Záhorské múzeum (ZHM) Skalica
* Zahorie Museum (ZHM) Skalica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica

Tel.: +421 34 664 42 30, +421 34 664 42 53
E-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
Www: www.zahorskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 8.00 - 16.00
jún-september: So 10.00 - 14.00 / Ne 14.00 - 18.00
október-máj: So-Ne pre vopred ohlásené návštevy

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 1,50 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1 €
Deti do 6 rokov: bezplatne

Podrobnosti o vstupnom do expozícií a na výstavy v PDF

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO na výstavy, nie do stálych expozícií

História-popis

Záhorské múzeumZáhorské múzeumZáhorské múzeum je regionálne múzeum so širším zameraním na oblasť Záhoria. Vzniklo v roku 1905 na podnet dr. P.Blaha v rámci tzv. Katolíckeho kruhu, alebo Spolkového domu. Základom múzejníckeho fondu sa stali zbierky jeho zakladateľa, prevažne etnografické. V roku 1952 sa stalo Okresným vlastivedným múzeom, v rokoch 1960-1965 pôsobilo ako Mestské múzeum v Skalici. V roku 1965 získalo dnešný názov.
Záhorské múzeumZáhorské múzeumPôvodnú budovu, v ktorej do roku 1989 sídlilo (na obrázku), projektoval architekt Dušan Jurkovič. Zaujímavá je architektonickým riešením aj umeleckou výzdobou. Priečelie dopĺňa mozaiková dekorácia s motívmi českého maliara Mikoláša Aleša. V tzv. divadelnej dvorene sú na stenách a na opone maľby s figurálnou ľudovou tematikou od Jozefa Úprku a Antoša Frolku. Budova je kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v nej stála expozícia Záhorského múzea. Pracoviská múzea sa v súčasnosti nachádzajú vo vedľajšom tzv. Mittákovskom dome.
Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu.

 

Expozície

Záhorské múzeumPôvodné priestory na poschodí, určené už od roku 1905 pre múzeum, koncipoval architekt Dušan Jurkovič ako ilúziu ľudového domu so sieňou a izbou, architektonicky dotvorenou vyrezávaným stredovým pilierom a bohato zdobeným stropom. Tieto boli ponechané bez podstatných zmien.
V prvej - vstupnej časti je umiestnená veľkoplošná mapa Záhoria a znaky 85 záhorských miest a obcí.
Druhá časť tzv. blahovská izba je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi , kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy i kameniny.
Ďalšia časť expozície začína priestorom, zariadeným ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok Dr. Pavla Blahu pri zriadení „skalického výšivkárskeho družstva“, v ktorom malo toto družstvo svoje sídlo od svojho vzniku v roku 1910 až do roku 1919.
Národopisnú časť uzatvára priestor venovaný špecifikám roľníckeho hospodárenia na Záhorí; tradíciám vinohradníctva v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe, dokumentovanej výrobou konopného plátna, povrazov a oleja.
Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a jeho výsledkom, je dokladom jednotlivých fáz osídlenia. Rozdelené sú do troch úsekov: Doba kameňa, Doba kovu a Na úsvite dejín.
Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria a jeho členenie na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne.
Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí, kde hlavná pozornosť je upriamená predovšetkým na Františka Lotrinského a Pálffyovcov, záverečnú časť tvorí priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície, predovšetkým škarniclovsko-teslíkovskej tlačiarni a zakladateľovi prvého družstva Samuelovi Jurkovičovi zo Sobotišťa.

 

Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum
Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum

 

Záhorské múzeum - Galéria Júliusa KoreszkuV roku 1991 bola v dvoch priestoroch stálej expozície zriadená Galéria Júliusa Koreszku, maliara, krajinára, ktorý sa narodil v roku 1895 v Dojči a zomrel v roku 1958 v Skalici. Galériu Júliusa Koreszku spravuje Záhorská galéria v Skalici.

 

 

 

 

 

Rodný dom Jána Hollého Borský Mikuláš

 

Habánsky dom vo Veľkých Levároch

 

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom

 

Rotunda svätého Juraja v Skalici

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.12.2016, vernisáž o 16.00 27.01.2017 Láska k folklóru – Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka Pavlíková

Láska k folklóru – Ladislav Zezula, Jozef Pavlík, Zdenka PavlíkováKurátori výstavy: Viera Drahošová, Peter Michalovič
Výstava predstaví trojicu umelcov, ktorých spája láska k tradičnému ľudovému umeniu.
Prvý vystavujúci, jubilant Ladislav Zezula (60) sa venuje výrobe ľudových hudobných nástrojov. Učarovala mu najmä práca s drevom (fujara, rôzne druhy píšťal), ale venuje sa i výrobe kostených, tzv. handrárskych píšťaliek a tiež výrobe gájd. K tejto záľube ho priviedlo prostredie folklórneho súboru Skaličan, kde tancoval a ešte stále tancuje v seniorskom zložení tohto telesa. Na výstave sa okrem hudobných nástrojov a technických pomôcok výrobcu môžeme oboznámiť i s krátkym filmovým etnologickým dokumentom o Ladislavovi Zezulovi. Kurátorom tejto časti výstavy je muzikológ Záhorského múzea v Skalici PhDr. Peter Michalovič.
Z tradícií ľudového umenia vychádzajú i práce Jozefa Pavlíka z Osuského, známeho tvorcu drevorezieb a insitných malieb, najčastejšie s námetmi dedinského života, ľudí a prírody, uchovávania tradícií a spomienok na detstvo. Získal mnoho ocenení na regionálnych i celoslovenských výstavách a súťažných prehliadkach neprofesionálnej výtvarnej tvorby, vystavoval na Slovensku i v zahraničí. Výber z jeho tvorby posledných rokov doplní kolekcia drôtených predmetov zhotovených tradičnými drotárskymi technikami jeho dcéry Zdenky Pavlíkovej.

 

10.02.2017, vernisáž o 16.00 17.03.2017 Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí

Maliari Slovácka v 19. a 20. storočíJoža Uprka, Antoš Frolka, Cyril Mandel, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Karel Nejedlý, František Bezděk, Miroslav Sylla, Karel Sup, František Pečinka, Josef Koudelka, Otto Ottmar, Ludvík Ehrenhaft a ďalší

Kurátor výstavy: Dr. Petr Vašát
Záhorské múzeum v Skalici uvádza výstavnú sezónu 2017 zrkadliacu viaceré významné výročia miestneho, regionálneho i národného života mimoriadnou výstavou obrazov maliarov Slovácka 19. a 20. storočia Jožu Uprku, Antoša Frolku, Cyrila Mandela, Aloisa Kalvodu, Stanislava Lolka, Karla Nejedlého, Františka Bezděka, Miroslava Syllu, Karla Supa, Františka Pečinku, Josefa Koudelku, Ottu Ottmara, Ludvíka Ehrenhafta a ďalších. Výstava je venovaná 150. výročiu narodenia lekára, politika, hospodárskeho a kultúrneho činiteľa, zakladateľa skalického múzea MUDr. Pavla Blahu, ktorý mal ku kultúrnemu dianiu a umelcom blízkej Moravy úprimný vzťah. S mnohými maliarmi ho spájali priateľské kontakty, predovšetkým však regionálna i myšlienková spriaznenosť. Najvýraznejším dokladom vzájomnej spolupráce a prepojenia je popri mnohých spoločných aktivitách budova Spolkového domu (v súčasnosti Domu kultúry) v Skalici, ktorú dal MUDr. Pavel Blaho spolu s ThDr. Ľudovítom Okánikom postaviť podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča a nástenné maľby v centrálnej divadelnej dvorane realizoval Antoš Frolka podľa prác Jožu Uprku.
V historickom kontexte ojedinelú výstavu so Záhorským múzeom pripravila a kolekciu diel zapožičala Nadace Moravské Slovácko, Galerie Joži Uprky v Uherskom Hradišti. Od roku 1995 zberateľ, spoluzakladateľ a kurátor galérie dr. Petr Vašát spolu s podnikateľom a zberateľom Zdeňkom Zemkom vybudovali najrozsiahlejšiu zbierku diel Uprku a maliarov Slovácka. Monumentálnu stálu expozíciu Galerie Jožu Uprku v Uherskom Hradišti predstavuje výber z tejto zbierky spolu so zápožičkami renomovaných fondových inštitúcií.
V kurátorskom príhovore návštevníkov s dielami vystavujúcich autorov oboznámi Petr Vašát a vzhliadnuť budú môcť takmer šesť desiatok obrazov s folklórnymi, národopisnými námetmi i krajinnými scenériami blízkeho Slovácka. V kultúrnom programe sa predstaví cimbalová hudba Danaj zo Strážnice s umeleckou vedúcou Magdalénou Múčkovou, pravnučkou Jožu Uprku.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!