Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
19.01.2016, vernisáž o 17.00 13.03.2016 ELEMÉR HALÁSZ-HRADIL - DOMOV, SLADKÝ DOMOV
(rodina, viera, krása)

ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL - DOMOV, SLADKÝ DOMOV (rodina, viera, krása)Neznáme obrazy umelca zo súkromnej zbierky, intímne diela maliara, ktorý kliesnil cestu pre príchod moderného umenia na Slovensko.
Prijmite pozvanie na nostalgickú návštevu košickej meštianskej domácnosti. Tak by mohla znieť hlavná myšlienka výstavy Domov, sladký domov, ktorá v Múzeu Vojtecha Löfflera od 19. januára ponúka Košičanom možnosť prezrieť si neznáme diela Eleméra Halásza-Hradila. Jedná sa o výstavu diel predovšetkým intímneho charakteru zo súkromnej zbierky a pozostalosti autora, na ktorých umelec zachytil napríklad podobizne rodinných príslušníkov, svoj dom alebo ateliér. Je to stretnutie s dielami, ktoré nesmeli chýbať v žiadnej meštianskej domácnosti – portréty blízkych, sväté obrázky, farebné kvetinové zátišia a romantické krajinky, ktoré sú zároveň vyznaním umelca, ktorý kliesnil cestu modernému umeniu na Slovensku, k viere a kráse umenia.
Elemér Halász-Hradil sa narodil v roku 1873 v Miškolci. Po štúdiách vo Viedni, Mníchove, Paríži, pobyte v maďarskom Szolnoku a po útrapách frontového maliara, sa po prvej svetovej vojne definitívne sťahuje do Košíc, kde si zriaďuje súkromnú maliarsku školu. Maliar, vďaka svojmu talentu, cieľavedomosti a výtvarnému vzdelaniu mal v sebe vypestovanú stavovskú hrdosť, ktorá ho podnecovala presadiť sa, či už po umeleckej, spoločenskej alebo pedagogickej línii. Aktívne sa zapájal do spoločenského života Košíc, prispieval do miestnych novín, získal početnú klientelu, stal sa aj komerčne úspešným maliarom. Významná bola jeho pedagogická činnosť v období, kedy na Slovensku absentovalo oficiálne výtvarné vzdelávanie. Jeho súkromná škola poskytovala kvalitné sprostredkovanie modernej maľby.

 

27.01.2016, vernisáž o 17.00 29.02.2016 MILAN LALUHA – FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍ

MILAN LALUHA – FAREBNÝ SVET VARIÁCIÍKurátor výstavy Peter Megyeši
Vyše štyridsať diel klasika slovenskej výtvarnej moderny Milana Laluhu sa od 27. januára 2016 predstaví v Múzeu Vojtecha Löfflera. Výstava s názvom Farebný svet variácií sprístupňuje košickému publiku zväčša doteraz nevystavené diela zo súkromných zbierok, pričom pokrývajú tvorbu maliara od šesťdesiatych rokov až po rok 2005. Výnimočnosťou podujatia je fakt, že takmer 50 rokov Milan Laluha v Košiciach nevystavoval.
Milan Laluha, člen Skupiny Mikuláša Galandu sa narodil v Tekovských Lužanoch v roku 1930. Patril k prvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Maliar dlhodobo rozvíjal a precizoval charakteristický autorský program, v ktorom sa obrazne vracal do detstva, počas ktorého ho fascinoval kolobeh života a práca na vidieku. Maliar redukoval farebnosť svojich obrazov na typické kombinácie červenej, v škále od ohnivočervenej po tehlovo červenú, zelenej, žltej a modrej. Neodmysliteľným motívom Laluhových obrazov sú ľudia: dedinské ženy s hlavami zahalenými v šatkách a chlapi v klobúkoch. Tetky a gazdovia v maliarových kompozíciách sú situovaní v krajine, za humnami či krčme: ľudia a ich prostredie vytvárajú na obrazoch komplementárne spojenia, niekedy až za hranicou predmetnosti jednotlivých elementov. Laluha bol nekonvenčný, rád hrával na husliach a miloval ľudovú hudbu z Podpoľania, ale aj tú terchovskú. Milan Laluha zomrel v Bratislave v roku 2013.

 

     

P o d u j a t i a :

 

/ Kultúrna nedeľa v múzeu 14.02.2016 o 14.00 h
- lektorský výklad na tému: Spoznaj život v Košiciach cez životy známych košických výtvarníkov
- Elemér Halász-Hradil
- pre rodiny s deťmi, či milovníkov kultúry a histórie Košíc
- hosť: Peter Kobelák

 

Prázdninové kreslenie v múzeu16. 2 – 19. 2. 2016
Prázdninové kreslenie v múzeu


• naučiť sa základy kresby
• kreatívne reagovať
• zachytiť priestor
• vyjadriť sa pomocou farieb
• inšpirovať sa v umeleckom prostredí výstavných priestorov múzea


Od utorka /16. 2. 2016/ do piatka /19. 2. 2016/ prebieha v našom múzeu prázdninový kurz pod vedením Mgr. art. Ivany Labancovej.
Doobeda od 10.00 hod. do 12.00 hod. ponúkame každý deň zaujímavé informácie, k tomu príležitosť rozvíjať kreativitu a výtvarné cítenie, a tiež možnosť prezrieť si počas kurzu prebiehajúce výstavy s odborným lektorským výkladom.

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

VEČERNÁ KRESBA
streda: 3. 2. 2016; 17. 2. 2016; 24. 2. 2016 ¬- 17.00 - 19.00 - kresba pre pokročilých – PORTRÉT
( inšpirácia výtvarnými dielami Eleméra Halász – Hradila )

TVORIVÉ VÍKENDY:
6. 2. 2016 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
AKVAREL - aj pre začiatočníkov - inšpirované prebiehajúcou výstavou

7. 2. 2016 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov – ZÁTIŠIE a štruktúry

20. 2. 2016 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
PASTEL - aj pre začiatočníkov - inšpirované prebiehajúcou výstavou

21. 2. 2016 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - ZÁTIŠIE a kompozícia

27. 2. 2016 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
TEMPERA - aj pre začiatočníkov - inšpirované prebiehajúcou výstavou

28. 2. 2016 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov – ZÁTIŠIE a perspektíva


Na všetky výtvarné akcie je vstupné 2 eurá / rodičia vstup voľný /.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!