Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com, lofflermuzeum@post.sk
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00, v piatok dopoludnia bezplatný vstup
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Rodinné vstupné: 2 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V piatok do 12.00 h: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.01.2015 15.03.2015 Res Intimo – Rob Moonathe

Kurátor: Mgr. Art Daniel Tatarka a Mgr.Art Andrea Martinova
Súčasná maľba autora predstavuje diela, ktoré svojim epicko-intimným prístupom a spontánnou farebnou hrou prinášajú niečo z fauve, niečo z kubizmu a v neposlednom rade precíteného poetického, intímneho symbolizmu. Súčasťou výstavy budú projekcie predošlých performance, choreografie a krátkeho filmu.

 

17.02.2015, vernisáž o 17.00 15.03.2015 Od starej krásy po nové umenie.
Košické výtvarné umenie 1900-1950

Od starej krásy po nové umenieKurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič
Košické výtvarné umenie predstavuje významnú tradíciu vo vývoji slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia a predovšetkým jeho prvej polovice. Význam košickej výtvarnej tradície je spájaný predovšetkým s modernistickými koncepciami dvadsiatych rokov. Zásadná zmena konceptu výtvarného umenia bola v košickom prostredí už skôr predznamenaná tvorbou autorov Antona Jasuscha z obdobia pred vypuknutím prvej svetovej vojny a predovšetkým zásadným výtvarným vÁkos Aranyossy Pranie na potoku leptkladom významnej osobnosti slovenského maliarstva Konštantína Köváriho-Kačmarika, ktorí priniesli do slovenského maliarstva poznanie dobovo aktuálnych výtvarných koncepcií. Prezentovaný súbor dokladá viaceré vývojové tendencie košického maliarstva a to predovšetkým jeho smerovanie k výtvarnej moderne i pretrvávanie dobovo už konzervatívnejších realistických modelov svetelného maliarstva. Výstava prezentuje tvorbu približne tridsiatich autorov, tvoriacich v košickom prostredí v prvej polovici dvadsiateho storočia. Dokladá šírku umeleckých názorov a rôznych estetických pohľadov i premenlivosť umeleckej krásy, ktorú ich tvorba v priebehu desaťročí nachádzala.

 

17.03.2015, vernisáž o 17.00 08.04.2015 „100% Paris. Architecture urbanisme 2000 – 2012“

Fotografická výstava vytvorená ateliérom Pavillon de l’Arsenal pri príležitosti vzájomnej spolupráce Paríža a Berlína, sprevádza prierezom parížskej architektúry zo začiatku 21. storočia.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Múzeum Vojtecha Löfflera - február 2015Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

18.2.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
25.2.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
28.1.2015(sobota) od 14.00 do 16.30 TVORIVÁ SOBOTA – výtvarné techniky: PASTEL (pre začiatočníkov – čo potrebujete vedieť, ak začínate pracovať s pastelom.)
1.3.2015 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z – pre začiatočníkov.
Na všetky výtvarné akcie je vstupné 1 euro.
4.3.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
7.3.2015(sobota) - od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: AKRYL – farebný workshop aj pre deti
Múzeum Vojtecha Löfflera - marec 20158.3.2015 (nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z - pre začiatočníkov.
11.3.2015(streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
18.3.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
21.3.2015 (sobota) - od 14.00 - 16.30 TVORIVÁ SOBOTA - výtvarné techniky: PASTEL- farebný workshop aj pre deti
22.3.2015(nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z – pre začiatočníkov.
25.3.2015 (streda) – od 17.00 - 19.30 VEČERNÁ KRESBA - kreslenie pre pokročilých.
28.3.2015(sobota) ZIMOMRAVENIE aj v našom múzeu - celodenný rodinný dobrodružno-poznávací festival
29.3.2015(nedeľa) – od 14.00 - 16.30 WORKSHOP KRESBY - KRESBA od A po Z – pre začiatočníkov.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!