PVM - Hrad Strečno
* PVM - Strecno Castle

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

013 24 Strečno

Tel.: +421 41 569 74 00, +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

18.04.2014 - zatvorený hrad Strečno !

apríl-september: Po-Ne  9.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
október: Po-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00)
november: So-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00), v prípade zlých poveternostných podmienok bude hrad uzavretý

 

Možnosti vstupu, vstupné

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 3 €
rodinné (2 dospelí + 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hrad Strečno / Strecno CastleRomantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Hrad Strečno / Strecno CastleAj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslov-ný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochá-dza až z roku 1384, Hrad Strečno / Strecno Castlekeď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Hrad Strečno / Strecno CastleKostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko - architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Odkrytá minulosť

Hrad Strečno / Strecno CastleV troch výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky.
Hrad Strečno / Strecno CastleV prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej (mamutia stolička) a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. Bude tu inštalovaný napríklad i žarnov z výskumu Nededza – KIA. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a medirytín Strečna a okolitých hradov (Starý hrad, Lietava, Budatín, Hričov).
Expozícia má za cieľ zaujať a vzdelať návštevníka moderným spôsobom. Niektoré predmety ( žarnov, praslen) sú prezentované i po svojej funkčnej stránke. Návštevníci si tak vytvoria predstavu o starých zabudnutých remeslách a pracovných postupoch. Predmety budú doplnené obrázkami a nákresmi. Sprievodné texty k exponátom sú okrem slovenčiny uvedené i v angličtine a nemčine.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

KAPLNKA HRADU STREČNO /The chapel of castle Strečno
– stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej

 

Hrad Strečno je súčasťou Považského múzea v Žiline

 

Kalendárium

Mimoriadne predstavenia si je možné objednať telefonicky - minimálne 30 členná skupina.
V hradnej kaplnke je možnosť konať romantické svadby - jednoduché alebo aj s programom.
bližšie informácie : +421 41 569 74 00, pani K. Repáňová

 

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.04.2014 25.06.2014 Spevavce výstava vrabcotvarých vtákov Malej Fatry

Plagát k výstave v PDF
Považské múzeum v Žiline pripravilo ďalšiu zo série zoologických výstav venovanú problematike našich operencov. Spevavce alebo vrabcotvaré sa považujú za najvyvinutejší rad vtákov, vďaka schopnosti vytvárať zložité hlasové prejavy. “Pomocou hlasového orgánu nazývaného syrinx majú výbornú kontrolu nad hlasom. Spevom si vyznačujú teritórium, v ktorom žijú, samce vábia samičku k páreniu. Spev je u niektorých vrodený alebo sa ho môžu naučiť i napodobňovaním. Ich rozmery sa pohybujú od 9 cm až po 65 cm, zahŕňajú viac ako polovicu vtáčích druhov na svete,” uviedla zoologička Považského múzea v Žiline a zároveň autorka výstavy Mária Adamová. Spevavce obývajú takmer všetky biotopy. Ich životné štýly sú rôznorodé, od lovcov hmyzu vo vzduchu po tie, ktoré sa živia hmyzom žijúcim na stromoch, prípadne od druhov živiacich sa semenami po tie, ktoré sú všežravcami, môžeme ich nájsť všade.Spevavce sú schopné posedávať na vyvýšených miestach, pretože majú výnimočný typ nôh, ktorý im umožňuje uchopiť i najtenšie konáre, hoci niektoré z nich žijú predovšetkým na zemi.
Práve tieto druhy vtákov môžu návštevníci uvidieť pri návšteve hradu Strečno.

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.05.2014   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SEZÓNY
PODUJATIE S MNOŽSTVOM ATRAKCIÍ NA HRADE AJ V PODHRADÍ
     
15.05.2014   BONUS PRE ŽOFIE
VSTUPNÉ PRE ŽOFIE ZADARMO
     
17.05.2014   NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
NOČNÁ PREHLIADKA HRADU S MOŽNOSŤOU NÁVŠTEVY DIELNE KONZERVÁTORA KERAMIKY V PODHRADÍ SPOJENÉ S PREHLIADKOU STREDOVEKEJ DEDINY PASEKA (OD 20:00 DO 23:00, POSLEDNÝ VSTUP 22:30HOD)
JEDNOTNÁ CENA 3€ S MOŽNOSŤOU NAVŠTÍVIŤ VŠETKY OBJEKTY POVAŽSKÉHO MÚZEA V ŽILINE
     
27.05.2014   HRADNÁ ŠKOLA
INTERAKTÍVNE PODUJATIE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
(LEN PRE VOPRED OBJEDNANÉ SKUPINY)
     
29.05.2014   17. ROČNÍK BEHU DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV
PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV OD 9:30HOD NA PARKOVISKU POD HRADOM
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!