Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
* Ján Mudroch Zahorie Gallery, Senica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

 

Informácie

Otváracie hodiny

Ut-Pi 8.00 - 16.00
Ne  13.00 - 17.00

 

História-popis

Záhorská galériaZáhorská galériaZáhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

 

Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria

 

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj Galéria Júliusa Koreszku, Skalicaniekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil Galéria Júliusa Koreszku, Skalicado autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica

 

Záhorská galéria - DiplomZáhorská galéria - MedailaDňa 13. mája 2010 udelil predseda Trnavského samosprávneho kraja ing. Tibor Mikuš na návrh Záhorskej galérie Pamätnú medailu predsedu TTSK k životnému jubileu mgr. Božene Juríčkovej za prínos v oblasti kultúry.
Pamätná medaila predsedu TTSK bola dňa 2. júna 2010 udelená predsedom Trnavského samosprávneho kraja ing. Tiborom Mikušom na návrh Záhorskej galérie akad. mal. Oľge Bartošíkovej za celoživotnú maliarsku tvorbu a na návrh Mesta Senica PhDr. Štefanovi Zajíčkovi za celoživotný prínos v oblasti rozvoja umenia na Slovensku i v zahraničí. Viac o ocenených v PDF


Expozície

Záhorská galéria Jána Mudrocha nemá stálu expozíciu.

 

Kalendárium

 

Celoročne: Odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
11.09.2014 09.11.2014 Milan Rašla - Re: Cyklus 2

Milan Rašla - Re: Cyklus 2Kurátorka: Božena Juríčková

 

Milan Rašla - Re: Cyklus 2 Milan Rašla - Re: Cyklus 2 Milan Rašla - Re: Cyklus 2
Milan Rašla - Re: Cyklus 2 Milan Rašla - Re: Cyklus 2 Milan Rašla - Re: Cyklus 2

15.07.2014 - 30.09.2014 KNIHA ZÁHORIA
- čitateľská anketa

KNIHA ZÁHORIA - čitateľská anketaZáhorská knižnica v Senici odštartovala už svoj 6. ročník čitateľskej ankety o najzaujímavejšiu KNIHU ZÁHORIA 2013. Do konca septembra hlasy čitateľov rozhodnú, ktorá z 38 nominovaných kníh získa tohtoročný titul. Vyhlasovateľmi ankety sú Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Mestské centrum kultúry Malacky.
Čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov v Záhorskej knižnici v Senici, v mestských a obecných knižniciach regiónu a prostredníctvom internetového hlasovania na webových stránkach Záhorskej knižnice, miest Senica, Skalica, Holíč, MKC Malacky a redakcie Záhorie a Pomoraví rozhodne o tom, kto zvíťazí. V doterajších piatich ročníkoch boli víťazi z rôznych literárnych žánrov. Knihou Záhora 2008 sa stala monografia Dany Janáčkovej nazvaná „Ján Náhlik. Fotografie“ o nestorovi fotografie na Záhorí a vydala ju Záhorská galéria v Senici. Knihu Záhoria 2009 napísala Zdenka Laciková s názvom S krídlami básne. Vyšla v Holíči vo Vydavateľstve Forza Slovakia. Knihou Záhoria 2010 sa stal Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského, kniha, ktorú zostavil Radoslav Ragač s kolektívom. František Višváder bol zostavovateľom Encyklopédie Suchohradu, Knihy Záhoria 2011. A zatiaľ piatou víťazkou čitateľskej ankety - Knihou Záhoria 2012 je kniha Jabuoňické všelico 1262-2012.“ Zostavil ju tím pod vedením Andreja Závodného k 750-výročiu od prvej písomnej zmienky o obci Jablonica.
Knihy navrhovali čitatelia, autori, inštitúcie, vydavateľstvá, kníhkupci, distribútori, mestské a obecné úrady. Sú z oblasti beletrie, poézie, z odborno-populárnej, vedeckej, či detskej literatúry, podmienkou je , aby boli vydané vlani – roku 2013 a musia byť späté s regiónom Záhoria buď tematicky alebo autorom textovej či obrazovej časti. Knižnému titulu nesmie chýbať pridelené medzinárodné číslo ISBN.
Z čoho vyberáme v tomto ročníku ? Medzi 38 titulmi je poézia , romány, cestopis, publikácia o športe, dobrodružstvá zo strašidelného hradu, kniha riekaniek, medzi nominovanými je i životopisný román, hľadanie génia loci cezhraničného regiónu, literárny zborník, katalógy k výstave, historické zborníky a mnohé ďalšie. Víťaz vzíde z hlasovania čitateľov do 30. septembra 2014 a vyhlásia ho v Záhorskom múzeu Skalici v októbri 2014.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!