Stredoslovenské múzeum - vreckové kalendáriky
* Central - Slovakian Museum: Vest-Pocket Calendars

 

V septembri roku 1994 sa v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave uskutočnil Salón múzeí '94 - jedinečná prehliadka prírodného a kultúrneho dedičstva z fondov slovenských múzeí. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sa prezentovalo pozláteným pokálom banskobystrického richtára Jozefa Glabitsa z roku 1835. Stalo sa najúspešnejším vystavovateľom v kategórii prezentácie múzeí, galérií a organizácií pamiatkovej starostlivosti. K vzácnemu oceneniu prispel aj jednolistový vreckový kalendár na rok 1995 s farebnou podobou vystavovaného exponátu, ktorý sa tešil nebývalej pozornosti návštevníkov.
Stredoslovenské múzeum od tohto času vydáva vreckové kalendáre, ktoré sa prvých 10 rokov prezentovali pod spoločným názvom Zo zbierok múzea. Pri príležitosti 110. výročia založenia múzea v roku 1999 vydalo dve série kalendárov s akcentom na vlastivedný profil inštitúcie.
Kliknutím na každý obrázok kalendárika, si zobrazíte do nového okna zväčšený náhľad.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!