PVM - Hrad Strečno
* PVM - Strecno Castle

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

013 24 Strečno

Tel.: +421 41 569 74 00, +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

 

apríl-september: Po-Ne  9.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
október: Po-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00)
november: So-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00),
v prípade zlých poveternostných podmienok bude hrad uzavretý

december - marec: kvôli poveternostným podmienkam je hrad zatvorený

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 3 €
rodinné (2 dospelí + 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hrad Strečno / Strecno CastleRomantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Hrad Strečno / Strecno CastleAj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslov-ný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochá-dza až z roku 1384, Hrad Strečno / Strecno Castlekeď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Hrad Strečno / Strecno CastleKostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko - architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Odkrytá minulosť

Hrad Strečno / Strecno CastleV troch výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky.
Hrad Strečno / Strecno CastleV prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej (mamutia stolička) a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. Bude tu inštalovaný napríklad i žarnov z výskumu Nededza – KIA. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a medirytín Strečna a okolitých hradov (Starý hrad, Lietava, Budatín, Hričov).
Expozícia má za cieľ zaujať a vzdelať návštevníka moderným spôsobom. Niektoré predmety ( žarnov, praslen) sú prezentované i po svojej funkčnej stránke. Návštevníci si tak vytvoria predstavu o starých zabudnutých remeslách a pracovných postupoch. Predmety budú doplnené obrázkami a nákresmi. Sprievodné texty k exponátom sú okrem slovenčiny uvedené i v angličtine a nemčine.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

KAPLNKA HRADU STREČNO /The chapel of castle Strečno
– stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej

 

Hrad Strečno je súčasťou Považského múzea v Žiline

 

Kalendárium

Mimoriadne predstavenia si je možné objednať telefonicky - minimálne 30 členná skupina.
V hradnej kaplnke je možnosť konať romantické svadby - jednoduché alebo aj s programom.
bližšie informácie : +421 41 569 74 00, pani K. Repáňová

 

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava
     
11.09.2015, vernisáž o 18.00 27.10.2015 Umenie na hrade XXXVIII – Hefaistov odkaz

Kurátor výstavy: Ľubica Šusteková
Cyklus Umenie na hrade Strečno zavŕši v aktuálnej sezóne jeho 38. pokračovanie výstavou s názvom Hefaistov odkaz. Považské múzeum v Žiline ho pripravilo v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou z Kysuckého Nového Mesta. Predstaví sa v ňom Ľubica Šusteková s maľbou, Jozef Hodás s výrobkami z kovu a žiaci Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta so svojimi vlastnými výtvormi. Verejnosť môže výstavu navštíviť od 11. septembra do 27. októbra 2015.
O výstave:
Hlavným zámerom výstavy je ukázať krásu a jemnosť spracovania dvoch techník maľby a kovu.
Maľba je zastúpená prácami Ľubice Šustekovej, ktorá inšpiráciu k obsahu výstavy hľadala v gréckych povestiach o Hefaistovi. Podstata malieb spočíva v hľadaní krásy, nie len vonkajšej, ale hlavne tej vnútornej. Jej diela tiež vyjadrujú duchovnú moc vyobrazenú cez silu orla a ochrancu kováčov Hefaista.
Kov reprezentujú výtvory Jozefa Hodása, vyjadrujúce pohľad autora na tradičné kováčske remeslo a jeho využitie v modernej dobe. Inšpirované sú hlavne zvieracími a rastlinnými motívmi.
Výstava je doplnená o práce žiakov Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta, ktorých obaja autori vyučujú a snažia sa v nich prebúdzať lásku k umeniu a kováčstvu ako takému.

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Podujatie
     
04.10.2015   Bonus pre Františkov
- pre Františkov vstup zdarma
     
28.10.2015   Noc duchov, tekvíc a strašidiel
- strašidelná prehliadka hradu (vhodné pre deti staršie ako 10 rokov)
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!