Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com, lofflermuzeum@post.sk
Www: www.lofflermuzeum.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Ut-So  10.00 - 18.00, v piatok dopoludnia bezplatný vstup
Ne      13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V piatok do 12.00 h: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
júl 2014 september 2014 Komorná výstava – Známy a neznámy Löffler (1906-1990)

Kurátor : Mgr. Peter Markovič
V tradícii východoslovenského a košického kultúrneho života dvadsiateho storočia
zaujíma odkaz Vojtecha Lofflera jedinečnú pozíciu.Na verejnosti je známy predovšetkým ako sochár, inklinujúci predovšetkým k lyrickej sochárskej téme ženského aktu a výrazne štylizovanej a abstrahovanej sochárskej forme.
Hlboký kultúrny základ umelcovej osobnosti vyústil do jeho paralelných aktivít, významným spôsobom dopĺňajúcich jeho vlastnú sochársku tvorbu. Inšpiratívnymi boli umelcove zberateľské aktivity a jeho nevšedná, celoživotná, cielená snaha, zameraná na aktívnu podporu mladých umelcov.

Sochár Vojtech Löffler venoval mestu Košice svoje dielo a výsledky svojich zberateľských aktivít, ktoré predovšetkým v početnej sérii autoportrétov košických umelcov vytvorili významný a výtvarne hodnotný zbierkový súbor. Na základe umelcovej vôle vznikla v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach významná inštitucionálna báza, ktorá sa okrem prezentácie umelcovej tvorby už dvadsať rokov prostredníctvom výstavnej činnosti koncepčne
sústreďuje na prezentáciu predovšetkým súčasnej tvorby najmladšej generácie výtvarných umelcov. Výstava prezentuje umelcove výtvarné aktivity aj v kontexte jeho širšieho ideového odkazu.

 

11.09.2014, vernisáž o 17.00 12.10.2014 Mária Hula Valenčíková
- „New faces / small changes“ / „Nové tváre / malé zmeny“

Mária Hula Valenčíková - „New faces / small changes“ Nové tváre / malé zmenyMária Hula Valenčíková - „New faces / small changes“ Nové tváre / malé zmenySúčasťou vernisáže dance performance D.S.Studia Košice
Tlačová správa k výstave v PDF
Mladá slovenská umelkyňa Mária “Hula“ Valenčíková prezentuje svoju tvorbu v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach.
Na výstave môžete vidieť výber z diel autorky od konca roku 2011 až po súčasnosť. V začiatkoch tvorby sa venovala prevažne len portrétom s nádychom fantasy a komiksu postupom času začali prevládať o niečo zložitejšie kompozície a figúry žien v pohybe s jemne sexuálnym podtónom.

 

P o d u j a t i a :

 

     

Program na september 2014

 

13.9.2014 (sobota) – od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - KOMIX inšpirácia výstavou: Mária Hula Valenčíková -„New faces / small changes“ Nové tváre / malé zmeny
14.9.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY – KRESBA od A po Z - pokračovanie kurzu kreslenia pre začiatočníkov
17.9.2014 (streda) – od 17:00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA – ANATÓMIA - pokračovanie kurzu kreslenia pre pokročilých.
20.9.2014 (sobota) – od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - MAĽOVANIE NA TRIČKÁ – POP ART - výtvarný materiál zabezpečuje múzeum, len je potrebné priniesť si biele bavlnené tričko a nápad, alebo predlohu - spolu to dáme dokopy :)
21.9.2014 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - pokračovanie kurzu kreslenia pre začiatočníkov
24.9.2014 (streda) – od 17:00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA – ANATÓMIA - pokračovanie kurzu kreslenia pre pokročilých.

Vstupné na všetky výtvarné akcie 1,– EUR

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!