Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.10.2015, vernisáž o 17.00 29.11.2015 JANKA ONUŠKOVÁ – CVERNOVÉ BLUES/ NENIE - Ako plynie čas

JANKA ONUŠKOVÁ – CVERNOVÉ BLUES/ NENIE - Ako plynie časJANKA ONUŠKOVÁ – CVERNOVÉ BLUES/ NENIE - Ako plynie časKlasická čipka v ponímaní Janky Onuškovej opúšťa oblasť užitej tvorby a prechádza do voľného umenia. Textilné vlákno sa stáva prostriedkom pre jej umeleckú výpoveď. Čipku kombinuje s ďalšími prírodnými materiálmi, s drevom, kožou, využíva modrotlač, experimentuje so sklom, vytvára priestorové objekty. V počiatkoch tvorby vytvára odevné doplnky – štóly, šperky, zúčastňuje sa tvorivých pobytov, sympózií, venovaných čipke a textíliám doma i v zahraničí, napr. v kolíske paličkovanej čipky v Belgicku, kde pôsobí aj ako lektorka. Neskôr dovtedy dominujúca paličkovaná čipka ako finálny výtvor ustupuje, a objavuje sa ako súčasť obrazu. Plocha obrazu, maliarsky pojednaná, je doplnená kreatívne spracovaným vláknom. I táto výstava potvrdzuje životaschopnosť a vhodnosť textilných materiálov pre voľnú tvorbu.
Kurátor: PhDr. Mária Kostičová

 

10.11.2015, vernisáž o 17.00 06.12.2015 Výstava v rámci Višegradských dní ,realizovaná v spolupráci s OZ Forza: VERONIKA PALEČKOVÁ – TICHO V BÍLÉM LESE

VERONIKA PALEČKOVÁ – TICHO V BÍLÉM LESEVERONIKA PALEČKOVÁ – TICHO V BÍLÉM LESEVeronika Palečková se věnuje grafice / lept, carborundum, litografie/, kresbě, malbě a plastice. Studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Akademii výtvarných umění v Praze, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži.Získala stipendia do Francie, Kanady a Švýcarska. Je zastoupena ve sbírkách Victoria and Albert Museum v Londýně, Kanagawa Prefectural Gallery a Machida City Museum v Japonsku, v Atelier Presse – Papier v Kanadě, The National gallery of Art ve Washington D.C. Momentálne žije v Praze.
O jejích obrazech napsal kurátor Českého muzea výtvarných umění v Praze PhDr. Jan Kříž: „Veronika Palečková patří k těm, kdo hlubinné zakotvení své básnické obrazivosti hledají a nacházejí v české tradici. Smyslový lyrismus křehkého romantického snění obohacuje o zneklidňující znaková torza, jimiž promlouvá drama a neklid doby, stejně jako možné tragédie individuálního osudu. Její bílá je sice prochvělá andělským erotismem, ale přesto i sem pronikají ohlasy krutosti existence. Jakoby obraz dával tušit, že bílá může být i symbolem smrti.“
Zmyslový lyrizmus krehkého romantického snenia, obohatený o znepokojivé znakové torzá je hlavným aspektom tvorby jednej z najvšestrannejších českých výtvarníčok súčasnosti Veroniky Palečkovej. Vernisáž výstavy “Ticho v bílém lese“, na ktorej predstavuje svoje grafické práce, kresbu, maľbu a plastiky sa uskutoční 10. novembra 2015 o 17:00 v Múzeu Vojtecha Löfflera.
Veronika Palečková študovala na Vysokej škole umelecko-priemyslovej a na Akadémií výtvarných umení v Prahe a na Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži. Svoje práce vystavovala v Prahe, Brne, ale i v Japonsku, Mexiku, Belgicku, Luxembursku, Francúzsku, Švédsku, Nemecku a v USA. Ilustrovala osem kníh a za tieto práce získala niekoľko významných ocenení. Je zastúpená napríklad v zbierkach Victoria and Albert Museum v Londýně, Kanagawa Prefectural Gallery a Machida City Museum v Japonsku, v Atelier Presse – Papier v Kanadě a The National gallery of Art ve Washington D.C. Z jej ostatnej činnosti stojí za zmienku realizácia ôsmich malieb pre hotel Inter-Continental v Prahe a založenie združenia a nakladateľstva POPOKATEPETL.
Patrí k tým výtvarníkom, ktorí svoje zakotvenie svojej básnickej obrazotvornosti hľadajú a nachádzajú v českej tradícií. Jej dielami sa nám prihovárajú dráma a nekľud doby, ako aj možné tragédie individuálneho osudu zmiernené anjelským erotizmom.

 

03.12.2015, vernisáž o 17.00 17.01.2016 MIROSLAV MIŽÁK – ČASOPREMENY

MIROSLAV MIŽÁK – ČASOPREMENYKurátor výstavy: Tibor Kočík
Jedným zo základov tvorby tohto východoslovenského výtvarníka je prerastanie tradície do súčasnosti v podobe inšpirácií z premien reálneho sveta. No nie je to jediná podoba jeho výtvarného vyjadrovania. Tvorba Mira Mižáka sa vyznačuje širokým žánrovým záberom s prvkami figuratívnej a nefiguratívnej maľby. Tú okrem iného spoluurčuje aj znakovosť s hlbšími či skrytými významami. Prezentácia vyše troch desiatok diel potvrdzuje, že tomuto vyzrievajúcemu maliarovi ide o vystihnutie univerzálneho priestoru, ktorý sa v jeho prípade vyvíja v konzistentný systém. Výstava sa koná pri príležitosti 60. výročia životného jubilea umelca.

 

10.12.2015, vernisáž o 16.00 31.01.2016 ZO STAREJ ZNÁMOSTI
Jozef Joko Amrich - Anna Bartuszová – Andrea Lipkovičová –
Peter Lipkovič – Zbyněk Prokop – Viktor Šefčik

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Výstava prezentuje súčasnú tvorbu šiestich košických autorov, spojených generačným putom, ktorých priateľstvo a spoločné aktivity siahajú do čias ich stredoškolských a vysokoškolských štúdií od počiatku osemdesiatych rokov. Ich spoločné aktivity a prezentácie začali už pred viac než tridsiatimi rokmi v prostredí košickej alternatívnej výtvarnej scény a prepájali sa s prostredím ateliéru Márie a Juraja Bartuszových. Skupina autorov, prepojená priateľskými väzbami nevytvorila spoločnú platformu alebo program. Cesty jednotlivých autorov sa rozchádzali v období vysokoškolských štúdií.
Výstava vznikla kvôli opätovnému spojeniu voľnej skupinky generačne sa ľudsky prepojených umelcov. Ich známosť a priateľstvo vzniklo v časoch ich mladosti a predovšetkým kamarátstvo zo zadných dvorov a ulíc mesta vytvára spoločnú platformu pre ich opätovné výstavne spojenie. Ich cesty sa rôzne prelínali, odkláňali, ich výtvarný vývoj mal rôzne podoby premien a niekedy aj autorského odmlčania. Po rokoch vznikla predstava ich opätovného prepojenia a spojenia v tomto neformálne poňatom náhľade do podôb ich súčasnej tvorby.

 

16.12.2015, 16.00   STRETNUTIE A SPRÍSTUPNENIE PRÁC ÚČASTNÍKOV VÝTVARNÝCH WORKSHOPOV V MÚZEU

Ukážka vytvorených výtvarných prác v átriu Múzea.

 

     

P o d u j a t i a :

 

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Múzeum Vojtecha Löfflera - november 2015VEČERNÁ KRESBA (streda: 4. 11. 2015; 11. 11. 2015; 18. 11. 2015; 25.11. 2015)
17.00 - 19.00 - kresba pre pokročilých

TVORIVÉ VÍKENDY:
14. 11. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
Tvorivý ateliér a výtvarný hosť: Janka Onušková
na tému: Návrhy a štylizácia - Paličkovaná čipka

15. 11. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - ZÁTIŠIE – prírodné

28. 11. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
Tvorivý ateliér a výtvarný hosť: Janka Onušková
na tému: Ukážka paličkovanej čipky

29. 11. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - ZÁTIŠIE – so sviečkou

VEČERNÁ KRESBA
streda: 2. 12. 2015; 9. 12. 2015 ¬- 17.00 - 19.00 - kresba pre pokročilých – PORTRÉT

16. 12. 2015 o 16.00 hod. – Stretnutie a sprístupnenie prác účastníkov výtvarných wokshopov v Múzeu
22.12. 2015 o 17.00 hod. – Predvianočná večerná kresba

TVORIVÉ VÍKENDY:
5. 12. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
MAĽBA - aj pre začiatočníkov - inšpirované súčasnou výstavou.

6. 12. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov – ZÁTIŠIE – s vianočnými ozdobami

19. 12. 2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
inšpirované prebiehajúcou výstavou: ZO STAREJ ZNÁMOSTI
Tvorivý ateliér a výtvarný hosť.

20. 12. 2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - ZÁTIŠIE – so sviečkou

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.

 

18.11.2015, 17.00   Večer ruskej romance

Program:
Večer ruskej romanceM.I.Glinka - Ja pomňu čudnoje mgnovenije
N.Rimskij - Korsakov- O čom v tiši nočej
N.Rimskij - Korsakov- Redejet oblakov letučaja grjada
N.Rimskij-Korsakov - Oktava
P.I.Čajkovskij - Meditácia
P.I.Čajkovskij - Za čem
P.I.Čajovskij - Sreď šumnogo bala
P.I.Čajkovskij - V etu lunnuju noč
P.I.Čajkovskij – Pieseň bez slov
P.I.Čajkovskij - Rostvoril ja okno
P.I.Čajkovskij - Pervoje svidanije
S.Rachmaninov - Pokinem milaja
S.Rachmaninov - Ja opjať odinok
S.Rachmaninov - Vokaliz
S.Rachmaninov - Vsjo otňal u meňa
S.Rachmaninov - Noč pečaľna
S.Rachmaninov - Son
S.Rachmaninov - Ne poj krasavica pri mne


Účinkujú:
Igor Kucer - tenor
Jozef Bikár - husle
Dagmar Duždová – klavír

Igor Kucer (tenor)
Igor Kucer - študoval husle na konzervatóriu v Košiciach a VŠMU v Bratislave. V Kyjeve úspešne absolvoval AMU P. I. Čajkovského v obore operný a komorný spev, kde počas štúdia pôsobil ako sólista divadla P. I. Čajkovského. V danom čase pod vedením popredných dirigentov stvárnil úlohy Lenskeho z opery Eugen Onegin, grófa Almavivu z opery Barbier zo Sevilly, Alfreda z operety Netopier atď. Ako sólista sa predstavil v Národnom divadle v Brne v úlohe Pierra Bezuchova v opere Vojna a mier S. Prokofieva a v opere W. A. Mozarta Idomeneo, kde stvárnil titulnú postavu Idomenea. So Štátnou operou Praha ho spája spolupráca pri projekte realizácie opery Traviata, kde sa predstavil v úlohe Alfreda. V Štátnom divadle v Košiciach sa ako sólista uviedol v opere G. Rossini - Barbier zo Sevilly /Almaviva/, W. A. Mozart - Čarovná flauta /Tamino/ a W. A. Mozart - Don Giovanni /Don Ottavio/. Pravidelne spolupracuje s Kyjevskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom rozhlasu a televízie v Moskve, Košickou filharmóniou, komorným orchestrom Virtuosi di Praga a orchestrom Štátnej opery v Budapešti/ Failoni orchestra/,s ktorým absolvoval turné po Mexiku v projekte 3 Tenors. Taktiež ho viaže spolupráca so 100 členným cigánskym orchestrom z Budapešti, s ktorým sa predstavil v Steel aréne v Košiciach. V zahraničí hosťoval v Japonsku, Mexiku, Rusku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Českej republike, Ukrajine, atď.)

Jozef Bikár (husle)
Pochádza z hudobníckej rodiny. Po maturitných skúškach na Konzervatóriu v Košiciach pokračoval v štúdiu na VŠMU v Bratislave u známeho ruského huslistu a pedagóga A. Jablokova. Ešte počas štúdia sa zúčastňoval rôznych majstrovských kurzov napr. A. Arenkow, O. Marthy Rosso, atd. Po štúdiách v Bratislave pokračoval na známej Viedenskej Hochschule für Musik u Prof. Reinera Koechla. Po štúdiách sa vracia do Košíc, kde zastáva post zástupcu koncertného majstra Štátnej Filharmónie. Od roku 2001 sa stáva koncertným majstrom orchestra Štátneho divadla v Košiciach. Je vyhľadávaným komorným a sólovým hráčom. Venuje sa taktiež starej hudbe a to na historickej replike nástroja od J. Vančíka láskavo zapožičaného zo zbierky nástrojov Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Dagmar Duždová (klavír)
Narodila sa v roku 1971 v Prešove. Hru na klavíri študovala na košickom Kon¬zer¬vatóriu a VŠMU v Bra¬tislave. Od roku 2000 bola pedagogičkou komornej hry a korepe¬títorkou na Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgowe. V roku 2003 prijala ponuku na hosťovanie v Južnej Kórei, kde pôsobila 5 rokov ako Hudobná riaditeľka koncertnej a opernej spoločnosti „OperaM“.
Je vyhľadávanou komornou hráčkou a spolupracuje s mnohými vynikajúcimi našimi aj zahraničnými umelcami. Na konte má veľa koncertných turné v J. Kórei, Japonsku, Číne, Singapure a 7 štátoch Európy.
Vystupovala na významných hudobných festivaloch a na pódiách známych koncertných sál, ako sú Saint Martin in the Fields (Londýn), Merchant House (Glasgow), Queen´s Hall (Edinburg), Sejong Art Center (Soul) a i.
Organizovala „Euroasia Summer Music Festival“ – cyklus koncertov vážnej hudby a hudobné majstrovské kurzy v Bratislave a Košiciach.
V súčasnosti pôsobí ako pedagogička a korepetítorka na Konzervatóriu v Košiciach a je riaditeľkou festivalu komornej hudby ARTIS.

 

27.12.2015, 16.00   VIANOČNÝ KONCERT
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!