Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com, lofflermuzeum@post.sk
Www: www.lofflermuzeum.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Ut-So  10.00 - 18.00, v piatok dopoludnia bezplatný vstup
Ne      13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V piatok do 12.00 h: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.04.2014 27.04.2014 COUPLES IMAGINAIRES – IMAGINÁRNE PÁRY - Olivier Ciappa

IMAGINÁRNE PÁRY - Olivier Ciappa„Tieto fotografie sú tu preto, aby ukázali, že všetci, ktorí ľubia, prežívajú to isté bez ohľadu na vek, pôvod, vierovyznanie alebo sexualitu“ Olivier Ciappa – autor fotografií.
Organizátor výstavy: Francúzska aliancia Košice

 

04.04.2014 27.04.2014 PETER KALMUS - TRETIE ZVONENIE

PETER KALMUS - TRETIE ZVONENIEPETER KALMUS - TRETIE ZVONENIEJeden z našich najvýraznejších akčných umelcov predstaví svoj široký repertoár z oblasti súčasného výtvarného jazyka. Výstava divákom ponúkne najnovšie, doteraz nevystavené diela.
Kurátor : Mgr. Peter Tajkov PhD.

"Peter Kalmus (1953) je zaiste solitérnym zjavom na našej súčasnej výtvarnej scéne. Napriek tomu, že sa mnohokrát objavuje v kolektívnych výstavných koncepciách esenciálnosť jeho umenia je najlepšie možné vnímať na jeho samostatných autorských výstavách. Kalmus k nim pristupuje s mimoriadnou koncentrovanosťou a čo je zvlášť pozoruhodné – vždy sa jedná o premiérovo vystavené diela. Nie je tomu inak ani na aktuálnej výstave v múzeu Vojtecha Löfflera.
Napriek istému kumulatívnemu charakteru jednotlivých diel, samotná výstava si zachováva tradičné členenie, má viacero ideových okruhov a nie je teda len akýmsi Kalmusovským enviromentom.
Samostatnú kapitolu tvoria diela bez zjavného ideového postoja, či zámeru. Sú to diela s charakteristickým autorským rukopisom, akousi typickou Kalmusovskou estetickou kvalitou, ktorá dotvára či skôr rámcuje celé jeho viac než štyridsaťročné dielo."

Mgr. Peter Tajkov, PhD.

 

02.05.2014, vernisáž o 16.00 08.06.2014 OBRAZY KOŠÍC -
Košické motívy v tvorbe výtvarných umelcov v období uplynulých sto rokov.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Výstava prezentuje ukážky predovšetkým z maliarskej tvorby viac než tridsiatich výtvarných umelcov, ktorí v priebehu uplynulých sto rokov svojou tvorbou nachádzali krásu košického prostredia a svojimi dielami zaznamenávali postupné historické premeny mesta a zobrazili atmosféru mesta Košíc.
Fotogenická krása a atraktivita košickej veduty a košického mestského interiéru reprezentujú výraznú výtvarnú inšpiráciu, rozpoznávanú početnými generáciami výtvarných umelcov. Príťažlivosť stvárňovaného košického mestského prostredia je zvýraznená skutočnosťou existenciou jedinečnej košickej výtvarnej tradície a prítomnosťou tvorcov zásadného významu aj pre vývoj slovenského maliarstva 20. storočia (napr. Konštantín Kövári-Kačmárik, Konštantín Bauer, Anton Jaszusch, Július Jakoby). Výstava prezentuje výtvarné pohľady na mesto a jeho premeny v historických a spoločenských súvislostiach dvadsiateho storočia.
Inšpirácie príťažlivým košickým mestským prostredím, zachytené v premene času, predstavujú unikátnu výtvarnú kolekciu, príťažlivú nielen pre vnímanie meniaceho sa obrazu mesta ale tiež pre postihnutie šírky premeny vizuálnych prostriedkov a umeleckých programov, ktoré formovali vizualitu uplynulého storočia.
Vybrané obrazy vykresľujú mesto Košice, sú ukážkou rôznorodosti pohľadu na naše milované mesto a charakterizujú svojich tvorcov – významných výtvarníkov Košíc.

 

06.05.2014, vernisáž o 16.00 04.06.2014 JAROSLAV DVORSKÝ - Tak, ako ho nepoznáme - maľba, kresba, socha

Kurátor výstavy: PhDr. Viktor Jasaň
Autorská výstava známeho operného umelca, ktorá ho predstaví ako výtvarníka

 

P o d u j a t i a :

 

04.05.2014, 17.00   Komorný koncert
ADAGIO | HUDBA V TEMPE 66 - 76 BPM

Účinkujú: Zuzana Grejtáková - hoboj
Júlia Grejtáková - klavír
Program je zostavený zo známych "Adagio" skladieb od autorov ako sú A.Marcello, E.Morricone, T.Albinoni, A.Piazzola a ďalší
Vstup voľný
     
Víkendový ateliér u Löfflera a Večerná kresba každú stredu

každú STREDU - od 17:00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA -pokračovanie kurzu kreslenia pre pokročilých
Vstupné na všetky výtvarné akcie 1,– EUR

Program :

26.4.2014 od 14:00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: MAĽOVANIE NA TRIČKÁ - výtvarný materiál zabezpečuje múzeum, len je potrebné priniesť si biele bavlnené tričko a nápad, alebo predlohu - spolu to dáme dokopy :)

27.4.2014 od 14:00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY

3.5.2014 od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - v rámci DNÍ MESTA KOŠICE - na tému vzťah k mestu Košice - inšpirácia výstavou Obrazy Košíc.

10.5.2014 od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: AKVAREL pre začiatočníkov - rôzne tipy a triky ako na to.

11.5.2014 od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY

17.5.2014 od 17.00 - 24.00 KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ (program v prílohe)

31.5.2014 od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: TEMPERA pre začiatočníkov – čo potrebujete vedieť, ak začínate pracovať s temperovými farbami.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!