HOTEL U LEVA, Levoča

SNM - Spišské múzeum (SPISM) Levoča
* SNM - Spis Museum (SPISM) Levoca

SNM - Spišské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča

Tel.: +421 53 451 27 86
E-mail: muzeum@levonet.sk
Www: www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Ne 9.00 - 17.00

máj -september: Po-Ne 9.00 - 19.00, posledný vstup o 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Prvé nedele v SNM-Spišskom múzeu v Levoči a na Spišskom hrade: bezplatné vstupy (PDF)

3,50 €, 2,00 € (organizované školské skupiny nad 10 žiakov 1,50 €)
škola v múzeu – vzdelávacie programy 0,50 €

 

História-popis

SNM - Spišské múzeum LevočaSpišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku, ktorý sa zaoberal aj akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa zameriava na tri základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče. SNM - Spišské múzeum LevočaZo začiatku sídlilo v gotickom dome, tzv Stallungu na Mäsiarskej ulici, ale v roku 1955 získalo budovu levočskej radnice, kde bola inštalovaná historická expozícia. V rokoch 1968-1990 spravovalo národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Jakuba v Levoči, v januári 1989 prevzalo správu Spišského hradu.
1.4.2002 bolo Spišské múzeum zlúčené so Slovenským národným múzeom (SNM).

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

Expozícia Výtvarná kultúra na Spiši sprístupňuje umeleckohistorické zbierky v chronologickom slede od gotického umenia po diela 19.-teho storočia a jej súčasťou sú ukážky umeleckoremeselných prác z kovu a diela ľudového umenia. Expozícia je umiestnená v renesančnom dome na Nám. Majstra Pavla č.40.

 

SNM - Spišské múzeum LevočaHistorická expozícia na Radnici prezentuje históriu mesta, pričom korešponduje s významom budovy ako sídla mestskej samosprávy. Budova radnice je jednou z dominánt levočského námesti, ktorá bol postavená koncom 16.-teho storočia.

 

SNM - Spišské múzeum LevočaExpozícia Majster Pavol z Levoče prostredníctvom fotografií, faksimilných kópií a odliatkov pripomína takmer všetky významné diela známeho stredovekého rezbára, tvorcu najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý zdobí kostol sv. Jakuba v Levoči. Expozícia je umiestnená v meštianskom dome na Nám. Majstra Pavla č.20.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

 

Spišský hrad Spišské Podhradie


Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Historická radnica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
29.11.2015, vernisáž o 17.00 30.03.2016 STARÉ – NOVÉ / OLD – NEW

Tomáš Agat Blonski (PL) – Katarína Hudačinová – Robo Kočan – Gabriel Kosmály – Víťa Krejčí (CZ) – Jaroslav Malík (CZ) – Jozef Sedlák – Jirka Šigut (CZ) – z archívu Domu fotografie – gumotlače KSA.edu.pl (PL) – experiment VŠVU

Pozvánka na výstavu (PDF)
Staré fototechniky v novom experimente, foto-recyklácia a foto-objekty v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej.
8 autorských profilov, diela 18 fotografov z archívu Domu fotografie a Krakovskej umeleckej školy (KSA) z 8 krajín (Slovensko, Česko, Rusko, Poľsko, Kanada, Fínsko, Veľká Británia, USA) a slide-show 6 fotografov z VŠVU. Premiérová výstava v produkcii Domu fotografie je realizovaná v rámci projektu "– 1 = 20" (rok do dvadsaťročnice) a vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická
Odborná spolupráca: Mgr. Ivana Lojan Pástorová – DF, Mgr. Lenka Králová – GUS
Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

Sprievodný program na vernisáži: koncert Moniky Kandráčovej a speváckeho zboru Železiar

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!