LM - Hrad Likava, Likavka
* LM - Likava Castle, Likavka

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

034 95 Likavka
Kontakt: +421 917 120694 - správca pamiatky
Informácie: Liptovské múzeum v Ružomberku, tel.: +421 44 4322468, 4303533
E-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk
Www: www.liptovskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj - jún: Po - Ne 10.00 - 16.00
júl - august: Po - Ne 9.00 - 17.00
september: Po - Pia 9.00 - 17.00, So - Ne 11.00 - 15.00
október: Po - Pia 10.00 - 16.00, So - Ne 11.00 - 15.00
Posledný vstup vždy polhodinu pred ukončením prevádzky

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 2 €
Zľavnené vstupné: 1 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Hrad Likava, LikavkaKráľovský strážny hrad z 1. tretiny 14. storočia (prvá písomná zmienka pochádza z r. 1341). O jeho výstavbu sa zaslúžil zvolenský a liptovský župan magister rytier Donč. Hrad bol kráľovským majetkom, od sklonku 14. storočia ho do užívania zvyčajne dostávali liptovskí župani. V r. 1431-1434 významná husitská pevnosť, 1651 - 1670 súkromná rezidencia rodu Thökölyovcov, potom majetok uhorskej kráľovskej komory. Hrad Likava, LikavkaV roku 1707 bol zbúraný na príkaz kniežaťa Františka II. Rákocziho.
K hradnému panstvu v priebehu jeho existencie patrili mnohé dediny dolného a stredného Liptova a mestečká Ružomberok, Nemecká Ľupča a Trnovec.
Významnými držiteľmi hradu boli kráľ Žigmund Luxemburský a jeho manželka Barbora, Mikuláš a Ján z Gorjan, Ján Hunyady, Pongrác z Mikuláša a Peter Komorovský, Ján Korvín, Štefan a Ján Zápoľskí, Ľudovít Pekry, Ján Kružič, Illésházyovci, Štefan I. a II. Thököly. Vojnové udalosti sa hradu dotkli najmä počas ťaženia Žigmunda Luxemburského proti moravskému markgrófovi Prokopovi a Ladislavovi Opolskému na konci 14. storočia, v časoch vnútornej vojny medzi Ferdinandom I. Habsburským a Jánom Zápoľským (1528 - 1529) a za obliehania thökölyovskej posádky cisárskym vojskom na sklonku r. 1670.
Hrad Likava, LikavkaLikava patrí k najväčším hradným stavbám na území stredného Slovenska; mohutnosťou a výškou palácového komplexu horného hradu (viac ako 36 m nameraných v najvyššom bode severného paláca) sa zaraďuje medzi najväčšie hrady na Slovensku. Severný palác s množstvom zachovaných stavebných detailov je cenným architektonickým dedičstvom obdobia neskorej gotiky a ranej renesancie.
Z povestí je známe rozprávanie o likavskej čiernej pani (je identifikovaná ako dcéra Jána Kružiča - Helena), ktorej prechádzky po likavských poliach sú predzvesťou dobrej a hojnej úrody, o ukrytých thökölyovských pokladoch i o úteku mladučkého Imricha Thökölyho, preoblečeného za poddanské dievča, pred cisárskymi vojakmi.

 

Fotogaléria

 

Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka
Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka
Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka
Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka
Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka
Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka
Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka Hrad Likava, Likavka

 

Expozície

Hrad Likava - Hunyadyho vežaPo rozsiahlych rekonštrukčných prácach bola v roku 2004 sprístupnená verejnosti Hunyadyho veža, v ktorej je umiestnená expozícia dejín hradu, prostredníctvom obrazových i hmotných exponátov.

 

Fotogaléria z expozície

 

Hrad Likava - Expozícia v Hunyadyho veži Hrad Likava - Expozícia v Hunyadyho veži Hrad Likava - Expozícia v Hunyadyho veži Hrad Likava - Expozícia v Hunyadyho veži Hrad Likava - Expozícia v Hunyadyho veži

 

Hrad je vysunutou expozíciou LM Ružomberok
* Castle is an extended exhibition of the LM Ruzomberok

 

Kalendárium

 

Kalendárium výstav a podujatí Liptovského múzea na rok 2016 (PDF)

 

Aktuálne akcie: http://www.liptovskemuzeum.sk/calendar/

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!