Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG - JANUÁR - FEBRUÁR 2015 (PDF) 

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.01.2015 15.03.2015 Štefan Hudák (1942 - 2014) Ticho na javisku

Štefan Hudák (1942 - 2014) Ticho na javiskuAutor koncepcie memoárovej výstavy: Pavel Urban
Scénograf Štefan Hudák (27. 6. 1942, Veľký Šariš - 17. 11. 2014, Košice) bol významnou divadelnou osobnosťou, ktorá zanechala výraznú stopu na doskách divadiel v Košiciach, Prešove, Zvolene či Bratislave. Pre zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského pripravil mnohé scény, pričom desať z nich vytvoril pre festival Zámocké hry zvolenské. Patril k silnej scénografickej generácii, ktorá začínala tvoriť na sklonku 60. rokov 20. storočia. Jeho posledným počinom v Štátnom divadle Košice bola scéna k úspešnému muzikálu Móric Beňovský. Vyštudoval scénografiu na VŠMU v Bratislave u profesora Ladislava Vychodila. V divadle i v televízii pracoval s mnohými významnými osobnosťami. Od roku 1968 bol interným architektom v štúdiu STV v Košiciach, kde sa zapísal najmä ako tvorca scén legendárnej Zlatej brány. Bol vedúcou osobnosťou košického Divadielka pod kupolou. Východoslovenská galéria pripravuje 22. januára 2015 spomienkovú výstavu ako vyjadrenie úcty k umelcovi.

 

29.01.2015, vernisáž o 17.00 25.03.2015 Attila Duncsák - Medzi farbami, výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea

Retrospektívna výstava pri príležitosti autorovho životného jubilea. Autor je citlivým výtvarným glosátorom toho, čím žije i toho, čo v ňom zanechala minulosť. Svoju inšpiráciu nachádza v panoptikálnom svete divadla i cirkusu. Výstava nás prevedie celoživotnou autorovou tvorbou.

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
13.11.2014 28.02.2015 Július Jakoby (1903-1985) – výber z tvorby
/expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie/

Július Jakoby (1903-1985) – výber z tvorbyKurátor: Mgr. Helena Němcová
Košický maliar Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Napriek mimoriadnej sile umeleckého výrazu, ktorá vyvierala z autorovho talentu a hlbokého prežívania skutočnosti, nestretneme sa v jeho tvorbe s tzv. veľkými témami. Niet v nej pátosu – národného, sociálneho či krajinárskeho, takého významného pre slovenské medzivojnové umenie. Jakoby inšpirácie k tvorbe vždy nachádzal vo svojom bezprostrednom, dôverne známom okolí. S výnimkou krátkych štúdií v Miškovci a Budapešti prežil svoj celý život v Košiciach. Tu aj navštevoval v rokoch 1923-1925. Súkromnú školu, ktorú viedol významný budapeštiansky grafik Eugen Krón, a ktorá zohrala významnú úlohu pri formovaní fenoménu Košickej moderny 20. rokov. Na bohatú tradíciu košického výtvarného prostredia vrcholiacu práve v 20. rokoch 20. storočia nadviazala i nasledujúca maliarska tvorba Júliusa Jakobyho charakterizovaná stupňujúcou sa koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou a dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.
Súčasná reinštalácia tejto expozície, ktorá bola slávnostne otvorená 31. mája 1992, v základných vývojových premenách predstavuje tvorbu tohto vynikajúceho maliara od konca dvadsiatych po sedemdesiate roky 20. storočia.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!