Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
* Janko Kral Museum Liptovsky Mikulas

Múzeum Janka Kráľa

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
E-mail - riaditeľ: blazek@mjk.lm.sk
E-mail - lektorky: antolova@mjk.lm.sk
Www: www.mjk.sk

 

Otváracie hodiny

 

september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00

jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Múzeum Janka KráľaKapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Mikuláška mučiareň - spolu

Dospelí: 2 €
Deti: 1 €

Mikulášska mučiareň - samostatne

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Rodný dom Rázusovcov

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Synagóga

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

 

Foto, kamera: 1 €
Výklad: v angličtine/nemčine 5 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Vyvrcholilo tak nemalé úsilie vtedajších priaznivcov a aktivistov kultúrneho diania - Janka lexyho, Alfonza Gromu, Júliusa Lenka, Daniela Šefčíka, Mikuláša Štalmacha, Jána Kamhala a iných, ktorí sa na všetkých úrovniach - v meste, okrese i v Bratislave snažili presadiť myšlienku vytvoriť v Liptovskom Mikuláši múzeum tohoto druhu.
Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaSídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka.
Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.
Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny.

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tranovského ul. 8, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 546
Ut, Št: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Tatrín a Žiadosti slovenského národaExpozícia je umiestnená na evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M.M.Hodža, a kde bol v auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. mája 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program.

 

Rodný dom Rázusovcov /* Birth-place of writers Razus

Rodný dom RázusovcovVrbická ul. 312, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 749
Ut, Pi: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Expozícia sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej vo Vrbici, ktorá je časťou Liptovského Mikuláša.

 

Synagóga /* Synagogue

Hollého ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
júl - august/July - August:
Ut-Ne: 10.00 - 17.00 (mimo letnej sezóny vstup len pre ohlásené skupiny)

SynagógaŽidovská synagóga bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

Kalendárium

Výstavy vo Výstavnej sieni, Námestie osloboditeľov 31:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.04.2014 14.06.2015 Smalt z Hronca... alebo krásne i praktické

Smalt z Hronca ...alebo krásne i praktickéVýstava vznikla v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, ktoré od 70. rokov 20. storočia systematicky mapuje železiarsku históriu v obci Hronec a zbiera výrobky tamojšej smaltovne. Rozsiahla zbierka obsahuje viac než 800 kusov smaltovaných predmetov a stále sa dopĺňa. Múzeum uskutočnilo už niekoľko úspešných výstav s tematikou smaltu a je mu venovaná aj časť stálej národopisnej expozície. V roku 2008 vydalo katalóg Smaltovaný riad z Hronca, v ktorom sú predmety zo zbierok múzea komplexne zachytené po obrazovej i popisnej stránke.
Kurátorka výstavy Zuzana Michelčíková pripravila reprezentatívny výber smaltovaných predmetov ako zhmotneného prejavu estetického cítenia a zručnosti jeho výrobcov. Ponúka široký sortiment výrobkov používaných v domácnostiach od čajových či kávových súprav cez rôzne spomienkové a jubilejné predmety, náhrobné a nápisové tabuľky, interiérové a exteriérové doplnky až po kuchynské a hygienické pomôcky a detské hračky. Predmety sú usporiadané do jednotlivých tematických celkov tak, aby sa v rámci daného okruhu k sebe logicky hodili a vytvárali harmonický súvis. Súčasťou výstavy sú aj krátke texty charakterizujúce históriu smaltu, smaltovacích techník, ako aj stručnú históriu smaltovne v Hronci. Tá začala svoju výrobu v roku 1885 a v roku 1900 už prezentovala svoje výrobky na výstave v Paríži. V roku 1901 prebrala hronecký štátny závod súkromná firma Železiareň a smaltovňa Bartelmus, úč.spol. z Plzne. Hronec sa stal jej pobočným závodom. Továreň patrila v rámci Uhorska medzi stredne veľké smaltovne. V roku 1910 mala 517 zamestnancov. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa v továrni opäť zmenili majitelia a v roku 1919 ju odkúpil československý štát. Smaltovňa teda fungovala striedavo pod súkromnou i štátnou správou až do roku 1943, keď celé zariadenie smaltovne odkúpila firma Scholz v Matejovciach. Tým výroba smaltu v Hronci zanikla.

 

03.06.2015, vernisáž o 16.00 31.12.2015 Múzeum Janka Kráľa – 60 rokov slovom a obrazom

V stredu 3. júna 2015 si Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripomína 60. výročie od svojho vzniku. Presne v tento deň v podbrání múzea na Námestí osloboditeľov 30 otvoríme jubilejnú výstavu Múzeum Janka Kráľa - 60 rokov slovom a obrazom.
Autorka Iveta Blažeková sleduje osudy múzea prostredníctvom fotografií, dobovej tlače, pozvánok, plagátov a autorských textov tak, aby ukázala to podstatné, čo sa v jednom z najväčších slovenských mestských múzeí udialo v rokoch 1955 – 2014. Na dvanástich paneloch defilujú podobizne osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik múzea, portréty šiestich riaditeľov i fotografie pracovných kolektívov. Zaujímavé sú najstaršie pohľady na sídelnú budovu múzea (kedysi prvý stoličný dom), fotografie inštalácií prvých výstav z roku 1965... Výstava ukazuje všetky, aj dnes už neexistujúce expozície Múzea Janka Kráľa v chronologickom slede od roku 1972, medzi nimi aj prvú literárnohistorickú expozíciu venovanú Jankovi Kráľovi a jánošíkovskú expozíciu v kaštieli Vranovo v Palúdzke. Jednotlivé panely približujú vývoj mikulášskeho mestského múzea, roky rastu i stagnácie, ako i roky, počas ktorých mnohokrát znásobilo zbierkové fondy, rozšírilo a skvalitnilo ponuku expozícií, výstav, kultúrno-výchovných vzdelávacích a prezentačných podujatí či publikácii.
Obmedzený výstavný priestor, ktorým je tentokrát podbránie múzea, nedovolil veľkorysejšiu koncepciu, zohľadňujúcu zvlášť základné poslanie múzea, t. j. zbierkotvornú činnosť. Jej výsledky však múzeum prezentuje vo svojich expozíciách i prostredníctvom tematických výstav, preto veríme, že aktuálna výstava bude počas nasledujúcich mesiacov ich zaujímavým doplnkom s ambíciou pútavo prerozprávať šesťdesiatročný príbeh jednej z najstarších kultúrnych inštitúcií v Liptovskom Mikuláši.
Výstava bude prístupná verejnosti do konca kalendárneho roka. Srdečne pozývame.

     

Výstavy v Synagóge, Hollého ulica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Mestský úrad - vestibul:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!