14. ročník VIANOČNEJ SÚŤAŽE o ceny časopisu:

ZEM & VEK

sa uskutočnil 15.11.-6.12.2015

Vianočná súťaž Muzeum.SK a ZEM&VEK 2015

 

Zaujímavé ceny získali títo výhercovia:

 

1. cena: Celoročné predplatné mesačníka ZEM&VEK na rok 2016 + pozornosti Muzeum.SK

Miroslav K., Liptovský Mikuláš

 

2. cena:  Tričko ZEM&VEK + pozornosti Muzeum.SK

Jana Č., Spišská Nová Ves

 

3. cena:  Šiltovka ZEM&VEK + pozornosti Muzeum.SK

Janka Z., Senec

 

(Pozornosti od Muzeum.SK sú vreckové kalendáriky 2016 a reflexné pásky)

 

Podmienky súťaže:

 

Podmienkou zaradenia do zlosovania bolo správne zodpovedanie všetkých otázok
a uvedenie celého kontaktu: Meno a priezvisko, Ulica a číslo, PSČ a Mesto/Obec.

Každý sa mohol súťaže zúčastniť len raz, pričom do úvahy bola braná len prvá odpoveď.
V prípade opakovania odosielacieho e-mailu, bola taktiež braná do úvahy
len prvá odpoveď aj napriek rozdielnosti uvedených súťažiacich.

Získané osobné údaje budú použité len pre potreby vyhlasovateľa súťaže
a budú spracovávané na marketingové účely spoločnosti DECUS s.r.o., Banská Bystrica,
na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.
Adresa výhercu 1. ceny bola poskytnútá spoločnosti Sofian s.r.o.
za účelom zasielania mesačníka ZEM & VEK v roku 2016.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Ceny do Vianočnej súťaže zabezpečuje DECUS, s.r.o. (ďalej len Usporiadateľ).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o víťazoch a jemu/jej odovzdať cenu podľa vlastného uváženia.
Ceny nie sú v prípade výhry právne vymáhateľné a žiadne alternatívy cien nie sú dostupné.
Ceny budú Usporiadateľom zaslané na adresy výhercov doručovacou službou.

 

Súťažné otázky a správne odpovede:

 

1) V ktorom meste sa nachádza Múzeum Ľudovíta Štúra?

Modra

 

2) Ktorá galéria bola v roku 2015 slávnostne otvorená v Zvolenskej Slatine?

Galéria Jána Kulicha

 

3) Kedy vyšlo prvé číslo ZEM&VEK?

máj 2013

 

 

Zahájenie súťaže: 15.11.2015.
Uzávierka súťaže: 06.12.2015, 22:59.
Vyhodnotenie súťaže: 07.12.2015.

 

Veríme, že vás súťaž zaujala, prípadné pripomienky posielajte na info @ muzeum.sk.

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!