SNM - Slovenské národné múzeum v Martine (SNM-MT)
* SNM - Slovak National Museum in Martin (SNM-MT)

SNM - Slovenské národné múzeum v Martine - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Malá Hora 2, 036 80 Martin

Tel.: +421 43 413 10 11-12, +421 43 413 30 96
E-mail: snmmartin@snm.sk
Www: www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

Po-Pi 9.30 - 17.30
So-Ne 10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Dospelí 2,00 €
Deti, študenti a dôchodcovia 1,00 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí a min. jedno dieťa) 5,00 €
Vzdelávacie programy (poplatok za skupinu na tvorivé dielne) 5,00 €

Vstupné len na výstavy:
Dospelí 1,00 €
Deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €
voľný vstup: držitelia preukazov: ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku, ZŤP, Asociace muzeí a galerií ČR, novinársky preukaz, deti do 6 rokov, deti z detských domovov

 

História-popis

Slovenské národné múzeum - Múzeá v MartineSlovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea. Od svojho vzniku (1893) budovalo zbierky vlastivedného charakteru (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martinedokumentujúce históriu a kultúru Slovákov doma i v zahraničí. V súčasnosti vo svojich fondoch opatruje skoro 150.000 muzeálnych artefaktov. V roku 1961 po zlúčení so Slovenské národné múzeum - Múzeá v MartineSlovenským múzeom v Bratislave sa stalo špecializovaným celoslovenským národopisným múzeom.
K 1. aprílu 2004 bolo zlúčené s Múzeom Andreja Kmeťa do spoločného organizačného útvaru Slovenské národné múzeum v Martine.
Slovenské národné múzeum - Múzeá v MartinePracoviská: Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke Háje, Múzeum Martina Benku, Múzeum Karola Plicku Blatnica, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

 

Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Špecializované múzeá a expozície

Kalendárium

 

Výstavy Etnografického múzea nájdete tu...

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.11.2013 30.03.2014 Martin Martinček

Vo svojej tvorbe zanechal Martinček trvalé hodnoty, ktoré bude čas len znásobovať. Osobité sféry svojich záujmov, precítené vlastnými emotívnymi výpoveďami zachytenými v čiernobielych a farebných fotografiách, odprezentoval jednoduchým a prostým fotografickým jazykom tak, aby vytvoril súlad so zobrazovanou realitou. Svoje videnie zakódoval do sveta obrazov, aby neskôr slúžili pri poznávaní a hodnotení slovenskej minulosti i súčasnosti.

 

07.03.2014 30.06.2014 Naša budúcnosť v našej minulosti

Pozvánka na výstavu v PDF
Na vernisáži 7. marca 2014 o 16.00 h. otvorí výstavu predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik a kurátorka Katarína Király, výkonná riaditeľka Neziskovej verejnoprospešnej s.r.o. Legatum.
Slováci žijúci v Maďarsku už síce úplne jazykovo splynuli so svojou novou domovinou, no na krajinu, z ktorej prišli, stále nezabudli. To, čo ich spája, sú spoločné tradície, ktoré naďalej formujú ich identitu. Kalendárne zvykoslovie, sviatky hospodárskeho a cirkevného roka nadobudli v novom tisícročí v živote Slovákov nové funkcie.
Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Martine Naša budúcnosť v našej minulosti predstavuje obyčaje, ktoré dodnes pretrvali v regiónoch, v ktorých sa združujú slovenské komunity. Priblíži návštevníkom Vianoce vo Veňarci, Svadbu v Ečeri, Fašiangy v Mlynkoch, Veľkú noc v Baňačke, Turíce v Maglóde, sviatok Božieho tela v Čemeri, posvätenie pšenice v Pišpeku, žatvu u Tirpákov, poďakovanie za úrodu v Sarvaši i oberačky na Kestúci.
Slovenské komunity žijú roztrúsené na území Maďarska už viac ako 350 rokov. Do sveta ich z rodnej vlasti vyháňali hospodárske, spoločenské i svetonázorové dôvody.
Osadníci sa usídlili v hornatých krajoch aj nížinatých oblastiach a živilo ich lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo (najmä chov dobytka, lov rýb), pálenie vápna a uhlia. Slováci v Maďarsku nezanedbávali ani tradičné remeslá a ďalej sa venovali napríklad drotárstvu a sklárstvu.

 

28.01.2014 30.04.2014 Karol Plicka: Praha stovežatá

Výstava predstavuje hlavné mesto našich západných susedov pohľadom jedného z najvýznamnejších fotografov minulého storočia. U Plicku sme zvyknutí na nádherné zábery slovenskej krajiny a jej ľudu, výstava Karol Plicka: Praha stovežatá však predstavuje aj jeho menej známu tvorbu. Pražské fotografie sú oslavou krásy kameňa, ducha dejín, historickej architektúry a jej harmónie s prírodným reliéfom. Nešlo mu v nich o obraz súdobého života, i keď je v nich zastúpená i novodobá architektúra, predstavil nám výber nadčasovej témy videnej v monumentálnej dokonalosti.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!