Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.02.2017, vernisáž o 17.00 02.04.2017 Výstava litografií Honoré Daumiera: ZRKADLO STRATENÝCH ČIAS

Zrkadlo stratených čiasJaromír Pečírka sa o ňom vo svojej štúdii v roku 1936 vyjadril, že “...jeho umenie sa vymyká obyčajnému tvarovému rozboru. Vrie v ňom život, vzdúva sa, vlní, vzpína silou, strasťou, zbesilosťou i duševnou slasťou tisíckou jeho postáv, ktoré žijú okolo nás ako naši bratia.“ Reč je o Honoré Daumierovi, ktorého výber litografií zo súkromných zbierok budete mať možnosť vidieť v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach v čase od 16. februára do 26. marca 2017.
Honoré Victorine Daumier (1808 – 1879), „Michelangelo karikatúry“ ako ho nazývali súčasníci, v ktorého diele sa prelína život spoločnosti a život v spoločnosti. Jeho tvorba je zrkadlom doby a to zrkadlo je krivé, ostré, tmavé, ale aj láskavé. A občas sa v ňom objavia aj odlesky nádeje. Za života vytvoril približne 4000 litografií, 300 malieb a rovnaký počet akvarelov.
V roku 1832 vznikol časopis “Charivari“. Od tohto momentu až do roku 1875 sa Daumier stáva jednou z hlavných postáv časopisu a kronikárom meštiackeho Paríža, reagujúc vždy na aktuálne podnety. Tisícky litografií zo Charivari doslova dokumentujú spôsoby, mravy, myslenie a malosť meštiakov a ich ctihodných manželiek, buržoázie, sudcov a právnikov, ale aj drobného remeselníka, či ženy v domácnosti.
Výstava Zrkadlo stratených čias prezentuje súbor zhruba 40 litografií práve z tohto obdobia, najplodnejšieho a najcharakteristickejšieho zároveň, kedy sa naplno rozvinul jeho typický rukopis s citom pre výstižnú charakterizáciu ľudských typov.
Výstava sa uskutoční v spolupráci s Galériou ARTeSKa a otvorí ju Mgr. Radovan Kurilko, ktorý je zároveň autorom kurátorského textu.

 

30.03.2017, vernisáž o 17.00 30.04.2017 VLASTA ŽÁKOVÁ: CHYBA KÓPIE / Coppy Error

Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Výstava prezentuje aktuálnu tvorbu významnej slovenskej umelkyne Vlasty Žákovej (nar. 1981 v Rožňave), absolventky Katedry výtvarných umení a Intermédia Fakulty umení TU v Košiciach (2006).
Jej dominantným poľom je textilný materiál a jeho "nasadenie" vo voľnom umení - od prvotných nepokojných textilných krajín a rozsiahlej bujarej série Párty sa presúva do 3D realizácií (textilné skulptúry v UV svetle, odevný dizajn, masky, performance a pod.).
Na tejto výstave prestaví aj spoluprácu s mladými fotografmi (J. Ďurina, M. Knížová) a ich svet podivných nočných bytostí s trochou smútku, nostalgie a "sladkej temnoty".

 

06.04.2017, vernisáž o 17.00 30.04.2017 Ján Lehotský – Moje druhé Ja

Janko Lehotský (skladateľ, spevák, hudobník) sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti aj ako výtvarník. Jeho osobnosť je dôkazom toho, že kreativita nemá hraníc. Uchvátil ho kameň, drevo aj štetec. Jeho hravá tvorivosť je cítiť aj v jeho dielach, ktoré pomenováva s vtipom jeho vlastným, tak ako sa mŕtva hmota pri jej stvárňovaní k nemu prihovára.

Program vernisáže:
Janko Lehotský – spev, klavír
Hosť večera: Pavol Mrázek - prezentácia jeho motivačných kníh o kreativite a vedomí

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Kompletný program na marec 2017 (PDF)

Kompletný program na apríl 2017 (PDF)

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Utorok – kresba a maľba pre začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

Streda – kresba a maľba pre pokročilých (17.00 – 19.00 hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 16.00 – deti
15.00 – 17.00 – dospelí

 

Techniky na nedele:
02.04.2017 – kombinovaná technika olejového pastelu a akvarelu / tušu
09.04.2017 – kresba akvarelovými ceruzkami – inšpirácia výstavou Vlasty Žákovej
23.04.2017 – tonálna kresba útržkami papiera
30.04.2017 – technika preškrabávania do olejového pastelu (odporúčané pomôcky: vyškrabávacie perá, rydlá a iné)

Prosíme záujemcov o maľbu akvarelom, aby sa nahlásili na emailovej adrese info@lofflermuzeum.sk alebo na tel. čísle 055/622 32 34 s informáciou, v ktorý dátum prídu. Ďakujeme.

Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier

 

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!