Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00
November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné do 1 expozície - dospelí: 2 €
Základné vstupné do 2 expozícií - dospelí: 3 €
Zľavnené vstupné (študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov): 1 €
Rodinná vstupenka (1 expozícia - 2 dospelí + 2 deti): 3 €
Rodinná vstupenka (2 expozície - 2 dospelí + 2 deti): 6 €
Deti predškolského veku, dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP: zdarma

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

 


V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Východoslovenské múzeumPRÍRODA KARPÁT
Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Východoslovenské múzeumPrírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.
/Hviezdoslavova 3/

 

STOROČIA V UMENÍ
Východoslovenské múzeumSpoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

 

Spoznávajme prírodu šiestym zmyslomSpoznávajme prírodu šiestym zmyslom

Projekt „Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom“ je určený predovšetkým pre zrakovo postihnutých návštevníkov Východoslovenského múzea. Jeho cieľom je obohatiť prírodovednú expozíciu múzea o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník si ich bude môcť ohmatať. Tieto modely sú stálou súčasťou expozície a budú slúžiť predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých. Na 8 modeloch predstavíme skameneliny, podmorský svet, či stopy veľkých šeliem v lese. Pre zrakovo hendikepovanú verejnosť ich sprístupníme v piatok 18. decembra o 13.00 v expozícii Príroda Karpát na Hviezdoslavovej 3.
Východoslovenské múzeum, podobne ako iné kultúrne inštitúcie, reaguje týmto projektom na potreby spoločnosti. Nevidiaci a slabozrakí vnímajú svoje okolie predovšetkým pomocou sluchu a hmatu. Z toho dôvodu sú nezriedka obmedzovaní pri spoznávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Súčasná doba si ale vyžaduje všestranný prístup kultúrnych zariadení s prihliadaním aj na hendikepované skupiny obyvateľstva. Bezbariérový prístup, či používanie Braillovho písma v kultúrnych inštitúciách a na úradoch, sa stáva neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti.
Realizácia projektu sa uskutočnila vďaka finančnej podpore dotačného systému Ministerstva kultúry SR.
/Hviezdoslavova 3/

 

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT
Východoslovenské múzeumPríďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

Východoslovenské múzeumRODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

 

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

DOM REMESIEL
V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

 

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Kalendárium

 

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.11.2016, vernisáž o 16.00 30.04.2017 OKRÍDLENÍ PÚTNICI
Tajomstvo vtáčej migrácie

Okrídlení pútnici / Tajomstvo vtáčej migrácieAutor: RNDr. Peter Krišovský
Milióny vtákov sa každoročne na jeseň vydávajú na cestu plnú nástrah, aby sa zasa na jar vrátili na miesta, kde prišli na svet. Vtáčia migrácia tak fascinuje ľudí odpradávna až do dnešných čias.
Výstava Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach „Okrídlení pútnici“ odhaľuje tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov a poznatkov z čias Aristotela, prvého ornitologického krúžku Mortensena až po dnešné moderné satelitné sledovanie vtákov. Približuje spôsoby migrácie, orientácie vtákov na dlhej ceste a faktory, ktoré ovplyvňujú vtáčie sťahovanie. Je to možnosť dozvedieť sa viac o putovaní vybraných druhoch avifauny v našej oblasti a ďalšie zaujímavosti.
Návštevníci sa tiež dozvedia, že vynájdenie ornitologického krúžku pomohlo vyriešiť mnohé nezodpovedané otázky vtáčej migrácie. Krúžkovanie vtákov sa stalo výskumnou metódou, ktorá sa využíva dodnes. Výstava bude doplnená a preparáty vtákov, či ornitologické pomôcky, taktiež predstaví ornitologický stacionár Drienovec, kde prebieha výskum migrácie. Zhliadnutie výstavy poskytuje jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o vtáčej migrácii a výsledkoch takéhoto výskumu.
Súčasťou výstavy budú aj tematické sprievodné prednášky a podujatia pre verejnosť viac informácií o aktuálnych termínoch nájdete v sekcii „Novinky“ na stránke www.vsmuzeum.sk alebo na facebooku.
Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLIfe/Slovensko.

vstupné na výstavu: dospelí 1€
deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

 

21.11.2016, vernisáž o 15.30 30.04.2017 Viribus unitis
storočnica úmrtia cisár Františka Jozefa I.

Viribus unitisAutor výstavy: Mgr. Vojtech Kárpáty
21. novembra 2016 uplynie 100 rokov od smrti predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. Východoslovenské múzeum v Košiciach pri tejto príležitosti pripravilo výstavu venovanú životu panovníka a zákulisiu jeho vlády. Výstava zachytáva rodinné tragédie Habsburgovcov a priblíži návštevy panovníka v Košiciach. František Jozef I. vládol 68 rokov, bol najdlhšie panujúcim Habsburgom a za posledných 500 rokov aj najdlhšie panujúcim monarchom vôbec. Na tróne sedel celých 24 827 dní, jeho poddaní ho poznali iba z oficiálnych jubilejných zborníkov, či posmešných anekdot, ktoré vymýšľali jeho neprajníci. Cisár celých sedem desaťročí ostal symbolom nemennosti, stálosti a istoty. Pre poddaných bol stelesnením nadľudských vlastností, z človeka sa stal živý symbol. Bol panovníkom, ktorého ani zdrvujúce rodinné tragédie nevyviedli z rovnováhy, osobnosť zbavená ľudských starostí a radostí. Toto a mnoho ďalšieho sa dozviete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v budove na Námestí Maratónu mieru 2 do 30. apríla 2017.
Pre záujemcov pripravujeme cyklus prednášok, z ktorých sa prvá uskutoční v piatok, 25. novembra o 17:00 a prednášať príde prof. PhDr. Roman Holec, CSc. na tému František Jozef I. - veľký, slabý alebo bezfarebný panovník ?

vstupné na výstavu: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

14.12.2016, vernisáž o 17.00 26.03.2017 ...spojiť nebo a zem...
výstava o architektovi Imre Makoveczovi

...spojiť nebo a zem...14. decembra 2016 sa otvára vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach výstava z diela zakladateľa a večného čestného prezidenta Maďarskej akadémie umení Imre Makovcza, nositeľa cien Ybla, Kossutha, Prima Primissima a Corvinovej reťaze. Výstava potrvá do 26. marca 2017.
Výstava Imre Makovcza je od jeho smrti v r. 2011 najrozsiahlejšou prezentáciou jeho umenia, napriek tomu je však iba zlomkom jeho bohatého dedičstva. Prostredníctvom fotografií, kresieb a dokumentov sa môžeme oboznámiť s najdôležitejšími zastávkami života architekta, nositeľa Kossuthovej ceny. Tri makety predstavujú maďarský pavilón na svetovej výstave v Seville, katolícky kostol v Paksi a lesný kultúrny dom vo Visegráde. Popritom budú vystavené fragmenty veže zatiaľ nerealizovaného kostola sv. Michala – archanjela vo Felsőkrisztinaváro si v Budapešti.
Výstava prostredníctvom fotografií, skíc i osobných pracovných pomôcok nám prezentuje realizované a vyprojektované stavby architekta Imre Makovcza. K pochopeniu vystavených exponátov prispieva aj sprievodné premietanie diapozitívov o projektovaní kostola sv. Michala – archanjela, ako aj osemminútová animácia, ktorá poskytuje záujemcom mimoriadny zážitok.
Makovecz povýšil na taký stupeň dokonalosti svoje kresliarske umenie, že každá jeho skica je osobitným výtvarným dielom – takto charakterizuje kresby Imre Makovcza kurátor výstavy Lőrinc Csernyus, člen - korešpondent Maďarskej akadémie umení.
Podľa Csernyusa jeho schopnosti kreslenia, citu pre proporcie a priestorového videnia sú medzi architektami ojedinelé. Vždy ho zaujímala symbióza krajiny, rastlinstva a budov, ktorá svedčí o prítomnosti vyšších tvorivých síl ako je tvorivosť človeka. Vo svojich kresbách stvárňuje architektúru minulosti i budúcnosti. V čase a v priestore sa pohybuje dopredu i dozadu, vo svete toho, „čo sa stať mohlo”.
Partnerom výstavy Maďarskej akadémie umení je Východoslovenské múzeum v Košiciach.

vstupné na výstavu: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

1. marca 2017 o 16:00 v priestoroch výstavy
komentovaná prehliadka výstavy
...spojiť nebo a zem...
venovaná architektovi Imre Makovczovi
sprievodné slovo: Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

 

02.02.2017 02.04.2017 Kráľovná Alžbeta a móda

Kráľovná Alžbeta a módaVýchodoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so svadobným salónom D´Elia z maďarského Gödöllő predstavuje komornú výstavu obrazov a replík šiat rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej. Výstava Kráľovná Alžbeta a móda prináša záplavu luxusných materiálov, volánikov, čipiek a výšiviek, ktorých prepych podškrtne krása drahých kameňov v šperkoch cisárovnej. Očarenie vtedajšieho „dress code formal“ plesových šiat, či dvorného ornátu vystrieda elegancia a hravosť jej obľúbených jazdeckých úborov.
Alžbeta Bavorská sa narodila 24. decembra 1837 v Mníchove ako štvrté dieťa vojvodkyne Ludoviky a voľnomyšlienkárskeho bavorského vojvodu Maximiliána Jozefa. V šestnástich rokoch sa vydala za rakúskeho cisára Františka Jozefa I., spolu mali štyri deti. Alžbeta, ktorú väčšina z nás pozná ako Sissi ovládala 11 jazykov, písala básne, hrala na citare a klavíri a obľubovala cestovanie. Sissi bola posadnutá dokonalosťou svojho vzhľadu, dodržiavala prísnu diétu, veľa cvičila a osobitnú pozornosť venovala svojim vlasom, ktoré denne česala vyše dvoch hodín. Po samovražde syna Rudolfa roku 1889 prepadla depresiám, ktoré zaháňala cestovaním. Počas jej návštevy v Ženeve v roku 1898 na ňu zaútočil zabrúseným pilníkom taliansky anarchista Luigi Lucheni a kráľovná Alžbeta podľahla zraneniam 10. septembra. Pochovaná bola 17. septembra 1898 v rodinnej habsburskej krypte kapucínskeho kostola vo Viedni. Jej sarkofág leží vedľa sakrofágov manžela Františka Jozefa a syna Rudolfa.

Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhlasuje verejnú výtvarnú súťaž „Cisárovnej nové šaty“
Výtvarná súťaž je určená pre širokú verejnosť. Viac sa o podmienkach dočítate na www.vsmuzeum.sk v sekcii NOVINKY, na facebooku múzea alebo sa informujte telefonicky na číslach: 0917965016 a 055/6220309

vstupné na výstavu spolu so vstupným na výstavu Viribus unitis:
dospelí – 3€
deti, študenti, dôchodcovia - 1€

 

03.03.2017, vernisáž o 16.00 02.07.2017 AŽ NA KOV
Záchrana zbierok z hradu Krásna Hôrka

AŽ NA KOVVýstava Až na kov bola prvýkrát realizovaná v Technickom múzeu v Brne od 23. 10. 2015 do 28. 2. 2016, v období medzi 22. 6. – 30. 9. 2016 bola reprízovaná v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Druhá repríza výstavy bude od 3. 3. do 2. 7. 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde všetkých srdečne pozývame. Je dôležité, aby tieto zachránené exponáty videli aj návštevníci z nášho regiónu, pretože budú vystavené už len na svojom stálom mieste – na hrade Krásna Hôrka po ukončení rekonštrukcie.
Pri realizácii tejto výstavy je potrebné spomenúť historické súvislosti Východoslovenského múzea a Andrássyovcov. Gróf Dionýz Andrássy pri výstavbe a otvorení Hornouhorského múzea v Košicicah v r. 1903 prispel sumou 16 tisíc korún a vďaka tomu sa mohla dokončiť vstupná hala múzea so stĺporadím a schodisko. Štedrý gróf podaroval novovzniknutému múzeu vyše sto predmetov zo skla, keramiky a 92 ks rímskych mincí. V tom istom roku sa gróf Dionýz Andrássy podieľal aj na výstave o Františkovi II. Rákóczim tým, že múzeu zapožičal 210 ks predmetov pochádzajúcich z hradu Krásna Hôrka. Je zaujímavé, že mnohé z týchto predmetov sú prezentované aj v rámci výstavy „Až na kov”. V decembri roku 1903 vybral gróf na ďalšiu košickú výstavu 400 predmetov zo skla, keramiky, porcelánu a prírodnín. Andrássyovský palác a čestné občianstvo Košíc pre grófa Dionýza Andrássyho sú dokladom cti a vážnosti, ktorej sa Andrássyovcom v tomto meste dostalo.
Následkom požiaru hradu Krásna Hôrka 10. marca 2012 bolo poškodených 342 kusov zbierkových predmetov. Najviac zdevastovaná bola novo inštalovaná expozícia zbrojnice, kde boli zaznamenané najväčšie škody. Vážne bolo poškodených 137 exponátov. Práve táto múzejná zbierka patrí k najrozsiahlejším z 23tisícového zbierkového fondu v správe SNM – Múzea Betliar. Zahrňuje zbierku diel zo 16. storočia a zbierku modelov malých diel na kolesových lafetách zo 17. a 18. storočia. Medzi palnými zbraňami sa vyskytujú výrobky slávnych európskych dielní, akými boli napr. Louis Santos v Madride, česká dielňa Poser alebo nemecký výrobca Behr. K unikátnym predmetom patrí meč typu „Petersen“ alebo meč „Ulfberht“ z obdobia 9. až 10. storočia. Rôzne poškodené boli aj chladné zbrane orientálnej proveniencie ako jatagany, kilidže, saify a šamširy. Okrem zbraní menších rozmerov boli ohňom zasiahnuté aj vojenské tympany, kompletné brnenie, tiež prilby a kyrysy zo 16. až 17. storočia.

 

15.03.2017   NA VIEDENSKOM DVORE

NA VIEDENSKOM DVOREVýchodoslovenské múzeum v Košiciach pozýva všetky deti, rodičov, starých rodičov, susedov i kamarátov na popoludnie plné dvorných dám, vojakov, farieb, krásy i vzdelania.
- 15. marca 2017 od 9:00 v priestoroch výstav Viribus unitis a Kráľovná Alžbeta a móda na Námestí Maratónu mieru 2
- zažite atmosféru viedenského dvora spolu s nami!
- vytvorte si svoje vlastné vyznamenanie, oblečte Sissi do vlastných šiat a prejdite si výstavu so zaujímavým sprievodným slovom
- pre fanúšikov Františka Jozefa bude o 16:00 rozprávať o medailérstve a faleristike náš kolega, Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.

 

 

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.- Katová bašta - Galéria bašta / Hrnčiarska 11 - Dom remesiel

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.02.2017 16.04.2017 PASTIERSKE UMENIE Z ROHOVINY

PASTIERSKE UMENIE Z ROHOVINYVäčšina ľudí spája pastierstvo so stredoslovenskou kultúrou - s valachmi a bačami na salašoch, s črpákmi a fujarami. Pastieri sa ale prejavovali svojím vlastným spôsobom i v našom regióne.
V najväčšej miere sa zachovali výrobky z rohoviny, a to z juhu Zemplína a bývalej Užskej župy (okolie Veľkých Kapušian). Voľné chvíle pri pasení dobytka tu pastieri využívali na výrobu a zdobenie vlastnej výbavy - trúb, pohárov, soľničiek, bičov, palíc, káps alebo zvoncov. Uvedené predmety krášlili ornamentmi či idealizovanými scénami zo svojho života.
Výber materiálov bol podmienený dostupnosťou. Základ preto tvorila rohovina, koža a drevo. Výrobky z rohoviny zdobili starší majstri najmä rytím a vyrezávaním vrúbkov podľa požadovaného motívu.
Po dlhoročnom zbieraní a výskume zdobených pastierskych predmetov sa pokračovateľom tejto tradície stal Tibor Galgóczy (1923 2006).
Východoslovenské múzeum v Košiciach a Zemplínske múzeum v Michalovciach vás pozývajú na prehliadku výstavy Pastierske umenie z rohoviny.

 

23.02.2017, vernisáž o 16.00 26.03.2017 ŠTEFAN PÁSTOR – VÝBER Z TVORBY

ŠTEFAN PÁSTOR – VÝBER Z TVORBYNarodený 25.2.1942 v Kavečanoch okr. Košice. Dosiahnuté vzdelanie VŠ technického smeru na fakulte strojníckej a elektrotechnickej VŠD v Žiline.
Od narodenia žije v Košiciach, kde aj pracoval ako učiteľ odborných predmetov na SOU železničnom v Košiciach. Neskôr pôsobil na SPŠ dopravnej v Košiciach vo funkcii riaditeľa a ako učiteľ odborných predmetov na SOU železničnom v Košiciach. V súčastnosti si užíva dôchodok. Výtvarnej tvorbe sa po rôznych drobných aktivitách začal vážnejšie venovať po roku 1978 ako člen klubu výtvarníkov amatérov (KVA), kde pôsobil istý čas ako jeho predseda. Po výtvarnej stránke klub usmerňovali skúsení lektori s akademickým vzdelaním výtvarného smeru ako majster Hák, Rozskovanyi, Haščak, Csáko, Račko, Gáll, Prokop a ďalší ktorí sa významnou mierou pričinili o umelecký rast členov. V súčastnosti je členom OZ Bottega-art kde sa aktívne zapája do činnosti združenia. V rámci činnosti v kluboch sa zúčastňuje kolektívnych a súťažných výstav, plenérov na Slovensku ale i v Maďarsku, Rumunsku a Poľsku.
Autorské výstavy: Dolná brána, Knižnica Mier, Ťahanovce obec, Dom maďarskej kultúry, Maďarsko- Sarospatak, Poľsko - Ivonicz, Bardejov, Galéria umeleckého stolárstva, Terasa Atrium club - Košice.
Vo svojej tvorbe sa venuje stvárneniu Košíc, ich zákutí, dvorov, technikou oleja alebo akvarelu. Počas plenérov sa zameriava na krajinomaľbu a v ateliérovej tvorbe na kresbu portrétov, kompozície a inú voľnú tvorbu.
Kurátorom výstavy je Andy Gore.
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Galéria bašta
vstupné na výstavu: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!