Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
* Ján Mudroch Zahorie Gallery, Senica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

 

Informácie

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.00 - 16.30
Ne  13.00 - 17.00

 

História-popis

Záhorská galériaZáhorská galériaZáhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

 

Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria

 

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj Galéria Júliusa Koreszku, Skalicaniekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil Galéria Júliusa Koreszku, Skalicado autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica

 

 

Expozície

 

Majestátna neskorobaroková budova, v ktorej galéria sídli má v priľahlom parku štyri sochárske diela, ktoré tvoria stálu exteriérovú expozíciu inštitúcie. Sú výsledkom dvoch ročníkov sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014.

Milan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cmMilan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm

Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva.
Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

 

 

 

Miroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cmMiroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm

Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky.
Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami.
Meditatívno – lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše.
Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

 

Zdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cmZdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm

Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až giacomettiovsky krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou citovou aj pocitovou základňou.
Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

 

Ľubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cmĽubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cm

Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu vychádza z prírody, konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice a svojím prevedením zároveň plní aj funkciu úžitkovú ako krmidlo pre vtáky. Tento hraví príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

 

Kalendárium

 

Celoročne: Odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
24.07.2015, 18.30   Po stranách Moravy

Po stranách MoravyIV. Letný medzinárodný poetický festival „Po stranách Moravy“ otvorí svoje brány 24. júla 2015 o 18.30 hod. v Záhorskej galérií Jána Mudrocha v Senici vystúpením Fóra humoristov z Trnavy a predstavením literárneho zoskupenia z Poľska. Pokračovať bude návštevou Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle a Galavečerom 25. júla 2015 v PLK Smrdáky.
Festival sa koná striedavo na moravskej a slovenskej strane a jeho účastníkmi sú literáti z celej bývalej Česko-Slovenskej federácie, tohto roku i z Poľska. Svoju tvorbu i výstupy zo spoločných tvorivých dielní, ktoré sú súčasťou festivalu, prezentujú účastníci v kúpeľných areáloch – u nás v Smrdákoch na Morave v Hodonínskych kúpeľoch. Prehlbujú tým nielen partnerské vzťahy tvorcov, ale aj spätnú väzbu medzi autormi a čitateľmi poézie a prózy.
Medzinárodný letný poetický festival Po stranách Moravy je multižánrovým projektom. Spája totiž uprostred leta, v období aktívneho cestovania a turistického ruchu, literatúru, hudbu i výtvarné umenie. Poéziu, prózu hudbu a spev prináša návštevníkom do prostredia výtvarných galérií a kúpeľných parkov. Veríme, že obohatí aj kultúrne leto v Senici.

 

 

06.08.2015, vernisáž o 17.00 30.08.2015 POCTA GRAFICKÉMU PRIATEĽSTVU
Albín Brunovský
– Grafické dielo zo zbierky Ivana Panenku k nedožitému 80. výročiu narodenia umelca

Pozvánka na výstavu (PDF)
Trnavský samosprávny kraj Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Mesto Senica usporiadajú v dobe od 6. do 30. augusta 2015 jubilejnú výstavu Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Grafické dielo zo zbierky Ivana Panenku k nedožitému osemdesiatročnému životnému jubileu umelca v cykle výstav Zberatelia Záhoria. Okrem toho sme si v minulom roku 2014 pripomenuli aj nedožité osemdesiatročné životné jubileum známeho slovenského zberateľa grafického umenia dr. Ivana Panenku (1934-2013), senického rodáka, ktorý sa vo svojej zbierke prioritne venoval Brunovskému grafickému dielu. Doteraz Albín Brunovský samostatne vystavoval na rodnom Záhorí v ZGJM v Senici v rokoch 1985, 2006 a I. Panenka svoju grafickú zbierku v rokoch 1999 a 2006 a potom A. Brunovský spoločne na stretnutiach umelcov Záhoria v rokoch 1989, 1994 a in memoriam 1999 a s pedagógmi Záhoria v roku 2006. Predkladaná výstava mala svoju premiéru v Prahe v Galerii Hollar v čase od 24.6. do 2.8.2015 s vystavením deväťdesiat grafík umelca. Slovenskú premiéru má výstava v ZGJM v Senici s prezentovaním stopäťdesiatštyri grafických diel voľnej grafiky, exlibrisov a novoročeniek.
Profesor Albín Brunovský (1935-1997), rodák zo Zohoru na Záhorí je významným aj medzinárodne uznávaným slovenským grafikom, ilustrátorom a pedagógom VŠVU v Bratislave. Je žiakom významného profesora Vincenta Hložníka (1919-1997) na VŠVU v Bratislave, kde študoval v rokoch 1956-1961 s umeleckou ašpirantúrou na škole v rokoch 1963-1966. A. Brunovský potom na VŠVU v Bratislave pedagogicky pôsobil v rokoch 1967-1990 ako vedúci oddelenia knižnej grafiky a ilustrácie, kde vychoval množstvo absolventov, významných tvorcov (D. Kállay, zo Záhoria M. Komáček). Grafické dielo Albína Brunovského sa vyznačuje základnou fantazijnou, imaginatívnou orientáciou podmienenou surrealistickými inšpiratívnymi východiskami jeho veristickej časti s voľným kreatívnym narábaním s precízne, vecne realisticky spracovanými fragmentami skutočnosti do výslednej nadrealistickej kompozície prekvapujúcich asociácií a nečakaných obsahových a tvarových stretnutí a vzájomných súvislostí. Tvarová plošná deformácia jednotlivých súčastí figúr odpovedá grafikovej potrebe vyjadrenia pocitu odcudzenia narušenosti medziľudských vzťahov. Autor je kritický, až sarkastický. Charakteristické je u autora splývanie voľnej grafickej tvorby a knižnej ilustrácie do jedného tvorivého celku, kde pôvodná literárna inšpirácia vedie k úplne samostatnému vizuálnemu vyjadreniu. Okrem voľnej grafickej tvorby sa Albín Brunovský venoval aj tvorbe exlibris, od 70. rokov spolu 103 diel, ktoré tvoria privátnu, intímnu časť jeho mnohotvárneho grafického diela so zachovanou voľnosťou, hravosťou a sviežosťou prejavu. Okrem tvorby exlibris Albín Brunovský sa zaoberal aj tvorbou novoročeniek. Za svoju tvorbu získal Albín Brunovský množstvo domácich a najmä zahraničných ocenení.

Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský
Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský
Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský Pocta grafickému priateľstvu. Albín Brunovský      

 

14.08.2015, vernisáž o 17.00 25.09.2015 Štefan Zajíček KRESBYŠtefan Zajíček KRESBY

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!