SNM-HudM - Kaštieľ v Dolnej Krupej, Dolná Krupá
* SNM-MusicM - Dolná Krupá Manor House

SNM - Hudobné múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kaštieľ v Dolnej Krupej,

Hlavná 572/109, 919 65 Dolná Krupá

Tel.: +421 33 245 31 30
Mobil: +421 905 285 103
E-mail: edita.bugalova@snm.sk, branislav.cavara@snm.sk, alena.kratka@snm.sk
Www: www.snm.sk


Otváracie hodiny

 

máj-september: Ut-Pi 8.00 - 15.30, So-Ne 13.00 - 17.00
- prechádzky v historickom parku denne od 8.00 h do 20.00 h

október-apríl: Ut-Pi 8.00 - 15.30
- návštevy v sobotu a v nedeľu je potrebné vopred objednať / prechádzky v hist. parku denne od 8.00 h do 18.00 h

Lektorský výklad - treba vopred dohodnúť na t.č.: +421 33 5577 271 – 260

 

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné (dospelí): 2,0 €
Zľavnené vstupné: 1,0 €
(študenti s platným preukazom Index, prekaz MHD a iné, dôchodcovia SR, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO 26
Školské skupiny: 1,0 €
Rodinné vstupné - typ A: 5,0 € (2 dospelí max 3 deti do 15 rokov)
RRodinné vstupné - typ B: 3,0 € (1 dospelý max 3 deti do 15 rokov)
Mimoriadne vstupné - zľava 20 % : 1,6 €
(pre klientov Poštovej banky po preukázaní platobnej karty)

Fotografovanie interiéru/exteriéru/výstav bežne: 1,33 €
Fotografovanie interiéru/exteriéru/výstav počas svadby: 16,60 €
Videonahrávanie interiéru/exteriéru/výstav: 1,99 €
Lektorský výklad v cudzom jazyku: (anglicky, nemecky) len počas víkendov: 8 €

 

Trvanie prehliadky – 60 minút.
Minimálny počet návštevníkov je 1 osoba.

 

História-popis

Kaštieľ Dolná KrupáHistória kaštieľa
Výstavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunsvikovcov. Pôvodne zemiansky rod sa na území dnešného Slovenska doložiteľne nachádzal v Hlohovci v 16.st. Sobášom s Máriou Teréziou Vitálisovou sa Michal II. Brunsvik (1671–1719) stal majiteľom krupského panstva. Jeho syn Anton (ktorý vyštudoval právo na trnavskej univerzite) nechal v rokoch 1749–1756 na mieste staršieho objektu postaviť kaštieľ v barokovom slohu podľa projektov cisárskeho dvorného staviteľa Johanna Baptistu Martinelliho st. Antona I. Brunsvika povýšila panovníčka Mária Terézia do grófskeho stavu roku 1775 s právom nosiť predikát de Korompa (z Krupej).
Prvorodený syn Anton II. Brunsvik dostal od otca panstvo v Mártonvásári (dnes Maďarsko) a mladší syn Jozef Brunsvik (1750 – 1827) sa po otcovej smrti roku 1780 ujal krupského panstva. V r. 1792-1796 sa podujal na prestavbu kaštieľa podľa plánov Jána Josefa Talherra, hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej stavebnej komory. Ku kaštieľu, rozšírenému na barokovo-klasicistický objekt, Kaštieľ Dolná Krupápribudli mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček a altánky v parku a pod.
Onedlho (roku 1813) sa Jozef Brunsvik rozhodol opäť prebudovať kaštieľ v modernom klasicistickom štýle, prestavbu zveril mladému 24-ročnému architektovi Antonovi Piovi Rigelovi z kolísky antiky – z Ríma. Práce na menších objektoch prebiehali v rokoch 1813-1819 a zároveň sa zakladal rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov záhradného architekta Christiana Henricha Nebbiena. (1788–1841). Práce sa ukončili roku 1822, z tohto roku pochádza i plán kaštieľa a parku s vpísanou legendou.
Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Už vo svojej dobe sa vďaka Brunsvikovcom stala Dolná Krupá miestom, ktoré sa nielen v rámci monarchie, ale i za jej hranicami preslávilo umeleckými zbierkami (najmä obrazáreň), bohatou knižnicou, zbierkami minerálov, ale aj prírodnými krásami parku. V samostatnej divadelnej budove (jestvovala do r. 1937) uvádzali predstavenia aj za aktívnej účasti panstva, manželka grófa Jozefa, Mária Anna, rod. Majtényi sa uchádzala o uvedenie melodrámy, pre ktorú mal skomponovať hudbu L. v. Beethoven. Podľa ústnej tradície rodiny bola Dolná Krupá miestom, kde tento hudobný skladateľ skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu. Príslušníci nástupníckeho rodu Chotek sa neskôr zaslúžili o rozkvet poľnohospodárstva a chovateľstva, panstvo preslávila hlavne na prelome 19. a 20. storočia Mária Henrieta Choteková (1863–1946), dodnes známa ako „ružová grófka“, so svojím rozáriom s viac než 6 000 koreňmi ruží a neskôr kompletnou zbierkou severokrajných ruží (pozostalosť Rudolfa Geschwinda).

Park

Pre návštevníkov ponúkame prechádzky v historickom parku, ktorý s rozhlohou 17 hektárov obhospodaruje Hudobné múzeum. Z pôvodného anglického parku (architekt Ch. H. Nebbien – 1822) s dômyselným vodným systémom troch jazier (Korytnačie, Pstruhové, Veľké) sa zachovalo iba torzo. V súčasnosti sme obnovili Veľké jazero s Lujziným ostrovom (pomenovanie na pamiatku predčasne zosnulej dcéry grófa Jozefa Brunsvika), návštevníci sa môžu oboznámiť aj s umelou jaskyňou (tzv. Grotta). Z architektonických prvkov (z polovice 19. storočia) sa zachoval obelisk, ktorý nechala postaviť na manželovu pamiatku vdova Mária Anna Brunsviková, rod. Majtényi a socha Matky s dieťaťom (autor Štefan Ferenczy, 1792 – 1856), vyjadrujúca jej úctu k Stvoriteľovi. V priebehu necitlivej rekonštrukcie parku v 80. rokoch 20. storočia sa poškodila socha autora Rudolfa Cauera st.
Z druhej polovice 19. storočia pochádza vzácny, dnes chránený strom sekvojovec mamutí (obvod kmeňa viac než 4 m, výška 45 m), ktorý sa v súťaži „strom roka“ vyhlásenej v roku 2008 umiestnil na druhom mieste. Park je verejnosti prístupný od 8.00 do 20.00 h v letnej sezóne od 8.00 do 18.00 h (v zimnej sezóne).

 

Fotogaléria

Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá
Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá
  Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá  
Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá Kaštieľ Dolná Krupá
Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá Pamätník Ludwiga van Beethovena, Dolná Krupá

 

Expozície

Pamätník Ludwiga van BeethovenaPamätník Ludwiga van Beethovena Pamätník Ludwiga van BeethovenaV susedstve budovy sa nachádza hudobný pavilón, ktorý sa spolu s kaštieľom viaže k pobytom slávneho skladateľa Ludwiga van Beethovena, priateľa rodiny grófa Brunsvika, ktorý tu údajne skomponoval známu Sonátu mesačného svitu.

Dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah ku Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu u nás. Bola sprístupnená v decembri 1992 v Záhradnom pavilóne v parku kaštieľa.

 

Pamätná izba - Albrechtovci

Rodina hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga Alexandra Albrechta (1885 – 1958) i jeho syna, hudobného teoretika, pedagóga, violistu, estetika a milovníka umenia Jána Albrechta (1919 – 1996) bola typickým predstaviteľom spoločenstva bratislavských patricijských rodín, ktoré zdôrazňovali hodnotu tradície a vzájomne rešpektovali názorovú, národnostnú, náboženskú odlišnosť v harmonickom spolunažívaní. V bratislavských meštianskych domoch bolo na prelome 19. a 20. storočia pestovanie komornej hudby – domáce muzicírovanie mimoriadne rozvinuté. Jednou z domácností, pokračujúcich v tradícii bola aj albrechtovská rodina, kde sa schádzalo mnoho profesionálnych i amatérskych hudobníkov a milovníkov umenia. V tejto intelektuálne a umelecky zameranej rodine sa v priebehu rokov sústreďovalo a zachovalo množstvo vzácnych pamiatok (obrazy, umelecké predmety, bohatá knižnica, cenná hudobná literatúra ap.). Pozostalosť po rodine Albrechtovcov z najväčšej časti prevzalo Pamätná izba - Albrechtovcido svojich zbierok SNM- Hudobné múzeum (viac než 20 tis. jednotiek).
Alexander Albrecht r. 1908 absolvoval Hudobnú akadémiu Ferenca Liszta v Budapešti a dlhé roky pôsobil vo funkcii riaditeľa Mestskej hudobnej školy, riaditeľa chóru Dómu sv. Martina v Bratislave (1921-1952) a viedol tamojší Cirkevný hudobný spolok.
Alexander Albrecht študoval na bratislavskom gymnáziu spolu s ďalšími hudobne nadanými konškolákmi – ako boli Béla Bartók (1881 – 1945), Franz Schmidt (1874 – 1939) a Ernest Dohnányi (1877 – 1960) – neskôr významní maďarskí hudobní skladatelia.
Tradície albrechtovského domu udržiaval až do druhej polovice 20. storočia Ján Albrecht (1919 – 1996). Vďaka svojim všestranným aktivitám i schopnosti sústrediť okolo seba veľké množstvo ľudí, zaujímajúcich sa o hudbu – amatérov, študentov a profesionálov – sa stal doslova dušou bratislavského hudobného života. V tomto prostredí sa zrodil aj najreprezentatívnejší produkt domáceho muzicírovania – dnes už medzinárodne známy súbor starej hudby Musica aeterna (1972).
Širšia rodina Albrechtovcov dala svetu viacerých významných reprezentantov európskej i svetovej kultúry. Albrechtovskú genealógiu vytvárajú rodiny Jurenákovcov, Siebenfreundovcov, Vaszaryovcov, Fischerovcov, Lehnerovcov a Messerovcov, mimoriadne štedré na umelecké talenty.
SNM - Hudobné múzeum v kaštieli v Dolnej Krupej na 1. poschodí pripravilo pre návštevníkov múzea formou stálej expozície inštaláciu Pamätnej izby rodiny Albrechtovcov, ktorú sprístupnilo verejnosti 21. marca 2011.

 

Kaštieľ v Dolnej Krupej spravuje SNM - Hudobné múzeum SNM v Bratislave

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Koncerty a podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
    Advent v kaštieli

Mesačné svetlo láskyPrvá adventná nedeľa, zapálenie 1. sviečky na adventnom venci
27.11.2016, 17.00 h
Mesačné svetlo lásky (dva príbehy nenaplnenej lásky v kaštieli)

Svetlo žiariacej luny, záblesk lásky, osudové jazero, nadanie mladého umelca, nesmrteľná hudobná múza, ale i dobrosrdečnosť a pretvárka. Sedem indícií, vďaka ktorým opäť ožije v kaštieli Dolná Krupá príbeh, ktorý pred 215 rokmi odvial čas. Ten rozpovie 27. novembra 2016 scénické predstavenie s názvom Mesačné svetlo lásky.

V prvú adventnú nedeľu sa kaštieľ v Dolnej Krupej vráti do obdobia konca osemnásteho storočia, kedy ho vlastnil gróf Jozef Brunsvik. V roku 1801 pozval do svojho honosného sídla chudobného, ale veľmi nadaného génia Ludwiga van Beethovena. Tento nemecký skladateľ flámskeho pôvodu mal učiť hudbu grófove netere – Jozefínu, Teréziu a Giuliettu. Jednej z nich však Beethovenov pobyt v Dolnej Krupej od počiatku prekáža a voči polohluchému maestrovi hudby vyhotoví zákerný plán. Plán pretvárky a neúprimnej lásky. Svoj zámer mladá slečna bez akýchkoľvek morálnych zábran začína naplno realizovať a postupne získava od Beethovena sľub o napísaní sonáty. Tridsaťročný Ludwig, zaslepený svojimi citmi voči mladej šľachtičnej, dni a týždne presedí za klavírom, až sa mu podarí skomponovať jedinečnú sonátu lásky. Sonátu mesačného svitu.
Odovzdá nakoniec do rúk nevďačnej aristokratky Ludwig van Beethoven svoje dielo a dovolí prefíkanej žiačke vôbec sonátu vypočuť si? Vypláva ukrývané tajomstvo urodzenej slečny na povrch alebo sa jej ho predsa podarí utajiť? Akú úlohu v tomto príbehu zohrá prostoreká slúžka Angela, gróf Jozef Brunsvik a jeho sestra Zuzana?
Odpovede na tieto otázky je možné dozvedieť sa v kaštieli Dolná Krupá v nedeľu 27. novembra 2016 o 17.00 hodine. Divadelne spracovaný príbeh o sonáte č. 14 cis-mol sprostredkujú členovia divadelnej skupiny teatro ORLUS.


Ženy v nádejiDruhá adventná nedeľa, zapálenie 2. sviečky na adventnom venci
4.12.2016, 17.00 h
Ženy v nádeji
Divadelné predstavenie
Podvečer 4. decembra 2016 ručičky hodín v kaštieli Dolná Krupá naberú opačný smer a stroj času nečakane spojí osudy štyroch svätíc adventu s príbehmi nežnejších polovičiek histórie. Tie sa v prúde nádeje stanú hlavnými hrdinkami scénického predstavenia Ženy v nádeji.
Počas druhej adventnej nedele v kaštieli Dolná Krupá začne pre netrpezlivosť malého grófa Jozefa Brunsvika čas plynúť netradičným smerom. Dvanásťročný šľachtic v honbe za vianočnými darčekmi chce urýchliť skončenie štvortýždňovej predvianočnej prípravy na príchod Spasiteľa. V jednom okamihu pozapaľuje na adventnom venci naraz všetky štyri sviece a časostroj jedálenských hodín pretočí o pár týždňov dopredu, na Štedrý deň. Svojím konaním si nielenže rozhnevá Pána času, ale predovšetkým tomuto mocnému vladárovi rozsype jeho starostlivo zoradenú kartotéku týkajúcu sa adventného obdobia. Vďaka tomuto príde k historicky neuskutočniteľným stretnutiam, a to k schôdzke štyroch najvýznamnejších svätíc adventu s nositeľkami ich mien. Ako napríklad, sv. Barbory a kráľovnej Barbory Celjskej, sv. Lucie a Lukrécie Borgia, sv. Adelaidy a Adely Ostrolúckej, sv. Evy a prostorekej slúžky Evy.
Aké príbehy prinesú všetky tieto ženy? Budú sa mať vôbec spoločne o čom porozprávať? A prečo práve nádej spája ich osudy?
Odpovede na tieto otázky je možné dozvedieť sa v kaštieli Dolná Krupá v nedeľu 4. decembra 2016 o 17.00 hodine. Divadelne spracovaný príbeh o sväticiach, aristokratkách a obyčajných ženách adventu sprostredkujú členovia divadelnej skupiny teatro ORLUS.

Tretia adventná nedeľa, zapálenie 3. sviečky na adventnom venci
11.12.2016, 17.00 h
Sladké Vianoce
Koncert - účinkujú žiaci ZUŠ M.Schneidera-Trnavského,Trnava
Rozsvietenie vianočného stromčeka - Vianoce na medovníkoch

Štvrtá adventná nedeľa, zapálenie 4. sviečky na adventnom venci
18.12.2016, 17.00 h
Koncert Vianočný zvon sa chveje v nás
Účinkuje Trio Charis a hostia
(ochutnávka medovníkov a krupanskej medoviny)

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!