Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com, lofflermuzeum@post.sk
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00, v piatok dopoludnia bezplatný vstup
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V piatok do 12.00 h: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.05.2015, vernisáž o 17.00 21.06.2015 Michal Čičvák 1955 – 2010: Život (Maľba) na hrane

Michal Čičvák 1955 – 2010: Život (Maľba) na hraneKurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Maliar Michal Čičvák predstavuje významnú osobnosť košického výtvarného prostredia uplynulých desaťročí. Umelca môžeme označiť za posledného bohéma košického maliarstva. Michal Čičvák sa stal významným reprezentantom vývoja košického a východoslovenského maliarstva predovšetkým v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Talentovaný maliar, žijúci a maľujúci na hrane talentu a sebazničujúceho spôsobu života predstavuje nesporne silný ľudský aj umelecký príbeh nekonečného hľadania obrazu, prežitku vlastných existenciálnych emócií a kríz, opakovaných pádov, prehier i neustávajúceho opätovného zdvíhania sa z popolu spaľujúceho ohňa, v ktorom umelec žil a tvoril. Michal Čičvák priniesol do dobového košického maliarstva ničomu nepodobný filozofický i maliarsky rozmer i svoju životnú drámu. Expresívny maliar, programový figuralista, získal esenciu svojej poetiky už počas štúdií v kultúrne a umelecky odlišnom poľskom prostredí, ktorá v elementárnom videní sleduje základné kontexty existenciálnej filozofie a maliarstva novej figurácie.
Michal Čičvák žil v rozporoch, podobným takým, aké štiepili jeho maliarstvo. Čičvák bol maliarom akoby milujúcim extrémy videnia človeka a jeho emócií. Svoj ľudský aj výtvarný osud preľnul s maľovaným a prežívaným hrozivým prázdnom, s hlbinami života, jeho drámou a preciťovanými spodnými úzkostnými prúdmi, ktorými bol zmietaný podobne ako bolo emóciami zmietané jeho maliarstvo. Maliar Michal Čičvák víťazil i prehrával, maľoval znepokojivé obrazy existenciálnej opustenosti a osamelosti človeka v prázdnote sveta i banálne veduty alebo krajiny, vytvárané v rozkolísanej umeleckej krivke. Videl i vedel, hľadal a tápal, prehrával a pozviechavajúc sa, maľoval svoj obraz ľudského bytia. Umelcov umelecký osud nebol nepodobný jeho žitému životu. Čičvákov osud prechádzal dramatickými pádmi i tvorivými cezúrami. Jeho ľudský a výtvarný príbeh, maliarove vzostupy a pády, opisujú existenciálnu drámu. Umelec dnes patrí k výrazným osobnostiam a legendám košickej výtvarnej scény uplynulých tridsiatich rokov.

 

25.06.2015, vernisáž o 17.00 06.09.2015 Femme Fatale
Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov od roku 1900 po súčasnosť.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Téma ženy, nazeraná rôznymi spôsobmi, patrí medzi najklasickejšie výtvarné žánre. Z hľadiska výtvarných žánrov môžeme pokladať práve tému ženy a ženského sveta za jeden z najatraktívnejších pohľadov na súčasné umenie. V prijatej koncepcii, na základe ktorej je predstava výstavy vytváraná, sa kladie dôraz na vývoj témy s motívom ženy od počiatku 20. storočia.
V kontexte východoslovenského výtvarného umenia bola téma typická napríklad pre tvorbu Júliusa Jakobyho, Juraja Collinásyho, ElemíraHalásza-Hradila, Alexandra Eckerdta, Júliusa Hegyesyho, Jána Máthého, Františka Patočku, Jozefa Teodora Moussona, Edita Spannerová, Matúš Lányi, Vlastá Žáková, Lucia Dovičáková a pod.
Koncepcia výstavy chce predstaviť rôzne žánrové vnímanie témy a to vo viacerých výtvarných druhoch – maľbe, kresbe, plastike, grafike a pod. Nadčasovosť témy umožňuje naplniť aj jeden zo základných aspektov a to je reflexia témy v súčasnom výtvarnom umení a jej prepojenia so silnou košickou a východoslovenskou výtvarnou tradíciou. Výstavný súbor predpokladá výber z tvorby približne 60 autorov, tvoriacich vo vymedzenom období a v súčasnosti.

 

     

P o d u j a t i a :

 

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

Program máj 201530.5.2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
- Maľovanie na tričká v múzeu - jedinečná príležitosť vytvoriť si originálny kúsok do šatníka, alebo umelecký darček, stačí si priniesť so sebou biele bavlnené tričko a nápad.

31.5.2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 NEDEĽNÝ WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov – Štúdia: stromy /v prípade dobrého počasia na nádvorí múzea/

Múzeum sa zúčastní DŇA DETÍ akciou 31.5.2015:

Nedeľa 31.5.2015 OTVORENÉ MÚZEUM DEŤOM - Pre deti vstup voľný.
14.00 - 16.00 NEDEĽNÝ WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov – Štúdia: stromy /v prípade dobrého počasia na nádvorí múzea/
Čakajú Vás sladké odmeny :)

VEČERNÁ KRESBA (streda v termínoch: 3. 6. 2015; 10. 6. 2015; 17. 6. 2015; 24. 6. 2015 )
Program jún 201517.00 - 19.00 - pre pokročilých - PORTRÉT

VÝTVARNÉ VÍKENDY:
•13. 6. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - štúdia: architektonické prvky
•14. 6. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
- AKVAREL - pre tých čo začínajú pracovať s akvarelom

•20. 6. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - štúdia: Alžbetina ulica
•21. 6. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
- MANDALA - zoznámenie sa s geometrickými obrazcami

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!