HOTEL U LEVA, Levoča

SNM - Spišské múzeum (SPISM) Levoča
* SNM - Spis Museum (SPISM) Levoca

SNM - Spišské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča

Tel.: +421 53 451 27 86
E-mail: muzeum@levonet.sk
Www: www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

Po-Ne 9.00 - 17.00

máj -september: Po-Ne 9.00 - 19.00, posledný vstup o 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Prvé nedele v SNM-Spišskom múzeu v Levoči a na Spišskom hrade: bezplatné vstupy (PDF)

3,50 €, 2,00 € (organizované školské skupiny nad 10 žiakov 1,50 €)
škola v múzeu – vzdelávacie programy 0,50 €

 

História-popis

SNM - Spišské múzeum LevočaSpišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku, ktorý sa zaoberal aj akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa zameriava na tri základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče. SNM - Spišské múzeum LevočaZo začiatku sídlilo v gotickom dome, tzv Stallungu na Mäsiarskej ulici, ale v roku 1955 získalo budovu levočskej radnice, kde bola inštalovaná historická expozícia. V rokoch 1968-1990 spravovalo národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Jakuba v Levoči, v januári 1989 prevzalo správu Spišského hradu.
1.4.2002 bolo Spišské múzeum zlúčené so Slovenským národným múzeom (SNM).

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

Expozícia Výtvarná kultúra na Spiši sprístupňuje umeleckohistorické zbierky v chronologickom slede od gotického umenia po diela 19.-teho storočia a jej súčasťou sú ukážky umeleckoremeselných prác z kovu a diela ľudového umenia. Expozícia je umiestnená v renesančnom dome na Nám. Majstra Pavla č.40.

 

SNM - Spišské múzeum LevočaHistorická expozícia na Radnici prezentuje históriu mesta, pričom korešponduje s významom budovy ako sídla mestskej samosprávy. Budova radnice je jednou z dominánt levočského námesti, ktorá bol postavená koncom 16.-teho storočia.

 

SNM - Spišské múzeum LevočaExpozícia Majster Pavol z Levoče prostredníctvom fotografií, faksimilných kópií a odliatkov pripomína takmer všetky významné diela známeho stredovekého rezbára, tvorcu najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý zdobí kostol sv. Jakuba v Levoči. Expozícia je umiestnená v meštianskom dome na Nám. Majstra Pavla č.20.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

 

Spišský hrad Spišské Podhradie


Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Historická radnica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.10.2014, vernisáž o 16.00 16.11.2014 ZA KRÍŽOM

Fotografi:
Andrej BÁN ǀ Pavol BREIER ǀ Michal FULIER ǀ Alan HYŽA ǀ Andrej LOJAN ǀ Laco MAĎAR ǀ Boris NÉMETH ǀ Jozef ONDZIK ǀ Jozef SEDLÁK ǀ Jindřich ŠTREIT ǀ Matúš ZAJAC

Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce "kríž" vo vybraných prácach 11 fotogra-fov. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg.

Kurátorky projektu: Ivana Pástorová / 0902 420402 , Lucia Benická / 0905 288717
Odborná spolupráca: Jozef Sedlák
Pozvánka na výstavu v PDF

Prvá repríza úspešnej výstavy z produkcie Domu fotografie pod názvom „Za krížom“ bude od 2. októbra 2014 uvedená v Spišskom múzeu – SNM v Levoči, vo výstavnej sieni Radnice na námestí Majtra Pavla v Levoči.
Projekt pod taktovkou dvoch kurátoriek – Lucie Benickej a Ivany Pástorovej interpretuje každodenné životné okamihy nasledujúce "kríž" v dielach súčasných slovenských dokumentárnych fotografov a v tvorbe významného českého fotografa Jindřicha Štreita, ktorí sa cielene venujú sakrálnej téme vo vybraných dokumentárnych projektoch. Tematická výstava interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti i misie, ako aj každodenné rituály.
Výstava bola venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a realizovaná v r.2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR v Galérii Domu fotografie pri Liptovskej galérii P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Súčasná dokumentárna fotografia na Slovensku, rovnako ako i vo svete, ponúka nové formy vyjadrenia. Výstava je koncipovaná z diel renomovaných autorov, ako aj z tvorby nových mien vo fotografii. Koncept výstavy zahŕňa každodenné životné putovanie "za krížom". Výstava predstavuje tvorbu staršej a strednej generácie slovenských autorov, ktorí sa dlhodobo aktívne podieľajú na rozvoji dokumentárnej tradície slovenskej fotografie: Pavol Breier, Jozef Sedlák, Andrej Bán, Alan Hyža, Jozef Ondzík a Matúš Zajac. Výstava uvádza aj mladých autorov v súčasnej dokumentárnej fotografii, akými sú Andrej Lojan, Michal Fulier a Laco Maďar. Predstavený cyklus Borisa Németha sa vyznačuje presahmi ku konceptuálnemu dokumentu. Výstava je doplnená o elitný dokumentárny projekt významného české fotografa Jindřicha Štreita "Brána nádeje", čo otvára možnosti kultúrneho dialógu a konfrontácie klasickej hodnoty dokumentu s ďalšími interpretáciami v súčasnosti.

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!