Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.04.2016, vernisáž o 16.00 01.05.2016 Ke/Kr

Ke/KrKurátori: Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.; prof. Andrzej Ziębliński
V múzeu Vojtecha Löfflera sa od 7. apríla 2016 uvedie tvorba študentov dizajnu poľskej Akademie Sztuk Pięknych z Krakova. Jedinečná výstava z výberu študentských prác sa predstaví na 100 plagátoch, prezentujúcich návrhy z oblasti vizuálnej komunikácie a produktového dizajnu. Výstava s názvom KE/KR, ktorej vernisáž sa uskutoční 7. apríla 2016 a 16:00 hod. je súčasťou výmenného programu s cieľom konfrontovať súčasnú slovenskú a poľskú dizajnérsku tvorbu študentov. V rámci tohto programu sa súbežne s košickou výstavou vystaví v priestoroch krakovskej školy na ul. Smoleńsk 9, 65 plagátov prezentujúcich tvorbu súčasných pedagógov a študentov Ateliéru Dizajnu a Vizuálna komunikácia z košickej Fakulty Umení.
Akademia Sztuk Pieknych v Krakove (Akadémia krásnych umení) má dlhoročnú tradíciu a jej počiatky siahajú do roku 1818. Dvadsať rokov bol jej rektorom slávny poľský maliar Ján Matejko.

 

19.04.2016, vernisáž o 16.00 29.05.2016 TEODOR SCHNITZER - Muž z divokého východu

TEODOR SCHNITZER - Muž z divokého východuZabudnutý Teodor Schnitzer vás vráti do detstva
V Múzeu Vojtecha Löfflera vystavujú ilustrácie k príbehom Karla Maya
Indiáni, kovboji, kolty, tomahawky, lasá, skalpy, divo bežiace mustangy... to všetko sme, keď sme boli malí, videli ako živé, ako naozaj, keď sme čítali dobrodružné romány z pera Karla Maya alebo Jamesa F. Coopera. Keď sa pozriete na slovenské vydania príbehov z Divokého západu, často za nimi stojí muž z “Divokého východu“, rodák z Košíc, ilustrátor Teodor Schnitzer. Od r. 1955 do 1977 ilustroval najmenej 116 kníh: mayovky, cooprovky, stevensonovky. A práve výber z jeho bohatej ilustrátorskej tvorby si od 19. apríla 2016 môžete pozrieť v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach.
Teodor Schnitzer ilustroval romány z edície STOPY, ale aj rodokapsy v zošitovej väzbe, tlačené na lacnom hnedastom papieri. Celé generácie detí pri tých príbehoch snívali svoje sny o hrdinstve, cti, priateľstve na život a na smrť a statočnosti.
Zložitá technika nitrotmelu a škrabanej štetcokresby – vyškrabávanie postáv a vecí priamo do papiera, potiahnutého čiernou farbou, vytvorilo v ilustráciách zvláštnu dynamiku, príbeh je akoby zastavený v okamihu, podobá sa fotografiám zo začiatku storočia.
Od sedemdesiatych rokov minulého storočia nastalo v tvorbe Teodora Schnitzera ticho. Z príbehu o ilustrácii sa stal príbeh o boji s alkoholom a boji o bežný, dôstojný život. Ticho však nastalo aj v antológiách slovenského výtvarného umenia: pre teoretikov prestal existovať, akoby jeho umenie nestálo za to, pripomenúť si, archivovať. Bolo to preto, že ilustroval low-brow žánre – kovbojky a indiánky a nie veľké umenie? Alebo preto, že sa jednoducho stratil? Až dôsledné pátranie po jeho blízkych, stretnutie a otvorenie šuplíkov vo februári 2015 odkrylo stratené dielo. Nasledovalo sprístupnenie diel v bratislavskej Toto!je galéria, kde prebiehala výstava na jeseň minulého roka.

 

03.05.2016 jún 2016 Košice 3, 2, 1 ... ŠTART

Košice 3, 2, 1 ... ŠTARTVýstava reaguje na projekt - KOŠICE EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2016
Fotograf: Tomás Mačej, Jozef Kadela
Video: Marek Bernát

 

04.05.2016, vernisáž o 17.00 jún 2016 DANIEL BIDELNICA – SELFIE

DANIEL BIDELNICA – SELFIEKurátorka výstavy: Mgr. Bohunka Hajnalova
SELFIE je názov výstavy, ktorou Daniel Bidelnica tematicky reaguje na súčasný fenomén - ľudí, ktorí na seba mieria smartfónmi, tabletmi a fotoaparátmi a sami seba fotografujú s vybratým pozadím. Výsledok jeho umeleckej reakcie si môžete od 4. mája pozrieť v Múzeu Vojtecha Löfflera.
Daniel Bidelnica, rodák z Nitry, sa narodil v roku 1957 a svoje stredoškolské štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave zakončil v roku 1975. Neskôr pokračoval v štúdiu na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení odbor monumentálna maľba, ktorý ukončil roku 1983. Výsledkom autorovej cieľavedomej práce sú desiatky samostatných i kolektívnych výstav. Okrem Slovenska a jeho okolitých štátov vystavoval i v Brazílii, Francúzsku, Holandsku, Kanade, Mexiku, Nemecku, Portugalsku alebo Taliansku. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a zároveň spoluzakladateľom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, jedného z najväčších združení v rámci SVÚ. Bol iniciátorom maliarskych sympózií v Mojmírovskom kaštieli pri Nitre a v Olšanoch (CZ) na farme Bolka Polívku.
Daniel Bidelnica je majstrom kontrastov. Charakterizuje ho jeho typický kolorit a skladba farebných plôch, ktoré na prvý pohľad pôsobia v kompozícii nezlučiteľne a príliš vzdialene na to, aby spolu vedeli vstúpiť do dialógu. Autor ale umne vedľa seba umiestňuje kolorované plochy, na ktoré sa určite musíme pozrieť viackrát, viacnásobne ich prejsť pohľadom a sledovať autorovu farebnú výpoveď. Daniel Bidelnica je všestranný tvorca, okrem maľby sa venuje i grafike, mozaike, airbrushu, bodypaintingu a apropriácii predmetov dennej spotreby i umeleckého charakteru, ktoré pretvára vlastným farebným ponímaním. Na košickej výstave nájdeme aj viacero nanovo farebne adaptovaných sadrových búst.

 

     

P o d u j a t i a :

 

KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ
21.5.2016 (sobota) od 17.00 hod.
S BOHATÝM VÝSTAVNÝM, KULTÚRNYM PROGRAMOM A PREKVAPENÍM
/- Tvorivé dramatické predstavenie na Indiánsku tému, indiánske kulisy a kostýmy k téme príbehov kníh Karla Maya od ilustrátora T. Schnitzera

- v rámci projektu KOŠICE EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2016 výstava fotografií a videí
- Tvorivé dielne a hudobné vstupy počas celého programu

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Kompletný program na Apríl 2016 (PDF)

Kompletný program na Máj 2016 (PDF)

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!