Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG - marec-apríl 2015 (PDF) 

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.03.2015 19.04.2015 Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít strěchu

Projekt Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít strěchu prezentuje výtvarníčky Luciu Mičíkovú a Zuzanu Žabkovú, absolventky ateliéru Ilony Németh Vysokej školy výtvarných umení.

 

12.03.2015 10.05.2015 12.január 1985 – 15:50

Dokumentačná výstava k 30. výročiu požiaru vo Východoslovenskej galérii.

 

26.03.2015 03.05.2015 Zuzana Fijková – Cestou

Autorská výstava Zuzany Fijkovej, absolventky voľnej grafiky doc. R. Jančoviča na VŠVU v Bratislave reprezentuje hlavne médium fotografie a jej svetelnú hru s tajomstvom.

 

09.04.2015 14.06.2015 Marc Chagall

Unikátna výstava Marca Chagalla - Očakávanie zázraku prezentuje tvorbu tohto fenomenálneho predstaviteľa svetovej moderny, syntetizujúceho vo svojej tvorbe prvky expresionizmu, symbolizmu či kubizmu prostredníctvom farebných litografií z neskoršieho obdobia jeho tvorby na prelome 50- 60tych rokoch minulého storočia. V historických priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici bude skutočným znalcom umenia i širokej verejnosti predstavený okruh troch tematicky viazaných litografických cyklov Štyri príbehy Tisíc a jednej noci, Daphnis a Chloé či Dvanásť kmeňov Izraela a jedného voľného cyklu tematizujúceho typickú „chagallovskú radosť z (nad)pozemského bytia.

 

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!