Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
* Janko Kral Museum Liptovsky Mikulas

Múzeum Janka Kráľa

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
E-mail - riaditeľ: blazek@mjk.lm.sk
E-mail - lektorky: antolova@mjk.lm.sk
Www: www.mjk.sk

 

Otváracie hodiny

september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00

jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Múzeum Janka KráľaKapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Mikuláška mučiareň - spolu

Dospelí: 2 €
Deti: 1 €

Mikulášska mučiareň - samostatne

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Rodný dom Rázusovcov

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Synagóga

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

 

Foto, kamera: 1 €
Výklad: v angličtine/nemčine 5 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Vyvrcholilo tak nemalé úsilie vtedajších priaznivcov a aktivistov kultúrneho diania - Janka lexyho, Alfonza Gromu, Júliusa Lenka, Daniela Šefčíka, Mikuláša Štalmacha, Jána Kamhala a iných, ktorí sa na všetkých úrovniach - v meste, okrese i v Bratislave snažili presadiť myšlienku vytvoriť v Liptovskom Mikuláši múzeum tohoto druhu.
Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaSídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka.
Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.
Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny.

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tranovského ul. 8, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 546
Ut, Št: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Tatrín a Žiadosti slovenského národaExpozícia je umiestnená na evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M.M.Hodža, a kde bol v auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. mája 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program.

 

Rodný dom Rázusovcov /* Birth-place of writers Razus

Rodný dom RázusovcovVrbická ul. 312, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 749
Ut, Pi: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Expozícia sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej vo Vrbici, ktorá je časťou Liptovského Mikuláša.

 

Synagóga /* Synagogue

Hollého ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
júl - august/July - August:
Ut-Ne: 10.00 - 17.00 (mimo letnej sezóny vstup len pre ohlásené skupiny)

SynagógaŽidovská synagóga bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

Kalendárium

Výstavy vo Výstavnej sieni, Námestie osloboditeľov 31:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.10.2014, vernisáž o 16.00 30.11.2014 SAMO HRIANKA
Listovanie albumom života

Výstava z cyklu Postavy mikulášskych dejín

Výstava z cyklu Postavy mikulášskych dejín tentoraz predstaví finančníka a poprednú osobnosť bankového sektora v medzivojnovom Československu – Sama Hrianku.
Nižnohuštácky rodák Samuel Horislav Hrianka (1892 – 1955) začínal ako bankový úradník v mikulášskej pobočke Martinskej sporiteľne, neskôr pôsobil ako námestník riaditeľa a od roku 1926 ako riaditeľ mikulášskej filiálky Tatra banky. Od roku 1933 stál na čele Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc v Bratislave a v roku 1935 bol vládou Československej republiky menovaný najskôr za námestníka riaditeľa, neskôr za riaditeľa Československého reeskontného a lombardného ústavu v Prahe.
Výstava sleduje nielen profesionálnu, ale i osobnú púť Sama Hrianku. Spoznáte ho ako úspešného bankára, ale aj ako manžela, otca, starého otca, ochotníckeho divadelníka či „notáriusa“ Literárnej cechy.
Jeho životný príbeh sa nám podarilo zrekonštruovať aj vďaka súboru fotoalbumov z rodiny Hriankovcov, fotoalbum sa tak stal lajtmotívom výstavy i jej vizuálneho stvárnenia. Deväť desiatok fotografií, z ktorých väčšina bude širokej verejnosti prístupná úplne prvý krát, dopĺňajú originálne dokumenty a predmety spojené s Hriankovým životom, ako napríklad jeho vojenské vyznamenania z prvej svetovej vojny či fotoaparát, ktorý Hrianka v roku 1934 zakúpil v mikulášskej predajni Audion a ktorého objektívom vznikli mnohé z prezentovaných fotografií. Nemenej unikátne sú aj filmové zábery z 2. polovice 20. rokov a začiatku 30. rokov 20. storočia, ktoré sa zachovali v rodine Hriankovej vnučky MUDr. Moniky Špankovej a v rámci výstavy ich návštevníci budú môcť sledovať na niekoľkých monitoroch.
V ďalších plánoch výstava približuje atmosféru medzivojnového Mikuláša i jeho premeny v súvislosti s výstavbou novej bankovej budovy v severozápadnej časti mikulášskeho námestia. Novostavba Tatra banky bola totiž v rokoch 1926 – 1933 nielen Hriankovým pracoviskom, ale aj domovom pre jeho rodinu. Milovníkov historickej architektúry zaujme možnosť nahliadnuť do stavebných plánov budovy z roku 1925, ale i do interiéru banky – prostredníctvom jedinej zachovanej fotografie. Secesné kancelárske zariadenie z mikulášskej filiálky Tatra banky však bude možné obdivovať i naživo – je súčasťou zbierok Múzea Janka Kráľa už od 60. rokov uplynulého storočia.

     

Výstavy v Synagóge, Hollého ulica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Mestský úrad - vestibul:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!