Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
28.09.2016 29.01.2017 Monika a Bohuš Kubinskí: LEVEL

V dňoch od 28. septembra 2016 do 29. januára 2017 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutoční výstava s názvom „LEVEL“, ktorá diváka prenesie do zneisťujúceho sveta naliehavých odkazov, do sveta na pomedzí hmatateľného (v podobe klasického sochárskeho materiálu) a virtuálneho. Autori výstavy, slovenskí výtvarníci Monika a Bohuš Kubinskí ňou uzatvárajú súbor predchádzajúcich projektov zameraných na hrôzy vojen či postavenie človeka v nich. Po úspešných výstavách v Prahe a Šamoríne prinášajú svoje umelecké posolstvo aj do Košíc. Hlavným materiálom použitým na stvárnenie tohto posolstva, sa stávajú časti pôvodného vojenského opevnenia – guľové bunkre obranného valu z 2. svetovej vojny, ktoré výtvarníci zachránili pred nenávratným zničením. V rozmerných železobetónových guliach rozpoznali silný výtvarný i emotívny náboj, a tak ho rozvinuli do netradičnej priestorovej inštalácie. V prípade košickej výstavy „LEVEL“ ju navyše doplnili o technológiu rozšírenej reality. Vďaka nej diváka ešte prenikavejšie zapájajú do výtvarného zážitku s cieľom silnejšie precítiť prirodzenú sochársku krásu guľových bunkrov, ale aj hlbší zmysel naliehavej výstrahy ukrytej v ich historickej pamäti.

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
28.09.2016 30.10.2016 Milionári času

„Môžeme prísť, kedy sa nám zachce“, hovorí František, pretože je „milionárom času“. Často sa hovorí, že Rómovia vypadli z času, čas pre nich nič neznamená alebo že majú všetok čas na svete. František, jeden z portrétovaných ľudí, pozná toto klišé a vedome na ňom stavia. Kto sú Rómovia? Ľud? Národ bez územia – ale s vlajkou a hymnou? Na Slovensku žije okolo 250 000 Rómov. Výstava predstavuje pokus nahliadnuť za múry klišé, ktoré sa budovali dlho a z rôznych strán. Spája fotografie rozličných ľudí, Rómov a Slovákov, so zvukovým „parkúrom“ a skúma možnosť, ako z tohto mikrokozmu obsiahnuť makrokozmos.

Autorky:
Anja Schäfer (*1983) študovala fotografiu a médiá v Bielefelde. Od skončenia štúdia pôsobí ako fotografka na voľnej nohe. Vystavovala mnohokrát v Nemecku i zahraničí. V roku 2008/2009 absolvovala štipendijný pobyt DAAD v Petrohrade. V roku 2013 ju rezidencia Goetheho inštitútu zaviedla do Košíc. Odvtedy dokumentuje situáciu Rómov v Košiciach vo fotografiách. Anja Schäfer žije v Berlíne.
Elisabeth Putz (*1982) je autorka, režisérka a novinárka na voľnej nohe. Spolupracuje s niekoľkými rozhlasovými stanicami (Deutschlandradio, NDR, SRF, Radio Österreich 1 a iných). Za svoje rozhlasové hry a fíčre získala niekoľko ocenení ako Rozhlasová cena kritiky, rozhlasová hra roka, rozhlasové hry mesiaca a pod.). Elisabeth Putz žije v Rakúsku.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!