Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
10.11.2016, vernisáž o 17.00 04.12.2016 RITUÁLY / RITUELEN
Spoločná výstava absolventov pražskej AVU

RITUÁLY / RITUELENKurátor výstavy: Petr Vaňous
Rituelen (Rituály) je román od holandského spisovateľa Ceese Nootebooma z roku 1980, ale taktiež názov výstavy štyroch absolventov pražskej Akademie výtvarných umění. Základným motívom oboch umeleckých vyjadrení je rozpor medzi útekom pred životom v chaose na jednej strane a paralelným strachom z dogiem a zákonov, ktoré život pevne zväzujú, na strane druhej.
Všetci štyria autori (Dominik Běhal, Tomáš Němec, Ondřej Roubík, Jan Chlup) venujú pozornosť sledovaniu svojho okolia, materiálnej stability ale i duchovných premien. Snažia sa nájsť hranicu medzi chaosom a stereotypom, avšak táto hranica nemôže byť nikdy presne určená. Častým motívom je preto pokoj pred búrkou, ktorý v sebe nesie niečo neočakávané až varovné a ohlasuje premeny, ktoré sú rizikové, no zároveň žiaduce.
Výstavu štyroch mladých českých výtvarníkov podporilo občianske združenie CMUK :* (Club milovníkov umenia Košíc). Cieľom tohto združenia je propagácia a podpora výtvarného umenia, najmä na východnom Slovensku. Kurátorom projektu je Mgr. Petr Vaňous, Ph.D. a realizuje sa v rámci Višegrádskych dní 2016 v spolupráci s OZ Forsa.

 

08.12.2016, vernisáž o 17.00 22.01.2017 KOŠICKÝ MALIAR ŠTEFAN ROSKOVÁNYI
Výstava k nedožitým 70-tým narodeninám

Pozvánka na výstavu (PDF)
Maliar Štefan Roskoványi (* 04.12.1946 Košice – † 11.11.2002 Košice), bohém bytostne spojený životom i dielom s Košicami. Jeho cesta k umeniu však nebola jednoduchá – na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave sa dostal až na piaty pokus v roku 1971. Štúdium absolvoval na oddelení portrétnej maľby u profesora Ladislava Čemického a krajinárskej maľby a figurálnej kompozície u profesora Jána Želibského. Po návrate do Košíc pôsobil ako pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu a od roku 1984 ako umelec v slobodnom povolaní. Mnoho času trávil Štefan Roskoványi v ateliéri pána Vojtecha Löfflera a preto nie je prekvapivé, že výstava pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín tohto významného košického maliara sa koná práve v Múzeu Vojtecha Löfflera.
Obrazy Štefana Roskoványiho majú nezameniteľný autorský rukopis a jedinečnú farebnosť s mimoriadnym cítením (koloristický hedonizmus), pričom tieto prvky uplatňoval vo všetkých žánroch, ktorým sa venoval: krajinomaľbe, figurálnej maľbe a portrétoch, či v abstrakciách. Používal jasné odtiene červenej a oranžovej farby spolu so širokým spektrom komplementárnych farieb – odtieňov zelenej a modrej.
Roskoványiho maľby sú nádherným spojením suverénneho a vycibreného rukopisu a bežnými žánrovými výjavmi, predovšetkým z mestského života. Vznikli tak scény so špecifickou, priam idylickou atmosférou a množstvom detailov (situačných, vzťahových a iných), kde sa autor prejavil ako vynikajúci pozorovateľ. Kompozície týchto malieb sú takmer ako fotografické momentky.
Pri portrétoch, najmä tých rodinných, sa snažil vystihnúť atmosféru a intimitu prostredia – miesta pohody a oddychu. Scény však komponuje na hranici medzi poznateľným a abstraktným. Táto nejednoznačnosť naaranžovaných prostredí umožňuje divákom ich domyslenie v rámci osobnej projekcie. Bežné predmety, okamihy a príhody tak svojim maliarskym umením poetizoval a pretvoril v slávnosti intenzívneho prežívania prítomnosti.
V závere jeho tvorby nájdeme aj sériu abstraktných malieb pod názvom Variácie. V tejto sérii je prítomný harmonizačný farebný princíp, maliarske efekty a ilúzie hĺbok, no najmä sú tu uplatnené základné princípy tvorby lyrickej abstrakcie, snaha o zachytenie subjektívnych pocitov a zážitkov autora. Preto sa aj tieto plátna dožadujú diváckej empatie, fantázie a imaginácie.
Obrazy Štefana Roskoványiho pôsobia predovšetkým upokojujúco, harmonicky a podnecujú príjemné emócie. Autorom textu a kurátorom výstavy je Peter Megyeši.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Kompletný program na december 2016 (PDF)

 

Koncert QUASARS ENSEMBLEKoncert QUASARS ENSEMBLE
4. december 2016 o 18.00 h
V nedeľu, 4. decembra 2016, sa v Múzeu Vojtecha Löfflera uskutoční 7. ročník koncertu Quasars Ensemble & Košice.
Orchester sa predstaví s týmito skladbami:
J. Podprocký - Concertino pre husle a sláčikový orchester op. 11
J. Malovec - Dve časti pre komorný orchester
Tadeáš Salva - Canti lineae, op. 5
Petra Bachratá - Frozen Colors
Dušan Martinček - Koexistencie pre sláčikové kvinteto
Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
Vstup voľný

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Utorok – kresba a maľba pre začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

Streda – kresba a maľba pre pokročilých (17.00 – 19.00 hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 16.00 – deti
15.00 – 17.00 – dospelí

4. 12. 2016 – Mikulášske kreslenie
11. 12. 2016 – Maľovaný pozdrav
18. 12. 2016 – Vianočné kreslenie


Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!