Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (LGPMB) Liptovský Mikuláš
* Liptov Gallery of Peter Michal Bohun Liptovsky Mikulas

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Tranovského ul. 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58
E-mail: lgpmb@vuczilina.sk, lgpmb-riaditel@vuczilina.sk
Www: www.galerialm.sk
Facebook: www.facebook.com/galerialm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So: 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Jedna výstava:
Dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 0,50 €

Celá galéria:
Dospelí: 3,50 €
Deti, študenti, dôchodcovia, držitelia Karty mládeže EURO 26: 1,75 €

Regionálne hromadné návštevy materských škôl: 0,35€
Pedagogický dozor: zadarmo
Deti v sprievode rodičov do 6 rokov: zadarmo

LGPMB a CKS: 4,50 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok: 20 €
Preukaz abonenta (vstup do celej LGPMB a CKS) na celý rok / študenti, dôchodcovia: 10 €

Použitie fotoaparátu: 2 eur
Použitie kamery: 5 eur

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO čiastočne - prízemie a prvé poschodie
Pre vozíčkárov neprístupná je iba výstava Slovenských výtvarníkov 20. storočia na druhom poschodí.

História-popis

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa55 výročie založenia galérieGaléria vznikla v roku 1955 a je treťou najstaršou na Slovensku (po Bratislave a Košiciach). Je umiestnená v historickom a kultúrnom centre mesta v príjemnom parkovom prostredí. Pôvodná budova galérie pochádza z konca 18. storočia . Priamo v jej priestoroch pôsobil v rokoch 1854 - 1865 Peter Michal Bohúň, umelec národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia, ako učiteľ na dievčenskej evanjelickej škole. Do dnešnej podoby bola galérie zrekonštuovaná a dobudovaná v 70. rokoch 20. storočia.
Liptovská galéria Petra Michala BohúňaZbierkový fond galérie predstavuje približne 5000 výtvarných diel - malieb, kresieb, grafík, fotografií, plastík, z ktorých časť je prezentovaná v štyroch stálych expozíciách. Na prechodné výstavy galéria disponuje dvomi priestormi, pričom veľká výstavná sieň je najväčším výstavným priestorom svojho druhu na Slovensku.

Expozície

Expozícia starého umenia obsahuje exponáty slovenského umenia 15.-18.-teho storočia, pričom sem patria napríklad cenné gotické oltáre, tabuľové maľby i solitérne sochy.

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

 

Expozícia umenia 19. storočia obsahuje obrazy a sochy umelcov z obdobia romantizmu a realizmu, diela slovenských umelcov, pričom dominuje tvorba P.M. Bohúňa.

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Expozícia umenia 20. storočia na Slovensku je najrozsiahlejšia a prezentuje vývoj a smerovanie moderného výtvarného umenia.

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

 

Osobnosti výtvarného umenia 20.storočia

(Ester Martinčeková Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, Michal Kern)

-  od 16.11.2006 nová stála expozícia 2. polovice 20. storočia, ktorej súčasťou je aj dar pani Ester M. Šimerovej mestu Liptovský Mikuláš.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

 

Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

 

Prelúdium Jana HáluGabriel Kurák - obrazy maľované hlinou Dom Jana Hálu vo Važci s drevenicou

Otváracia doba:  15.máj - september: Ut - St 10.00 - 13.00, Št-So 13.00 - 16.00
Bližšie informácie na tel. číslach: +421 44 551 40 32, +421 44 552 27 58

V letnej sezóne 2016
– výber z tvorby Jana Hálu zo zbierok LGPMB:
JAN HÁLA: VAŽECKÉ PASTORÁLE

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová
Pod názvom výstavy Jan Hála - Važecké pastorále (Važecká idyla) si môže návštevník prezrieť výber diel s námetom „oslavujúcich dedinský život“ (napr. V žatve, 1943, Z kostola, 1936, Zbieranie zemiakov, 1945, Starý Grulka, 1937, Marka Bocková, 1946, Dievčatko v kvetoch, 1946) zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Žánrovými námetmi pracujúcich obyvateľov Važca sa Jan Hála zaoberal programovo, pričom prechádzal cez rôzne fázy zobrazenia, od prvotných dúškov expresívnosti, cez romantizujúci ráz vyznenia.
„Bola to náhoda, ako som sa dostal do tejto podtatranskej dediny. V lete roku 1923 som cestoval so svojím priateľom do Zlatej Bane pri Prešove, a istej krásnej nedele prechádzali sme Važcom. Vtedy ešte hlavná ulica bola samá drevená chalupa. Pred chalupami na dreve sedeli celé skupiny Važťanov – dlhovlasí starí chlapi pod širokými klobúkmi, ženy v belostných bohatých rukávcoch a pestrých šatkách. Všade plno detí, všade zvučal, kypel život a hýrili farby. To na mňa tak zapôsobilo, že ma už neopustila túžba pozrieť si túto dedinu znovu zblízka a niečo si tu vymaľovať.“ (s.5 Jan Hála, Maľby, vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, 1951)

Jan Hála sa narodil 19. januára 1890 v juhočeskom mestečku Blatnej ako druhé zo šiestich detí blatnianskeho rodáka Jana Hálu. V r. 1909 absolvoval Súkromnú krajinársku školu Ferdinanda Engelmüllera v Prahe. V r. 1910 – 1915 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bukovac, Pirner).
Mal blízky vzťah k svojej milovanej podtatranskej dedine Važec, fascinoval ho životný rytmus tunajších obyvateľov, ale aj celkový výraz dediny ako takej. Žil tu do konca svojho života do roku 1959.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
11.10.2016, vernisáž o 17.00 31.12.2016 Vincent Hložník - Maľba

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Výstava maliarskej tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarných umelcov druhej pol. 20. storočia Vincenta Hložníka v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa  v Liptovskom Mikuláši sústreďuje obdobie od roku 1940 do roku 1995. Diela pochádzajú zo zbierok v práve Považskej galérie umenia v Žiline a súkromnej zbierky. Gvaše a oleje zachytávajú osamelé postavy, portréty, kaviarenské scény až po silné expresívne  sociálne výpovede zaoberajúce sa vážnymi témami  akými sú bolesť či zúfalstvo.
Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937-1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Jozefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po návrate z pražských štúdií (1942) vniesol Hložník do slovenského výtvarného prostredia princípy „nebojácneho“  umeleckého  snaženia. Nachádzame tu inšpirácie poznačené kubistickým tvaroslovým.
Kresebná jedinečnosť a kompozičná invenčnosť utvrdzujú u Hložníka potreby tvorby v grafike. V 50. tych rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení.
Hložníkova grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu. Hložníkovu tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická, sociálna, je expresívna a dynamická.
Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Martine a Žiline, kde sa nachádza stála expozícia diel Vincenta Hložníka, ktorá bola sprístupnená od roku 2009 v Považskej galérii umenia v Žiline.  V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom tejtoškoly. V roku 1972 zakladá oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie.
V normalizačnom období v roku 1972 bol nútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.

 

11.10.2016, vernisáž o 17.00 31.12.2016 Vendula Chalánková / 35+

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
Liptovská galerie Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši zve na samostatnou výstavu jedné z nejvýraznějších českých umělkyň současnosti. Představí na ní výběr toho nejlepšího i projekt inspirovaný přímo geniem loci města.
Vendula Chalánková se v Česku za deset let, které uplynuly od jejího absolutoria v environmentálním ateliéru Vladimíra Merty a Mariána Pally na brněnské FAVU, zařadila mezi nejzajímavější umělce své generace. Její práce nakoupila Národní galerie v Praze už během studia, a její výtvarné projekty, ať už výstavy nebo knižní produkce, patří v reálu i na sociálních sítích k nejsledovanějším. Ohlas na její tvorbu ale nepřichází jen z rodné země.
„Po tom, co mě v roce 2014 slovenský web vas.cas.sk označil za nejvtipnější Češku, mám pocit, že mí Slováci mi rozumějí,“ potvrzuje mladá vizuální umělkyně. „Můj speciální vztah ke Slovensku se ale začal budovat už v dětství, kdy jsme jeli s rodiči na rekreaci ROH do Nízkých Tater, a pokračoval, když se po rozdělení republiky odstěhoval Egon Bondy do Bratislavy. Chtěla jsem tehdy dokonce přesídlit za ním,“ vzpomíná.
Výstava v liptovské Galerii P. M. Bohúňa je jejím druhým autorským projektem na Slovensku. Poprvé samostatně vystavovala loni ve Východoslovenské galérii v Košicích. Už před tím se ale skupinově několikrát představila v Bratislavě - na výstavě The Days After The End v Galerii Enter (2010), v rámci Bienále ilustrací (2011), v Galérii Cypriána Majerníka nebo na Festivalu súčasného umenia a kultúry Tutti frutti (2014).
Jak naznačuje název výstavy, který odkazuje k aktuálnímu věku Venduly Chalánkové, jde o lehce bilanční projekt, při kterém se představí výběrem ze svých nejznámějších realizací. Chybět nebudou komiksy, obrazy, ale ani další práce. „Chystám se tady navázat na sérii koláží mapující interiéry různých budov a také snad vytvořit instalaci výjevů ze života několika osobností přímo spjatých s Liptovským Mikulášem, které
jsme dohledali společně s kurátorem, k zamyšlení a pro mě zároveň i jako impuls k nové tvorbě. Konkrétní jména zatím nechci prozrazovat,“ přibližuje.
Vendula Chalánková má málo vídanou schopnost spojovat ve své tvorbě vysoké s nízkým, lidové s luxusním nebo tradiční s aktuálním a tím vytváří jakési originální vizuální paradoxy, působivé a zneklidňující zároveň. Jakkoli sama pracuje s nadsázkou, někdy i černým humorem, často tímto způsobem jen bez příkras tematizuje vlastní život nebo situace odpozorované z reality. Není divu, že tak její práce často mají sociální nebo vyhroceně existenciální rozměr. „Vždycky jsem chtěla kriticky reflektovat prostředí a dobu ve kterém žiju, ale také hledat pravdu, krásu a lásku,“ říká k tomu.
Výstavu s autorkou připravil respektovaný český kurátor Radek Wohlmuth (1967), který s Vendulou Chalánkovou pravidelně spolupracuje. V loňském roce se sešli nad její zatím největší pražskou výstavou Láska versus Mamon v Dvorak Sec Contemporary a u premiéry obrazového projektu DINO v nejprogresivnější regionální státní galerii GAVU Cheb.

 

04.12.2016, 16.00   Adventný koncert

https://www.facebook.com/events/554221988121259/

 

07.12.2016, 16.00   Performance s Vendulou Chalánkovou

https://www.facebook.com/events/1373219359377318/

 

08.12.2016, 10.00   Performance s Vendulou Chalánkovou pre školy
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!