SBM - Nový Zámok Banská Štiavnica
* SMM - New Castle Banska Stiavnica

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenské banské múzeumNovozámocká 22, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 691 15 43
E-mail: sbm@muzeumbs.sk, infobs@muzeumbs.sk
Www: www.muzeumbs.sk

GPS: N – 48°27´20,20″ / E – 18°53´45,60″

 

Otváracie hodiny

Možnosti vstupu, vstupné

História-popis

Nový Zámok Banská ŠtiavnicaNový Zámok Banská ŠtiavnicaTáto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad, sa nachádza na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564-1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy Jednoty stredoslovenských banských miest (7 známych banských miest – Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová), ktorá siahala od Levíc až po Ľubietovú. Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, tzv. „živé hodiny“.

 

Expozície

Nový Zámok Banská ŠtiavnicaNový Zámok Banská ŠtiavnicaExpozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny Koháryovcov, ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom.

 

Najzaujímavejšie exponáty:
Sedemhlavňové delo tzv. organ zo 16. storočia, turecké jatagány, hradné pušky, zápalné smolné palice, plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry, strážnica uhorského vojska, atď.

 

Z histórie Dobrovoľného hasičského zboru Banskej Štiavnice
- patrí k najstarším na Slovensku, založený v roku 1873
- unikátna zástava z roku 1877, slávnostné hasičské prilby, fotografický materiál…

 

Fotogaléria:

Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica
Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica
Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica Nový Zámok, Banská Štiavnica

 

Expozícia je súčasťou SBM Banská Štiavnica

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!