Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
* Slovak Museum of Nature Protection and Speleology Liptovsky Mikulas

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 547 72 30 (10)
E-mail: smopaj@smopaj.sk
Www: www.smopaj.sk

 

Otváracie hodiny

 

01.01 ­ 31.03. Zimná turistická sezóna
Pondelok, streda, štvrtok, piatok: 09.00 – 18.00, posledný vstup o 17.00
Sobota, nedeľa: 12.00 – 17.00, posledný vstup o 16.00
Utorok: Zatvorené

01.04. – 15.06.
Pondelok, streda, štvrtok, piatok: 09.00 – 17.00, posledný vstup o 16.00
Sobota, nedeľa: Návšteva len na telefonickú objednávku 3 dni vopred /Tel.: 044 5477230 (10)/
Utorok: Zatvorené

16.06. – 15.09. Letná turistická sezóna
Pondelok, streda, štvrtok, piatok: 09.00 – 18.00, posledný vstup o 17.00
Sobota, nedeľa: 12.00 – 18.00, posledný vstup o 17.00
Utorok: Zatvorené

16.09. – 31.12.
Pondelok, streda, štvrtok, piatok: 09.00 – 17.00, posledný vstup o 16.00
Sobota, nedeľa: Návšteva len na telefonickú objednávku 3 dni vopred /Tel.: 044 5477230 (10)/
Utorok: Zatvorené

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Dospelí: 6 €
Žiaci, študenti, ZŤP, dôchodcovia, ITIC, ISIC, Euro 26: 2,50 €
Dôchodcovia nad 75 rokov: Bezplatne

ROZHĽADŇA
Dospelí: 1 €
Žiaci, študenti, ZŤP, dôchodcovia, ITIC, ISIC, Euro 26: 0,50 €
Dôchodcovia nad 75 rokov: Bezplatne

 

Podrobný prehľad vstupného (PDF)

 

História-popis

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo v roku 1930 ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu. Od svojho založenia zhromažďovalo nielen zbierky prírodovedné a speleologické ale aj etnografické, historické, archeologické a iné. V prvom období pôsobenia osobitnú pozornosť venovalo hlavne jaskyniarstvu na Slovensku. V rokoch 1970 ­ 1981 tvorilo organizačnú zložku Správy slovenských jaskýň a neskôr rozšírilo svoju činnosť aj na oblasť ochrany prírody Slovenska. Od roku 1999 je v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. V súčasnosti múzeum sídli v historickej budove bývalého jezuitského kláštora z druhej polovice 18. storočia, ktorá bola komplexne zrekonštruovaná v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. V roku 2005 bol zriadený špecializovaný Archív SMOPaJ. Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

 

Expozície

Expozícia múzea Chránená príroda Slovenska je rozdelená na 2 základné časti:
Kras a jaskyne Slovenska
Chránená príroda Slovenska
  - Zem, miesto pre život
  - Človek, hory, NATURA 2000

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaČasť Kras a jaskyne Slovenska prináša prehľad o jaskyniarstve vrátane objavovania jaskýň a činnosti jaskynnej záchrannej služby, o výplni jaskýň, typoch jaskýň, histórii jaskýň, technike používanej pri ich objavovaní, približuje špecifické formy života v jaskyniach (biospeleológiu), paleontologické, archeologické ako aj písomné artefakty nájdené v jaskyniach.

 

 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaČasť Chránená príroda Slovenska v celku Zem, miesto pre život predstavuje prírodu Slovenska so zameraním na chránené biotopy, chránené druhy, chránené územia, územia európ-skeho významu a chránené vtáčie územia v kontexte európskej legislatívy, horniny, minerály, nerastné ložiská, paleontológiu, históriu ochrany prírody a poukazuje na jednotný základ a princípy fungovania všetkého živého na planéte Zem v základoch molekulovej biológie a genetiky.

 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaČasť Chránená príroda Slovenska v celku Človek, hory, NATURA 2000 približuje voľ-nočasové i hospodárske aktivity človeka ­ turistiku a horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus, lesníctvo, drevárstvo, poľnohospodárstvo ovčiarstvo a dobytkárstvo, ale aj poľovníctvo, rybolov a včelárstvo a ich dopad na prírodu.

 

 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaRozhľadňa ponúka zaujímavý pohľad na panorámu Západných Tatier, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Chočských vrchov a tiež na mesto Liptovský Mikuláš a jeho okolie.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

/ fotografie poskytlo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva /

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.11.2016, vernisáž o 10.00 31.01.2017 XIV. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody – Naše vtáctvo
XIV. ročník cyklu výstav Príroda našimi očami

Fragmenty z prírody – Naše vtáctvoV rámci XIV. ročníka cyklu výstav Fragmenty z prírody Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravuje v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko v Žiline výstavu pod názvom Naše vtáctvo určenú predovšetkým nevidiacim a slabozrakým návštevníkom. Prezentované budú vtáčie druhy bežne sa vyskytujúce na našom území. Všetky exponáty budú dostupné hmatovému vnímaniu a doplnené podrobným opisným výkladom a popismi v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači. Určite zaujmú zvuky jednotlivých vystavovaných druhov ako aj informácie o spôsoboch ich správania, najčastejších miestach výskytu, spôsoboch lovu, druhoch potravy, či o ich význame v prírode. Návštevníci budú mať možnosť spoznať zástupcov dravcov (výr skalný, myšiak lesný),Príroda našimi očami bociana bieleho, labuť hrbozobú, kačicu divú, čajku smejivú, sojku škriekavú, myšiaka lesného i sluku lesnú. Tak ako po niekoľko prechádzajúcich rokov bude výstava spojená s prednáškou dňa 14. decembra 2016 prezentovaná aj priamo Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a v Spojenej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.
Druhou výstavou, ktorú múzeum pripravuje, je výstava z cyklu Príroda našimi očami. Tohtoročný XIV. ročník už tradične prinesie ukážky výtvarných prác s prírodnými motívmi, ktorých autormi sú deti a mládež zo špeciálnych škôl a diagnostických centier a tiež dospelí z domovov sociálnych služieb zo Slovenska i Českej republiky. Návštevníci výstavy budú mať možnosť zoznámiť sa s rôznymi technikami prevedenia vystavených prác a predovšetkým s osobitým ale určite zaujímavým pohľadom ľudí s mentálnym postihnutím na prírodu a svet okolo nás.

 

24.11.2016, 16.00   Archeologické bohatstvo Liptova
- 130. ekopodujatie

Archeologické bohatstvo LiptovaSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na 130. ekopodujatie Archeologické bohatstvo Liptova, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 o 16.00 hod. v budove múzea na UL. Školskej.
Prednáška Mgr. Martina Furmana, PhD., zamestnanca Krajského pamiatkového úradu v Žiline bude spojená s prezentáciou novej knihy Opevnenia na Liptove; Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek., ktorú si budú môcť návštevníci zakúpiť priamo počas podujatia. Prostredníctvom uvedenej publikácie budú predstavené známe i menej známe archeologické výšinné lokality Liptova so stopami po opevnení od praveku až po stredovek. Okrem toho prednášajúci priblíži výsledky nových výskumov, zaujímavé nálezy a prierez históriou archeologických výskumov v tejto oblasti od 19. storočia dodnes.

25.11.2016, vernisáž o 15.00 15.01.2017 Speleofotografia 2016

Speleofotografia 2016Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravuje v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosť, ŠOP SR − Správou slovenských jaskýň a Mestom Liptovský Mikuláš 18. ročník súťažnej výstavy umeleckých fotografií s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia 2016. Tohto roku prihlásilo svoje práce 54 autorov zo 17 krajín Európy, Ameriky a Ázie.
Záujemcovia si môžu pozrieť 327 fotografií, ktoré približujú tajomnú atmosféru unikátneho pod-zemného sveta poväčšine ukrytého zraku bežného návštevníka. Autori na nich zachytili veľkoleposť podzemných priestorov, v ktorých ľudská postava zaniká v porovnaní s rozmermi skalných stien, kvapľových stĺpov či podzemných riek, ale aj tvrdú prieskumnú a objaviteľskú prácu jaskyniarov, ktorá sa niekedy pohybuje na okraji ľudských možností. Práve blesk fotoaparátu, ktorý na okamih osvetlí scénu podzemného sveta, dokáže zachovať túto jedinečnú atmosféru a sprostredkovať nám ju formou fotografií, ktoré sú určite dôkazom toho, že príroda je umenie a jaskyne sú jedným z kľúčov k jeho dokonalému precíteniu.
Viac informácií na http://speleofotografia.sss.sk.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!