Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG: apríl - máj 2015 (PDF) 

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
12.03.2015 17.05.2015 12.január 1985 – 15:50

Dokumentačná výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii.

 

27.03.2015 24.05.2015 Zuzana Fijková – Cestou

Autorská výstava Zuzany Fijkovej, absolventky voľnej grafiky doc. R. Jančoviča na VŠVU v Bratislave reprezentuje hlavne médium fotografie a jej svetelnú hru s tajomstvom.

 

09.04.2015 14.06.2015 Marc Chagall - Očakávanie zázraku (Anticipation of a Miracle)

Marc Chagall - Očakávanie zázraku (Anticipation of a Miracle)Unikátna výstava Marc Chagall - Očakávanie zázraku (Anticipation of a Miracle) zo súkromných zbierok spoločnosti SIA Art Expo prezentuje tvorbu tohto fenomenálneho predstaviteľa svetovej avantgardy, syntetizujúceho vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, kubizmu, futurizmu, symbolizmu či dokonca pop-artu prostredníctvom farebných litografií, datovaných z neskoršieho obdobia jeho výnimočnej tvorby na prelome 50tych, resp. 60tych rokoch minulého storočia.
V expozičných priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici bude skutočným znalcom výtvarného umenia i širokej verejnosti predstavený okruh dvoch tematicky viazaných litografických cyklov: Štyri príbehy Tisíc a jednej noci (1948) – bol to vôbec prvý autorov grafický cyklus realizovaný vo farbe, za čo mu bola udelená i cena na Benátskom bienále v roku 1948 a mytologicky ladený milenecký epos Daphnis a Chloé (1956-61) prepájajúci zmyselnosť stredomorského naturalizmu inšpirovanú Gréckom s poetikou židovských ľudových príbehov, oslavujúcich existenčné podoby skutočnej, nadčasovej lásky. Výstavu uzatvára jeden voľný cyklus spodobujúci typickú „chagallovskú“ radosť z (nad)pozemského bytia.
Pre umeleckú verejnosť sa Marc Chagall stal známy svojou typickou stratégiou akoby infantilného komponovania vizuálneho príbehu v ráme obrazu spôsobom, v ktorom postavy, veci a iné bytosti popierajú exaktné zákony tohto fyzického sveta, pričom sa vznášajú, chodia hore nohami, schovávajú sa v útrobách vecí, zvierat - často je to kôň ako symbol slobody, kyticiach kvetov či tektonicky splývajú s prostredím za pomoci farebnej explózie. Vitálne, zväčšia pozitívne ladené ikonické motívy tvoria jednoliate unikum, nepodliehajúce žiadnej avantgardnej škole, resp. štýlu, ktoré v prvej polovici 20. storočia jeho priateľ Guillaume Apollinaire pracovne pomenoval pre svoj okruh parížskych známych ako „art surnaturalizmus“.
V jeho vystavených litografiách sa tak prelína minulosť s budúcnosťou, očakávanie so skúsenosťou, mystika s realitou, a to s dôrazom na centrálny znak, figúru či objekt, uviaznutý vo vlastnom svete pretrvávajúceho umeleckého posolstva bez časového obmedzenia.

 

30.04.2015, vernisáž o 17.00 14.06.2015 Spolok C+S – Generácia v ,,novej intimite”

- prezrite si výstavu v podzemnom priestore prezentujúcu umelcov zo Spolku C+S

 

28.05.2015, vernisáž o 17.00 12.07.2015 Tibor Gáll / Výber z celoživotného diela/Nedosnívané sny

Výstava venovaná autorovmu jubileu (85) predstaví v priereze päťdesiatročie výtvarného snaženia Tibora Gálla, ktorého hlavný prúd jeho tvorby právom radí medzi významných tvorcov imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení.

 

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
29.04.2015, vernisáž o 17.00 05.07.2015 Spomienka na Jana Kuchtu

Dnes už nežijúci rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945- 2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi, ktorými moderným realizmom zobrazoval videnú skutočnosť. Jeho primárnou inšpiráciou sa stali motívy otvorenej krajiny. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!