Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
30.03.2017, vernisáž o 17.00 30.04.2017 VLASTA ŽÁKOVÁ: CHYBA KÓPIE / Coppy Error

Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Pozvánka na výstavu (PDF)
Výstava prezentuje aktuálnu tvorbu významnej slovenskej umelkyne Vlasty Žákovej (nar. 1981 v Rožňave, ktorá je výraznou postavou slovenskej scény v experimentálnej práci s textilným materiálom a jeho intermediálnymi presahmi smerom k odevnému dizajnu, maskám, fotografii a performance. Táto absolventka košickej Fakulty umení TU sa vracia do Múzea Vojtecha Löfflera po ôsmich rokoch s aktuálnou sériou diel.
Dominantným poľom na výstave Chyba kópie / Copy Error je teda textilný materiál vo voľnom umení – od kresby niťami cez nepokojné nórske krajiny až textilné koláže so strojovou výšivkou a 3D realizácie (textilné skulptúry v UV svetle, masky a odevy pre „živé“ plastiky). Na tejto výstave však autorka predstaví aj spoluprácu s mladými fotografmi Michaelou Knížovou a Jánom Ďurinom. Predstavia svoj svet podivných nočných bytostí s trochou smútku, nostalgie a "sladkej temnoty"

 

06.04.2017, vernisáž o 17.00 30.04.2017 Ján Lehotský – Moje druhé Ja

Výstava približuje výtvarný rozmer jedného z najúspešnejších tvorcov modernej slovenskej populárnej hudby, Janka Lehotského, dlhoročného lídra skupiny Modus.
Skladateľ, hudobník, interpret objavil v sebe ďalší tvorivý rozmer, ktorý prezentuje súčasná výstava, koncipovaná do troch blokov – obraz, kameň a drevo, doplnené pôsobivými veľkoplošnými fotografiami. Ťažisko výstavy je sústredené na invenčné reliéfy – tvorené prírodou ako samorast, či kôra stromu, pomenované pôvabne ironickými názvami (Ainštajn, Švarcenberg, Kultúrny atašé...). Rovnako pomenovanie kamenných objektov je prejavom autorovej hravej tvorivosti (Spiaca krásavica, Monalíza kamenná,...)
Výstava je príspevkom k nadchádzajúcemu životnému jubileu autora (16. 4. 1947).

Súčasťou vernisáže bude prezentácia publikácií Ing. arch. Pavla Mrázka. Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, autor mnohých architektonických realizácií, venuje pozornosť štúdiu neexaktných duchovných vied. Architektúru vníma aj z iného, ako bežne zaužívaného pohľadu, kde práve objavovanie nehmotnej, skrytej stránky architektúry vyústilo k vydaniu kníh o kreativite.

 

04.05.2017, vernisáž o 17.00 25.06.2017 Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia

Kurátor výstavy – Peter Markovič
Pozvánka na výstavu (PDF) / Plagát k výstave (PDF)
Ars cassoviensis je názov výstavy, ktorú pripravilo Múzeum Vojtecha Löfflera pre svojich návštevníkov počas mája a júna tohto roku. Sedemnásť autorov a viac ako tridsať diel predstavuje klenotnicu košického výtvarného umenia, toho staršieho, ale aj súčasného.
Programovým zámerom tejto výstavy je prezentácia diel tvorcov, ktorých životný príbeh je spojený s Košicami ich narodením alebo životným osudom a primárnym cieľom je prezentovať diela, ktoré sú zaujímavé svojou estetickou a umelecko-historickou hodnotou a diela, ktoré reprezentujú hodnoty tvorby jednotlivých autorov. Táto výstava nemá limity ani žánrové, ani generačné či programové.
Výstava, inštalovaná v dolných priestoroch Múzea, prezentuje výtvarne zaujímavé a hodnotné diela autorov, ktorí tvoria časť dejepisu košickej výtvarnej scény, pričom je zastúpená staršia, stredná aj mladšia výtvarná generácia.
Výber autorov a diel dokumentuje veľkosť košickej výtvarnej tradície i jej pokračujúcu kontinuitu a významnú prítomnosť. Diela boli vyberané predovšetkým zo súkromných zbierok, avšak doplňujú ich aj diela z verejnej galerijnej zbierky.
Ars cassoviensis / Osobnosti košického výtvarného umenia je príspevkom Múzea Vojtecha Löfflera k Dňu múzeí a galérií, ktorého programovou témou sú osobnosti mesta Košíc. Pri príležitosti tejto výstavy vychádza aj súborný katalóg, ktorého autorom je Peter Markovič, kurátor tejto výstavy. Realizáciu výstavy finančne podporil Visit Košice.
Vystavení autori:
Bartusz Juraj, Bartuszová Mária, Bauer Konštantín, Blažo Marko, Collinásy Juraj, Čordák Ľudovít, Eckerdt Alexander, Feďkovič Nikolaj, Halász-Hradil Elemír, Jakoby Július, Jasusch Anton, Kornucik Jozef, Kövári-Kačmarik Konštantín, Máthé Ján, Roskoványi Štefan, Szentpétery Adam, Vasilko Ján

 

11.05.2017, vernisáž o 17.00 28.05.2017 V mene krásy – zberateľstvo Vojtecha Löfflera

Výstava pod názvom V mene krásy priblíži známeho košického sochára Vojtecha Löfflera z pohľadu jeho zberateľskej vášne. Výstava prezentuje jeho fascináciu človekom, ako aj ľudovou tvorbou jednak cez zozbierané autoportréty, či diela s figurálnym motívom, ako aj cez diela anonymných keramikárov a maliarov na keramiku. Predstavený súbor doplnia artefakty zo študijných ciest umelca.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Kompletný program na apríl 2017 (PDF)

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Utorok – kresba a maľba pre začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

Streda – kresba a maľba pre pokročilých (17.00 – 19.00 hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 16.00 – deti
15.00 – 17.00 – dospelí

 

Techniky na nedele:
02.04.2017 – kombinovaná technika olejového pastelu a akvarelu / tušu
09.04.2017 – kresba akvarelovými ceruzkami – inšpirácia výstavou Vlasty Žákovej
23.04.2017 – tonálna kresba útržkami papiera
30.04.2017 – technika preškrabávania do olejového pastelu (odporúčané pomôcky: vyškrabávacie perá, rydlá a iné)

14.05.2017 – pocitová maľba akvarelom na tému „Oslava materstva“ / Pozývame najmä mamky s deťmi :)
28.05.2017 – technika suchým pastelom na vlhčenom papieri

Prosíme záujemcov o maľbu akvarelom, aby sa nahlásili na emailovej adrese info@lofflermuzeum.sk alebo na tel. čísle 055/622 32 34 s informáciou, v ktorý dátum prídu. Ďakujeme.

Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier

 

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!