicolaus. Dnes má klub 31 registrovaných členov a 15 sympatizantov.
Nicolausáci natočili viac ako 180 filmov a stovky záznamov rôznych podujatí.Začínali hranýmihumorne a satiricky ladenými filmami. Postupne pribudli dokumentárne, reportážne a publicistické filmy, ktoré získali desiatkyocenení na domácich, medzinárodných súťažiach a vrcholnom svetovom festivale neprofesionálneho filmu UNICA. Filmy sa premietali v dvadsiatich dvoch európskych krajinách, v Argentíne,Japonsku, Južnej Kórei,Tunisku a USA.
Za 31 rokov sa nicolausáci prejavili aj ako zdatní organizátori. Spoluorganizovali regionálne a celoštátne filmové festivaly, aj vrcholné podujatie UNICA 2007 v Liptovskom Mikuláši. Z Nicolausfilmu vzišlo viacero profesionálnych filmárov – kameramani Ladislav Gašpar a Viera Bačíková, strihači Richard Chomo a Michal Vrbňák a režisérka, dokumentarista Jana Rengevičová.
35 rokov Nicolausfilmu bude defilovať v textoch a fotografiách na ôsmich paneloch, vo ôsmich objemných zväzkoch klubovej kroniky, ale aj prostredníctvom filmovej techniky, diplomov a rôznych ocenení zo všetkých súťaží a festivalov. Pre filmových priaznivcov sme pripravili aj popoludnia s Nicolausfilmom, a to 16. a 30. apríla 2014.

     

Výstavy v Synagóge, Hollého ulica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Mestský úrad - vestibul:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!