OG - Galéria Márie Medveckej Tvrdošín
* Maria Medvecka Gallery Tvrdosin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Medvedzie 1/1, 027 44 Tvrdošín

Tel.: +421 43 532 27 93
E-mail: ogaleria@nextra.sk, orgaldk@vuczilina.sk
Www: www.oravskagaleria.sk, FACEBOOK

 

Otváracie hodiny

 

14.apríl - 2.október 2016: Ut-Ne 10.00 - 16.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Expozícia a výstava v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne bude otvorená v roku 2016 pre verejnosť bezplatne.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria Márie MedveckejGaléria Márie MedveckejExpozícia z diela maliarky Oravy Márie Medveckej je inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia od roku 1979.
Na ploche 583 m2 je vystavených 242 výtvarných diel, predstavujúcich celoživotnú tvorbu autorky, ktorá sa po štúdiách v Bratislave a vo Viedni vrátila na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrno-výchovnej činnosti, Galéria Márie Medveckejktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. 
Galéria Márie MedveckejOd roku 2001 sú využívané podkrovné priestory galéria na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia, hlavne regiónu Hornej Oravy.

 

 

Fotogaléria

Expozície

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.04.2016 02.10.2016 Matilda Čechová – La Bella Italia

Kurátorka: Eva Ľuptáková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Taliansko sa stalo pre Matildu Čechovú celoživotnou láskou a inšpiráciou. Navštevovala ho nepravidelne od roku 1947, v Ríme najprv študovala, neskôr sa tam pravidelne vracala. V zbierkach Oravskej galérie sa nachádza 157 autorkiných výtvarných diel vo výtvarných disciplínach maľby, kresby, grafiky a art-protisu. Z uvedeného počtu je 62 kusov kresieb, olejomalieb, tempier a akvarelov priamo inšpirovaných a v Taliansku vytvorených, tieto sa stali základom výstavnej kolekcie, s príznačným názvom „ La Bella Italia“.
Maliar Ernest Zmeták, s ktorým Taliansko Matilda Čechová navštívila prvý krát a absolvovala aj spoločnú študijnú cestu naprieč celým Talianskom od Benátok, cez Rím až na ostrov Capri v roku 1947 spomína Zmeták vo svojich Pamätiach z 80. tych rokov 20. str. na cestu nasledovne: .......táto talianska cesta bola po Paríži rozhodujúcim obratom v mojom vývoji. Bez tejto cesty by som nikdy nekreslil a nemaľoval tak, ako ma usmernila talianska kra¬jina i umenie staré i nové. Vlastne keď sa nad tým zamyslím, Masaccio, Giotto, Fra Angelico, Ucello, Mantegna, Tura - a mohol by som menovať aj ďalších - mi boli presne tak blízki ako Boccioni, Sironi, Carrá, Severini či ďalších dvadsať súčasných maliarov. Isteže, súčasný prejav ma viac priťahoval, ale v tej kontinuite som videl prejav veľkej sily ich národnej výtvarnej kultúry..... citácia platí v plnej miere aj o Matilde Čechovej, ktorej umelecké východiská sú podobné ako Zmetákove, vzájomnú príbuznosť ich tvorby možno sledovať najmä na prácach, ktoré vznikli počas ich spoločného študijného pobytu v Taliansku.
Matilda Čechová sa narodila 21. marca 1908 v Čičmanoch, zomrela 1. novembra 1995 v Bratislave. Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929–1931 študovala v Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala v Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935–1936, prof. František Malý) a na Odd. kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941–1947 u prof. Gustáva Mallého, M. Schurmanna a J. Mudrocha. V r. 1947–1948 absolvovala študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Ríme u prof. M. Maccariho. Bola členkou skupiny Hollar, Umeleckej besedy slovenskej, neskôr Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, ZSVU a Spolku grafikov a priateľov grafiky. V r. 1931–1951 pedagogicky pôsobila na Odbornej škole pre ženské povolania v Bratislave.
Matilda Čechová sa venovala maľbe, grafike, kresbe a textilným technikám. Zdrojom inšpirácie sa pre ňu stali krajina, folklór a život ľudí na vidieku. Mnohé krajinomaľby vznikli na Orave, ktorá jej poskytovala mnoho podnetov a motívov na obrazové stvárnenie. Významná bola aj jej zberateľská činnosť– zozbierala bohatú kolekciu ľudového umenia (výšivka, keramika, kroj, plastika a sklomaľba). Časť kolekcie zakúpila Oravská galéria v Dolnom Kubíne do svojich zbierok tradičného ľudového umenia, ktoré sú vystavené na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!