Horehronské múzeum v Brezne
* Horehronie Museum in Brezno

Horehronské múzeum - logo Horehronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. gen M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno

Tel.: +421 48 611 24 53, +421 48 611 22 83
E-mail: muzeum@horehronskemuzeum.sk
Www: www.horehronskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

1.mája – 30.septembra (Letná turistická sezóna):
Po - Pi: 9.00 - 17.00 (posledný vstup o 16.30)
So: 13.00 – 17.00
- párny týždeň: stála národopisná expozícia – Radnica
- nepárny týždeň: stála historická expozícia a výstava – Meštiansky dom

1.októbra – 30.apríla ( Zimná turistická sezóna):
Po - Pi: 8.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.30)
So - Ne: Hromadné návštevy (nad 10 osôb) treba telefonicky dohodnúť vopred
- národopisná expozícia 048/6112453
- historická expozícia 048/6112283

Literárna expozícia:
Otvorená celoročne:
Po - Pi: 9.00 – 15.00 (posledný vstup o 14.30)
kontakt: 048/6112453

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Stále expozície

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
Permanentka vydaná HMB, preukaz ZMS, preukaz člena AMG ČR: bezplatne

Výstavy

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
Permanentka vydaná HMB, preukaz ZMS, preukaz člena AMG ČR: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Horehronské múzeum v BrezneHOREHROHorehronské múzeum v BrezneNSKÉ MÚZEUM V BREZNE (HMB) vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea, so zameraním na históriu a národopis horného Pohronia (geograficky vymedzené územie medzi Banskou Bystricou a Telgártom, v údolí rieky Hron). Aj v súčasnosti má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. Od roku 2002 je jeho zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj.
Horehronské múzeum v BrezneMúzeum sídli v dvoch historických budovách na breznianskom námestí: v starej radnici s renesančnými základmi, ktorá dnešnú podobu nadobudla po neskorobarokových Horehronské múzeum v Brezneúpravách v rokoch 1779 – 1780 (zastrešuje národopisnú expozíciu) a v renovovanom meštianskom dome č. 13 na Námestí gen. M. R. Štefánika, ktorý pochádza z konca 16. storočia (poskytuje priestor historickej expozícii). Pod správu Horehronského múzea patrí v Brezne aj roľnícko-remeselnícka usadlosť farbiara modrotlače na Rázusovej ulici č. 20 so vzácnou technickou pamiatkou – drevenou mangľovňou. Usadlosť má v súčasnom období spracovanú prípravnú a projektovú dokumentáciu obnovy a pripravuje sa jej kompletná stavebná rekonštrukcia s následným využitím objektu na múzejné účely (nové expozície, depozitáre, výchovno-vzdelávacie priestory).

 

Expozície

Horehronské múzeum v BrezneNárodopisná expozícia s názvom „Život a kultúra ľudu na Horehroní“ sprostredkúva v niekoľkých tematických celkoch obraz tradičnej materiálnej kultúry na Horehroní – ľudové zamestnania, odievanie, bývanie, výroba. V roku 2007 bola expozícia, aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, obnovená. V rámci tejto reinštalácie sa obohatili existujúce tematické celky o nové zbierkové predmety. Jej obsah sa rozšíril o samostatnú tému, ktorá je venovaná vybraným remeslám z Brezna: farbiarstvu, krajčírstvu, debnárstvu, kožušníctvu, tkáčstvu a výrobe likérov a sódovej vody.

 

Fotogaléria z expozície Život a kultúra ľudu na Horehroní

Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne
Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne  

 

 

Horehronské múzeum v BrezneHistorická expozícia „Brezno v premenách času“ zachytáva prostredníctvom predmetov z historického zbierkového fondu múzea dejiny mesta Brezna od jeho vzniku do roku 1918. Venuje sa aj osobnostiam, ktoré svojím pôsobením ovplyvnili v tomto období brezniansku spoločnosť.

 

Fotogaléria z historickej expozície Brezno v premenách času

     Horehronské múzeum v Brezne     Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne

 

Knižnica múzea obsahuje vyše 10 000 knižných jednotiek základnej spoločenskovednej literatúry, historických tlačí a beletrie domácich – regionálnych autorov. Slúži návštevníkom na prezenčné štúdium. K dispozícii je aj učebňa, kde sa konajú prednášky a vyučovacie hodiny s možnosťou premietania dokumentárnych videozáznamov z archívu HMB.

 

Literárne Brezno - Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta
- stála expozícia v priestoroch evanjelickej fary v Brezne

 

Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne

 

Kalendárium

Nám. gen. M. R. Štefánika 13 (Meštiansky dom)

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.01.2018 24.02.2018 Liatinový príbeh
Výstava liatinového náhrobníka zo zbierok Horehronského múzea

Pozvánka na výstavu (PDF)
Kurátor: Mgr. Ivana Mojžišová
Horehronské múzeum v Brezne disponuje pomerne veľkou zbierkou liatinových predmetov, ktoré už viackrát prezentovalo na samostatných výstavách. V priebehu mesiacov január a február Horehronské múzeum predstavuje liatinový náhrobník, ktorý bol ešte v priebehu roka 2017 reštaurovaný. Hoci sa náhrobník nepodarilo obnoviť úplne, vo veľkej miere sa podarilo oživiť jeho zašlú krásu.
Kríže sa vyrábali obyčajne zo sivej liatiny a ich výroba bola pomerne jednoduchá. Zložitejšie bolo zhotoviť model, potrebný k tomu, aby sa mohla urobiť forma a odliať samotný kríž. Predloha ku kovovému modelu sa najčastejšie vyrobila z dreva; modelár musel pri vyrezávaní odviesť veľmi precíznu prácu a dokonale vyrezať všetky ornamentálne motívy.
Vďaka svedomitej práci lejárov môžu návštevníci múzea obdivovať prácu našich predkov, ktorá svojim výrobným, výtvarným a spoločenským charakterom vtláča osobitné črty ľudovej kultúre.

 

február 2018   Predmet mesiaca február 2018
Železné okovy

Železné okovyZostavil: Mgr. Ivana Mojžišová
V minulosti bolo verejné vykonávanie spravodlivosti súčasťou mestského života. V čase, keď bolo mučenie bežnou cestou k priznaniu viny, boli neodmysliteľnou súčasťou mučiarne alebo väzenia železné okovy. Slúžili, podobne ako v dnešnej dobe, na obmedzenie osobnej slobody.
Hádam najznámejším previnilcom odsúdeným na trest smrti v Brezne sa stal zbojník Jakub Surovec. Jeho príbeh sa stal pre regionálneho prozaika Františka Kreutza natoľko zaujímavým, že sa ho rozhodol oživiť v knihe Zbojstvá Jakuba Surovca. Opísal jeho životné osudy a aj jeho popravu a nakoniec smrť. Práve v spojitosti s Františkom Kreutzom sú v rámci cyklu Múzejné perličky v Horehronskom múzeu vystavené železné okovy, ktoré ilustrujú dobovú spravodlivosť. Okovy sa našli v prvej polovici 20. storočia na miestnej evanjelickej fare.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!