PVM - Hrad Strečno
* PVM - Strecno Castle

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

013 24 Strečno

Tel.: +421 41 569 74 00, +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

 

Otváracie hodiny

 

apríl-september: Po-Ne  9.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
október: Po-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00)
november: So-Ne  9.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00),
v prípade zlých poveternostných podmienok bude hrad uzavretý

december - marec: kvôli poveternostným podmienkam je hrad zatvorený

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 3 €
rodinné (2 dospelí + 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hrad Strečno / Strecno CastleRomantická zrúcanina hradu Strečno dominuje nad stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Hrad Strečno / Strecno CastleAj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. stor., ale prvé osídlenie je omnoho staršie - archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslov-ný písomný dôkaz o jestvovaní hradu pochá-dza až z roku 1384, Hrad Strečno / Strecno Castlekeď sa spomína pod názvom "comitatus castri Strechyn". Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Hrad Strečno / Strecno CastleKostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.

Výsledky historicko - architektonického výskumu sa stali východiskom pre jeho čiastočnú rekonštrukciu a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Odkrytá minulosť

Hrad Strečno / Strecno CastleV troch výstavných priestoroch sú inštalované exponáty zo zbierok archeologického fondu Považského múzea v Žiline. Vystavené sú nálezy z centra Žiliny a priľahlých obcí, zoradené chronologicky.
Hrad Strečno / Strecno CastleV prvej miestnosti sa návštevníci zoznámia s pamiatkami staršej (mamutia stolička) a mladšej doby kamennej i doby bronzovej. V druhej miestnosti pokračuje obdobie bronzu, nadväzuje doba železná, slovanské obdobie a začína stredovek. Bude tu inštalovaný napríklad i žarnov z výskumu Nededza – KIA. V poslednej miestnosti pokračuje stredovek a novovek. Súčasťou sú i kópie dobových kresieb a medirytín Strečna a okolitých hradov (Starý hrad, Lietava, Budatín, Hričov).
Expozícia má za cieľ zaujať a vzdelať návštevníka moderným spôsobom. Niektoré predmety ( žarnov, praslen) sú prezentované i po svojej funkčnej stránke. Návštevníci si tak vytvoria predstavu o starých zabudnutých remeslách a pracovných postupoch. Predmety budú doplnené obrázkami a nákresmi. Sprievodné texty k exponátom sú okrem slovenčiny uvedené i v angličtine a nemčine.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ

 

KAPLNKA HRADU STREČNO /The chapel of castle Strečno
– stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej

 

Hrad Strečno je súčasťou Považského múzea v Žiline

 

Kalendárium

Mimoriadne predstavenia si je možné objednať telefonicky - minimálne 30 členná skupina.
V hradnej kaplnke je možnosť konať romantické svadby - jednoduché alebo aj s programom.
bližšie informácie : +421 41 569 74 00, pani K. Repáňová

 

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava
     
31.07.2015, vernisáž o 18.00 09.09.2015 Umenie na hrade XXXVII – Ľubomír Mati: (odd)tiene

Umenie na hrade XXXVII – Ľubomír Mati: (odd)tieneKurátor výstavy: Júlia Kubeková
Považské múzeum v Žiline pripravilo 37. pokračovanie cyklu Umenie na hrade. Predstaví sa v ňom mladý študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Ľubomír Mati. Jeho debutová výstava (ODD)TIENE prinesie na hrad Strečno čerstvý vietor a bude súčasťou bežnej prehliadky. Verejnosť môže výstavu navštíviť od 31. júla do 9. septembra 2015.
O výstave: Hľadať tie správne (ODD)TIENE svojej tvorivosti je cieľom každého nádejného mladého umelca. Nájsť seba a nebáť sa posunúť svoje hranice. „Vojdite cez záhadu stratenej majstrovskej fresky do autorovej mysle, nechajte pôsobiť nespavosť, zažite ponorkovú chorobu medzi reálnym a abstraktným a vystúpte cez spleť rúk, ktoré sa vás budú snažiť vtiahnuť späť,“ pozýva samotný autor Ľ. Mati. Výstavu uvedie Júlia Kubeková, študentka Dejín umenia a estetiky Masarykovej univerzity, Filozofickej fakulty.
O autorovi: Ľubomír Mati je 22-ročný milovník a obdivovateľ nielen starého umenia, ktorému sa venuje popri štúdiu reštaurovania. Fascinuje ho precízna dokonalosť, ktorá vznikla pod štetcom renesančných majstrov, no rovnako ho inšpiruje aj priekopník abstraktného umenia František Kupka či realistický Lucian Freud a jeho jedinečné zobrazovanie ľudských figúr. Ľubomír Mati vyštudoval Súkromnú strednú umeleckú školu v Žiline a aktuálne je už štvrtým rokom študentom reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Debutová výstava (ODD)TIENE je komplexným výberom jeho najnovších prác.

 

11.09.2015, vernisáž o 18.00 27.10.2015 Umenie na hrade XXXVIII – Hefaistov odkaz

- prezentácia kováčskeho umenia a remesla Strednej odbornej školy v Kysuckom Novom Meste

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Podujatie
     
21.08.2015   Nočné prehliadky hradu Strečno

Nočné prehliadky hradu StrečnoKeď sa letné brány Strečna poslednýkrát otvoria, príde krásny muž, ktorému Don Juan hovoria. Aký je naozajstný príbeh tohto záhadného amanta, v čom sa skrývalo tajomstvo známeho lámača ženských sŕdc – nečakané (duševné) odhalenia prinesie na nádvorí hradu improvizačné Divadlo Kapor na scéne. Súčasťou nočnej prehliadky na hrade Strečno budú aj vystúpenia skupiny historického šermu Wagus. „Na južnom nádvorí bude scénka, akých sa odohrávali tisícky v rôznych pouličných hostincoch i v hostincoch patriacich hradným pánom a táto scénka sa odohrala aj jedného dňa cestou na hrad Strečno. V ďalšej časti bude derešovanie – občas sa stávalo, že bolo treba niekomu napraviť hlavu, lebo sa vzbúril panskej moci, ale nebolo nutné ho obesiť či upáliť, a tak prišiel na rad dereš, obávaný prostriedok na nápravu pre poddaných,“ priblížila správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová. Pred vstupom do kaplnky bude na návštevníkov čakať ukážka tanca: „Páni sa často na hostinách zabávali a tancovali, oddávali sa radovánkam, ale všetko to malo svoje pravidlá a i tanec bol súčasťou šľachtickej výchovy,“ doplnila K. Repáňová. V kaplnke si môžu návštevníci vypočuť minikoncerty a na nádvorí pozrieť ohňovú šou v podaní skupiny Black Evil. Ak bude priaznivé počasie, bude možné pozorovať hviezdnu oblohu v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline.
Organizátorom podujatí Nočné prehliadky hradu Strečno je Považské múzeum v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Program na hrade Strečno finančne podporila Stredoslovenská energetika, a.s., ktorá dodáva okrem tradičných energetických komodít, elektriny a plynu, aj „energiu, ktorá pomáha“. Prostredníctvom rôznych programov a grantových výziev prispieva k rozvoju vzťahov so zamestnancami, zákazníkmi a komunitnými organizáciami v regióne, v ktorom pôsobí – najmä v oblasti sociálnej sféry, vzdelávania, kultúry a životného prostredia.

 

22.08.2015, 20.00   Koncert Slovak Tango a La Femme

- vstup zdarma; stredoveká dedina Paseka

     
29.08.2015 30.08.2015 Rozlúčka s prázdninami
- deti do 15 rokov v sprievode rodiča vstup zdarma
     
27.09.2015   Medzinárodný deň cestovného ruchu
- jednotné vstupné 2 €
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!