Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00
November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné do 1 expozície - dospelí: 2 €
Základné vstupné do 2 expozícií - dospelí: 3 €
Zľavnené vstupné (študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov): 1 €
Rodinná vstupenka (1 expozícia - 2 dospelí + 2 deti): 3 €
Rodinná vstupenka (2 expozície - 2 dospelí + 2 deti): 6 €
Deti predškolského veku, dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP: zdarma

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

 


V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Východoslovenské múzeumPRÍRODA KARPÁT
Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Východoslovenské múzeumPrírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.
/Hviezdoslavova 3/

 

STOROČIA V UMENÍ
Východoslovenské múzeumSpoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

 

Spoznávajme prírodu šiestym zmyslomSpoznávajme prírodu šiestym zmyslom

Projekt „Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom“ je určený predovšetkým pre zrakovo postihnutých návštevníkov Východoslovenského múzea. Jeho cieľom je obohatiť prírodovednú expozíciu múzea o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník si ich bude môcť ohmatať. Tieto modely sú stálou súčasťou expozície a budú slúžiť predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých. Na 8 modeloch predstavíme skameneliny, podmorský svet, či stopy veľkých šeliem v lese. Pre zrakovo hendikepovanú verejnosť ich sprístupníme v piatok 18. decembra o 13.00 v expozícii Príroda Karpát na Hviezdoslavovej 3.
Východoslovenské múzeum, podobne ako iné kultúrne inštitúcie, reaguje týmto projektom na potreby spoločnosti. Nevidiaci a slabozrakí vnímajú svoje okolie predovšetkým pomocou sluchu a hmatu. Z toho dôvodu sú nezriedka obmedzovaní pri spoznávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Súčasná doba si ale vyžaduje všestranný prístup kultúrnych zariadení s prihliadaním aj na hendikepované skupiny obyvateľstva. Bezbariérový prístup, či používanie Braillovho písma v kultúrnych inštitúciách a na úradoch, sa stáva neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti.
Realizácia projektu sa uskutočnila vďaka finančnej podpore dotačného systému Ministerstva kultúry SR.
/Hviezdoslavova 3/

 

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT
Východoslovenské múzeumPríďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

Východoslovenské múzeumRODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

 

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

DOM REMESIEL
V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

 

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Kalendárium

 

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
06.10.2016, vernisáž o 16.00 29.01.2017 SVET NA ŠKATUĽKE

SVET NA ŠKATUĽKEMFond Historickej tlače Východoslovenského múzea v Košiciach obsahuje asi 120 tisíc kusov zápalkových etikiet, škatuliek, zápaliek, či literatúry. Pochádzajú zo zbierok dvoch košických zberateľov Ing. Pavla Leukaniča a Ladislava Holéniu, ktoré predali múzeu v 70. rokoch 20. storočia. Výstava predstavuje etikety z takmer všetkých svetadielov, zastúpené sú takmer všetky európske krajiny, vrátane tých, ktoré zmenili svoje hranice, alebo štátnosť. Motívmi etikiet sú kultúra, príroda, ľudia, história a produkty ľudskej činnosti, napr. technika, či politika. Autori výstavy sa rozhodli prezentovať návštevníkom 10 tém - Dopravné prostriedky, Fauna, Flóra, Osobnosti, Šport, Ľudia, Umenie a kultúra, Pre deti, Výstrahy a upozornenia a Zaujímavosti tak, aby si medzi nimi našli niečo dospelí aj deti.

vstupné na výstavu: dospelí – 1 €
deti, študenti a dôchodcovia – 0,50 €

 

08.11.2016, vernisáž o 16.00 30.04.2017 OKRÍDLENÍ PÚTNICI
Tajomstvo vtáčej migrácie

Okrídlení pútnici / Tajomstvo vtáčej migrácieAutor: RNDr. Peter Krišovský
Milióny vtákov sa každoročne na jeseň vydávajú na cestu plnú nástrah, aby sa zasa na jar vrátili na miesta, kde prišli na svet. Vtáčia migrácia tak fascinuje ľudí odpradávna až do dnešných čias.
Výstava Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach „Okrídlení pútnici“ odhaľuje tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov a poznatkov z čias Aristotela, prvého ornitologického krúžku Mortensena až po dnešné moderné satelitné sledovanie vtákov. Približuje spôsoby migrácie, orientácie vtákov na dlhej ceste a faktory, ktoré ovplyvňujú vtáčie sťahovanie. Je to možnosť dozvedieť sa viac o putovaní vybraných druhoch avifauny v našej oblasti a ďalšie zaujímavosti.
Návštevníci sa tiež dozvedia, že vynájdenie ornitologického krúžku pomohlo vyriešiť mnohé nezodpovedané otázky vtáčej migrácie. Krúžkovanie vtákov sa stalo výskumnou metódou, ktorá sa využíva dodnes. Výstava bude doplnená a preparáty vtákov, či ornitologické pomôcky, taktiež predstaví ornitologický stacionár Drienovec, kde prebieha výskum migrácie. Zhliadnutie výstavy poskytuje jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o vtáčej migrácii a výsledkoch takéhoto výskumu.
Súčasťou výstavy budú aj tematické sprievodné prednášky a podujatia pre verejnosť viac informácií o aktuálnych termínoch nájdete v sekcii „Novinky“ na stránke www.vsmuzeum.sk alebo na facebooku.
Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLIfe/Slovensko.

vstupné na výstavu: dospelí 1€
deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

 

10.11.2016, vernisáž o 16.00 20.02.2017 Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat

Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomatVýchodoslovenské múzeum v Košiciach predstaví svojim návštevníkom hosťujúcu výstavu Múzea mesta Belehrad pod názvom Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomat.
Výstava sa koná pri príležitosti 55. výročia udelenia Nobelovej ceny za literatúru jednému z najvýznamnejších juhoslovanských literátov – Ivovi Andrićovi. Výstava prezentuje tohto literárneho velikána nielen ako spisovateľa, ale aj ako významného diplomata Kráľovstva Juhoslávie v rokoch 1920 – 1941. Ako sa uvádza v zdôvodnení Švédskej akadémie, Ivovi Andrićovi, bola udelená Nobelova cenu „za epickú silu, s akou snoval motívy a ľudské osudy z dejín svojej vlasti“. Tou vlasťou mu bola Bosna a Hercegovina. Narodil sa v Travniku (1892), vyrastal vo Višegrade a Sarajeve. Bosne a Hercegovine zasvätil svoju celoživotnú literárnu tvorbu, pričom túto tému neopustil ani počas svojej diplomatickej kariéry, ani po tom čo sa v roku 1941 natrvalo usadil v Belehrade. Svoje rodisko a jeho ťažké dejinné osudy opísal Andrić bez národnostnej predpojatosti, čím sa stal spisovateľom všetkých národov Juhoslávie a jeho dielo, pre svoj univerzálny humánny odkaz, súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.
Ivo Andrić – spisovateľ a/alebo diplomatHosťovanie výstavy Múzea mesta Belehrad v Košiciach je výsledkom dlhodobej spolupráce oboch inštitúcií a nadväzuje na predchádzajúcu výmenu výstav realizovanú v uplynulých rokoch. Okrem iného v rámci výstavy budú návštevníci môcť na výstave vidieť osobné veci veľkého spisovateľa, jeho diplomatickú uniformu, kord a diplomatický kufor, ako aj ukážku jeho rukopisov. Zároveň vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach budú mať návštevníci možnosť prvýkrát uvidieť na vlastné oči originál Nobelovej ceny. V rámci výstavy je pripravený program sprievodných podujatí a cyklus prednášok, v rámci ktorého odborníci z Belehradu, Prahy ako aj z radov domácich historikov priblížia publiku Iva Andrića a reálie Balkánu jeho doby. Prvá z prednášok sa uskutoční už 11. novembra 2016 a prednášateľom bude samotná autorka výstavy a zároveň riaditeľka Múzea mesta Belehrad Tatjana Koričanacová. Bližšie informácie o sprievodných podujatiach sledujte na múzejnom webe: vsmuzeum.sk a na facebookových stránkach múzea.
Záštitu nad výstavou prevzal veľvyslanec Srbskej republiky v Bratislave, Jeho excelencia Šani Dermaku. Výstava potrvá od 10. novembra 2016 do 20. februára 2017 a zhliadnuť ju môžete vo výstavných priestoroch Historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru č. 2.

vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti a dôchodcovia – 0,50€

 

12. januára 2017 o 16.00 h
Námestie Maratónu mieru 2
Ivo Andrić a jeho miesto v srbskom národnom naratíve (formy myšlienky a kontroverzie)
- prednáška spojená s aktuálnou výstavou Ivo Andrić - spisovateľ a/alebo diplomat
- prednášať príde Mgr. Maroš Melichárek, PhD. z UPJŠ v Košiciach

 

21.11.2016, vernisáž o 15.30 30.04.2017 Viribus unitis
storočnica úmrtia cisár Františka Jozefa I.

Viribus unitisAutor výstavy: Mgr. Vojtech Kárpáty
21. novembra 2016 uplynie 100 rokov od smrti predposledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I. Východoslovenské múzeum v Košiciach pri tejto príležitosti pripravilo výstavu venovanú životu panovníka a zákulisiu jeho vlády. Výstava zachytáva rodinné tragédie Habsburgovcov a priblíži návštevy panovníka v Košiciach. František Jozef I. vládol 68 rokov, bol najdlhšie panujúcim Habsburgom a za posledných 500 rokov aj najdlhšie panujúcim monarchom vôbec. Na tróne sedel celých 24 827 dní, jeho poddaní ho poznali iba z oficiálnych jubilejných zborníkov, či posmešných anekdot, ktoré vymýšľali jeho neprajníci. Cisár celých sedem desaťročí ostal symbolom nemennosti, stálosti a istoty. Pre poddaných bol stelesnením nadľudských vlastností, z človeka sa stal živý symbol. Bol panovníkom, ktorého ani zdrvujúce rodinné tragédie nevyviedli z rovnováhy, osobnosť zbavená ľudských starostí a radostí. Toto a mnoho ďalšieho sa dozviete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v budove na Námestí Maratónu mieru 2 do 30. apríla 2017.
Pre záujemcov pripravujeme cyklus prednášok, z ktorých sa prvá uskutoční v piatok, 25. novembra o 17:00 a prednášať príde prof. PhDr. Roman Holec, CSc. na tému František Jozef I. - veľký, slabý alebo bezfarebný panovník ?

vstupné na výstavu: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

14.12.2016, vernisáž o 17.00 26.03.2017 ...spojiť nebo a zem...
výstava o architektovi Imre Makoveczovi

...spojiť nebo a zem...14. decembra 2016 sa otvára vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach výstava z diela zakladateľa a večného čestného prezidenta Maďarskej akadémie umení Imre Makovcza, nositeľa cien Ybla, Kossutha, Prima Primissima a Corvinovej reťaze. Výstava potrvá do 26. marca 2017.
Výstava Imre Makovcza je od jeho smrti v r. 2011 najrozsiahlejšou prezentáciou jeho umenia, napriek tomu je však iba zlomkom jeho bohatého dedičstva. Prostredníctvom fotografií, kresieb a dokumentov sa môžeme oboznámiť s najdôležitejšími zastávkami života architekta, nositeľa Kossuthovej ceny. Tri makety predstavujú maďarský pavilón na svetovej výstave v Seville, katolícky kostol v Paksi a lesný kultúrny dom vo Visegráde. Popritom budú vystavené fragmenty veže zatiaľ nerealizovaného kostola sv. Michala – archanjela vo Felsőkrisztinaváro si v Budapešti.
Výstava prostredníctvom fotografií, skíc i osobných pracovných pomôcok nám prezentuje realizované a vyprojektované stavby architekta Imre Makovcza. K pochopeniu vystavených exponátov prispieva aj sprievodné premietanie diapozitívov o projektovaní kostola sv. Michala – archanjela, ako aj osemminútová animácia, ktorá poskytuje záujemcom mimoriadny zážitok.
Makovecz povýšil na taký stupeň dokonalosti svoje kresliarske umenie, že každá jeho skica je osobitným výtvarným dielom – takto charakterizuje kresby Imre Makovcza kurátor výstavy Lőrinc Csernyus, člen - korešpondent Maďarskej akadémie umení.
Podľa Csernyusa jeho schopnosti kreslenia, citu pre proporcie a priestorového videnia sú medzi architektami ojedinelé. Vždy ho zaujímala symbióza krajiny, rastlinstva a budov, ktorá svedčí o prítomnosti vyšších tvorivých síl ako je tvorivosť človeka. Vo svojich kresbách stvárňuje architektúru minulosti i budúcnosti. V čase a v priestore sa pohybuje dopredu i dozadu, vo svete toho, „čo sa stať mohlo”.
Partnerom výstavy Maďarskej akadémie umení je Východoslovenské múzeum v Košiciach.

vstupné na výstavu: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.- Katová bašta - Galéria bašta / Hrnčiarska 11 - Dom remesiel

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.11.2016, vernisáž o 15.30 31.01.2017 (PO)OHLIADNUTIE
výstava venovaná pamiatke fotografa Mariána Šangalu

(PO)OHLIADNUTIEMarián Šangala (1941- 2015) bol košickej verejnosti známy nielen ako dlhoročný fotograf Festivalu sakrálneho umenia a sakrálnych pamiatok, ale aj mnohých kultúrnych podujatí Magistrátu mesta Košice, Ekumenického spoločenstva na území mesta Košice, či Košickej eparchie.
Námety pre svoju tvorbu nachádzal aj v prírode a krajine, kam nespočetne veľa krát smeroval so svojím fotoaparátom i statívom. Jeho fotografie sú náplňou reprezentatívnej publikácie o sakrálnych pamiatkach Košíc, mnohých obciach regiónu (Margecany, Gelnica, Kostoľany, Kysak) ako aj monografií Kríže Košíc a okolia, Postavené Roku Pána.

autorka výstavy: PhDr. Klaudia Buganová
vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

08.12.2016,
15.12.2016
  Vianoce s remeslami

Vianoce s remeslamiV období adventu ožijú tradičné remeslá aj Košičanom známej uličke remesiel. Deti s rodičmi si môže vyskúšať ručne vyhotoviť vianočnú ozdobu tak, ako to kedysi robili naši predkovia.
Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Ústredím ľudovo umeleckej výroby prináša košickej verejnosti adventné tvorivé dielne, na ktorých si môžu návštevníci zdokonaľovať svoje remeselné zručnosti. Ich finálnym produktom bude vlastnoručne vyrobená vianočná ozdoba a ziskom nové vedomosti o starých postupoch. To všetko bude prebiehať pod vedením fachmanovremeselníkov.
Rezbárska dielňa bude zameraná na zhotovovanie jednoduchej vianočnej ozdoby z dreva. Účastníci si vyskúšajú prácu s prírodným materiálom a drevárskym náradím pod odborným dohľadom. V textilnej dielni sa budú zhotovovať šité vianočné ozdoby. Pri tvorbe si zúčastnení rozšíria svoju šikovnosť a kreativitu pri použití a zošívaní látok.
Tvorivé dielne budú 8.12.2016 ( Rezbárska dielňa) a 15.12.2016 (Textilná dielňa) v čase od 15.30 do 16.30., v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici 9/A v Košiciach.
Vstupné : 2€ /dieťa, je potrebné nahlásiť sa vopred telefonicky na t.č.: 055/622 03 09
0917 965 016, alebo mailom: propagacia@vsmuzeum.sk, vsmuzeum@gmail.com

Súčasťou vianočného podujatia v Dome remesiel bude výstava o koledníkoch, ktorej autorkami sú
PhDr. Klaudia Bugánová a Mgr. Ľudmila Mitrová. Výstavu si budete môcť pozrieť v Dome
remesiel aj v januári 2017.

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!