Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com, lofflermuzeum@post.sk
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00, v piatok dopoludnia bezplatný vstup
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V piatok do 12.00 h: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.03.2015, vernisáž o 17.00 08.04.2015 „100% Paris. Architecture urbanisme 2000 – 2012“

100% Paris. Architecture urbanisme 2000 – 2012Fotografická výstava vytvorená ateliérom Pavillon de l’Arsenal pri príležitosti vzájomnej spolupráce Paríža a Berlína, sprevádza prierezom parížskej architektúry zo začiatku 21. storočia.

 

02.04.2015, 17.00   Veľkonočný koncert
výnimočnej mladej opernej speváčky Patricie Janečkovej

Veľkonočný koncert výnimočnej mladej opernej speváčky Patricie JanečkovejHosť: Titusz Tóbisz - tenor
Klavír: Júlia Grejtáková
Program: Bach, Händel, Mozart, Puccini, Cilea, Bizet a ďalší...

Vstupné: 5€

 

15.04.2015, vernisáž o 17.00 17.05.2015 FRESH - Výstava súčasného umenia

Vystavujúci autori:
Michaela Knížová, Maroš Kontroš, Martin Hreha, Adam Macko, Janka Duchoňová, Juraj Machcinik, Nikolas Bernáth, Jozef Červeniak
Kurátori: Dr. Peter Tajkov a Doc. Radovan Čerevka
Výstava s pracovným názvom FRESH, má ambíciu predstaviť posledných absolventov Katedry výtvarných umení a intermédií - Fakulty umení - TUKE. Výstava bude prezentovať študentov všetkých piatich ateliérov, vznikne tak multimediálna prezentácia od maľby po nové médiá.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

Múzeum Vojtecha Löfflera - marec 20158.3.2015 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - pre začiatočníkov.
11.3.2015(streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
18.3.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
21.3.2015 (sobota) - od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: PASTEL- farebný workshop aj pre deti
22.3.2015(nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z – pre začiatočníkov.
25.3.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
28.3.2015(sobota) ZIMOMRAVENIE aj v našom múzeu - celodenný rodinný dobrodružno-poznávací festival
29.3.2015(nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z – pre začiatočníkov.

VEČERNÁ KRESBA (streda: 8.4.2015; 22.4.2015; 29.4.2015)
17.00 - 19.00 - kresba pre pokročilých - PORTRÉT

VÝTVARNÉ VÍKENDY
11.4.2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SOBOTA
– inšpirácia prebiehajúcou fotografickou výstavou „100% Paris”
- výtvarné techniky: AKVAREL/TUŠ

12.4.2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 NEDEĽNÝ WORKSHOP KRESBY
- kresba pre začiatočníkov - ZÁTIŠIE - štúdia svetla

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!