Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

 

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Ul. M. R. Štefánika 257/61, 075 01 Trebišov

Tel.: +421 56 672 22 34
E-mail: trebisov.muzeum@vucke.sk, muzeumlektorky@gmail.com
Www: www.muzeumtv.sk

 

Otváracie hodiny

 

jún-september: Po,St,Pi 7.30 - 18.00 / Ut,Št 7.30 - 15.30 / Ne 14.00 - 17.00
október-máj: Po-Pi 7.30 - 15.30 / Ne 14.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 1,50 €
Zľavnené: 0,50,- €

 

História-popis

Vlastivedné múzeum TrebišovVlastivedné múzeum TrebišovVlastivedné múzeum vzniklo v roku 1954 v Sečovciach, pričom v Trebišove pôsobí od roku 1981. Múzeum zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu, pričom sa špecializuje na dejiny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva na východnom Slovensku.
Jeho sídlom je kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1786 gróf I. Čáky v barokovo-klasicistickom slohu zo zvyškov hradu Parič. V 30.-tych rokoch 19.-teho storočia ho zdedila rodina Andrášiovcov, ktorá ho prestavala v neorenesančnom slohu a obklopila parkom s cudzokrajnými drevinami. V parku sa nachádza aj neogotická hrobka tejto rodiny z konca 19.-teho storočia. Od roku 2012 nesie múzeum nový názov - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Historická stavba trebišovského kaštieľa prešla v rokoch 2015 - 2016 rozsiahlou rekonštrukciou, prostredníctvom ktorej kaštieľ zmenil svoj šat a získal komfortný, štýlový charakter i vzhľad.
V komnatách sa snúbi minulosť so súčasnosťou, umenie s tradícou, kultúra s vnímavosťou.
Pre všetky vekové kategórie v ňom vznikol priestor na realizáciu svojich predstáv. Od detičiek z materskej školy, cez veľkých školákov, stredoškolákov, študentov vysokých škôl až po celé rodiny, turistov, návštevníkov.

 

Vlastivedné múzeum Trebišov Vlastivedné múzeum Trebišov

 

Expozície

Vlastivedné múzeum TrebišovExpozícia histórie poľnohospodárstva na Východnom Slovensku dokumentuje vývoj tohto odvetvia od neolitu až po súčasnosť.

Expozícia Tokajské vinohradníctvo na Slovensku sleduje vývoj tokajského vinohradníctva od tatárskeho vpádu až po súčasnosť.

 

Expozícia parných oračiek dokumentuje lanovú orbu parnými oračkami firiem John Fowler a John Taufer (Leeds).

 

Vlastivedné múzeum TrebišovExpozícia Tradičné remeslá južného Zemplína dokumentuje kováčstvo, kolárstvo a povrazníctvo.

 

Expozícia Ľudový odev južného Zemplína

 

 

Vlastivedné múzeum TrebišovExpozícia poľnohospodárskych strojov dokumentuje historické traktory.

 

Expozícia Vývoj mlatby na východnom Slovensku dokumentuje výmlat obilia a strukovín cepmi, dobytkom, mláťačkami poháňanými gepľom a mláťačkami bez vytriasadiel aj s vytriasadlami.

 

Vlastivedné múzeum TrebišovExpozícia Ľudová drevorezba a plastika Zemplína

Prezentuje tradičné postupy súčasnej ľudovej tvorby slovenskej časti historického Zemplína. Nachádza sa v hospodárskej budove – niekdajšom byte koniara. Prehliadka expozície s odborným výkladom trvá 20 minút.
Prevláda v nej figurálna a reliéfna tvorba s motívmi práce a zábavy, vidiecka a sakrálna tematika. Prevažná časť rezbárov – samoukov, spracováva drevo technikami dlabania, tesania, štiepania a rezby, od jednotlivých rytých ornamentov až po plastický reliéf a plastiku.
Návštevníci expozície môžu obdivovať ľudové betlehemy, plastiky Ježiša Krista, Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda, Piláta ako súdi Ježiša Nazaretského, zastavenie na Krížovej ceste a podobne. Popri sakrálnej drevorezbe a plastike si osobitnú pozornosť zaslúžia aj motívy práce a ľudovej zábavy v štylizovanom ľudovom odeve (Svadba na Zemplíne).
Rezbári maďarskej národnosti Zemplína prezentujú legendy, historické roľnícke či pastierske motívy. Dominantné miesto v expozícii patrí Jozefovi Porchinčákovi z Nového Ruskova. Pozoruhodné sú plastiky a reliéfy Milana Rozkoša z Kučína, Martina Remiáša zo Sniny, Martina Kondíka z Ruskoviec, Jána Babenského z Hlinného, Alexandra Orlíka z Vranova nad Topľou a Juraja Ferencza z Veľkých Kapušian.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
17.02.2017, vernisáž o 17.00 13.03.2017 Ivana Kosturová: Intuitívna tvorba

Ivana Kosturová: Intuitívna tvorbaMúzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sprístupňuje výstavu Ivany Kosturovej pod názvom Intuitívna tvorba, 3D maľovanie a maľované kabelky.
Ide o výstavu trebišovskej rodáčky Mgr. Ivany Kosturovej rodenej Gregovej. Ukončila UPJŠ v Prešove a učiteľstvu sa venovala 10 rokov. V súčasnosti je oblastnou riaditeľkou finančnej spoločnosti. Ale mnohí si ju pamätajú aj ako medzinárodnú futbalovú rozhodkyňu. Výtvarnej abstrakcii sa venuje od roku 2012.
Táto výstava je autorkinou premiérou. Autorka svojou intuitívnou tvorbou zachytáva vnútorné pocity, nálady a emócie, ktoré pretavuje do trojrozmernosti.

 

25.02.2017   Fašiangy a Tradičná zemplínska zabíjačka

Fašiangy a Tradičná zemplínska zabíjačkaPiaty ročník Tradičnej zemplínskej zabíjačky je tentokrát spojený s fašiangami. Podujatie sa začína fašiangovým sprievodom v maskách, ktorý sa začína na severnom námesti /budova pošty/ o 10.00 hod.
Návštevníci podujatia budú mať možnosť vidieť celý priebeh zakáľačky v podaní šikovných múzejníkov. Prezentáciu replík zbierkových exponátov, ktoré sú súčasťou muzeálnej expozície približia najmä mladšej generácií, zvyklosti nášho regiónu.
Prasiatko počas celého dňa bude opracovávať hlavný mäsiar, ktorému sa v našom regióne hovorí „henteš“ a jeho pomocníci a pomocníčky. Chlapi najskôr opália srsť ošípanej horákom, potom, ako bolo na Zemplíne zvykom, nakládu na prasa slamu a podpália ju. Po očistení sa prasiatko rozoberie, aby z neho mohli gazdiné pražiť oškvarky, robiť bravčovú masť, variť mäsko, vyrábať jaterničky, zabíjačkovú kapustu, či piecť klobásky.
Gurmánov potešia zabíjačkové špeciality, nebude chýbať ani varené vínko. O dobrú náladu sa postarajú folklórne skupiny OMLADZINA NOVOSAD, KYŠČANKA KYSTA, JARINA ÚPOR, TREBIŠOVSKÁ ORGONINA TREBIŠOV a koncert skupiny PANKPOP Peter Mosky Moskaľ. Nebude chýbať ani vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku.

 

16.03.2017 28.03.2017 Vesmír očami detí

- výstava detských výtvarných prác

 

19.03.2017,
16.00 - 20.00
  Deň hvezdární a planetárií

- multimediálne prednášky, filmy, pozorovanie v prípade priaznivého počasia

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!