SNM-HudM - Kaštieľ v Dolnej Krupej, Dolná Krupá
* SNM-MusicM - Dolná Krupá Manor House

SNM - Hudobné múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kaštieľ v Dolnej Krupej,

Hlavná 572/109, 919 65 Dolná Krupá

Tel.: +421 33 245 31 30
Mobil: +421 905 285 103
E-mail: edita.bugalova@snm.sk, branislav.cavara@snm.sk, alena.kratka@snm.sk
Www: www.snm.sk


Otváracie hodiny

 

máj-september: Ut-Pi 8.00 - 15.30, So-Ne 13.00 - 17.00
- prechádzky v historickom parku denne od 8.00 h do 20.00 h

október-apríl: Ut-Pi 8.00 - 15.30
- návštevy v sobotu a v nedeľu je potrebné vopred objednať / prechádzky v hist. parku denne od 8.00 h do 18.00 h

Lektorský výklad - treba vopred dohodnúť na t.č.: +421 33 5577 271 – 260

 

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné (dospelí): 2,0 €
Zľavnené vstupné: 1,0 €
(študenti s platným preukazom Index, prekaz MHD a iné, dôchodcovia SR, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO 26
Školské skupiny: 1,0 €
Rodinné vstupné - typ A: 5,0 € (2 dospelí max 3 deti do 15 rokov)
RRodinné vstupné - typ B: 3,0 € (1 dospelý max 3 deti do 15 rokov)
Mimoriadne vstupné - zľava 20 % : 1,6 €
(pre klientov Poštovej banky po preukázaní platobnej karty)

Fotografovanie interiéru/exteriéru/výstav bežne: 1,33 €
Fotografovanie interiéru/exteriéru/výstav počas svadby: 16,60 €
Videonahrávanie interiéru/exteriéru/výstav: 1,99 €
Lektorský výklad v cudzom jazyku: (anglicky, nemecky) len počas víkendov: 8 €

 

Trvanie prehliadky – 60 minút.
Minimálny počet návštevníkov je 1 osoba.

 

História-popis

Kaštieľ Dolná KrupáHistória kaštieľa
Výstavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunsvikovcov. Pôvodne zemiansky rod sa na území dnešného Slovenska doložiteľne nachádzal v Hlohovci v 16.st. Sobášom s Máriou Teréziou Vitálisovou sa Michal II. Brunsvik (1671–1719) stal majiteľom krupského panstva. Jeho syn Anton (ktorý vyštudoval právo na trnavskej univerzite) nechal v rokoch 1749–1756 na mieste staršieho objektu postaviť kaštieľ v barokovom slohu podľa projektov cisárskeho dvorného staviteľa Johanna Baptistu Martinelliho st. Antona I. Brunsvika povýšila panovníčka Mária Terézia do grófskeho stavu roku 1775 s právom nosiť predikát de Korompa (z Krupej).
Prvorodený syn Anton II. Brunsvik dostal od otca panstvo v Mártonvásári (dnes Maďarsko) a mladší syn Jozef Brunsvik (1750 – 1827) sa po otcovej smrti roku 1780 ujal krupského panstva. V r. 1792-1796 sa podujal na prestavbu kaštieľa podľa plánov Jána Josefa Talherra, hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej stavebnej komory. Ku kaštieľu, rozšírenému na barokovo-klasicistický objekt, Kaštieľ Dolná Krupápribudli mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček a altánky v parku a pod.
Onedlho (roku 1813) sa Jozef Brunsvik rozhodol opäť prebudovať kaštieľ v modernom klasicistickom štýle, prestavbu zveril mladému 24-ročnému architektovi Antonovi Piovi Rigelovi z kolísky antiky – z Ríma. Práce na menších objektoch prebiehali v rokoch 1813-1819 a zároveň sa zakladal rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov záhradného architekta Christiana Henricha Nebbiena. (1788–1841). Práce sa ukončili roku 1822, z tohto roku pochádza i plán kaštieľa a parku s vpísanou legendou.
Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Už vo svojej dobe sa vďaka Brunsvikovcom stala Dolná Krupá miestom, ktoré sa nielen v rámci monarchie, ale i za jej hranicami preslávilo umeleckými zbierkami (najmä obrazáreň), bohatou knižnicou, zbierkami minerálov, ale aj prírodnými krásami parku. V samostatnej divadelnej budove (jestvovala do r. 1937) uvádzali predstavenia aj za aktívnej účasti panstva, manželka grófa Jozefa, Mária Anna, rod. Majtényi sa uchádzala o uvedenie melodrámy, pre ktorú mal skomponovať hudbu L. v. Beethoven. Podľa ústnej tradície rodiny bola Dolná Krupá miestom, kde tento hudobný skladateľ skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu. Príslušníci nástupníckeho rodu Chotek sa neskôr zaslúžili o rozkvet poľnohospodárstva a chovateľstva, panstvo preslávila hlavne na prelome 19. a 20. storočia Mária Henrieta Choteková (1863–1946), dodnes známa ako „ružová grófka“, so svojím rozáriom s viac než 6 000 koreňmi ruží a neskôr kompletnou zbierkou severokrajných ruží (pozostalosť Rudolfa Geschwinda).

Park

Pre návštevníkov ponúkame prechádzky v historickom parku, ktorý s rozhlohou 17 hektárov obhospodaruje Hudobné múzeum. Z pôvodného anglického parku (architekt Ch. H. Nebbien – 1822) s dômyselným vodným systémom troch jazier (Korytnačie, Pstruhové, Veľké) sa zachovalo iba torzo. V súčasnosti sme obnovili Veľké jazero s Lujziným ostrovom (pomenovanie na pamiatku predčasne zosnulej dcéry grófa Jozefa Brunsvika), návštevníci sa môžu oboznámiť aj s umelou jaskyňou (tzv. Grotta). Z architektonických prvkov (z polovice 19. storočia) sa zachoval obelisk, ktorý nechala postaviť na manželovu pamiatku vdova Mária Anna Brunsviková, rod. Majtényi a socha Matky s dieťaťom (autor Štefan Ferenczy, 1792 – 1856), vyjadrujúca jej úctu k Stvoriteľovi. V priebehu necitlivej rekonštrukcie parku v 80. rokoch 20. storočia sa poškodila socha autora Rudolfa Cauera st.
Z druhej polovice 19. storočia pochádza vzácny, dnes chránený strom sekvojovec mamutí (obvod kmeňa viac než 4 m, výška 45 m), ktorý sa v súťaži „strom roka“ vyhlásenej v roku 2008 umiestnil na druhom mieste. Park je verejnosti prístupný od 8.00 do 20.00 h v letnej sezóne od 8.00 do 18.00 h (v zimnej sezóne).

 

Fotogaléria

Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá
Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá
  Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá  
Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá
Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá

 

Expozície

Pamätník Ludwiga van BeethovenaPamätník Ludwiga van Beethovena Pamätník Ludwiga van BeethovenaV susedstve budovy sa nachádza hudobný pavilón, ktorý sa spolu s kaštieľom viaže k pobytom slávneho skladateľa Ludwiga van Beethovena, priateľa rodiny grófa Brunsvika, ktorý tu údajne skomponoval známu Sonátu mesačného svitu.

Dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah ku Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu u nás. Bola sprístupnená v decembri 1992 v Záhradnom pavilóne v parku kaštieľa.

 

Pamätná izba - Albrechtovci

Rodina hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga Alexandra Albrechta (1885 – 1958) i jeho syna, hudobného teoretika, pedagóga, violistu, estetika a milovníka umenia Jána Albrechta (1919 – 1996) bola typickým predstaviteľom spoločenstva bratislavských patricijských rodín, ktoré zdôrazňovali hodnotu tradície a vzájomne rešpektovali názorovú, národnostnú, náboženskú odlišnosť v harmonickom spolunažívaní. V bratislavských meštianskych domoch bolo na prelome 19. a 20. storočia pestovanie komornej hudby – domáce muzicírovanie mimoriadne rozvinuté. Jednou z domácností, pokračujúcich v tradícii bola aj albrechtovská rodina, kde sa schádzalo mnoho profesionálnych i amatérskych hudobníkov a milovníkov umenia. V tejto intelektuálne a umelecky zameranej rodine sa v priebehu rokov sústreďovalo a zachovalo množstvo vzácnych pamiatok (obrazy, umelecké predmety, bohatá knižnica, cenná hudobná literatúra ap.). Pozostalosť po rodine Albrechtovcov z najväčšej časti prevzalo Pamätná izba - Albrechtovcido svojich zbierok SNM- Hudobné múzeum (viac než 20 tis. jednotiek).
Alexander Albrecht r. 1908 absolvoval Hudobnú akadémiu Ferenca Liszta v Budapešti a dlhé roky pôsobil vo funkcii riaditeľa Mestskej hudobnej školy, riaditeľa chóru Dómu sv. Martina v Bratislave (1921-1952) a viedol tamojší Cirkevný hudobný spolok.
Alexander Albrecht študoval na bratislavskom gymnáziu spolu s ďalšími hudobne nadanými konškolákmi – ako boli Béla Bartók (1881 – 1945), Franz Schmidt (1874 – 1939) a Ernest Dohnányi (1877 – 1960) – neskôr významní maďarskí hudobní skladatelia.
Tradície albrechtovského domu udržiaval až do druhej polovice 20. storočia Ján Albrecht (1919 – 1996). Vďaka svojim všestranným aktivitám i schopnosti sústrediť okolo seba veľké množstvo ľudí, zaujímajúcich sa o hudbu – amatérov, študentov a profesionálov – sa stal doslova dušou bratislavského hudobného života. V tomto prostredí sa zrodil aj najreprezentatívnejší produkt domáceho muzicírovania – dnes už medzinárodne známy súbor starej hudby Musica aeterna (1972).
Širšia rodina Albrechtovcov dala svetu viacerých významných reprezentantov európskej i svetovej kultúry. Albrechtovskú genealógiu vytvárajú rodiny Jurenákovcov, Siebenfreundovcov, Vaszaryovcov, Fischerovcov, Lehnerovcov a Messerovcov, mimoriadne štedré na umelecké talenty.
SNM - Hudobné múzeum v kaštieli v Dolnej Krupej na 1. poschodí pripravilo pre návštevníkov múzea formou stálej expozície inštaláciu Pamätnej izby rodiny Albrechtovcov, ktorú sprístupnilo verejnosti 21. marca 2011.

 

Kaštieľ v Dolnej Krupej spravuje SNM - Hudobné múzeum SNM v Bratislave

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Koncerty a podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.-05.06.2016   Festival hudby a Slávnosť ruží 2016

4. 6. 2016 (sobota)
Program od 11:00 – 22:00 h
Oficiálne otvorenie
12:00 h
Slávnostný sprievod z nádvoria kaštieľa do
mauzólea
13:00 h
Valaškársky festival folklórnych skupín
Ochutnávka vín na grotte a veľa tajomstiev
Medovina z lupeňov reže Márie Henriety Chotekovej
17:00-22:00 h

Rozprávka v parku - Hľadáme rozprávkové miesta
11:00 – 18:00 h
Historický park pri kaštieli sa premení na rozprávkovú krajinu (program pre deti v spolupráci so SNM-HuM, ružiarska spoločnosť MHCH, dobrovoľníci - animátori z Dolnej Krupej).

Hudba ruží (2. deň Slávnosti ruží 2016)
5. 6. 2016 (nedeľa)
Program: 9:00 – 18:00 h
Slávnostná sv. omša v kostole sv. Ondreja
10:30-12:00 h
V ľudovom tóne
12:00-14:00 h
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ružu
Slávnosti ruží 2016
17:00 h
Ukončenie 9. ročníka Slávnosti ruží
18:00 h

Sprievodný program:
Ruže a šľachtické stolovanie – 18. storočie
Ruže a svadobné stolovanie – 21. storočie
Prehliadky parku v historickom koči a v historickom aute
Medovina z lupeňov ruže Márie Henriety Chotekovej
Zmena programu vyhradená

Tlačová správa k podujatiu:
Už 9. rok po sebe budú mať milovníci ruží svoj sviatok – v záhradách SNM-Hudobného múzea, v kaštieli v Dolnej Krupej bude počas nadchádzajúceho víkendu dvojdňová Slávnosť ruží na počesť Márie Henriety Chotekovej, pestovateľky ruží a zakladateľky rozária v Dolnej Krupej zo začiatku 20. storočia.
Aj tohtoročný „ružový“ víkend v dňoch 4. – 5. 6. 2016 bude plný krásy, hudby, vôní. Tisícky ruží, bohatý program, hudba, poézia, medovina...Valaškársky večerný festival ľudovej hudby a spevu spojený s veselicou pod holým nebom v sobotu od 17:00 – 24:00 h. Prvý deň Slávnosti ruží ukončí Pravdivý príbeh o nesmrteľnej milenke Ludwiga van Beethovena a jeho Sonáta mesačného svitu. Klavirista Jaroslav Konečný ju zahrá pod hviezdami v tajuplnom parku pri grotte, kde sa pred 215 rokmi príbeh hudobného génia a príslušníčky šľachtického rodu odohral.
V obci Dolná Krupá púta pozornosť aj Mauzóleum rodiny Chotekovcov. Život otca a dcéry na miestach ich posledného odpočinku priblížia epizódy z ich života v literárno-hudobnom pásme Otče náš...
V kultúrnom programe sa počas soboty predstavia: FS Lužiančanka, DFS Lúč Lužianky, DFS Drienka Trnava, Folklórna skupina Kepeždanka Hájske.
V nedeľu bude Slávnosť ruží pokračovať slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Ondreja. O kultúrny program počas dňa sa postarajú: Karpatská kapela Dolná Krupá a Robotnícky spevokol Bradlan Trnava.
Záver tohtoročnej Slávnosti ruží bude patriť vyhodnoteniu súťaže o najkrajšiu ružu.
Grófka Mária Henrieta Choteková, uznávaná odborníčka v celoeurópskom meradle prednášala na ružiarskych výstavách, publikovala odborné články. Táto šľachtičná je považovaná za priekopníčku ružiarstva na Slovensku. V období najväčšieho rozkvetu jej ružovej záhrady v nej naraz kvitlo 6 000 kvetov. Grófka sa výrazne venovala aj charitatívnej činnosti a dostala za to vyznamenanie od pápeža Pia X.
Počas Slávnosti ruží 2016 môžu návštevníci obdivovať odrody ruží Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej, Slovenskej národnej ružiarskej spoločnosti, Arboréta Borová Hora pri Zvolene, Arboréta Tesarské Mlyňany, SPU Nitra a miestnych obyvateľov a pestovateľov ruží.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!