Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.08.2016, vernisáž o 18.00 18.09.2016 Boris Vaitovič: Still alive alebo 2 + 2 = 3

Výstava Still Alive s humorne ladeným dovetkom 2+2=3 predstavuje pravdepodobne najširšiu prezentáciu plošných prác autora. Ako prezrádza názov, nachádzame v nej boj o legitimitu maľby, ako stále súčasného média. Rovnako však môžeme dešifrovať odkaz na still life - anglický výraz pre zátišie, ako historicky známy spôsob zobrazovania malého fragmentu reality. Predstavené rozmerné práce konfrontujú diváka s naoko triviálnym príbehom, ktorý je narušený neočakávaným a často formálne "nesprávnym" zásahom. Priamo úmerne nezmyselnému súčtu 2+2=3 sa niečo nenachádza tam, kde by sme to očakávali. Napriek určitej racionálnej konšpirácii, nachádzame v kompozíciách veľkú mieru emotívnych prvkov. Autor vnáša do svojich prác priam zenovský pokoj, autonómne štruktúry a plochy dopĺňa skromným zásahom navracajúc dielam napätie, kolíziu a stav neurčitosti. Mnohokrát nevieme definovať, či sa veci pohybujú alebo sú statické, či padajú alebo levitujú, či sa k nám priestor približuje alebo vzďaľuje. Tento pocit narušenia toho, čo o realite vieme, prestupuje a zjednocuje výstavu ako celok.

Boris Vaitovič je autor, ktorý vzišiel z košického výtvarného zázemia. Po ukončení umeleckej priemyslovky pokračoval v štúdiách na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr na Fakulte umení TU v Košiciach, Akadémii výtvarných umení v Prahe a postgraduálne štúdium ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V posledných rokoch pôsobí aj ako pedagóg na Fakulte umení TU v Košiciach. Autor okrem dlhodobo rozvíjaného maliarskeho programu je verejnosti známy svojimi intermediálnymi inštaláciami prezentovanými na umeleckých podujatiach ako napr. Biela noc, Návrat vody do mesta, či viacerými exponátmi v košickom Steelparku. Medzi posledné úspešné projekty, patrí prezentácia interaktívnej audiovizuálnej inštalácie prezentovanej na Európskej noci výskumníkov v Bruseli, či projekt realizovaný v spolupráci s Oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie zastrešeným organizáciou Creative Industry Košice. Boris Vaitovič je spolu s Jurajom Vajóom a Atilom Tverďákom, stálym členom hudobného zoskupenia Urban Hudák, ktorého krátke vystúpenie bude súčasťou vernisáže.

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!