Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
* Ján Mudroch Zahorie Gallery, Senica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

 

Informácie

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.00 - 16.00
Ne  13.00 - 17.00

 

História-popis

Záhorská galériaZáhorská galériaZáhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

 

Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria

 

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj Galéria Júliusa Koreszku, Skalicaniekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil Galéria Júliusa Koreszku, Skalicado autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica

 

Záhorská galéria - DiplomZáhorská galéria - MedailaDňa 13. mája 2010 udelil predseda Trnavského samosprávneho kraja ing. Tibor Mikuš na návrh Záhorskej galérie Pamätnú medailu predsedu TTSK k životnému jubileu mgr. Božene Juríčkovej za prínos v oblasti kultúry.
Pamätná medaila predsedu TTSK bola dňa 2. júna 2010 udelená predsedom Trnavského samosprávneho kraja ing. Tiborom Mikušom na návrh Záhorskej galérie akad. mal. Oľge Bartošíkovej za celoživotnú maliarsku tvorbu a na návrh Mesta Senica PhDr. Štefanovi Zajíčkovi za celoživotný prínos v oblasti rozvoja umenia na Slovensku i v zahraničí. Viac o ocenených v PDF


Expozície

Záhorská galéria Jána Mudrocha nemá stálu expozíciu.

 

Kalendárium

 

Celoročne: Odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.11.2014 25.01.2015 VI. stretnutie umelcov Záhoria

- výstava k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
Pozvánka v PDF
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha, Sadová 619/3, 905 01 Senica
                          Galéria v podkroví Základnej umeleckej školy v Senici
Kurátor: Štefan Zajíček
Regionálna Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pôsobí v najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorí. Pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku poriada obsiahlu periodickú výstavu VI. stretnutie umelcov Záhoria v dobe od 26.11.2014 – 25.1.2015. Výstavu sprevádza sympózium Tridsať rokov Záhorskej galérie Jána Mudrocha. Okrúhle tridsaťročné jubileum je príležitosťou k stručnej bilancii jej doterajšej činnosti. Záhorská galéria Jána Mudrocha sídli v neskorobarokovom kaštieli Machatka, ktorý údajne projektoval viedenský architekt F.A. Hillebrandt v roku 1760. V pozdĺžnom kaštieli z tereziánskeho obdobia sú na prízemí pracovné a na poschodí výstavné priestory a v okolí park. Po odbornej príprave galérie autorom týchto riadkov v Záhorskom múzeu v Skalici v rokoch 1976 – 1984 a adaptácii kaštieľa v rokoch 1978 – 1984 bola galéria zriadená 1. decembra a slávnostne otvorená 14. decembra 1984 úvodnou výstavou Umelci Záhoria. Za tridsať rokov svojej činnosti galéria rozvinula širokú aktivitu. V zbierkotvornej činnosti vlastní 3169 diel, z toho z oblasti maliarstva 570, sochárstva 138, kresby 1939, grafiky 285 a užitého umenia 237 diel, najmä umelcov spätých so Záhorím. Z oblasti starostlivosti o zbierky bolo reštaurovaných spolu 41 diel. V expozičnej činnosti galéria odbornometodicky spravuje Galériu J. Koreszku v Záhorskom múzeu v Skalici, zostavenú z jej zbierok. Vo výstavnej činnosti galéria usporiadala 783 výstav, z toho v budove 184 a mimo galérie 599 výstav, najmä v kmeňovom cykle galérie Umelci Záhoria. Okrem svojho regionálneho poslania galéria vo svojej odbornej špecializácii poriada od roku 1992 celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty, doteraz osem ročníkov. Z hľadiska pohraničnej polohy galérie je prirodzene jej druhou špecializáciou spracovanie a prezentácie blízkeho moravského a českého výtvarného umenia, najmä v spolupráci s partnerskou Galériou výtvarného umenia v Hodoníne. Najnovšie galéria poriada výtvarné sympóziá: najprv v roku 2001 sochárske v Gajaroch, následne v roku 2006 v Smrdákoch, potom v roku 2008 maliarske v Holíči, maliarskosochárske v Skalici a v rokoch 2009 a 2014 opäť sochárske v Senici. V edičnej činnosti galéria vydala sedem monografií M. Tillner, Ľ. Hološka, B. Bača, J. Náhlik, M. Balgavý st., M. Komáček, V. Suchánek a vyše päťdesiat publikácií v dlhodobom cykle Umelci Záhoria a šesť publikácií v cykle Spoločné výstavy umelcov Záhoria. V publikačnej činnosti uverejnila mnoho článkov a štúdií, pričom v metodickej činnosti usporiadala kurátorsky 336 výstav neprofesionálneho výtvarného umenia a 44 výstav detského výtvarného prejavu. Galéria vlastní knižnicu a archív. Výstava VI. stretnutie umelcov Záhoria prezentuje 149 diel, z toho 106 diel v ZGJM a 43 diel v Galérii v podkroví ZUŠ v Senici od 69 umelcov najrôznejšie spätých so Záhorím v oblasti maliarstva, sochárstva, intermediálneho umenia, kresby, grafiky a odborov užitého umenia v oblasti keramiky, nábytkového dizajnu, pričom je zastúpená aj architektúra a umelecká fotografia. Výstavu charakterizuje široký diapazón výtvarných postupov autorov počnúc od menej zastúpených realistickejších názorov, cez mnohotvárne znakové vyjadrenia až po abstraktnejšie fantazijné tvorivé prístupy.

VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria
VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria
VI. stretnutie umelcov Záhoria VI. stretnutie umelcov Záhoria      

 

12.12.2014, 18.00   Adventný koncertAdventný koncert

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!