MMB - Hrad Devín - slovanské hradisko
* Devin Castle - Slavonic Site of Fortified Settlement

Múzeum mesta Bratislavy

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muránska ul., 841 10 Bratislava
Tel.: +421 2 65 73 01 05
E-mail: hrad.devin@centrum.sk, mmba@bratislava.sk
Www: www.muzeum.bratislava.sk

 

Virtuálny video sprievodca po hrade Devín

 

Otváracie hodiny

 

október - apríl: Ut-Ne 10.00 - 17.00, posledný vstup 16.30

máj - september: Ut-Pi   10.00 - 18.00, posledný vstup 17.30
                          So-Ne 10.00 - 19.00, posledný vstup 18.30

 

Hrad Devín / horný hrad je od roku 2008 uzavretý pre verejnosť, ostatné časti sú sprístupnené.
Horný hrad je naďalej uzavretý. Opakovane upozorňujeme ctenú verejnosť na jeho nedostupnosť. Chceme sa tak vyhnúť sústavným sťažnostiam zo strany verejnosti. Nie je v silách vedenia múzea tento stav zmeniť. Ďalej upozorňujeme, že platné vstupné sme zľavnili od okamihu jeho uzávierky v roku 2008 a je platné aj v súčasnosti. Viac o rekonštrukcii v PDF

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 4 €
Zľavnené vstupné: 2 €
Školské skupiny (min. 10 osôn): 1,30 €
Rodinné vstupné (2 dospelí a deti do 14 rokov): 6 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne

História-popis

Hrad DevínDevínsky hrad patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky doloženým hradom na Slovensku. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch 864.
Nachádza sa na sútoku riek Dunaja a Moravy, miesto osídlené od praveku, súčasťou hraničného obranného systému Limes Romanus, dôležitá veľkomoravská obranná pevnosť, Rastislavovo kniežacie hradisko. V 13.-tom storočí postavili stredný a horný hrad, ďalšie úpravy vykonali v druhej polovici 16. storočia, v roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. Od 30-tych rokov 20. storočia sa tu realizuje archeologický výskum, v jednotlivých častiach hradu sú vyznačené pôdorysy objavených stavieb. V suteréne stredného hradu je výstavná miestnosť, súčasťou horného hradu sú čiastočne upravené jaskyne. Ako spomienka na historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval Ľudovít Štúr, je tu umiestnená pamätná tabuľa.
V roku 1961 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

FOTOGALÉRIA Z HRADU DEVÍN / PHOTO-GALLERY FROM THE DEVIN CASTLE

 

V areáli hradu Devín sa budú pásť ovce. Nový projekt na hrade Devín začína počas akcie Noc múzeí a galérií, 17.05.2014 o 17.00 h. Nepriamo zapadá do projektu NATURA 2000 BA, ktorého cieľom je zachovanie najcennejších prírodných biotopov, rastlín a živočíchov európskeho významu v okolí Bratislavy. Projekt od roku 2012 realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) – pastva za účelom obnovy cenných lesostepných lokalít úspešne prebieha napríklad na lokalitách ako je NPR Devínska Kobyla, či NPR Šúr.

Historický pohľad
Svahy v okolí Devína boli pôvodne porastené dubovo-hrabovými lesmi a na strmých svahoch teplomilnými dubovými lesmi. Tie boli v minulosti vyrúbané a následne niekoľko storočí udržiavané ľudskou činnosťou – kosením, pasením a vypaľovaním. Ovce sa pásli najmä pri Devíne a nad vinohradmi okolo vápenky medzi Slovincom a Weitovým lomom. Práve tieto ľudské činnosti prispeli ku vzniku a následnému udržiavaniu jedinečných lúčnych a lesostepných spoločenstiev , s bohatstvom vzácnych teplomilných druhov rastlín a živočíchov.

 

Expozície

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.04.2015 31.10.2016 Devín v praveku

Vystavených bude takmer 400 predmetov z archeologických nálezov.
Autorka výstavy, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. upozorňuje na význam Devína z hľadiska jeho zastúpenia kultúr a obyvateľstva, ktoré tu od nepamäti žilo. Strategicky významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už od neolitu. Unikátnosť projektu vidíme nielen v popise dôb: neolit, eneolit, bronzová doba , staršia doba bronzová, stredná doba bronzová, mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová, staršia doba železná, ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v týchto jednotlivých historických obdobiach. Ich pokroky v ťažení a využívaní kovov so základmi metalurgie ako aj celkovú zmenu ich života. Zaujímavé je sledovať jednotlivé kultúry v rámci historických dôb a ich rozlíšenie najmä pomocou keramiky a jej výzdoby, ale aj zdokonaľovaním pracovných, hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorby šperkov a pod.
Výstava najmä laickej verejnosti, ale aj školskej mládeži rozšíri poznatky a predovšetkým usmerní predstavy ako žil človek niekoľko tisícročí pred našim letopočtom. Pravek zahŕňa pomerne dlhé obdobie. Výstava sa zameriava na praveké obdobia, ktoré súvisia s archeologickými nálezmi na Devíne. Poukáže, že v týchto dobách žili už usadlým spôsobom života značne vyspelí ľudia. Vitajte v praveku.

 

13.06.2015,
10.00 - 18.00
  Zo storočia do storočia
Devín patrí deťom – 4. ročník podujatia pre rodiny na hrade Devín

Pozvánka na podujatie (PDF)
Devín patrí deťomDevín patrí deťomPrežite sobotu v prírode a na vzácnom mieste pamäti – na hrade Devín súčasne. Deti aj dospelí sa môžu zapojiť do interaktívneho poznávania historických období na stanoviskách: Vitajte v praveku v súvislosti s výstavou „Devín v praveku“ od neolitu až po dobu železnú.
U Slovanov s interaktívnymi hrami v období Veľkomoravskej ríše. Rytieri a krásne dámy z obdobia, keď nám vládla gotika.

Návštevníci zažijú vzrušujúce bádanie a plnenie mnohých úloh, kde prejavia svoju zručnosť a invenciu. Porovnajú jednotlivé historické doby. Pozrú si predstavenie rozprávky „Ruže a meč“ o 15:00.
Štyri stanoviská sa tematicky zameriavajú na vyššie uvedené témy. Stanovisko Vitajte v praveku vyskúša koncentráciu detí a dospelých a pomocou pracovného listu upozorní publikum na najdôležitejšie archeologické nálezy z období od neolitu po dobu železnú na hrade Devín. Vyriešiť niektoré praktické úlohy treba aj na tomto stanovisku: určiť kovy ktoré ľudia od neolitu po dobu železnú využívali. Maľba rukami umožní vyskúšať si ako sa dalo maľovať ešte pred neolitom, keď neboli štetce. Pre publikum je aj na tomto stanovisku pripravený hrnčiarsky kruh. Ľudia ho ešte nepoznali, ale bude pomôckou, aby sa ľahšie deťom vyrábala praveká keramika, ktorá vznikla voľným modelovaním v rukách. Deti si vyskladajú aj základy domu z obdobia neolitu.
U Slovanov na druhom stanovisku sú pripravené interaktívne úlohy – obliekanie do odevov, točenie na hrnčiarskom kruhu (Slovania ho už poznali), streľba z kuše, záujemcovia si vyskladajú meno z hlaholiky, zastrieľajú z luku.
Rytieri a krásne dámy upozornia na obdobie stredoveku, v období gorického slohu. Opäť si budú môcť dievčatá vyskúšať štylizované šaty a chlapci sa potrápia s výstrojom a výzbrojou stredovekého rytiera.
Uvedené atrakcie a ešte oveľa viac zábavných úloh je pripravených pre každého, kto zavíta na hrad Devín v sobotu, 13. 6. 2015. Dôjdite a získajte certifikát zručnosti na 4. ročníku podujatia Devín patrí deťom 2015.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!