Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Plán výstav 2018

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
30.11.2017 14.01.2018 MILAN BOČKAY – RUKA MAJSTRA

Kurátor: Helena Markusková
Aktuálna výstava majstra analytickej maľby a vizuálnych metafor poskytuje prierez tvorbou z uplynulých rokov. Dojem retrospektívy umocňujú objavné rozvinutia vlastných tém, úvah o umení, umelcoch, role majstrov a žiakov. Milan Bočkay glosuje svoj pohľad na médium maľby, ktorému zostal verný. Listuje v dejinách umenia, nenápadne predkladá paradox – maľuje kresby najvýznamnejších umelcov: Leonardove technické i výtvarné náčrty, Malevičove suprematické kompozície, Picassove parafrázy, van Goghove kresby. Obdivuhodne manévruje v dejinách, v rôznych výtvarných tradíciách a spôsoboch zobrazovania. A samozrejme komentuje ich. Nezakladá na okoklamných hrách, lebo pasce vnímania „ilúzie ilúzie“ sa stali jeho autorskou značkou a štýlotvorným prvkom. Prekvapí skôr absolútnym súladom všetkého, kresby a maľby, dejín a súčasnosti, východnej a západnej výtvarnej tradície.... Navyše návrat k téme kresby ako fundamentu maľby, zachytenej v maľbe – je viacnásobným paradoxom a ďalším z vydarených „posunov“ umelca. Samostatný cyklus venoval svojmu majstrovi Rudolfovi Filovi (Fila kreslí... 2015-), v ktorom komentuje jeho náčrty zachytávajúce diela rôznych umelcov, nosnými prvkami vlastnej zásobárne. Odohráva sa to privlastnením a evokáciou filovského výtvarného uvažovania, pripomínajúc jeho prevratnú rolu (nielen) v dejinách slovenského výtvarného umenia. Výstava prezentuje celé spektrum exkurzov Milana Bočkaya do umenia – vrátane analýz médií ich vlastnými prostriedkami, meditácií o trvalých hodnotách, o prínosoch výrazných individualít do dejín umenia.
Milan Bočkay (1946) študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave u Rudolfa Filu a Štefana Schwartza (1961 – 1965) a na Vysokej škole výtvarných umení (1965 – 1971) u Dezidera Millyho a Petra Matejku. Pedagogicky pôsobil na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Je členom skupiny A – R. Samostatne vystavuje od roku 1980. V Galérii umenia v Nových Zámkoch mal samostatnú výstavu v roku 1993, zúčastnil sa projektu PERTU zameranom na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení (s Gyulom Pauerom, 2001) a viacerých skupinových výstav (Za Malevičom, 2000, Kóany, 2002, Varianty na mail art, 2004, Pocta Kassákovi3, 2007).

 

18.01.2018, vernisáž o 17.00 18.03.2018 TALIANSKA GRAFIKA
Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV

TALIANSKA GRAFIKAKurátor výstavy: Martin Šugár
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch spravuje vo svojom fonde okrem malieb aj početné grafické diela z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. V minulosti ich predstavila na ôsmich výstavách. Tá pripravovaná sa sústredí na diela talianskych majstrov. Predstaví výber viac ako 60 diel najmä zo 17. a 18. storočia, no tie najstaršie pochádzajú až zo začiatku 16. storočia a sú dielom Jacopa de Barbari (nar. 1460–1470 v Benátkach — zom. pred júnom1516 v Mechelene vo Flámsku).
Výnimočnou je kolekcia 24 grafických listov od Alessandra a Giovanniho Teminiovcov, ktorí boli činní v polovici 17. storočia a pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappy neďaleko Benátok. Aj keď niektoré z nich sú známe z predchádzajúcich výstavných podujatí, vôbec po prvý raz sa prezentuje kompletná kolekcia dvanástich listov kalendára od Alessandra Teminiho. Tie galéria s podporou sponzorov — po 370 rokoch — vydala ako nástenný kalendár na rok 2018.
Ďalej možno upozorniť na Alegóriu ľudského života od Giorgia Ghisiho (okolo 1520–1582), z mladších autorov zas na krajiny od Luigiho Radosa (1773–1840) alebo Bernardina Rulliho (okolo 1710–1780). Z ostatných exponátov treba spomenúť mimoriadne pôsobivé práce Marcantonia Raimondiho (okolo 1470/1482–1534), Giovanniho Benedetta Castiglioneho (1609–1664), Giovanniho Battistu Volpata (1740–1803), Bartolomea Pinelliho (1781–1835) a iných.

Pozývame tiež na dve komentované prehliadky s kurátorom, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 15. februára a vo štvrtok 15. marca 2018 so začiatkom vždy o 17.00. Vstup na komentované prehliadky je zdarma.

Ernest Zmeták (1919 Nové Zámky — 2004 Bratislava) patrí k významným slovenským maliarom, ktorý svoje štúdium absolvoval na budapeštianskej akadémii výtvarných umení u Vilmosa Aba-Nováka, hoci pôvodne mal v roku 1938 nastúpiť na pražskú akadémiu. Do povedomia sa dostal aj ako zberateľ a znalec výtvarného umenia. Poslednou prehliadkou umelcovej tvorby a zberateľstva bola výstava Ernest Zmeták – posledný klasik, ktorá sa uskutočnila na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave v roku 2011 a potom bola reinštalovaná v priestoroch domovskej galérie v Nových Zámkoch, ktorá uchováva podstatnú časť jeho pozostalosti.

Danica Zmetáková (1940 Bratislava) je historička a teoretička umenia, kurátorka početných výstav. Špecializuje sa na slovenskú a európsku kresbu a maľbu 19. storočia (Karol Ľudovit Libay, Maximilián Schurmann, F. C. von Scheidlin). Je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých monografií slovenských výtvarných umelcov (Ernest Zmeták, Viliam Malík, Koloman Sokol, Ladislav Medňanský, František Reichentál, Jozef Kostka, Ján Želibský, Cyprián Majerník, M. A. Bazovský, Martin Benka, Ján Mudroch).

Martin Šugár (1974 Piešťany) je historik umenia a súdny znalec pre umelecké diela a starožitnosti. Štúdium absolvoval v Bratislave a Prahe. Pracoval ako kurátor zbierky starej kresby a grafiky v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Od roku 2016 sa ako historik umenia zaoberá dielami starého európskeho umenia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!