Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com, lofflermuzeum@post.sk
Www: www.lofflermuzeum.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Ut-So  10.00 - 18.00, v piatok dopoludnia bezplatný vstup
Ne      13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V piatok do 12.00 h: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
06.11.2014 30.11.2014 55 ZUŠ Kováčska

Pri príležitosti 55.výročia vzniku školy sa predstavia svojou tvorbou žiaci a študenti najstaršej existujúcej výtvarnej školy.

 

21.11.2014, vernisáž o 17.00 11.01.2015 ŠTEFAN FILEP - V zajatí farby a pohybu

ŠTEFAN FILEP - V zajatí farby a pohybuŠTEFAN FILEP - V zajatí farby a pohybuŠtefan Filep – maliar – bytostný kolorista a excelentný kresliar s dôrazom na jemný etický podtext. Dlhodobo pokračuje v rozvíjaní humanistických východísk, ktoré nájdeme v umení 20. storočia. Farebná harmónia, raz žiarivá, inokedy pritlmená a jemu vlastný nostalgický optimizmus stoja pri pretváraní reality do poetických, plných pohybu komorných kompozícií obrazov.
Výstava realizovaná pri príležitostí životného jubilea.

 

05.12.2014, vernisáž o 17.00 18.01.2015 RASŤO VISOKAI – Smiech smutného klauna

Prierez celoživotným dielom.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Program na november 2014:
05.11.2014 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kurz kreslenia pre pokročilých.
12.11.2014 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kurz kreslenia pre pokročilých.
15.11.2014 (sobota) od 14.00 do 16.30 - TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: PASTEL (pre začiatočníkov – čo potrebujete vedieť, ak začínate pracovať s pastelom.)
16.11.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - kurz kreslenia pre začiatočníkov.
19.11.2014 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kurz kreslenia pre pokročilých.
22.11.2014 (sobota) od 14.00 do 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - inšpirácia prebiehajúcou výstavou Štefana Filepa.
23.11.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - kurz kreslenia pre začiatočníkov.
26.11.2014 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kurz kreslenia pre pokročilých.
30.11.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - kurz kreslenia pre začiatočníkov.

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.

Program múzea pre rodiny s deťmi:

23.11.2014 (nedeľa) - od 16.00 – 17.00 DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE ROZPRÁVOK PRE DETI – rozprávky Dobšinského
30.11.2014 (nedeľa) - od 16.00 – 17.00 DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE ROZPRÁVOK PRE DETI – Mýty a legendy o vzniku sveta

Vstupné 1 euro

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program na december 2014:

3.12.2014 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kurz kreslenia pre pokročilých.
6.12.2014 (sobota) od 14.00 do 16.00 TVORIVÁ SOBOTA - MIKULÁŠ - MAĽOVANIE NA TRIČKÁ – vytvorte s nami originálny umelecký darček - výtvarný materiál zabezpečuje múzeum, len je potrebné priniesť si biele bavlnené tričko a nápad, alebo predlohu - spolu to dáme dokopy :)
7.12.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - kurz kreslenia pre začiatočníkov.
10.12.2014 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kurz kreslenia pre pokročilých.
13.12.2014 (sobota) od 14.00 do 16.00 TVORIVÁ SOBOTA – na LUCIU ... - venované slovenským tradíciám, vešteniu a tarotovým kartám
14.12.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.00 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - kurz kreslenia pre začiatočníkov.

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.

Program múzea pre rodiny s deťmi:
13.12.2014 (sobota) - od 16.00 – 17.00 DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE PRE DETI – Predvianočné putovanie
Vstupné 1 euro

Predvianočný koncert v múzeu
Názov: "Il cinquecento et al." - predvianočný koncert vokálnej hudby od renesancie po modernu.
Vystupuje: Komorný spevácky zbor VOCES (Košice),
Ženský spevácky zbor z Telki, Maďarsko
Termín: 6.12.2014 o 17:00 hod 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!