Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.05.2017, vernisáž o 17.00 25.06.2017 Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia

Kurátor výstavy – Peter Markovič
Pozvánka na výstavu (PDF) / Plagát k výstave (PDF)
Ars cassoviensis je názov výstavy, ktorú pripravilo Múzeum Vojtecha Löfflera pre svojich návštevníkov počas mája a júna tohto roku. Sedemnásť autorov a viac ako tridsať diel predstavuje klenotnicu košického výtvarného umenia, toho staršieho, ale aj súčasného.
Programovým zámerom tejto výstavy je prezentácia diel tvorcov, ktorých životný príbeh je spojený s Košicami ich narodením alebo životným osudom a primárnym cieľom je prezentovať diela, ktoré sú zaujímavé svojou estetickou a umelecko-historickou hodnotou a diela, ktoré reprezentujú hodnoty tvorby jednotlivých autorov. Táto výstava nemá limity ani žánrové, ani generačné či programové.
Výstava, inštalovaná v dolných priestoroch Múzea, prezentuje výtvarne zaujímavé a hodnotné diela autorov, ktorí tvoria časť dejepisu košickej výtvarnej scény, pričom je zastúpená staršia, stredná aj mladšia výtvarná generácia.
Výber autorov a diel dokumentuje veľkosť košickej výtvarnej tradície i jej pokračujúcu kontinuitu a významnú prítomnosť. Diela boli vyberané predovšetkým zo súkromných zbierok, avšak doplňujú ich aj diela z verejnej galerijnej zbierky.
Ars cassoviensis / Osobnosti košického výtvarného umenia je príspevkom Múzea Vojtecha Löfflera k Dňu múzeí a galérií, ktorého programovou témou sú osobnosti mesta Košíc. Pri príležitosti tejto výstavy vychádza aj súborný katalóg, ktorého autorom je Peter Markovič, kurátor tejto výstavy. Realizáciu výstavy finančne podporil Visit Košice.
Vystavení autori:
Bartusz Juraj, Bartuszová Mária, Bauer Konštantín, Blažo Marko, Collinásy Juraj, Čordák Ľudovít, Eckerdt Alexander, Feďkovič Nikolaj, Halász-Hradil Elemír, Jakoby Július, Jasusch Anton, Kornucik Jozef, Kövári-Kačmarik Konštantín, Máthé Ján, Roskoványi Štefan, Szentpétery Adam, Vasilko Ján

 

11.05.2017, vernisáž o 17.00 28.05.2017 V mene krásy – zberateľstvo Vojtecha Löfflera

V mene krásyMúzeum Vojtecha Löfflera prezentuje vo svojich komorných priestoroch verejnosti šírku zberateľského záujmu sochára Vojtecha Löfflera. Približne tridsať obrazov – medzi nimi autoportréty, ale aj doteraz nevystavené portréty, akty či žánrové maľby. Túto krásnu zbierku dopĺňajú výrobky z keramiky, fajansy či kameniny. Vystavené misy, taniere či krčahy sú len malou časťou celkovej zbierky, pričom dávajú pozornému oku diváka možnosť porovnania estetického chápania a nazerania na ornament na inak funkčne uspôsobených predmetoch, často každodennej potreby.
Vojtech Löffler navštívil počas svojho života viaceré umelecké metropoly a veľa cestoval. Na svojich študijných cestách vnímal moderné tendencie, ako aj lokálne chápanie umenia v danej krajine. Príznačné pre spomínanú zbierku umeleckých diel je fascinácia človekom a práve z tohto dôvodu prevažujú v zbierke artefakty s figuratívnym námetom.
Hlavným motívom výstavy je priblíženie osobnosti a záujmov Vojtecha Löfflera cez predmety, ktoré ho akýmkoľvek spôsobom zaujali a ktoré si ponechal vo svojej zbierke. Stručne môžeme túto kolekciu charakterizovať ako zbierku vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s akcentáciou človeka a ľudských zručností s rešpektovaním tradičného umeleckého remesla.
Výstava V mene krásy – Zberateľstvo Vojtecha Löfflera, realizovaná pri príležitosti Košickej noci múzeí a galérií 2017, potrvá od 11. mája do 28. mája 2017 a môžete ju vidieť v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach. Autorom textu a kurátorom výstavy je Mgr. Radovan Kurilko.

 

01.06.2017, vernisáž o 17.00 25.06.2017 Mária Banášová: Hlinený úsmev

Mária Banášová vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu koncom osemdesiatych rokov. Pracuje s hlinou, ktorú modeluje, glazuje a po vypálení jemne dotvára maľbou. V jej neobyčajných keramických plastikách sa snúbia fantázia ženy a humor, v najnovších dielach prekvapuje svojou celistvosťou, vyrovnanosťou a spontánnosťou a základným prvkom jej tvorby je okrem irónie a humoru aj dejovosť.
Kurátor výstavy: PhDr. Mária Kostičová

 

29.06.2017 03.09.2017 Za prahom nového veku / 2000-2017
(od Starej krásy po nové umenie III)

Prezentácia súčasného výtvarného umenia košickej a východoslovenskej výtvarnej scény po roku 2000. Výstava nadväzuje na dva predchádzajúce výstavné výbery metaforicky pomenovaných Od starej krásy po nové umenie (1900-1950 / 1950-2000). Vystavený súbor prezentuje viacgeneračný autorsky výber prostredníctvom tvorby približne 35 autorov predovšetkým strednej a mladšej generácie a v širokej časovej kontinuite uzatvára pohľad na približne sto rokov histórie košického a východoslovenského výtvarného umenia.
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

LOTZ trio - pondelok 19. 6. 2017, 19:00
Lotz Trio je formácia pomenovaná po fenomenálnom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi (1746–1792), ktorý pôsobil v Prešporku a Viedni. Na kópiách unikátnej sady Lotzových basetových rohov z hradu Krásna hôrka uvádza Harmoniemusik, ktorá zaznievala v šľachtických, či slobodomuráskych kruhoch koncertne alebo v podobe hudby k stolovaniu Tafelmusik. V repertoári Lotz Tria dominuje tvorba hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta a prestížneho slovenského skladateľa Juraja Družeckého.
Hrajú:
Róbert Šebesta - basetový roh I a odborné slovo
Ronald Šebesta - basetový roh II
Sylvester Perschler - basetový roh III

Koncert organizuje Hevhetia.
Vstupné: 6 €
Koncert sa koná v rámci 6. ročníka Letného hudobného festivalu Hevhetia

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Utorok – kresba a maľba pre začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

Streda – kresba a maľba pre pokročilých (17.00 – 19.00 hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 16.00 – deti
15.00 – 17.00 – dospelí

 

Techniky na nedele:

28.05.2017 – technika suchým pastelom na vlhčenom papieri
11.06.2017 – maľba akrylom
18.06.2017 – novinová koláž
25.06.2017 – maľovanie na tričko (je potrebné doniesť si vlastné tričko)

Prosíme záujemcov o maľbu akvarelom, aby sa nahlásili na emailovej adrese info@lofflermuzeum.sk alebo na tel. čísle 055/622 32 34 s informáciou, v ktorý dátum prídu. Ďakujeme.

Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier

 

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!