Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
29.06.2017, vernisáž o 18.00 03.09.2017 Za prahom nového veku / 2000-2017
(od Starej krásy po nové umenie III)

Za prahom nového veku / 2000-2017Leto v Múzeu Vojtecha Löfflera bude venované súčasnému umeniu košickej a východoslovenskej výtvarnej scény po roku 2000. Výstava Za prahom nového veku (2000 – 2017) s podtitulom Od starej krásy po nové umenie III nadväzuje na predchádzajúce výstavné výbery z rokov 1900 – 1950 a 1950 – 2000. Predstavený súbor prezentuje viacgeneračný autorský výber prostredníctvom tvorby 32 autorov, predovšetkým strednej a mladšej generácie. Výber činí viac ako 90 diel, inštalovaných na oboch poschodiach Múzea.
Ambíciou celého projektu je prepojiť tvorbu autorov staršej, strednej a mladšej generácie a vytvoriť tak obraz moderného a súčasného umenia v kontexte východoslovenského regiónu a umelcov, ktorí tu tvorili a tvoria. V súčasnej regionálnej muzeálnej a galerijnej výstavnej prezentácii takmer absentujú podobne širšie ladené a predovšetkým zhodnocujúce viacgeneračné výstavné prezentácie. Významným zámerom tejto výstavy je tiež zhodnocovanie a postupne zapájanie tvorby generačne mladších autorov do kontinuity tradície košického a východoslovenského výtvarného umenia. Pri príležitosti tejto výstavy vychádza aj katalóg, ktorého autorom je Mgr. Peter Markovič, kurátor výstavy Za prahom nového veku.

Vystavujúci autori: Jozef Amrich, Marko Blažo, František Blažo, Stanislav Bubán, Martin Derner, Lucia Dovičáková, Slavomír Durkaj, Svetlana Fialová, Bohdan Hostiňák, Vladimír Jeník, Martin Knut, Peter Králik, Matúš Lányi, Peter Lipkovič, Pavol Megyesi, Martin Moflár, Eva Moflárová, Vladimír Ossif, Tomáš Picha, Radoslav Repický, Boris Sirka, Viliam Slaminka, Stanislav Stankoci, Marián Straka, Adam Szentpétery, Erik Šille, Simona Štulerová, Martin Tomori, Boris Vaitovič, Ján Vasilko, Ján Zelinka, Vlasta Žáková

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Utorok – kresba a maľba pre začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

Streda – kresba a maľba pre pokročilých (17.00 – 19.00 hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 16.00 – deti
15.00 – 17.00 – dospelí

 

Techniky na nedele:

23.07.2017 – novinová koláž v kombinácii s maliarskymi technikami

 

LETNÝ TVORIVÝ TÁBOR PRE DETI s Petrou Anou

Počas letných prázdnin sme pre deti pripravili tvorivý tábor inšpirovaný výstavou súčasných umelcov Za prahom nového veku

PROGRAM:
Program (PDF)

18. – 21. JÚL 2017 (utorok – piatok), 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
utorok – Maľba na tričko inšpirovaná výstavou (je potrebné doniesť si tričko)
streda – Novinová koláž v kombinácii s kresbou
štvrtok – Kresba zátišia (vysvetlenie základných princípov kresby na jednoduchých objektoch)
piatok – Výroba divadielka s prstovými maňuškami (tvorba kulís a maňušiek z nepotrebných kartónov a kusov látky, vítané sú rôzne ozdoby, šnúrky, glitre, gombíky, atď.)

08. – 11. AUGUST 2017 (utorok – piatok), 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
utorok – Vyrezávanie ekologických pečiatok – staršie deti, iný program – menšie deti
streda – Tvorba priestoru za pomoci čistých farebných plôch na obraze
štvrtok – Škvrna (práca s náhodnou farebnou škvrnou)
piatok – Práca s hlinou (základy modelácie figúry)

cena: 2€/ 2hod. (v cene je zahrnutý potrebný materiál)

Možnosť zmeny témy/techniky podľa záujmu a možností Múzea.
Možnosť prihlásiť sa vopred (info@lofflermuzeum.sk) alebo priamo na mieste.

 

09.08.2017, 19.00   Songs of the Fall
Summer songs tour 2017

- americká muzika z Colorada (USA) + uvedenie nového CD
Usporiadateľ a hosť podujatia: Richard Ciferský
vstupné: 10€ (predpredaj v MADA MUSIC alebo MIC Košice)

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!