Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG: apríl - máj 2015 (PDF) 

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.04.2015 14.06.2015 Marc Chagall - Očakávanie zázraku (Anticipation of a Miracle)

Marc Chagall - Očakávanie zázraku (Anticipation of a Miracle)Unikátna výstava Marc Chagall - Očakávanie zázraku (Anticipation of a Miracle) zo súkromných zbierok spoločnosti SIA Art Expo prezentuje tvorbu tohto fenomenálneho predstaviteľa svetovej avantgardy, syntetizujúceho vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, kubizmu, futurizmu, symbolizmu či dokonca pop-artu prostredníctvom farebných litografií, datovaných z neskoršieho obdobia jeho výnimočnej tvorby na prelome 50tych, resp. 60tych rokoch minulého storočia.
V expozičných priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici bude skutočným znalcom výtvarného umenia i širokej verejnosti predstavený okruh dvoch tematicky viazaných litografických cyklov: Štyri príbehy Tisíc a jednej noci (1948) – bol to vôbec prvý autorov grafický cyklus realizovaný vo farbe, za čo mu bola udelená i cena na Benátskom bienále v roku 1948 a mytologicky ladený milenecký epos Daphnis a Chloé (1956-61) prepájajúci zmyselnosť stredomorského naturalizmu inšpirovanú Gréckom s poetikou židovských ľudových príbehov, oslavujúcich existenčné podoby skutočnej, nadčasovej lásky. Výstavu uzatvára jeden voľný cyklus spodobujúci typickú „chagallovskú“ radosť z (nad)pozemského bytia.
Pre umeleckú verejnosť sa Marc Chagall stal známy svojou typickou stratégiou akoby infantilného komponovania vizuálneho príbehu v ráme obrazu spôsobom, v ktorom postavy, veci a iné bytosti popierajú exaktné zákony tohto fyzického sveta, pričom sa vznášajú, chodia hore nohami, schovávajú sa v útrobách vecí, zvierat - často je to kôň ako symbol slobody, kyticiach kvetov či tektonicky splývajú s prostredím za pomoci farebnej explózie. Vitálne, zväčšia pozitívne ladené ikonické motívy tvoria jednoliate unikum, nepodliehajúce žiadnej avantgardnej škole, resp. štýlu, ktoré v prvej polovici 20. storočia jeho priateľ Guillaume Apollinaire pracovne pomenoval pre svoj okruh parížskych známych ako „art surnaturalizmus“.
V jeho vystavených litografiách sa tak prelína minulosť s budúcnosťou, očakávanie so skúsenosťou, mystika s realitou, a to s dôrazom na centrálny znak, figúru či objekt, uviaznutý vo vlastnom svete pretrvávajúceho umeleckého posolstva bez časového obmedzenia.

 

30.04.2015 14.06.2015 Spolok C+S – Generácia v ,,novej intimite”

- prezrite si výstavu v podzemnom priestore prezentujúcu umelcov zo Spolku C+S

 

28.05.2015, vernisáž o 17.00 12.07.2015 Tibor Gáll / Nedosnívané sny / Výber z celoživotného diela

Významné životné jubileum (85) košického maliara a grafika Tibora Gálla radí medzi predstaviteľov - nestorov východoslovenskej výtvarnej scény.
Aktuálna výstava, pripravená Východoslovenskou galériou, má snahu pripomenúť míľniky jeho tvorby od šesťdesiatych rokov 20. storočia i predstaviť diela, ktoré vznikli v súčasnosti. Bohatá a košatá tvorba majstra je šesťdesiat rokov súčasťou výtvarného života na Slovensku, hlavný prúd jeho tvorby ho radí medzi významných tvorcov imaginatívnej poetiky v slovenskom výtvarnom umení.
Autor po absolvovaní Učiteľskej akadémie v rodnom meste bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ktorú ukončil čestným rokom v grafickej špeciálke Vincenta Hložníka.
Po návrate do Košíc spočiatku pôsobí v oblasti grafického dizajnu, v roku 1961 prijal pozvanie maliara a zakladateľa katedry výtvarnej výchovy na prešovskej UPJŠ Jozefa Bendíka na pedagogické pôsobenie. Na tejto katedre, kde prednášal a viedol semináre voľnej a úžitkovej grafiky, dekoratívnej kompozície a písma, pôsobil takmer 40 rokov. Absolventi tejto školy pôsobili a pôsobia okrem školstva v rôznych oblastiach – v galériách, múzeách, vydavateľstvách, knižniciach, sú novinári, osvetoví pracovníci.
Súbežne s pedagogickou praxou sa venuje aj vlastnej umeleckej tvorbe v širokom zábere rôznych výtvarných disciplín. Ku grafike a kresbe pribudla v 60. rokoch maľba, v začiatkoch sa intenzívne venuje knižnej ilustrácii, je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených v rôznych technikách, z ktorých najviac zarezonovali farebnou kvalitou artprotisy.
Od roku 1955, kedy prvýkrát vystavil svoju tvorbu na VII. krajskej výstave, bolo jeho dielo prezentované na veľkom množstve spoločných výstav. Samostatne predstavil výsledky tvorivého snaženia na takmer 30 výstavách.
Vystavený súbor pozostáva z takmer 200 diel grafiky, kresby s dôrazom na maliarske dielo vo výbere zo šesťdesiatročnej tvorby jubilanta.

 

03.06.2015, vernisáž o 17.00 30.08.2015 Vendula Chalánková - DIY HD 3D
(Proč nejsi jak chlapi v práci, vole?)

Výstava s názvom skratkovito označujúcim v preklade „Urob si sám“ typologicky korešponduje s fundamentálnou tvorivou stratégiou tejto pozoruhodnej českej výtvarníčky, ktorá sa stala medzinárodne rešpektovaným a špecifickým solitérom mladej generácie na českej umeleckej scéne. Osobitý zmysel pre skratkovitosť, sebairóniu až sarkazmus, doplňovaný jej subtílnym, o to viac úprimným verejným prejavovaním sa zaujal pozornosť médií natoľko, že jej vlastné pôvabné, avšak bezprostredné vystúpenia na konferencii TEDx, vo formáte PechaKucha Nights či v televíznej show Trochu inak v SND sa začali šíriť ako divácky veľmi atraktívny internetový virál.
Prierezová výstava Venduly Chalánkovej sleduje postupný vývoj výrazového genotypu jej vizuálnej komunikácie od roku 2006 až po aktuálnu súčasnosť. Názov odzrkadľuje tak základné piliere konceptuálneho prístupu pri tvorbe jednotlivých vystavených diel, ktoré sú rozdelené do jednotlivých tematických a vizuálnych segmentov odkazujúcich najmä na „domáce kutilstvo“ v podaní precíznych malieb QR kódov, výšiviek, lepených komixov, maľovaného domáceho kina, vzduchotechniky, ale aj jedla či ručne vyrobenou sériou základných efektov programu Photoshop, pričom všetky vystavené obrazy sú zároveň v HD a všetky objekty v 3D.
Ako absolventka Ateliéru environmentu, resp. Ateliéru intermédií Fakulty výtvarného umenia v Brne, ktorá prešla i stážou v ateliéri Milana Knížaka na AVU v Prahe, sa profiluje najmä ako konceptuálna a handmade autorka napríklad sedacej súpravy z vietnamských tašiek napchatých senom, pexesa Jurkovičovej vily, plyšových hračiek, digitálneho dizajnu, nášiviek, brošní, lepených obrázkov, vyšívaných ilustrácií detských knižiek, pričom stojí za i známou autorskou značkou Zvrhlý vkus. Vo svojej tvorbe spája predovšetkým remeselné zvládnutú techniku ručnej práce s tou vysokou z oblasti výtvarného umenia, s cieľom pranierovať glorifikáciu konzumnej spotreby. Zdanlivo absurdný či naivne ladený koncept jednotlivých vystavených diel predstavuje nielen jej autorsky nezameniteľnú a originálnu vizuálnu stopu v kontexte stredoeurópskeho umenia, ale najmä vtipne glosujúce, ironické až znepokojujúce komentáre dnešnej spotrebnej doby.
Súčasťou vernisáže bude i autorská performancia - krst novej komixovej knihy Proč nejsi jak chlapi v práci, vole?, ktorá je súborným vydaním niekoľko rokov vznikajúcej série komixov založených na osobných zážitkoch z rozhovorov so svojím priateľom i kamarátkou Petrou, ktorá „je na diéte“...

 

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
29.04.2015 05.07.2015 Spomienka na Jana Kuchtu

Dnes už nežijúci rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945- 2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi, ktorými moderným realizmom zobrazoval videnú skutočnosť. Jeho primárnou inšpiráciou sa stali motívy otvorenej krajiny. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!