Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou
* Homeland Museum Hanusovce nad Toplou

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Zámocká ul. 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Tel.: +421 57 445 23 71
Mobil: +421 914 28 43 55
E-mail: muz.hanus@gmail.com, vmuzeumhanus@stonline.sk
Www: www.muzeumhanusovce.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hanušovce n.T.:
september-jún: Po-Pi 7.30 - 15.00
júl-august: Po-Pi 7.30 - 17.00 / So-Ne 13.00 - 17.00
- ohlásené skupiny aj mimo uvedený čas

Vranov n.T.:
IBA PRE OHLÁSENÉ NÁVŠTEVY v dohodnutom čase

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Stále expozície Hanušovce nad Topľou

Základné vstupné - dospelí: 3 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 1,50 €
Foto, kamera: 2 €

Stále expozície Vranov nad Topľou

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Foto, kamera: 1 €

Výstavy

Základné vstupné - dospelí: 0,50 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 0,20 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne do stálych expozícií

História-popis

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad TopľouVlastivedné múzeum Hanušovce nad TopľouVlastivedné múzeum je regionálnym múzeom so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou. Dokumentuje históriu a osobitosti prírodných pomerov tohto regiónu. Vzniklo v roku 1975.
Sídlom múzea je renesančno-barokový kaštieľ, ktorého pomerne rozsiahlu blokovú budovu postavili na prelome 17.-teho a 18.-teho storočia. Charakteristickými sú hmotovo výrazné nárožné veže. Pri úpravách v 18.-tom storočí dostal objekt manzardovú strechu a veže strechy zvonové. lnteriéry a fasáda kaštiela majú bohatú štukovu výzdobu.

 

 

Expozície

Hanušovce nad Topľou

 

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad TopľouExpozícia História vranovského regiónu prezentuje históriu vranovského regiónu prostredníctvom exponátov z oblasti archeológie, histórie a etnografie.

 

Expozícia Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou podáva prehľad vývoja živej a neživej prírody okresu od druhohôr až po súčasnosť.

 

Expozícia Dobovo zariadené interiéry

 

Duch národa - etnografická expozícia
Hosp. budova pri renesančnom kaštieli (tzv. Dom Kňašinského), Zámocká 151/4

 

Archeopark

Čo je to vlastne archeopark? Predpona archeo- dáva tušiť, že pôjde o niečo staré, „archeologické“. Samozrejme, nie je možné archeologicky doložiť drevené, slamené, trstinové či kožené súčasti domov. V zemi sa zachovajú iba zahĺbené stopy pôdorysov alebo plochy domov vymedzené jamami po nosných koloch. 5 obydlí v archeoparku v Hanušovciach je postavených práve na základe takýchto pôdorysov piatich konkrétnych nálezov z východného Slovenska. Paleoloitický objekt je podľa nálezu z Tibavy, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou - Archeoparkchata z mladšej doby kamennej je replikou nálezu z Košíc, obydlie z mladšej doby bronzovej kopíruje pôdorys domu z Nižného Hrušova, keltský objekt má predlohu na lokalite Zemplín z mladšej doby železnej a slovanský zrubový dom je postavený podľa čiastočne zachyteného pôdorysu objektu zo Skrabského. Na obydliach sú predstavené rôzne stavebné techniky - od jednoduchej „jurtovej“ konštrukcie, cez kombináciu zrubovej konštrukcie a výpletu, kolovej konštrukcie so zahĺbenou podlahou i podlahou na úrovni terénu až po masívnu zrubovú konštrukciu.
Ak by sme zostali iba pri stavbách pravekých príbytkov, zostali by sme na polceste a nemali by sme právo nazývať naše múzeum „živé“. Archeopark však má byť - a my veríme, že aj bude! - živým múzeom zážitku. Preto budú objekty vybavené replikami predpokladaného nábytku, zariadeniami, predmetmi dennej potreby ľudí v minulosti. Pri festtivaloch a veľkých podujatiach bude mať každý objekt svojich obyvateľov v podobe figurín párovej rodiny s dieťaťom, ktoré budú odeté v dokonalých replikách odevov z danej doby. Podobné, trochu menej dokonalé odevy si môžete požičať aj Vy, naši návštevníci. Odevom premenení na ľudí dôb minulých sa budete môcť všetkého dotknúť, všetko si skúsiť poťažkať v ruke, ba s pracovnými náradiami skúsiť aj pracovať. Pravdaže, očakávame, že tak nebudete činiť s úmyslom všetko hneď zničiť či poškodiť. Ale ak sa tak stane nedopatrením, nuž čo, taký je život. Aj v praveku sa pri práci náradie ničilo...
Našim cieľom je, aby ste sa u nás naozaj dotkli atmosféry minulosti, aby ste zacítili jej vôňu (praveká a včasnostredoveká kuchyňa), počuli aspoň v náznakoch jej zvuky (archeohudba na replikách pravekých nástrojov), odvážnejší si v budúcnosti skúsili aj noc v niektorom z obydlí, aby ste zažili na vlastnej koži život v praveku či včasnom stredoveku. A ak sa pritom aj niečo naučíte o dávnej minulosti nášho regiónu, budeme len radi.

 

Vranov nad Topľou

 

Človek a život (Človek a mesto / Človek a príroda / Človek a pieseň – etnografická expozícia / Človek a vojna)

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou

september-jún  Po-Pi    8.00 - 16.00
júl-august         Po-Pi  10.00 - 18.00

 

Svetom moje, svetom - expozícia dejín vysťahovalectva z východného Slovenska.

 

 

Kalendárium

 

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove a Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou v júni 2017 (PDF)

 

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove a Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou v júli 2017 (PDF)

 

Hanušovce n/T:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Ponuka programov:

Poldeň v múzeu - interaktívny program pre záujmové skupiny - remeselné činnosti v Dielni starých remesiel (pradenie, tkanie, výroba hlineného riadu na kruhu a v ruke, práca s medeným drôtom atď.) – je potrebné vopred dohodnúť termín a konkrétnu náplň
Vychádzky v Hanušovciach a po ich okolí (pre organizované skupiny)

Ponuka vyučovacích hodín v múzeu (Podľa záujmu, Hanušovce n/T + Vranov n/T)
Prednášková činnosť (Podľa záujmu, Hanušovce n/T + Vranov n/T)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!