Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
20.02.2017, 18.00   Spomienka na Jozefa Sixtu v Múzeu Vojtecha Löfflera

V pondelok, 20. februára 2017 o 18.00 hod. našu stálu expozíciu na Alžbetinej 20 v Košiciach opäť oživia tóny klasickej hudby. V rámci siedmeho ročníka cyklu Quasars Ensemble & Košice sa predstaví so záverečným koncertom toto výnimočné slovenské hudobné teleso práve v Múzeu Vojtecha Löfflera.
Tento „narodeninový“ koncert ansámblu predstaví obľúbené diela zo svojho širokého repertoáru a prinesie so sebou hosťa, poľského skladateľa Marcela Chyrzyńskeho, ktorého skladba odznie aj na koncerte. Okrem tejto zaujímavosti bude tento koncert spomienkou na barda slovenskej avantgardy, Jozefa Sixtu, ktorého životná púť skončila presne pred desiatimi rokmi.
V pondelok podvečer Vám zahrá súbor Quasars Ensemble, ktorý sprevádza návštevníkov svojich koncertov svetom súčasnej hudby, odhaľuje klenoty slovenskej hudby a predstavuje pilotné diela historickej ansámblovej literatúry. Dirigentsky ich povedie Ivan Buffa a program koncertu bude nasledovný:
Bohuslav Martinů - Kuchyňská revue
Jozef Sixta - Noneto
Marcel Chyrzyński - Reflection No. 4 (slovenská premiéra)
Oto Ferenczy - Concertino per 10 stromenti
Pozvánka na koncert (PDF)
Vstup na koncert je voľný. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

16.02.2017, vernisáž o 17.00 26.03.2017 Výstava litografií Honoré Daumiera: ZRKADLO STRATENÝCH ČIAS

Zrkadlo stratených čiasJaromír Pečírka sa o ňom vo svojej štúdii v roku 1936 vyjadril, že “...jeho umenie sa vymyká obyčajnému tvarovému rozboru. Vrie v ňom život, vzdúva sa, vlní, vzpína silou, strasťou, zbesilosťou i duševnou slasťou tisíckou jeho postáv, ktoré žijú okolo nás ako naši bratia.“ Reč je o Honoré Daumierovi, ktorého výber litografií zo súkromných zbierok budete mať možnosť vidieť v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach v čase od 16. februára do 26. marca 2017.
Honoré Victorine Daumier (1808 – 1879), „Michelangelo karikatúry“ ako ho nazývali súčasníci, v ktorého diele sa prelína život spoločnosti a život v spoločnosti. Jeho tvorba je zrkadlom doby a to zrkadlo je krivé, ostré, tmavé, ale aj láskavé. A občas sa v ňom objavia aj odlesky nádeje. Za života vytvoril približne 4000 litografií, 300 malieb a rovnaký počet akvarelov.
V roku 1832 vznikol časopis “Charivari“. Od tohto momentu až do roku 1875 sa Daumier stáva jednou z hlavných postáv časopisu a kronikárom meštiackeho Paríža, reagujúc vždy na aktuálne podnety. Tisícky litografií zo Charivari doslova dokumentujú spôsoby, mravy, myslenie a malosť meštiakov a ich ctihodných manželiek, buržoázie, sudcov a právnikov, ale aj drobného remeselníka, či ženy v domácnosti.
Výstava Zrkadlo stratených čias prezentuje súbor zhruba 40 litografií práve z tohto obdobia, najplodnejšieho a najcharakteristickejšieho zároveň, kedy sa naplno rozvinul jeho typický rukopis s citom pre výstižnú charakterizáciu ľudských typov.
Výstava sa uskutoční v spolupráci s Galériou ARTeSKa a otvorí ju Mgr. Radovan Kurilko, ktorý je zároveň autorom kurátorského textu.

 

Prednáška a komentovaná prehliadka: Honoré Daumier
23. marec 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

Prednáška a komentovaná prehliadka výstavy litografií Honoré Daumiera priblíži život, dielo ale najmä inšpiráciu tohto velikána, vynikajúceho karikaturistu so schopnosťou zachytiť a vystihnúť psychiku človeka a život meštiackej spoločnosti.

 

23.02.2017, vernisáž o 17.00 26.03.2017 Jiří Máška: FATA MORGANA

Jiří Máška: FATA MORGANAViac ako 50 obrazov a sôch vytvorených kombinovanou technikou Vás bude čakať v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach v období od 23. februára 2017 do 26. marca 2017.
Pozývame Vás ponoriť sa do Fata Morgany Jiřího Mášku (*1955, Ražice), súčasného českého umelca radiaceho sa k abstraktným expresionistom, žijúceho na honduraskom ostrove Roatan, ktorý v roku 1983 emigroval, aby mohol slobodne tvoriť a hovoriť. Sám je presvedčený o tom, že moderné umenie nie je možné robiť bez intelektuálneho názoru.
Jeho práce sú divokou výpoveďou o tvorivom duchu, snovými predstavami, ale aj pózami a obrazmi z vlastného života. Za jeho dielom, akokoľvek abstraktným až neuveriteľným, stojí vždy nejaký zážitok. Diela hovoria z duše do duše a zahŕňajú nielen farby, ale aj zvuky a myšlienky. V jeho diele sa prelína západný racionalizmus a východná kultúra, ale aj slovanská umelecká tradícia.
Umelecký kritik Gender Hopkins sa o ňom vyjadril, že „zostal verný svojej umeleckej inšpirácii, rozvíja svoju myšlienku s bezohľadnou dôslednosťou a nekoketuje s modernými, komerčnými trendmi, no zároveň je súčasný a reaguje na podnety času, miesta, neba, zeme i mora“.
Jiří Máška študoval grafiku v Prahe a po emigrácii maľbu vo Washingtone. Jeho diela boli vystavené v USA, Kanade, Austrálii, Číne, ale aj v Českej republike. Teraz sa však predstaví v Košiciach, v Múzeu Vojtecha Löfflera.

 

Prednáška: Čo je to abstraktný expresionizmus?
02. marec 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

Prednáška Vás uvedie do sveta prúdu, ktorý vznikol po 2. svetovej vojne a považuje sa za vyvrcholenie moderného umenia. Čo charakterizuje tento prúd a kto sú jeho najvýznamnejší predstavitelia? Aj to sa dozviete v Múzeu Vojtecha Löfflera na tejto prednáške, ktorá bude spojená s prezentáciou.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Kompletný program na február 2017 (PDF)

Kompletný program na marec 2017 (PDF)

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Utorok – kresba a maľba pre začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

Streda – kresba a maľba pre pokročilých (17.00 – 19.00 hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 16.00 – deti
15.00 – 17.00 – dospelí

Témy na nedele:
26.02.2017 – modelovanie pre deti (max. 6 detí) / dospelí – vlastný výber

 

Prázdniny v múzeu07.03.2017 - 10.03.2017
Prázdniny v múzeu
Od utorka do piatku, od 10:00 do 12:00, pre všetky deti, ktoré majú záujem kresliť, maľovať a zabaviť sa.
S lektorkou Petrou Anou.
Vstup: 2€ /rodičia zadarmo/

 

Techniky na nedele:
12. 03. 2017 – suchý pastel 2
19. 03. 2017 – suchý pastel 3
26. 03. 2017 – tuš a lavírovanie

Prosíme záujemcov o maľbu akvarelom, aby sa nahlásili na emailovej adrese info@lofflermuzeum.sk alebo na tel. čísle 055/622 32 34 s informáciou, v ktorý dátum prídu. Ďakujeme.

Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier

 

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!